Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään

STORA ENSO OYJ SIJOITTAJAUUTISET 11.11.2020 klo 9.00

Stora Enso on päättänyt aloittaa kannattavuusselvityksen ja ympäristölupaprosessin sellun ja kartongin tuotannon kehittämisestä ja kasvattamisesta Skoghallin tehtaallaan Ruotsissa. Investoinnin myötä jo nykyiselläänkin vahvasta tehtaasta tulisi integroitu, erittäin kustannuskilpailukykyinen ja ympäristöystävällinen pakkauskartonkien ja valkaistun havupuumarkkinasellun tuottaja. Investointi hyödyttäisi asiakkaita maailmanlaajuisesti ja vahvistaisi entisestään Stora Enson asemaa korkealaatuisten uusiutuvien pakkausmateriaalien toimittajana.

Kannattavuusselvityksessä tutkitaan mahdollisuutta kasvattaa nykyistä integroidun sellun kapasiteettia 370 000 tonnista 780 000 tonniin vuodessa ja kartonkikapasiteetin lisäämistä 120 000 tonnilla. Investointi nostaisi tehtaan integraatioasteen lähes sataan prosenttiin ja kasvattaisi havupuumarkkinasellun tuotantomäärää 220 000 tonnilla. Tämä mahdollistaisi kustannuskilpailukykyisen kartongintuotannon kasvattamisen. Lisäksi hanke vähentäisi huomattavasti tuotannosta syntyviä fossiilisia hiilidioksidipäästöjä. Hiljattain valmistunut esiselvitys puoltaa investointihankkeen jatkamista.

Jos investoinnit päätetään kannattavuusselvityksen ja ympäristöluvan saamisen jälkeen toteuttaa, Stora Enso investoisi tuotannon uudistamiseen ja laajentamiseen noin 800-850 miljoonaa euroa. Kannattavuusselvityksen on määrä valmistua vuoden 2021 loppuun mennessä. Tuotanto käynnistyisi aikaisintaan vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä. Skoghallin tehtaan nykyinen pakkauskartongintuotannon vuosikapasiteetti on 885 000 tonnia.

"Skoghallin tehdas on yksi keskeisimmistä tehdasintegraateistamme pakkausmateriaaleissa. Investointi mahdollistaisi kasvun ja asiakkaiden joustavamman palvelun. Sen myötä voisimme myös vastata vastuullisten pakkausten kuluttajakysyntään, jonka odotamme kasvavan tulevaisuudessa. Investointi tukisi strategiaamme vauhdittaa pakkausliiketoimintamme kasvua sekä parantaa tehtaidemme kilpailukykyä hyödyntämällä mittakaavaetuja ja integraatiota. Se myös vahvistaisi kannattavan kasvun potentiaalia houkuttelevissa loppukäyttökohteissa, kuten nestepakkauskartongissa ja päällystetyssä valkaisemattomassa kartongissa. Skoghallin tehtaan mahdollisesta laajentamisesta päätetään, kun kannattavuusselvitys on tehty. Päätös riippuu myös paikallisten viranomaisten kanssa suoritettavan ympäristölupaprosessin lopputuloksesta", sanoo Stora Enson Packaging Materials -divisioonan johtaja Hannu Kasurinen.
Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458
Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 040 763 8767

 

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Konsernin palveluksessa on noin 25 000 henkilöä yli 30 maassa. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 10,1 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com (http://www.storaenso.com)

STORA ENSO OYJ

Stora Enso on vuonna 1998 perustettu yhtiö, joka kehittää ja valmistaa puuhun ja biomassaan perustuvia ratkaisuja maailmanlaajuisesti monien eri alojen toimijoille ja moniin käyttökohteisiin. Yhtiön ratkaisuja on käytössä monilla aloilla, kuten rakennusalalla, vähittäiskaupassa, elintarvike- ja panimoteollisuudessa, tehdasteollisuudessa, julkaisualalla, lääketeollisuudessa, kosmetiikkateollisuudessa, makeisteollisuudessa, hygieniatuotteissa ja tekstiileissä. Konsernissa työskentelee ihmisiä yli 30 maassa, ja yhtiö on julkisesti noteerattu Helsingin ja Tukholman pörsseissä.