SAMPO OYJ             PÖRSSITIEDOTE                 20.3.2019 klo 12.15

Täydennys Sampo Oyj:n yhtiökokouskutsuun

Kuten Sampo-konsernin osavuosiraportissa tammi-syyskuulta 2018 tiedotettiin, Sampo-konsernin pääomavaade kasvaa vuonna 2019 johtuen Nordean pääkonttorin siirtymisestä Suomeen.

Sampo Oyj:n hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan ylimääräisen osingon jakamisesta joko käteisenä ja/tai yhtiön hallussa olevina rahoitusvälineinä (mukaan lukien rajoituksetta osakkeet ja/tai muut arvopaperit) yhtenä mahdollisena vaihtoehtona vastata pääomavaateen muutoksista johtuviin vaikutuksiin.

Ehdotettu valtuutus ylimääräisestä osingosta on kokonaisuudessaan enintään 500 miljoonaa euroa (0,90 euroa per osake). Valtuutus olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Hallituksen uusi ehdotus voitonjaosta ja yhtiökokouskutsu ovat tämän pörssitiedotteen liitteenä.


SAMPO OYJ

Jarmo Salonen
Johtaja, sijoittajasuhteet ja konserniviestintä
Puh. 010 516 0030

Mirko Hurmerinta
Viestintä- ja sijoittajasuhdeasiantuntija, mediayhteydet
Puh. 010 516 0032

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com

Yhtiökokouskutsu (täydennetty)
Sampo Oyj:n hallituksen muutettu ehdotus

--
This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Sampo Oyj via Globenewswire

Sampo-konsernin tavoite on luoda arvoa omistajilleen. Konserni pyrkii joustavasti hyödyntämään markkinoilla avautuvia mahdollisuuksia omistaja-arvon luomiseksi esimerkiksi yritysjärjestelyin. Sampo-konsernin liiketoiminta jakautuu neljään liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat tytäryhtiöt If, Topdanmark ja Mandatum Life sekä osakkuusyhtiö Nordea. Sampo-konsernin kirjanpidossa Nordeaa käsitellään osakkuusyhtiönä. Liiketoiminta-alueilla on selkeät oman pääoman tuottotavoitteisiin pohjautuvat strategiat. Sammon sijoittajasivuille