Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Tecnotree Oyj Pörssitiedote 9.7.2021 klo 14.30

Tecnotree Oyj ("Tecnotree") ilmoitti 19.3.2021 julkaistussa pörssitiedotteessa, että Viking Acquisition Corporation ("Viking") on jättänyt Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudelle haastehakemuksen, jossa se vaatii, että käräjäoikeus julistaisi mitättömiksi eräät Tecnotree Oyj:n hallituksen vuosina 2018 ja 2019 tekemät päätökset.

Tecnotree on saanut päätökseen neuvottelut Vikingin kanssa, minkä jälkeen osapuolet ovat päättäneet sopia kaikki Tecnotreen ja Vikingin ratkaisemattomat asiat sekä velkojana että aikaisempana osakkeenomistajana 15.9.2021 menessä.

Tämä sovinto perustuu seuraaviin sopimuksen jälkeen toteutettaviin ehtoihin:

a. Viking luopuu kaikista vaatimuksistaan Tecnotreetä vastaan entisenä osakkeenomistajana ja velkojana.
b. Tecnotree pyrkii joko maksamaan tai tunnistamaan kolmansia osapuolia ostamaan Vikingin hallussa olevan yrityssaneerausohjelman mukaisen nykyisen maksamattoman velan.

Vaikka Tecnotree on vakuuttunut siitä, että se pystyy täyttämään yrityssaneerausohjelman mukaiset taloudelliset velvoitteensa sen loppuunsaattamiseksi vuonna 2025 ja jatkaa kasvunsa rahoittamista, on tämä ratkaisu ensimmäinen kriittinen askel yhtiölle poistua yrityssaneerausohjelmasta nopeutetussa aikataulussa. Yhtiö pyrkii kuitenkin poistumaan yrityssaneerausohjelmasta sopivalla velkaantumisasteella ja pääomakustannuksella osakkeenomistajien tuoton maksimoimiseksi.

Yrityssaneerausohjelmasta irtautuminen antaisi yhtiölle mahdollisuuden toimia tietyillä maantieteellisillä alueilla ja jatkaa asiakaskuntansa laajentamista. Tämä antaa Tecnotreen asiakkaille enemmän mukavuutta tehdä pidemmän aikavälin sitoumuksia ja asettaa yhtiön nopeammalle kasvutielle.

Tecnotree on vuonna 1978 perustettu kansainvälisesti operoiva ja teleoperaattoreiden palvelemiseen keskittynyt IT-ratkaisutoimittaja. Asiakkailleen Tecnotree tarjoaa pilvipohjaisia järjestelmiä nykyisten tuotteiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan, näiden taustalla olevien prosessien digitalisoimisiin sekä asiakkaan kokeman arvon kasvattamiseen. Yhtiön tuoteportfolio kattaa teleoperaattoreiden liiketoimintatukijärjestelmien lähes koko kentän (order-to-cash).