Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Stora Enso on nimittänyt Jari Suomisen Forest-divisioonan johtajaksi 1.1.2020 lähtien. Hän jatkaa edelleen konsernin johtoryhmän jäsenenä.
Jari Suominen on toiminut Stora Enson Wood Products -divisioonan johtajana vuodesta 2014. Hän on toiminut useissa johtotehtävissä Stora Enson paperi- ja puutuoteliiketoiminnoissa vuodesta 1995. Yhtiö aloittaa uuden johtajan haun Wood Products -divisioonalle. Seppo Toikka, Wood Products -divisioonan Head of Strategy and Business Controlling, siirtyy divisioonan vt. johtajaksi 1.1.2020 alkaen.

Stora Enso ilmoitti syyskuussa 2019 perustavansa uuden, erikseen raportoitavan Forest-divisioonan vuoden 2020 alussa. Uuden divisioonan perustamisen taustalla on halu edistää arvon luomista vastuullisella ja tehokkaalla metsänhoidolla sekä lisätä konsernin metsäomaisuuden läpinäkyvyyttä. Stora Enso on merkittävä biotalouden toimija, ja puunsaanti on sille ratkaisevan tärkeä kilpailuetu tulevaisuuden innovaatioiden kehittämiseksi. Puu on konsernin tärkein raaka-aine ja suurin kustannuserä, ja se muodostaa myös ison osan taseesta.
"Stora Enson biologisten hyödykkeiden arvo on suurin pohjoismaisista yhtiöistä ja olemme maailman toiseksi suurin yksityinen metsänomistaja. Näemme huomattavia mahdollisuuksia tuottaa arvoa osakkeenomistajillemme uuden Forest-divisioonamme avulla. Olen erittäin iloinen voidessani ilmoittaa Jari Suomisen nimityksestä uuden divisioonamme johtajaksi. Hän on osoittanut olevansa vahva muutosjohtaja, ja sellaista tarvitaan nyt, kun keskitymme metsäomaisuuden hallintaan. Koska Jari katsoo entisenä puutuoteliiketoiminnan johtajana puunhankintaa myös asiakkaan näkökulmasta, olen vakuuttunut, että hänellä on parhaat edellytykset kehittää metsä- ja puunhankintatoimintojamme", sanoo Stora Enson toimitusjohtaja Annica Bresky.
"Vastuullinen metsänhoito ja tehokas puunhankinta ovat Stora Enson toiminnan perusta. Raaka-aineemme hallinta turvaa vastuullisten tuotteidemme jatkuvan innovoinnin. Tämä puolestaan edistää fossiilipohjaisten vaihtoehtojen korvaamista. Olen todella innoissani uudesta tehtävästäni ja siitä, että pääsen kehittämään metsätoimintojamme yhdessä osaavan tiimin kanssa", toteaa Jari Suominen.
Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 040 763 8767

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Konsernin palveluksessa on noin 26 000 henkilöä yli 30 maassa. Vuonna 2018 liikevaihtomme oli 10,5 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com (http://www.storaenso.com/

STORA ENSO OYJ 

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Konsernin palveluksessa on noin 26 000 henkilöä yli 30 maassa. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 10,1 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa.