Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Tämä tilinpäätöstiedote on tiivistelmä Tamtron Group -konsernin tammi-joulukuu 2022 tilinpäätöstiedotteesta. Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa https://tamtrongroup.com/fi/sijoittajat/

Tilinpäätöstiedotteen pääkohdat:

Heinä-joulukuu 2022 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 18,7 % edellisestä vuodesta ja oli 21 422 (18 044) tuhatta euroa
 • Liikevoitto oli 1 313 (962) tuhatta euroa ja liikevoittoprosentti 6,1 (5,3) %
 • Käyttökate oli 2 596 (2 116) tuhatta euroa ja käyttökateprosentti 12,1 % (11,7 %)
 • Tilikauden voitto/tappio oli -690 (211) tuhatta euroa
 • Listautumiskuluilla oikaistu tilikauden voitto/tappio oli 470 (211) tuhatta euroa
 • Oman pääoman tuotto oli -5,5 % (2,1 %)

Tammi-joulukuu 2022 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 26,0 % edellisestä vuodesta ja oli 37 058 (29 407) tuhatta euroa
 • Konsernin liikevoitto oli 1 972 (1 223) tuhatta euroa ja liikevoittoprosentti 5,3 % (4,2 %)
 • Käyttökate oli 4 402 (3 325) tuhatta euroa ja käyttökateprosentti 11,9 % (11,3 %)
 • Tilikauden voitto/tappio oli -380 (147) tuhatta euroa
 • Listautumiskuluilla oikaistu tilikauden voitto/tappio oli 780 (147) tuhatta euroa
 • Oman pääoman tuotto oli -3,0 % (1,5 %)
 • Omavaraisuusaste tilikauden lopussa oli 44,1 (35,5) %
 • Konsernin tilauskanta tilikauden lopussa oli 6 733 (5 664) tuhatta euroa
 • Hallituksen voitonjakoehdotus on, että tilikauden voitto/tappio siirretään kertyneiden voittovarojen tilille, ja osinkoa ei tilikaudelta 2022 jaeta.

Ohjeistus vuodelle 2023

Päivitetyt näkymät (julkaistu 2.2.2023)

Tamtron arvioi liikevaihdon olevan noin 50-55 miljoonaa euroa tilikaudella 2023.

Tamtron ei ole antanut ohjeistusta tilikauden 2023 käyttökatteesta johtuen Lahti Precisionin hankintaan liittyvien integraatiokustannusten ja synergiahyötyjen määrään ja aikatauluun liittyvästä epävarmuudesta.

Aiemmat näkymät vuodelle 2023 (julkaistu 14.11.2022)

Tamtron arvioi vuoden 2023 liikevaihdon olevan 38-42 miljoonaa euroa, ja käyttökatteen 14-15 prosenttia liikevaihdosta.

Konsernin avainluvut*

(tuhatta euroa, ellei toisin mainittu)1.7.2022-31.12.20221.7.2021-31.12.20211.1.2022-31.12.20221.1.2021-31.12.2021
Liikevaihto21 42218 04437 05829 407
Liikevoitto1 3139621 9721 223
Liikevoitto-%6,1 %5,3 %5,3 %4,2 %
Tilikauden voitto / tappio-690211-380147
Oikaistu tilikauden voitto**470211780147
Myyntikate10 7139 44019 54515 390
Myyntikate-%50,0 %52,3 %52,7 %52,3 %
Käyttökate2 5962 1164 4023 325
Käyttökate-%12,1 %11,7 %11,9 %11,3 %
Henkilöstökulut-5 612-5 226-10 420-8 635
Investoinnit-1 550-458-3 054-5 979
Omavaraisuusaste--44,1 %35,5 %
Oma pääoma--14 8713 728
Oman pääoman tuotto-%-5,5 %2,1 %-3,1 %1,5 %
Rahat ja pankkisaamiset--4 3582 081
Taseen loppusumma--33 70828 697
Henkilöstön määrä keskimäärin187170187158
Konsernin tilauskanta--6 7335 664
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa/osake-0,130,05-0,070,04

*Tamtron Group -konsernin tilinpäätös laaditaan noudattaen suomalaista tilinpäätöskäytäntöä (FAS).
**Tilikauden voitto oikaistuna listautumisesta aiheutuneilla kuluilla 1 160 tuhatta euroa

Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2022 oli meille kaikkien aikojen ennätysvuosi niin liikevaihdon kuin operatiivisen tuloksen osalta. Haastavassa toimintaympäristöstä huolimatta liiketoiminta kehittyi Tamtronin maissa hyvin, saimme uuden kotimarkkinan Tanskaan, lanseerasimme uusia tuotteita ja SaaS-liiketoimintamme kehittyi odotusten mukaisesti. Ukrainassa alkanut sota aiheutti häiriöitä ja epävarmuutta toimitusketjuihin ja tuotteiden saatavuuteen erityisesti toisen vuosineljänneksen aikana. Vaikeuksista huolimatta saimme toimitukset tehtyä suunnitellusti ja raaka-aineiden ja komponenttien hintojen noususta huolimatta säilytimme myyntikatteet hyvällä tasolla.

Toimitamme ratkaisuja laajasti monille eri teollisuuden aloille ja kansainvälisille markkinoille. Kysyntä teollisille punnitusratkaisuille on vakaata ja asiakassuhteemme ovat tyypillisesti pitkiä.

Näkymät myös vuodelle 2023 ovat vahvat. Alkuvuonna 2023 toteutettu Lahti Precision yrityskauppa on merkittävä askel Tamtronin kasvustrategian kannalta. Yrityskauppa tuo mukanaan uusia teknologioita täydentämään nykyistä tarjoomaamme. Tamtronin kansainvälinen organisaatio tarjoaa hyvän myyntikanavan tälle laajentuneelle tarjoomalle ja tukee orgaanista kasvuamme. Yrityskaupan myötä myös Tamtronin SaaS-liiketoiminta ja resurssit vahvistuvat merkittävästi ja pystymme entisestään kiihdyttämään ohjelmistoliiketoiminnan kasvua. Vuonna 2023 liikevaihdon ennustetaan olevan 50–55 miljoonaa euroa, jossa on mukana Lahti Precisionin yrityskaupan ennustettu liikevaihto. Yritysjärjestelyn luomat synergiat ja mahdollisuudet niin myynnissä kuin toiminnan tehostamisessa sekä SaaS-liiketoiminnan kiihdyttämisessä ovat vuoden 2023 keskeisiä tavoitteita. 2023 näkymiä tukee myös vahva vuodenvaihteen tilauskanta, jossa on kasvua edellisvuoteen 21,4 prosenttia.

Tavoitteemme on olla paras ja innovatiivisin punnitusteknologiayhtiö. Toimintamme ei ole pelkästään tuotteita ja palveluita, vaan tiivistä yhteistyötä omien työntekijöidemme, asiakkaiden ja kumppanien kanssa. Olemme luotettava, avoin ja rohkea toimija, joka huolehtii myös vastuullisuusasioista ja sidosryhmistämme. Tamtronin toimintakulttuuri
rohkaisee työntekijöitä innovaatioihin. Teknologioiden ja innovoinnin lisäksi panostamme myös vahvasti myyntiin ja markkinointiin. Yhtiön tunnettavuus kasvoi listautumisen myötä merkittävästi ja mielenkiinto sijoittajien keskuudessa Tamtronia kohtaan kasvaa tasaisesti. Olemme nyt myös työnantajana aiempaa tunnetumpi ja houkuttelevampi. Näiden asioiden yhdistelmä auttaa myös asetettujen taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen. Liiketoiminnan mainiota kehitystä vuonna 2022 ei olisi voitu saavuttaa ilman työntekijöitämme, jotka vastasivat asiakkaidemme odotuksiin ja ylittivät ne. Haluan myös kiittää asiakkaitamme, osakkeenomistajia, hallitusta ja muita sidosryhmiä heidän arvokkaasta tuestaan.

Mikko Keskinen
Toimitusjohtaja
Tamtron Group Oyj

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Tilikauden päättymisen jälkeen Tamtron Group Oyj julkisti 2.2.2023 julkaistulla tiedotteella aikeensa suomalaisen Lahti Precision Oy:n emoyhtiön HPP Bulk Technologies Oy:n osakekannan hankinnasta. Lahti Precision Oy ja Tamtron Group ovat molemmat punnitusteknologiayhtiöitä.

Yrityskaupan rahoittamiseksi yhtiö myös käynnisti suunnatun osakeannin, jonka merkintäaika alkoi 9.2.2023 ja päättyi 23.2.2023. Osakeannissa oli tarkoitus kerätä minimissään 3,5 miljoonan euron ja maksimissaan 4,5 miljoonan euron bruttovarat. Anti ylimerkittiin, ja hallituksen 27.2.2023 päätöksellä yhtiö laski liikkeeseen 845.864 uutta osaketta, jonka myötä yhtiön osakkeiden lukumäärä nousi 7.293.376 osakkeeseen ja yhtiö sai noin 600 uutta osakkeenomistajaa. Yrityskaupan rahoittamiseksi yhtiö myös otti uuden 2,5 miljoonan euron pankkilainan päärahoittajaltaan.

Yrityskauppa astui voimaan 1.3.2023, ja sen myötä HPP Bulk Technologies Oy:stä tuli Tamtron Group Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut tilikauden päättymisen jälkeen muita olennaisia muutoksia.

Taloudellinen kalenteri

Yhtiö julkistaa vuosittain puolivuotiskatsauksen, joka sisältää tilintarkastamattomia taloudellisia tietoja vuoden ensimmäisen puolen vuoden jaksolta sekä tilinpäätöstiedotteen, joka sisältää tietoja koko tilikaudesta sekä toiselta puolen vuoden jaksolta.

Konsernitilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2022 päättyvältä tilinkaudelta on suunniteltu julkaistavaksi vuoden 2023 viikolla 14 viimeistään 5.4.2023 ja puolivuosikatsaus 30.6.2023 päätyvältä kuuden kuukauden jaksolta 30.8.2023.

Hallituksen ehdotus emoyhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi

Yhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 31.12.2022 19.687.257,02 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio -453.901,44 euroa siirretään vähennykseksi kertyneiden voittovarojen tilille ja että osinkoa ei jaeta.

Tuloksen julkistustilaisuus

Tamtron Group Oyj vuoden 2022 tuloksen julkistustilaisuus järjestetään keskiviikkona 22.3.2023 kello 12.00.

Tilaisuudessa Tamtron Group Oyj:n toimitusjohtaja Mikko Keskinen ja talousjohtaja Miika Tuominen esittelevät ja kommentoivat vuoden 2022 tulosta. Tilaisuus on suomenkielinen ja sen voi katsoa suoratoistona osoitteessa: https://us02web.zoom.us/j/87599932239

Esitysmateriaali ja tallenne ovat saatavilla tilaisuuden jälkeen yhtiön verkkosivuilla:

https://www.tamtrongroup.com/fi/sijoittajat

Lisätietoja antaa

Mikko Keskinen, toimitusjohtaja, Tamtron
[email protected]

Hyväksytty neuvonantaja, Translink Corporate Finance Oy
Puh. +358 40 091 8855
[email protected]

Tietoa Tamtronista

Tamtron on kansainvälinen punnitusteknologiayhtiö ja tiedonhallintajärjestelmien toimittaja, joka toimittaa ratkaisujaan yli 60 maahan, kaikille suurimmille teollisuudenaloille, kuten maanrakennus, kaivosalan, puunkäsittelyn, jätteenkäsittelyn ja kierrätysalan, satamateollisuuden, kuljetus- ja logistiikka-alan sekä prosessi- ja valmistavan teollisuuden toimijoille. Vaakalaitteiden lisäksi Tamtron tuottaa asiakkailleen myös kattavat elinkaaripalvelut, sisältäen vaakojen varmennuspalvelut, huollon ja ylläpidon sekä varaosapalvelut.
Tamtronin kehittämät punnitustiedon ohjelmistot auttavat asiakkaita yhdistämään kaiken tiedon automaattisesti ja vaivattomasti yhteen järjestelmään hyödyntäen viimeisintä teknologiaa ja pilvipalveluja.

Yhtiön pääkonttori on Tampereella, samoin tuotteiden kokoonpano ja testaus. Lisäksi Tamtronilla on tytäryhtiöt kahdeksassa eri Euroopan maassa.

Tamtronin liikevaihto oli 37,1 miljoonaa euroa ja liikevoitto 2,0 miljoonaa euroa 31.12.2022 päättyneellä tilikaudella. Yhtiö työllisti vuoden 2022 lopussa 187 henkilöä.

Lue lisää: www.tamtron.fi

Tamtron on kansainvälinen, teollisten vaakojen ja punnitustiedon toimittaja. Yhtiö toimittaa vaakoja yli 60 maahan, kaikille suurimmille teollisuudenaloille, kuten maanrakennus- ja kaivosaloille, puunkäsittelyyn, jätteenkäsittelyyn ja kierrätysalalle, satamateollisuuteen, kuljetus- ja logistiikka-alalle sekä prosessi- ja valmistavan teollisuuden alalle. Tamtron toimittaa liikkuvan ja raskaan kaluston vaakoja sekä niihin liittyviä punnitustiedon ohjelmistoja. Lisäksi Yhtiö tarjoaa elinkaaripalveluja, jotka sisältävät vaakojen varmennuspalveluja, huoltoa ja ylläpitoa sekä varaosapalveluja.