Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Springvest Oyj
Yhtiötiedote 28.2.2023 klo 09.00

  

Springvest Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2022 – Rahoitusta suomalaiseen kasvuun

Ellei toisin mainita, sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2021 ja ovat samaa yksikköä.

Heinä-joulukuu 2022 lyhyesti

 • Kasvuyhtiörahoitusta välitettiin noin 15 miljoonaa euroa (22), muutos -31 %
 • Liikevaihto oli 1,6 miljoonaa euroa (2,2), muutos -25 %
 • Liikevoitto oli 266 tuhatta euroa, liikevoittomarginaali 16 %
 • Kauden tulos oli 212,8 tuhatta euroa (8,2), muutos 2493 %

Tammi-joulukuu 2022 lyhyesti

 • Springvestin välittämä kasvuyhtiörahoituksen määrä ylsi 36,3 miljoonaan euroon (42,9), muutos -15 %
 • Liikevaihto oli 3,8 miljoonaa euroa (4,0), muutos -6 %
 • Liikevoitto oli 0,74 miljoonaa euroa (0,37), liikevoittomarginaali 20 % (9 %)
 • Kertaluonteisilla listautumiskuluilla oikaistu liikevoitto vertailukaudella 2021 oli 0,8 miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali 20 %.
 • Tilikauden tulos oli 0,6 miljoonaa euroa (0,3), muutos 100 %
 • Kohdeyhtiöirtautumisista kirjattiin tilikaudella nettotuottoja 0 euroa (12,2 miljoonaa euroa)
 • Springvest maksoi tilikauden 2021 perusteella käteisosinkoa yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti yhteensä 0,50 euroa osakkeelta. Osingon ensimmäinen maksuerä 0,30 euroa maksettiin 8.4.2022 ja toinen maksuerä 0,20 euroa maksettiin 16.9.2022

Hallituksen ehdotus voitonjaosta

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa enintään 0,10 euroa/osake. Esitystä vastaava osinko laskettuna tilinpäätöshetken osakemäärällä on yhteensä 549 900 euroa. Hallitus esittää, että osinko voidaan maksaa yhdessä tai useammassa erässä ja osinko voidaan maksaa rahana tai yhtiön hallussa olevina listayhtiön osakkeina (in natura -osinko) tai näiden yhdistelmänä. Hallitus esittää, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti

Näkymät vuodelle 2023

Springvest jatkaa strategiansa mukaisesti sekä sijoituspalvelutoiminnan tuottojen että listaamattomien kasvuyhtiöiden osakkeista muodostuvan osakeportfolion kasvun tavoittelua, mutta nykyisen markkinatilanteen ja kasvuyhtiösijoittajien sijoitushalukkuuden kehittymiseen liittyy paljon epävarmuuksia. Yhtiö arvioi vuoden 2023 sijoituspalvelutoiminnan tuottojen ja liikevoiton asettuvan lähelle vuoden 2022 tasoa.

Mikäli Springvestin portfolioyhtiöt listautuvat tai jakavat osinkoja tai niiden osakkeet myydään, vaikuttavat edellä mainitut tapahtumat positiivisesti yhtiön taloudelliseen asemaan.

Yhtiön taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

1000 euroa

7–12/2022*

7–12/2021*

1–12/2022

1–12/2021

Sijoituspalvelutoiminnan tuotot

1 647

2 203

3 763

4 002

Liikevoitto/-tappio

266

11

739

371

Tilikauden tulos

213

8

590

296

Liikevoitto %

16 %

0 %

20 %

9 %

Oikaistu liikevoitto**

-

440

-

800

Oikaistu liikevoitto, %**

-

20 %

-

20 %

Omavaraisuusaste, %

81 %

76 %

81 %

76 %

Osakekohtainen tulos, euroa

0,04

0,00

0,11

0,05

Henkilöstö ja sidonnaisasiamiehet yhteensä kauden lopussa

28

27

28

27

 

 

 

 

 

Portfolioyhtiöiden tasearvo

18 132

13 597

18 132

13 597

Likvidit varat

1 644

6 044

1 644

6 044

* Tilintarkastamaton
** Liikevoitto oikaistuna kertaluontoisilla tilikaudella 2021 aiheutuneilla listautumiskuluilla

                                

Toimitusjohtaja Päivi Malisen katsaus vuoteen 2022

Takanamme on nyt ensimmäinen kokonainen tilikautemme Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle listattuna yhtiönä. Springvest on sijoituskohteena herättänyt markkinoilla kiinnostusta väylänä hyvin hajautettuun listaamattomien kasvuyhtiöiden portfolioon. Verrattuna muihin samalle markkinapaikalle listautuneisiin yhtiöihin olemme onnistuneet kasvattamaan omistajamääräämme listautumisen jälkeen prosentuaalisesti eniten. Listautumisen myötä olemme saaneet paitsi uusia omistajia, myös lisää tunnettuutta sekä vakiinnuttaneet asemaamme Suomen johtavana listaamattomien yhtiöiden julkisten osakeantien järjestäjänä. Tarjoamme suomalaisille kasvuyhtiöille vaihtoehtoista mahdollisuutta listautumisannin sijaan kerätä kasvurahoitusta ja laajentaa osakaspohjaansa meidän järjestämällä osakeannilla. Springvestin rahoituskierroksen jälkeen yhtiön on yksinkertaisempaa ja riskittömämpää hakeutua teknisen listautumisen kautta monenkeskiselle markkinapaikalle yhtiön sopivaksi katsomalla hetkellä, kun sillä on jo vaadittu osakaskunta ja riittävä rahoitus valmiina. Viime vuonna listaamattomille kasvuyhtiöille välittämämme rahoituksen määrä oli 36,3 miljoonaa euroa. Tämä rahamäärä vastaa suuruudeltaan noin 80 % Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikan listautumisanneissa vuonna 2022 yhteensä kerätystä pääomasta.

Teimme ennätystuloksen, mutta jäimme tavoitteista

Vuosi 2022 alkoi vahvasti ennätyskokoisella 8 miljoonan euron rahoituskierroksella Desentum Oy:lle. Olimme vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla odotustemme mukaisessa kasvuvauhdissa, joka oli linjassa pitkän aikavälin tavoitteemme kanssa. Venäjän Ukrainaa vastaan käymä hyökkäyssota ei juurikaan vaikuttanut asiakkaittemme sijoitushalukkuuteen tilikauden aikana. Sodan aiheuttama epävarmuus ja taloudelliset vaikutukset, kuten pääoman kallistuminen, näkyivät erityisesti tilikauden jälkimmäisellä vuosipuoliskolla monien kasvuyhtiöiden arvostusten laskuna. Muuttunut markkinatilanne aiheutti jonkin verran rahoituskierroksia koskevien neuvotteluaikataulujen pidentymistä. Joidenkin kasvuyhtiöiden kohdalla muuttunut tilanne johti jopa päätökseen osakeannin toteuttamisaikataulun lykkäämisestä kuukausiksi eteenpäin. Osa vuodelle 2022 suunniteltuja osakeanteja lykkääntyi lopulta toteutettavaksi vuodelle 2023. Kaikki vuonna 2022 järjestämämme rahoituskierrokset toteutettiin melko haastavasta markkinatilanteesta huolimatta onnistuneesti osakeantien vähimmäismäärät ylittäen ja yli puolet rahoituskierroksistamme merkittiin täyteen hyvissä ajoin ennen merkintäajan päättymistä.

Springvestin viime vuonna välittämä kasvurahoituksen määrä ylsi 36,3 miljoonaan euroon (vertailukausi 42,9 miljoonaa euroa), joka on 15 % vähemmän kuin vertailukautena. Liikevaihtomme oli 3,8 miljoonaa euroa (vertailukausi 4,0 miljoonaa euroa) laskien 6 % vertailukaudesta. Liikevoittomarginaalimme oli 20 % (vertailukausi 9 %) ja kauden liiketulos 0,74 miljoonaa euroa (vertailukausi 0,37 miljoonaa euroa). Kertaluonteisilla listautumiskuluilla oikaistu liikevoitto vertailukaudella oli 0,8 miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali 20 %. Vuonna 2022 ei ollut mitään vertailukelpoisuuteen vaikuttavia tapahtumia tai kuluja. Tilikauden tulos 0,59 miljoonaa euroa (vertailukausi 0,3 miljoonaa euroa) oli Springvestin toimintahistorian paras), ja 100 % enemmän kuin vertailukaudella. Kohdeyhtiöirtautumisista ei vuonna 2022 kirjattu lainkaan nettotuottoja (vertailukausi 12,2 miljoonaa euroa).

Springvest maksoi tilikauden 2021 perusteella käteisosinkoa varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti yhteensä 0,50 euroa osakkeelta. Osingon ensimmäinen maksuerä 0,30 euroa maksettiin 8.4.2022 ja toinen maksuerä 0,20 euroa maksettiin 16.9.2022. Springvestillä oli vuoden 2022 lopussa 703 osakkeenomistajaa.

Kymmenen vuotta suomalaisen kasvun vauhdittajana

Suomessa on arviolta 100–200 sijoituskelpoista yritystä, jotka kykenisivät nopeampaan kasvuun ja kansainvälistymiseen, mikäli niillä olisi käytössä enemmän oman pääoman ehtoista rahoitusta ja tukena ulkopuolista osaamista. Meillä on erittäin hyvä käsitys suomalaisista kasvuyhtiöistä, koska käymme itse läpi vuosittain noin 200 yhtiötä.

Olemme onnistuneet valitsemaan hyviä yhtiöitä rahoituskierroksillemme ja kaikki Springvestin järjestämät osakeannit ovat toteutuneet. Tunnemme asiakkaamme, niin kasvuyhtiöt kuin kasvusijoittajatkin, erittäin hyvin. Springvest on toiminut suomalaisen kasvun pulssilla jo 10 vuoden ajan. Tänä aikana noin 6.500 yksityissijoittajaa on sijoittanut kauttamme yli 50 listaamattomaan kasvuyhtiöön rahoittaen suomalaista kasvua yli 215 miljoonalla eurolla. Toimimme kasvurahoituksen ruohonjuuritasolla ja saamme palautetta reaaliajassa täysin suodattamattomana suoraan yksityissijoittajien ja kasvuyhtiöiden kanssa käytävistä keskusteluista. Tämä tieto on arvokas väline, jonka avulla voimme reagoida muuttuvassa markkinassa nopeasti ja tunnistaa juuri sillä hetkellä sijoittajalle hyvän tuottopotentiaalin tarjoavat yhtiöt.

Springvest tulee jokaisen rahoituskierroksen yhteydessä itsekin liikkeeseenlaskijayhtiön osakkaaksi. Tarjoamme kasvusijoittajille siis vain sellaisia yhtiöitä sijoituskohteiksi, joihin itsekin uskomme. Springvestin omien osakkeenomistajien näkökulmasta rahoituskierrosten myötä kasvava osakesalkkumme toimii olennaisena arvomme ajurina. Seuraamme portfolioyhtiöitämme tarkasti ja pyrimme tarjoamaan heille mahdollisimman paljon lisäarvoa oman asiantuntemuksemme kautta aina exitiin asti. Järjestämme yhtiöille mahdollisuuksia tavata meitä, ulkopuolisia asiantuntijoita ja toistensa johtoa vuosittaisilla portfoliopäivillä ja erilaisissa webinaareissa. Tarjoamme kohdeyhtiöillemme myös välineitä viestiä kehityksestään sen omille sijoittajille. Tämä kaikki palvelee myös Springvestiä itseään sen arvioidessa kohdeyhtiöidensä toimintaedellytyksien ja arvon kehittymistä nopeasti muuttuvissa markkinatilanteissa. Kokonaisuutena portfolioyhtiöomistukset kasvoivat vuoden 2021 lopun 13,6 miljoonasta eurosta 18,1 miljoonaan euroon tilikauden aikana.

Taloudellinen tiedottaminen 2023

 • Springvestin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2022 julkistetaan 6.3.2023
 • Springvestin puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2023 julkistetaan maanantaina 21.8.2023.

Kaikki yhtiön taloudelliset raportit ja tiedotteet julkistetaan suomeksi, ja ne ovat julkistamisen jälkeen saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.springvest.fi/tiedotteet/taloudelliset-ra-portit.

Yhtiökokous

Springvestin varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 4.4.2023. Yhtiön hallitus esittää erillisen yhtiökokouskutsun myöhemmin.

Tilinpäätöstiedote löytyy kokonaisuudessaan liitteenä.

 

Helsinki, 28.2.2023

Springvest Oyj
Hallitus 

Lisätietoja

Springvest Oyj, toimitusjohtaja Päivi Malinen, puhelin 050 329 0846
Sähköposti: [email protected]

Hyväksytty neuvonantaja, EY Advisory Oy, puhelin 0207 280 190
Sähköposti: [email protected]

Springvest lyhyesti

Kasvusijoitusyhtiö Springvest on suomalaisten menestystarinoiden mahdollistaja. Springvest on kasvuyhtiön ja kohdeyhtiösijoittajan luotettu kumppani, joka tarjoaa kasvurahoitusta ja mahdollisuuden sijoittaa listaamattomiin osakkeisiin.

Springvest on Suomen johtava listaamattomien kasvuyhtiöiden osakeantien järjestäjä. Yhtiö on historiansa aikana järjestänyt yli 80 onnistunutta rahoituskierrosta ja välittänyt rahoitusta yli 200 miljoonaa euroa. Springvest on kohdeyhtiöidensä vähemmistöomistaja, ja sen portfolioon kuuluu tällä hetkellä osakkeita yli 30 yhtiöstä.

www.springvest.fi

 

Liitteet

Springvest tarjoaa kasvurahoitusta yrityksille ja sijoittajille mahdollisuuden sijoittaa listaamattomiin osakkeisiin. Springvest sijoittaa muiden sijoittajien tapaan kohdeyhtiöihin, joiden kasvurahoitusalustana se toimii. Springvestin tulovirrat muodostuvat rahoituskierrosten rahallisista palkkioista sekä osakeoptioista kohdeyhtiöissä. Yhtiöllä on toimipisteet Helsingissä ja Tampereella.