Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ                                                                                                PÖRSSITIEDOTE 14.2.2020 KLO 9.00

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2019

MYYNTI LASKI EDELLISEEN VUOTEEN VERRATTUNA VERTAILUKAUDEN ERITTÄIN SUUREN KAUPAN TAKIA – LIIKETULOS LIEVÄSTI TAPPIOLLINEN MUTTA VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA POSITIIVINEN

Loka–joulukuu 2019: Ohjelmistoliiketoimintamme (lisenssimyynti, palvelumyynti ja jatkuvat tuotot) myynti laski -11,8 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihto laski -35,8 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna lähinnä patenttilisensointiohjelman loppumisen ja konsultointiliikevaihdon pienenemisen johdosta.

 • Liikevaihto oli 4,1 miljoonaan euroa (10–12/2018: 6,4 miljoonaa euroa)
 • Liiketappio oli -0,1 miljoonaa euroa (voittoa 1,3 miljoonaa euroa)
 • Katsauskauden tulos oli -0,5 miljoonaa euroa (1,3 miljoonaa euroa)
 • Osakekohtainen tulos oli -0,02 euroa (0,03 euroa)

Tammi–joulukuu 2019: Ohjelmistoliiketoiminnatamme (lisenssimyynti, palvelumyynti ja jatkuvat tuotot) myynti laski -7,8 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihto laski -21,6 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna lähinnä patenttilisensointiohjelman loppumisen ja konsultointiliikevaihdon pienenemisen johdosta.

Liiketoiminnan kassavirta oli kolmatta vuotta perättäin positiivinen ja kassa pysyi vahvana.

 • Liikevaihto oli 14,4 miljoonaa euroa (1–12/2018: 18,3 miljoonaa euroa)
 • Liiketappio oli -1,2 miljoonaa euroa 0,5 miljoonaa euroa)
 • Tilikauden tulos oli -1,5 miljoonaa euroa (0,5 miljoonaa euroa)
 • Tilikauden liiketoiminnan rahavirta oli 0,3 miljoonaa euroa (1,2 miljoonaa euroa)
 • Osakekohtainen tulos oli -0,06 euroa (-0,01 euroa)

Yhtiön omavaraisuusaste oli edelleen hyvä 78,0 prosenttia (81,6 prosenttia) ja likvidit varat olivat 12,0 miljoonaa euroa (13,5 miljoonaa euroa).


VUODEN 2020 LIIKETOIMINTANÄKYMÄT

Odotamme vuonna 2020 yli 10-15 prosentin liikevaihdon kasvua ja liiketuloksen paranemista. Eri tuotelinjojen myynnin kasvu ja kannattavuus vaihtelee huomattavasti, sillä tuotteet ovat erilaisissa investointien ja elinkaaren vaiheissa. Odotamme huomattavasti kokonaisuutta nopeampaa kasvua PrivX®- ja NQX®-tuotelinjoista, toimialan kasvua vastaavaa vakaata kasvua UKM®-tuotelinjalta ja lievää kasvua Tectia®-tuotteilta, jotka ovat tuotteistamme kypsimmässä vaiheessa. Näiden erilaisten kasvuvauhtien tuloksena odotamme kohtuullista lyhyen tähtäimen kasvua, jonka odotamme nopeutuvan tulevina vuosina.


KONSERNIN AVAINLUVUT     
      
milj. euroa10–12/201910–12/20181–12/20191–12/2018Muutos %
      
Liikevaihto4,16,414,418,3-21,6
Liikevoitto/-tappio-0,11,3-1,20,5-321,9
  % liikevaihdosta-3,220,0-8,43,0-383,0
Tulos ennen veroja-0,41,3-1,30,6-339,7
Tulos-0,51,3-1,50,5-390,8
      
Oman pääoman tuotto, %  -11,33,8-400,2
Sijoitetun pääoman tuotto, %  -9,84,1-339,7
Likvidit varat  12,013,5-11,1
Nettovelkaantumisaste, %  -92,3-93,51,3
Omavaraisuusaste, %  78,081,6-4,3
      
Osakekohtainen tulos, euroa-0,020,03-0,06-0,01-509,6
Osakekohtainen oma pääoma, euroa0,310,370,310,37-15,3


TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Arvoisat osakkeenomistajat, asiakkaat, yhteistyökumppanit ja kollegat,

Päättynyt vuosineljännes ja koko vuosi 2019 olivat meille haastavia. Kuten tiedotimme 12.11.2019, alensimme liikevaihtoennustettamme palvelumyynnin liikevaihdon pienenemisen, valuuttakurssien vaihtelun ja NQX-myynnin käynnistymisen lykkääntymisen takia. Emme ole tyytyväisiä suoritukseemme, mutta olemme sitoutuneita omistaja-arvon kasvattamiseen ja keskitymme tulostemme parantamiseen tulevina vuosineljänneksinä.

Ohjelmistoliiketoimintamme (lisenssimyynti, palvelumyynti ja jatkuvat tuotot) myynti laski jonkin verran viimeisellä vuosineljänneksellä, koska vertailukaudella tehtiin yksi SSH:n historian suurimmista UKM-lisenssikaupoista. Myynnin laskua saatiin kuitenkin rajoitettua aikaisempaa useampien pienempien kauppojen ja olemassa olevien asennusten laajennusten avulla. Myynnin lasku johti myös lievään liiketappioon, mutta liiketoimintamme rahavirta pysyi positiivisena.

Lisenssimyyntimme laski, mutta jatkuvat tuotot pysyivät hyvällä tasolla ja UKM:n ja PrivX:n ohjelmistotilausten liikevaihto kasvoi 63% edelliseen vuoteen verrattuna. Odotamme tämän ohjelmistotilausten liikevaihdon kasvun jatkuvan, kun siirrymme ohjelmistolisenssien myyntiin perustuvasta liiketoimintamallista kohti tilauspohjaista ja SaaS-liiketoimintamallia.

Liiketoimintamme on edelleen vankalla pohjalla ja jatkamme älykkääseen pääsynhallintaan perustuvan strategiamme toteuttamista. Edistyimme uusien tuotteidemme kuten PrivX:n ja NQX:n kanssa ja odotamme niiden vaikutuksen liike­vaihtoomme ja tulokseemme kasvavan vuodesta 2020 alkaen.

Taloudellinen tulos

Ohjelmistoliiketoimintamme myynti viimeisen vuosineljänneksen aikana oli 4,1 miljoonaa euroa (4,7 miljoonaa euroa), mikä edusti 12 prosentin laskua. Tämä lasku johtui lähinnä vertailukautta pienemmistä alkavista projekteista (kirjasimme historiamme suurimman lisenssikaupan vertailukaudella) ja konsultointiliikevaihdon laskusta.

Liikevaihtomme, jossa vertailukaudella huomioidaan patenttilisensointi, oli 4,1 miljoonaa euroa (6,4 miljoonaa euroa), mikä edusti 36 prosentin laskua. Odotustemme ja aiempien tiedotteidemme mukaisesti emme saaneet vuosineljänneksellä patenttilisenssimaksuja, mistä aiheutui 1,7 miljoonaa euroa liikevaihdon laskusta.

Tarkan kulukontrollin ansiosta myynnin laskun vaikutus liiketulokseemme oli varsin hillitty. Vuosineljänneksen liiketappio oli -0,1 miljoonaa euroa (1,3 miljoonaa euroa).

Vuosineljänneksen tappio oli -0,5 miljoonaa euroa (1,3 miljoonaa euroa). Tappioon sisältyy noin -0,2 miljoonaa euroa rahoituseriä, jotka johtuvat lähinnä valuuttakurssitappioista ja myynti- ja leasing-sopimusten koroista.

Vuosineljänneksen liiketoiminnan rahavirta oli 0,2 miljoonaa euroa positiivinen. Taseemme ja kassatilanteemme ovat vahvoja, mikä mahdollistaa strategiamme toteuttamisen jatkossakin.

Myyntisuorituksemme

Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan (EMEA) alueen myynti kasvoi 20,2 prosenttia vertailukauteen nähden. Aasian ja Tyynenmeren alueen (APAC) myynti laski 4,9 prosenttia ja Pohjois- ja Etelä-Amerikan (AMER) alueen myynti laski 23,2 prosenttia.

AMER-alueen myynnin lasku johtui lähinnä joidenkin suurten kauppojen ajoituksesta ja siitä, että tietyt asiakkaat halusivat aloittaa Universal SSH Key Manager® (UKM) -projektit rajattuina pilottitoteutuksina, joita on kuitenkin tarkoitus laajentaa jatkossa.

Solmimme suuren lisenssikaupan yhden Saksan suurimman vähittäispankin, ING-DiBa AG:n, kanssa. Saimme myös huomattavia uusia tilauksia mm. hongkongilaiselta valtionvirastolta ja kansainväliseltä julkishallinnolliselta finanssilaitokselta. Teimme myös huomattavia ylläpitosopimusten uusintoja nykyisten finanssisektorin asiakkaiden kanssa.

CryptoAuditor®-tuotteen myynti laski suunnitellusti, sillä ilmoitimme tuotteen elinkaaren loppumisesta vuoden 2019 lopussa. Ohjaamme aktiivisesti sekä asiakkaita että myyntisuppilossamme olevia potentiaalisia asiakkaita PrivX-tuotteen suuntaan.

Tectia®-tuotteiden myynti jatkui vahvana ja tämä osaltaan mahdollistaa kasvuvisiomme toteuttamisen. Vuosineljänneksen aikana teimme merkittävän Tectia SSH Server for IBM z/OS -lisenssikaupan suuren pohjoismaisen pankin kanssa.

Ylläpitoliiketoimintamme on vahvalla pohjalla ja saimme useita suuria ylläpitouusintoja vuosineljänneksen aikana.

PrivX-liiketoiminta

Aiemmin julkistamamme EU:n Horizon 2020 -ohjelman SME-instrumentin tukemana PrivX-tuotekehitys eteni hyvin ja lähestymme tuotteen SaaS-version (Software-as-a-Service) version pilottijulkistusta vuoden 2020 ensimmäisen puoliskon aikana. Uskomme PrivX:n olevan ensimmäinen todellinen SaaS-pohjainen Privileged Account Management (PAM) -tuote markkinoilla.

PrivX:n jatkokehittäminen ja tuominen markkinoille on meille erittäin tärkeää. Lisäsimme tiimiin useita jäseniä vuosineljänneksen aikana, ja PrivX:n tuotekehitykseen, tuotehallintaan, myyntiin, markkinointiin ja tukeen allokoidut resurssit vastaavat noin 27 henkilöä.

Kuten olemme aikaisemmin julkistaneet, Yhdysvaltain patentti- ja tavaramerkkivirasto (USPTO) on myöntänyt SSH:lle patentin numero US10523445, joka kattaa turvallisen salasanattoman pääsyn palvelimiin hybridiympäristöissä, joissa on sekä perinteisiä kone­sali­palvelimia että pilviresursseja. Patentti antaa SSH:n PrivX-tuotteelle merkittävän kilpailuedun uuden sukupolven PAM-markkinoilla (Privileged Access Management) hybridiympäristöissä, jotka ovat olennainen työkalu yrityksille niiden ottaessa käyttöön pilviresursseja. SSH:lla on tätä ja muita PrivX:ään liittyviä keksintöjä koskevia patenttihakemuksia vireillä tärkeimmillä markkinoilla.

PrivX Free -ohjelma kiinnostaa asiakkaita ja saimme ohjelmaan vuosineljänneksen aikana yli 1000 uutta rekisteröintiä, mikä kasvatti rekisteröintien määrän yli 3500:an. Kiihdytimme myös maksavien PrivX-asiakkaiden hankintaa ja suurten enterprise-asiakkaiden kiinnostus PrivX:ää kohtaan jatkoi kasvamistaan.

PrivX:n salasanaton Zero Standing Privileges -konsepti kiinnostaa asiakkaita ja antaa meille selvää kilpailuetua perinteisiin PAM-toimittajiin verrattuna. PrivX:n edustama lähestysmistapa PAM-markkinoilla on kuitenkin edelleen varsin uusi ja meidän on jatkettava asiakkaiden ja analyytikkojen systemaattista tutustuttamista PrivX:n etuihin.

Koska olemme tehneet strategisen päätöksen myydä PrivX:ää ohjelmistotilausmallilla, tuotteen vaikutus liikevaihtoomme vuosineljänneksen aikana oli vielä varsin pieni.

NQX-liiketoiminta

NQX-tuotteen tekninen kehitys etenee hyvin ja tuotteen uusinta versiota esiteltiin vuosineljänneksen aikana avain­asiak­kaille. Merkittävillä valtionhallinnon yksiköillä on käynnissä salain- ja palomuurilaitteiden tilausprosesseja.

Kyberturvallisuuskeskuksen NCSA-toiminto antoi hyväksynnän NQX-palomuuri- ja verkkosalaintuotteen uudelle versiolle vuosineljänneksen aikana. Hyväksyntä kattaa useita asiakkaiden toivomia toiminnallisuuksia sekä uuden, pienemmän ja edullisemman laitealustan (NQX Nano), joka mahdollistaa uusia käyttökohteita ja laajentaa NQX-tuoteperheen myyntimahdollisuuksia.

Julkisten hankintaprosessien pitkän keston vuoksi emme kuitenkaan saaneet NQX-tuotteista merkittävää liikevaihtoa vuoden 2019 aikana.

Katse eteenpäin

Kyberturvamarkkinoiden ennustetaan edelleen kasvavan. Tietyistä uusista makroekonomista epävarmuustekijöistä huolimatta tietoturvaratkaisuiden tarve kasvaa ja useimmat analyytikot ennustavat keskipitkällä tähtäimellä toimialalle 8–12 prosentin kasvua. Odotamme SSH:lle tätä vastaavaa tai nopeampaa kokonaiskasvua (katso vuoden 2020 ennusteemme kohdasta Vuoden 2020 liiketoimintanäkymät ylempänä).

Eri tuotelinjojemme myynnin kasvunopeus kuitenkin vaihtelee, sillä tuotteiden elinkaaret ja markkinat ovat eri vaiheissa. Odotamme PrivX- ja NQX-tuotelinjojen liikevaihtovaikutuksen muuttuvan kokonaisuuden kannalta merkittävämmäksi vuonna 2020.

Merkittävä tutkimusyritys Gartner nimesi Privileged Account Managementin (PAM) yritysten tärkeimmäksi prioriteetiksi vuoden 2019 Top 10 -tietoturvaprojektien listalla (Gartner Top 10 Security Projects for 2019). Gartnerin senior director Felix Gaethens totesi: “PAM suojaa avaimia yritysten ytimeen. Sen toteuttaminen on yksi kriittisimmistä tietoturvatoimista.”

Jaamme tämän näkemyksen ja uskomme, että investoinnit PAM-ratkaisuihin kasvavat jatkossakin. Zero Trust -viitekehyksen merkityksen kasvaessa SSH:n salasanaton lähestymistapa on entistäkin kiinnostavampi asiakkaille ja se vahvistaa edelleen PrivX:n markkina-asemaa.

UKM:n asiakaskunta on laajentunut, koska asiakkaiden tietoisuus hallitsemattomien SSH-avainten aiheuttamista riskeistä kasvaa edelleen. Asiakaspohjan laajentuessa ja monipuolistuessa ensitilaustemme koko on pienentynyt, mutta asiakkaat kasvattavat tilausten kokoa ajan myötä, mikä tukee liikevaihdon kasvua sekä lisäkauppojen että uusintojen myötä. Odotamme näiden trendien jatkuvan vuoden 2020 aikana.

Tectia-liiketoiminnassa olemme pystyneet pitämään ylläpitouusinnat hyvällä tasolla ja odotamme Tectia-tuotteiden tuottavan meille vahvaa rahavirtaa vuonna 2020 ja sen jälkeenkin.

Uskomme myös NQX-kauppojen alkamiseen vuoden 2020 aikana ja kiinnostuksen tuotteeseen kasvavan Suomen julkishallinnossa.

Vuoden 2019 lopussa konsernilla oli 10,1 miljoonaa euroa (2018: 11,6 miljoonaa euroa) verotuksessa käyttämättömiä tappioita, joista ei varovaisuusperiaatteen mukaisesti ole kirjattu laskennallista verosaamista. Konsernin emoyhtiössä on lisäksi verotuksessa vähentämättä jätettyjä tutkimus- ja tuotekehitysmenoja sekä poistoja 31,6 miljoonaa euroa (2018: 28,3 miljoonaa euroa). Nämä vähentämättä jätetyt tutkimus- ja tuotekehitysmenot ja poistot eivät tavanomaisesti vanhene.

Kaisa Olkkonen
toimitusjohtaja


LIIKEVAIHTO

Konsernin loka–joulukuun liikevaihto oli 4,1 miljoonaa euroa (6,4 miljoonaa euroa).

Konsernin tammi–joulukuun liikevaihto oli 14,4 miljoonaa euroa (18,3 miljoonaa euroa). Liikevaihto laski edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 21,6 prosenttia.

Tarkastelujakson aikana konsernin liikevaihdosta tuli Pohjois- ja Etelä-Amerikasta 54,3 prosenttia (49,1 prosenttia), Euroopasta, Lähi-Idästä ja Afrikasta (EMEA) 25,3 prosenttia (22,9 prosenttia) sekä Aasiasta ja Tyynenmeren alueelta 20,4 prosenttia (13,0 prosenttia). Liikevaihdosta 0,0 prosenttia (15,0 prosenttia) koostui globaaleista rojaltituotoista.

KONSERNIN LIIKEVAIHTO     
      
milj. euroa10–12/201910–12/20181–12/20191–12/2018Muutos %
      
MAANTIETEELLINEN JAKAUMA     
  Pohjois- ja Etelä-Amerikka2,43,27,89,0-13,3
  Aasia ja Tyynenmeren alue0,50,52,92,422,8
  Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka1,21,03,64,2-13,3
  Globaalit rojaltituotot 1,7 2,7-100,0
  Yhteensä4,16,414,418,3-21,6
      
LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN     
  Lisenssimyynti1,82,15,25,6-7,9
  Konsultointi ja muut0,32,10,64,3-86,5
  Jatkuvat tuotot2,12,28,68,51,9
  Yhteensä4,16,414,418,3-21,6

Yhtiö laskuttaa huomattavan osan liikevaihdostaan Yhdysvaltain dollareissa. Vertailukelpoisin valuutoin ohjelmistoliiketoiminnan (lisenssimyynti, konsultointi ja jatkuvat tuotot) tammi-joulukuun liikevaihdon lasku olisi ollut 11,4 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2018.


TULOKSEN JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS

Loka–joulukuun liiketappio oli -0,1 miljoonaa euroa (1,3 miljoonaa euroa). Tulos oli -0,5 miljoonaa euroa (1,3 miljoonaa euroa).

Tammi–joulukuun liikevoitto oli -1,2 miljoonaa euroa (0,5 miljoonaa euroa). Tulos oli -1,5 miljoonaa euroa (0,5 miljoonaa euroa).

Myynnin, markkinoinnin ja asiakastuen kulut olivat loka–joulukuussa -2,1 miljoonaa euroa (-1,9 miljoonaa euroa). Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut olivat -1,4 miljoonaa euroa (-1,5 miljoonaa euroa). Hallinnon kulut olivat -0,8 miljoonaa euroa (-1,0 miljoonaa euroa).

Myynnin, markkinoinnin ja asiakastuen kulut olivat tammi–joulukuussa -7,5 miljoonaa euroa (-8,5 miljoonaa euroa). Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut olivat -4,9 miljoonaa euroa (-5,1 miljoonaa euroa). Hallinnon kulut olivat -2,9 miljoonaa euroa (-2,7 miljoonaa euroa). Liiketoiminnan kulut laskivat 7,2 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.


TASE JA RAHOITUS

 SSH Communications Securityn rahoitusasema säilyi hyvänä tilikauden aikana. Taseen loppusumma 31.12.2019 oli 23,8 miljoonaa euroa (31.12.2018: 24,2 miljoonaa euroa), josta likvidit varat olivat 12,0 miljoonaa euroa (31.12.2018: 13,5 miljoonaa euroa) eli 50,4 prosenttia taseen loppusummasta. Korollisten velkojen määrä tilikauden lopussa oli 0,9 miljoonaa euroa (31.12.2018: 0,2 miljoonaa euroa). Korollisten velkojen määrä kasvoi 0,4 miljoonaa euroa 31.12.2018 tilanteeseen verrattuna johtuen IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöönotosta ja vuokrasopimusvelkojen kasvusta. Kesäkuussa 2019 Kyberleijona Oy:n määräysvallattomalta omistajalta Suomen Erillisverkot Oy:ltä ottama pääomalaina kasvoi 0,4 miljoonaa euroa, 0,2 miljoonasta eurosta 0,6 miljoonaan euroon. Nettovelkojen suhde omaan pääomaan oli tilikauden lopussa -92,3 prosenttia (31.12.2018: -93,5 prosenttia). Omavaraisuusaste oli 78,0 prosenttia (31.12.2018: 81,6 prosenttia).

Suorat investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin tammi-joulukuussa olivat 2,0 miljoonaa euroa (2,3 miljoonaa euroa). Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -0,1 miljoonaa euroa (0,0 miljoonaa euroa). Tilikauden rahoitustuotot ja -kulut muodostuivat pääasiassa valuuttakurssituotoista ja -tappioista sekä korkokuluista myynti- ja vuokrasopimuksista.

Liiketoiminnan rahavirta tammi–joulukuussa oli 0,3 miljoonaa euroa (1,2 miljoonaa euroa) ja investointien rahavirta -1,1 miljoonaa euroa (-2,3 miljoonaa euroa). Investointien rahavirta sisältää 0,9 miljoonaa euroa EU:lta saatua avustusta PrivX-tuotekehitykseen. Rahoituksen rahavirta oli -0,8 miljoonaa euroa (0,9 miljoonaa euroa). Yhteensä rahavarat pienenivät -1,6 miljoonaa euroa (-0,2 miljoonaa euroa).

Tilikauden päättyessä konsernilla ei ollut rahastosijoituksia.


TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA

SSH Communications Securityn tutkimus- ja kehityskulut olivat loka–joulukuussa -1,4 miljoonaa euroa (-1,5 miljoonaa euroa), mikä vastasi 33,1 prosenttia liikevaihdosta (23,7 prosenttia). Loka–joulukuun aikana on aktivoitu tuotekehitysmenoja yhteensä 0,4 miljoonaa euroa (0,6 miljoonaa euroa).

Tutkimus- ja kehityskulut olivat tammi–joulukuussa -4,9 miljoonaa euroa (-5,1 miljoonaa euroa), mikä vastasi 34,0 prosenttia liikevaihdosta (27,9 prosenttia). Tammi–joulukuun aikana on aktivoitu tuotekehityskuluja yhteensä 1,6 miljoonaa euroa (2,3 miljoonaa euroa). Tuotekehityspoistot olivat -1,3 miljoonaa euroa (-1,5 miljoonaa euroa).


HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilöstömäärä oli joulukuun lopussa 90 (31.12.2018: 85). Henkilöstömäärä kasvoi viidellä henkilöllä edelliseen vuoteen verrattuna (5,9 prosenttia).

Henkilöstöstä 35,6 prosenttia (38,8 prosenttia) työskenteli kauden lopussa myynnissä, markkinoinnissa ja asiakastuessa, 51,1 prosenttia (48,2 prosenttia) tutkimuksessa ja tuotekehityksessä sekä 13,3 prosenttia (12,9 prosenttia) hallinnossa.


SSH COMMUNICATIONS SECURITYN HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

SSH Communications Oyj:n yhtiökokous pidettiin 26.3.2019. Yhtiökokouksessa vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2018. Kokouksessa päätettiin, että hallitukseen kuuluu kuusi jäsentä.  Yhtiökokouksessa valittiin hallituksen jäseniksi uudelleen Petri Kuivala, Tatu Ylönen, Timo Syrjälä, Anne Marie Zettlemoyer ja Sam Curry sekä uutena jäsenenä Sauli Kiuru. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Petri Kuivala ja varapuheenjohtajaksi Sauli Kiuru.

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Erkka Talvinko.


SSH COMMUNICATIONS SECURITYN OSAKE, OMISTUS JA KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET

Tilikauden aikana SSH Communications Securityn osakkeiden vaihto oli 3 951 350 kpl (5 308 768 euroa). Tilikauden ylin kurssinoteeraus oli 1,97 euroa ja alin 0,97 euroa. Tilikauden painotettu keskikurssi oli 1,34 euroa ja jakson viimeisen pörssipäivän (31.12.2019) noteeraus 1,04 euroa.

Yhtiön pääomistajan Tatu Ylösen suora omistus oli 47,2 prosenttia, Timo Syrjälän suoraan ja kontrolloimansa yhtiön Acme Investments SPF S.a.r.l.:n kautta oli 9,2 prosenttia sekä Juha Mikkosen suora omistus oli 5,2 prosenttia. Lisätietoja osakeomistuksesta on saatavilla yhtiön verkkosivuilta www.ssh.com.

Tilikauden aikana ei ole jaettu osinkoa tai pääomanpalautusta.


SSH COMMUNICATIONS SECURITYN OSAKEPÄÄOMAN KEHITYS JA HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Tarkastelujakson päättyessä 31.12.2019 SSH Communications Securityn osakepääoma oli 1 164 066,99 euroa, ja se jakaantui 38 802 233 osakkeeseen.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 6 000 000 osakkeen antamisesta maksullisella osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia joko osakkeenomistajien merkintäetuoikeuksin tai merkintäetuoikeudesta poiketen yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa joko uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään maksullisesta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien (ml. optio-oikeudet) antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi niistä päättää. Hallitukselle annettava valtuutus käsittää siten muun muassa oikeuden poiketa suunnatuilla anneilla osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on maksullisen osakeannin osalta yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Edelleen valtuutus käsittää hallitukselle oikeuden päättää osakkeisiin ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisiin optio-oikeuksiin tai erityisiin oikeuksiin oikeutetuista sekä niihin liittyvistä vastikkeista, merkintä- ja maksuajoista sekä merkintähinnan merkitsemisestä osakeyhtiölain sallimissa rajoissa osakepääomaan tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 asti.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen nojalla voidaan hankkia yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla enintään 2 000 000 yhtiön omaa osaketta, mikä määrä vastaa noin 5,2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan myös hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä yhtiön osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta.

Hallitus esittää omien osakkeiden hankkimista koskevaa valtuutusta käytettävän muun muassa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin yhtiöllä pidettäviksi, edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. 

Päätöksiä omien osakkeiden hankkimisesta ei saa tehdä siten, että yhtiöllä tai sen tytäryhteisöillä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ylittää yhden kymmenesosan kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. 

Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 asti.


RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Suurimmat riskit, jotka mahdollisesti vaikuttavat haitallisesti SSH Communications Securityn toimintaan eivät ole muuttuneet merkittävästi edellisestä raportointikaudesta ja on mainittu alla. Myös muut riskit, joista yhtiö ei tällä hetkellä ole tietoinen, tai joiden ei tällä hetkellä katsota olevan merkittäviä, voivat kuitenkin muodostua merkittäviksi tulevaisuudessa.

Suurimmat riskit:

 • Makrotalousympäristön epävarmuus;
 • Kyberturvallisuusuhat, sisältäen esim. kiristysohjelmat;
 • Viiveet tuotekehityksessä ja uusmyynnissä sekä uusien kauppojen toteutuksessa;
 • Strategian toteuttamisen ongelmat
 • Avainhenkilöiden säilyminen ja uusien palkkaaminen
 • Innovaatio- ja kehityskyvyn ylläpitäminen ja toteuttaminen, sisältäen IP-oikeudet
 • IPR-oikeudenkäynnit ja patenttiportfolion hyödyntäminen
 • Merkittävä osa yhtiön liikevaihdosta laskutetaan Yhdysvaltain dollareina ja näin ollen dollarin valuuttakurssin mahdollisilla voimakkailla vaihteluilla vuoden 2020 aikana voi olla kannattavuuteen nyt ennalta vaikeasti arvioitavia vaikutuksia. Yhtiö päättää tapauskohtaisesti USD:n suojaamisesta.

Yhtiön riskienhallinnan periaatteet ja organisointi on luettavissa yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.ssh.com.  


LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Raportointikaudella ei ollut olennaisia lähipiiritapahtumia.


TILINPÄÄTÖSPÄIVÄN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Tilinpäätöspäivän jälkeen ei ole ollut olennaisia tapahtumia.


RAPORTOINTI

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Tilinpäätöstiedote ei sisällä kaikkia niitä liitetietoja, jotka on esitetty vuositilinpäätöksessä. Tätä tilinpäätöstiedotetta ei ole tilintarkastettu.

Tilinpäätöstiedotteen laadinnassa on noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin vuoden 2018 konsernitilinpäätöksessä lukuun ottamatta 1.1.2019 voimaan tulleita standardeja. Konserni ei ole ottanut käyttöön ennenaikaisesti muita julkaistuja standardeja, tulkintoja tai muutoksia, jotka eivät ole vielä voimassa.

Uudet ja muuttuneet standardit

Konserni on muuttanut laatimisperiaatteitaan ottaessaan käyttöön IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin 1.1.2019. Vuokrasopimusstandardin käyttöönoton vaikutukset ja uudet laatimisperiaatteet on esitetty alla. Muilla standardimuutoksilla ei ollut vaikutusta konsernin tilinpäätöksen laatimisperiaatteisiin eivätkä ne vaatineet jälkikäteen tehtäviä oikaisuja.

IFRS 16 Vuokrasopimukset
Uusi standardi korvasi IAS 17 -standardin ja siihen liittyvät tulkinnat. Uusi standardi edellyttää vuokralle ottajalta vuokrasopimusten merkitsemistä taseeseen vuokranmaksuvelvoitteena sekä siihen liittyvänä omaisuuseränä. IFRS 16 -standardilla ei ole vaikutusta vuokrasopimuksiin, joissa konserni on vuokralle antajana.

Konserni on ottanut käyttöön uuden IFRS 16 -standardin yksinkertaistettua menettelytapaa soveltaen eikä vertailutietoja ole oikaistu. Uusista laatimisperiaatteista johtuvat uudelleenluokittelu ja oikaisut on kirjattu avaavaan taseeseen 1.1.2019. Konserni on päättänyt käyttää helpotusta lyhytaikaisiin, enintään 12 kuukautta kestäviin vuokrasopimuksiin, jotka eivät sisällä osto-optiota sekä arvoltaan vähäisiin vuokrasopimuksiin.

Konserni vuokraa pääasiassa toimistoja. Vuoteen 2018 saakka aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet luokiteltiin muiksi vuokrasopimuksiksi.  Muiden vuokrasopimusten perusteella suoritettavat maksut kirjattiin tuloslaskelmaan tasasuuruisina erinä vuokra-ajan kuluessa.

1.1.2019 alkaen uuden IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin mukaan vuokrasopimukset kirjataan taseeseen käyttöomaisuuseränä ja vastaavana rahoitusvelkana, sillä hetkellä kun vuokrasopimus on konsernin käytettävissä. Vuokrasopimusmaksut jaetaan velaksi ja rahoituskuluksi. Rahoituskulut kirjataan tuloslaskelmaan vuokra-ajan kuluessa. Käyttöomaisuuserä poistetaan omaisuuserän taloudellisen vaikutusajan tai lyhyemmän vuokra-ajan kuluessa tasapoistoina. Vuokrasopimusvelat on diskontattu 1.1.2019 sovelletulla lainakorolla. Painotettu keskimääräinen diskonttokorko oli 7,5 %. 

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteen muutos vaikutti seuraaviin taseessa oleviin eriin 1.1.2019:

 • käyttöoikeusomaisuus – kasvua 0,5 miljoonaa euroa
 • pitkäaikaiset velat – kasvua 0,2 miljoonaa euroa
 • lyhytaikaiset velat – kasvua 0,3 miljoonaa euroa

Taseeseen ja tuloslaskelmaan on kirjattu 31.12.2019 vuokrasopimuksia seuraavasti:

VUOKRASOPIMUKSET TASEESSA 
  
milj. euroa31.12.2019
VARAT 
Pitkäaikaiset varat 
Käyttöoikeusomaisuus – kiinteistöt0,3
Yhteensä0,3
  
OMA PÄÄOMA JA VELAT 
Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat0,1
Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat0,2
Yhteensä0,3


VUOKRASOPIMUKSET TULOSLASKELMASSA  
   
milj. euroa10-12/20191-12/2019
Muut vuokrasopimukset-0,0-0,1
Käyttöoikeusomaisuuserän poistot-0,1-0,3
Vuokrasopimusvelkojen korkokulut-0,0-0,0
Yhteensä kirjattu tuloslaskelmaan-0,1-0,4


TAULUKOT

LYHENNETTY KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA    
     
milj. euroa10–12/201910–12/20181–12/20191–12/2018
     
Liikevaihto4,16,414,418,3
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut-0,1-0,7-0,5-1,4
Bruttokate4,15,713,916,9
Liiketoiminnan muut tuotot0,1 0,10,0
     
Myynnin, markkinoinnin ja asiakastuen kulut-2,1-1,9-7,5-8,5
Tutkimus- ja tuotekehityskulut-1,4-1,5-4,9-5,1
Hallinnon kulut-0,8-1,0-2,9-2,7
Liikevoitto/-tappio-0,11,3-1,20,5
     
Rahoitustuotot ja -kulut-0,20,0-0,10,0
Voitto/tappio ennen veroja-0,41,3-1,30,6
Verot-0,1-0,0-0,1-0,0
Kauden tulos-0,51,3-1,50,5
     
Jakautuminen:    
Emoyhtiön omistajille-0,41,6-1,30,8
Määräysvallattomien osuus-0,1-0,3-0,2-0,3
 -0,51,3-1,50,5
     
Muu laaja tulos    
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:    
  Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot0,1-0,0-0,0-0,1
Tilikauden laaja tulos yhteensä-0,41,3-1,50,4
     
     
Jakautuminen:    
Emoyrityksen omistajille-0,31,5-1,30,7
Määräysvallattomien osuus-0,1-0,3-0,2-0,3
 -0,41,3-1,50,4
     
Osakekohtainen tulos    
Osakekohtainen tulos, euroa-0,020,03-0,06-0,01
Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa-0,020,03-0,06-0,01
LYHENNETTY KONSERNIN TASE  
   
milj. euroa31.12.201931.12.2018
VARAT  
Pitkäaikaiset varat  
  Aineelliset hyödykkeet0,10,2
  Aineettomat hyödykkeet0,3-
  Sijoitukset5,55,2
Pitkäaikaiset varat yhteensä5,95,4
   
Lyhytaikaiset varat  
  Vaihto-omaisuus0,00,0
  Lyhytaikaiset saamiset5,95,4
  Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvälineet0,00,0
  Rahavarat12,013,5
Lyhytaikaiset varat yhteensä17,918,9
   
Varat yhteensä23,824,2
   
OMA PÄÄOMA JA VELAT  
   
Oma pääoma  
  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma11,413,4
  Määräysvallattomien omistajien osuus0,60,8
Oma pääoma yhteensä12,014,2
   
Pitkäaikaiset velat  
  Varaukset0,60,2
  Korollinen vieras pääoma0,10,0
Pitkäaikaiset velat yhteensä0,70,2
   
Lyhytaikaiset velat  
Lyhytaikaiset velat11,19,8
Velat yhteensä11,19,8
   
Oma pääoma ja velat yhteensä23,824,2
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA     
         
 Jakautuminen emoyrityksen omistajille  
milj. euroaOsake-pääomaHybridilainaMuuntoeroSVOP-rahastoKertyneet voittovaratYhteensäMääräys-vallattomien osuusYhteensä
Oma pääoma 1.1.20181,212,0-1,322,1-21,212,8-12,8
         
Muutos0,0 -0,10,6-0,6-0,1--0,1
Konsernirakenteen muutos1    -0,1-0,11,11,0
Nettovoitto    0,80,8-0,30,5
Oma pääoma 31.12.20181,212,0-1,422,7-21,113,40,814,2
         
Muutos  0,0 -0,7-0,7--0,7
Nettovoitto    -1,3-1,3-0,2-1,5
Oma pääoma 31.12.20191,212,0-1,422,7-23,011,40,612,0

1 Suomen Erillisverkot Oy:stä tuli määräysvallaton omistaja Kyberleijona Oy:ssä 35 prosentin omistusosuudella. Sijoituksen määrä oli 1,0 miljoonaa euroa ja lisäksi Suomen Erillisverkot Oy antoi 0,6 miljoonan euron pääomalainan Kyberleijona Oy:lle.

LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA  
milj. euroa1–12/20191–12/2018
   
Liiketoiminnan rahavirta0,31,2
  josta käyttöpääoman muutos-0,6-1,2
Investointien rahavirta-1,1-2,3
Rahoituksen rahavirta-0,80,9
   
Rahavarojen muutos-1,6-0,2
   
Rahavarat katsastuskauden alussa13,513,5
Valuuttakurssivaikutus0,10,2
Rahavarat katsastuskauden lopussa12,013,5


VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET  
milj. euroa31.12.201931.12.2018
Hybridilainan korko0,70,7
Vuokravakuudet0,10,1
   
Taseen ulkopuoliset leasing- ja vuokravastuut  
  Yhden vuoden kuluessa0,00,3
  1-5 vuoden kuluessa0,00,2
TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT  
   
milj. euroa1–12/20191–12/2018
Liikevaihto14,418,3
Liikevoitto/ -tappio-1,20,5
  osuus liikevaihdosta, %-8,42,9
Tulos ennen veroja-1,30,6
  osuus liikevaihdosta, %-9,33,0
Oman pääoman tuotto, %-11,33,8
Sijoitetun pääoman tuotto, %-9,84,1
Korolliset nettovelat-11,1-13,3
Omavaraisuusaste, %78,081,6
Nettovelkaantumisaste (gearing), %-92,3-93,5
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen2,02,3
  osuus liikevaihdosta, %13,912,3
Tutkimus- ja kehityskulut-4,9-5,1
  osuus liikevaihdosta, %34,027,9
Henkilöstö keskimäärin8882
Henkilöstö kauden lopussa9085
   
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT  
   
euroa1–12/20191–12/2018
Laimentamaton osakekohtainen tulos2-0,06-0,01
Laimennettu osakekohtainen tulos2-0,06-0,01
Osakekohtainen oma pääoma0,310,37
Osakemäärä kauden aikana keskimäärin, 1000 kpl38 80238 578
Osakemäärä kauden lopussa, 1000 kpl38 80238 802
Osakkeen kurssikehitys euroina  
  Keskikurssi1,342,00
  Alin0,971,60
  Ylin1,972,27
Osakkeen kurssi kauden lopussa1,041,68
Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa, milj. euroa40,265,2
Osakevaihto, milj. kpl5,37,8
Osakevaihto, % kokonaismäärästä10,220,2
Osakevaihto, milj. euroa4,015,6
Hinta/voittosuhde (P/E-luku)neg.neg.
Osakekohtainen osinko0,000,00
Osinko tuloksesta, %0,000,00
Efektiivinen osinkotuotto, %0,000,00

2 Osakekohtainen tulos -tunnuslukua laskettaessa otetaan huomioon maksamattomat hybridilainan korot.


VASTUUN RAJOITUS

Tämän raportin sisältö on SSH Communications Securityn ja kanssamme yhteistyössä toimivien kolmansien osapuolten sisällöntuottajien julkaisema ja tarkoitettu tiedoksi vain henkilökohtaiseen käyttöön. Tiedotteen sisältämiä tietoja ei voida missään tilanteessa pitää tarjouksena tai kehotuksena ostaa arvopapereita. Tietoja ei ole tarkoitettu taloudellisiksi neuvoiksi (sijoitus-, vero- eikä lakiasioissa), eikä suosituksiksi minkään sijoituskohteiden tai tuotteiden puolesta. SSH Communications Security ei anna sijoitusneuvoja eikä osto- tai myyntisuosituksia yhtiön omista tai muiden yritysten osakkeista. Mikäli olet kiinnostunut sijoittamaan SSH Communications Securityn osakkeisiin, ota yhteyttä taloudelliseen neuvonantajaasi saadaksesi lisätietoja. SSH Communications Securityn osakkeiden aiemmat tulokset eivät ole osoitus tulevasta kurssikehityksestä. LUKUUN OTTAMATTA SOVELTUVAA PAKOTTAVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ TIEDOTTEEN TIETOJEN SAATAVUUDESTA, VIRHEETTÖMYYDESTÄ, LUOTETTAVUUDESTA TAI SISÄLLÖSTÄ EI ANNETA MINKÄÄNLAISTA NIMENOMAISTA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA EIKÄ SSH COMMUNICATIONS SECURITY TAKAA SUORAAN EIKÄ VÄLILLISESTI TIEDOTTEEN SISÄLLÖN OIKEELLISUUTTA EIKÄ TIETOJEN SOPIVUUTTA MIHINKÄÄN TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN.

SSH Communications Security julkaisee ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen 23.4.2020.


Helsingissä 14.2.2020

SSH Communications Security Oyj

Hallitus

Kaisa Olkkonen
toimitusjohtaja


Lisätietoja:
Kaisa Olkkonen, toimitusjohtaja, puhelin +358 40 579 5216
Niklas Nordström, talousjohtaja, puhelin +358 50 541 0543


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ssh.com

SSH.COM auttaa yrityksiä hallitsemaan ja turvaamaan digitaalista ydintään – kriittistä dataa, sovelluksia ja pal­veluita. Yli 3000 asiakkaamme joukossa on 40% Fortune 500 -yrityksistä, monet maailman johtavista rahoitusalojen yrityksistä ja johtavia yrityksiä monilta muilta toimi­aloilta. Autamme asiakkaitamme menes­ty­mään pilviaikakaudella tarjoamalla kitkattomia pääsynhallintaratkaisuja, jotka minimoivat pääsyoikeuksiin liittyvät riskit. SSH.COM myy sovelluksiaan maailmanlaajuisesti verkossa, toimipisteiden kautta sekä kat­tavan myynti­partneri­verkoston avulla.