Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Tecnotree Oyj pörssitiedote 30.9.2021 klo 13.40

Tecnotree Oyj:n ("Tecnotree") saneerausohjelma on päättynyt valvojan annettua velkojille saneerausohjelmaa koskevan loppuselonteon tänään 30.9.2021.

Pörssitiedotteessaan 14.9.2021 Tecnotree tiedotti, että Tecnotree-konserni oli ostanut täysimääräisesti Viking Acquisitions Corp:n hallussa olleen yrityssaneerausohjelman mukaisen maksamattoman velan nimellisarvoon. Kaupan jälkeen Tecnotreen tytäryhtiö oli ainoa jäljellä oleva saneerausvelkoja. Tecnotree on 28.9.2021 maksanut ennenaikaisesti tämän ainoan jäljellä olevan saneerausohjelman mukaisen saatavan tytäryhtiölleen.

Saneerausohjelma katsotaan päättyneeksi, kun yhtiö on toteuttanut saneerausohjelmansa kokonaisuudessaan saneerausohjelman ehtojen mukaisesti ja valvoja on antanut velkojille saneerausohjelmaa koskevan loppuselonteon. Valvoja on todennut saneerausohjelman päättämisen edellytysten olevan täyttyneen. Valvoja on tänään 30.9.2021 antanut loppuselonteon velkojille, minkä seurauksena yhtiön saneerausohjelma on päättynyt.

Tecnotreen toimitusjohtaja Padma Ravichander: "Tämä on käänteentekevä hetki. Se vahvistaa taloudellista vakauttamme, lisää luottamusta yhtiöön sekä auttaa meitä kohtaamaan potentiaalisia asiakkaita paremmin"

Tecnotree Oyj

Tecnotree on vuonna 1978 perustettu kansainvälisesti operoiva ja teleoperaattoreiden palvelemiseen keskittynyt IT-ratkaisutoimittaja. Asiakkailleen Tecnotree tarjoaa pilvipohjaisia järjestelmiä nykyisten tuotteiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan, näiden taustalla olevien prosessien digitalisoimisiin sekä asiakkaan kokeman arvon kasvattamiseen. Yhtiön tuoteportfolio kattaa teleoperaattoreiden liiketoimintatukijärjestelmien lähes koko kentän (order-to-cash).