Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

TECNOTREE RAPORTOI VAHVAN KOLMANNEN VUOSINELJÄNNEKSEN TULOKSEN

 

[][]
AVAINLUVUT 7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/
2020 2019 2020 2019 2019
Liikevaihto, Me 14,7 12,4 38,6 32,9 47,0
Oikaistu liiketulos Me [1] 6,9 4,3 15,0 8,9 13,0
Liiketulos, Me 6,9 4,3 14,3 10,3 14,4
Tulos ennen veroja, Me 5,4 3,6 11,7 8,4 11,8
Oikaistu kauden tulos, Me [2] 4,4 2,1 9,9 3,5 6,3
Kauden tulos, Me 4,4 2,1 9,3 4,9 7,7

Osakekohtainen tulos, euroa 0,02 0,01 0,03 0,02 0,03

Tilauskanta, Me 26,7 26,3 25,5

Rahavirta investointien jälkeen, Me 1,2 2,1 4,7 1,4 0,1
Rahavarojen muutos, Me 1,1 2,1 3,5 1,3 -0,8
Rahavarat, Me 6,8 5,4 3,4

Omavaraisuusaste % 33,6 3,6 9,9
Nettovelkaantumisaste %           43,5 702,6 292,2

Henkilöstö kauden lopussa 653 586 600

[1 ]Oikaistu liiketulos = liiketulos ilman kertaluonteisia eriä.
[2 ]Oikaistu kauden tulos = tilikauden tulos ennen kertaluonteisia  eriä
Toimitusjohtaja Padma Ravichander: Kasvu jatkuu ja operatiivinen tulos parantuu
Tecnotreen tulos vuoden kolmannella vuosineljänneksellä oli vahva. Me jatkoimme markkina-asemamme vahvistamista, etenkin Lähi-Idän ja Afrikan alueella, ja kasvatimme sekä liikevaihtoa että operatiivista tulosta edelliseen vuosineljännekseen ja viime vuoteen verrattuna. Tecnotreen Digital BSS suite 5 -tuotetarjonta ja laaja kokemuksemme digitaalisen transformaation toteutuksesta herättää edelleen mielenkiintoa operaattoreiden markkinoilla, missä digitalisaatiosta on tullut kilpailun ja selviytymisen edellytys Covid-19 viruksen jälkeisenä aikana.     

Liikevaihto
Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 14,7 miljoonaa euroa ollen 18 % korkeampi, kuin vastaavana jaksona viime vuonna. Liikevaihto katsastuskaudella oli 38,6 miljoonaa euroa ollen 17 % korkeampi kuin edellisenä vuonna. Liikevaihdon kasvu tuli pääosin Lähi-idän ja Afrikan alueelta, joka muodosti 75 % koko katsastuskauden liikevaihdosta ja oli 39% korkeampi kuin viime vuona.

Kannattavuus
Kolmannen vuosineljänneksen kannattavuus oli jälleen ennätyskorkea liikevoittoprosentin ollessa 47 % ja operatiivisen tuloksen 6,9 miljoonaan euroa. Oikaistu liiketulos katsastuskaudella oli 15,0 miljoonaan euroa ja liikevoittoprosentti 39 % edellisvuoden 8,9 miljoonan liiketulokseen ja 27 % liikevoittoprosenttiin verrattuna. Katsastuskauden tulos oli 9,3 miljoonaa euroa edellisvuoden 4,9 miljoonaan verrattuna. Katsastuskauden osakohtainen tulos oli 3 senttiä edellisvuoden 2 senttiin verrattuna ja osakekohtainen oma pääoma 6 senttiä edellisvuoden 1 senttiin verrattuna. 

Taloudellinen tilanne
Kolmannen vuosineljänneksen rahavirta investointien jälkeen oli 1,2 miljoonaan euroa ja katsastuskauden 4,7 miljoonaa euroa positiivinen. Rahavarat katsastuskauden lopussa oli 6,8 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on hyvät maksuvalmiudet liiketoiminnan kulujen, investointien ja velkojen takaisinmaksun kattamiseen.   

Muut yrityspäivitykset
Tecnotree jatkaa vahvaa liiketoimintansa kasvattamista globaaleilla markkinoilla laajentamalla brändimme läsnäoloa ja hyödyntämällä 5G-sovellusten käyttöönottoa ja asiakkaidemme digitaalisia muutosvaatimuksia. Haluamme luoda uusia kumppanuuksia esineiden internetin (IOT) palveluntarjoajien kanssa, kasvattaa kilpailuetuamme, tavoittaa uusia markkinoita ja vahvistaa asiakaskuntaamme maailmanlaajuisesti, jotta asiakkaamme voivat hyötyä kaikista Tecnotree Digital BSS Suite 5 -tuotteista sekä digitaalisten tuotteiden käyttöönotto-, toiminta- ja hallinnointivalmiuksistamme.
 

Tecnotree on kansainvälinen operaattoreiden it-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa tuotteita, palveluita ja ratkaisuja veloitukseen, laskutukseen, asiakaspalveluun ja asiakkuuden hallintaan sekä viestintäpalveluihin ja sisältöliiketoimintaan. Yhtiön tuoteportfolio kattaa teleoperaattoreiden liiketoimintatukijärjestelmien lähes koko kentän (order-to-cash). Siihen kuuluvat yhtenäiset ratkaisut kiinteän verkon, mobiilipalveluiden ja laajakaistan tarpeisiin sekä ennakkomaksu- että kuukausilaskuasiakkaiden liittymien, palveluiden ja rahavirtojen hallinnointiin.