Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Tecnotree Oyj Pörssitiedote 9.7.2021 klo 14.31

Tecnotree Oyj ("Yhtiö") suunnittelee suunnatun osakeannin toteuttamista noin 22 miljoonan euron bruttotuottojen keräämiseksi. Suunnitellun suunnatun osakeannin tarkoituksena on tukea Yhtiön velanmaksukykyä ja vahvistaa Yhtiön käyttöpääomaa.

Yhtiö suunnittelee laskevansa liikkeeseen suunnatulla osakeannilla osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen enintään 30.577.778 uutta osaketta, mikä vastaa noin 10,8 prosenttia Yhtiön nykyisten osakkeiden kokonaismäärästä. Joensuun Kauppa ja Kone Oy on sitoutunut tietyin tavanomaisin edellytyksin merkitsemään pääosan Yhtiön suunnatussa osakeannissa tarjoamista osakkeista ja Yhtiön nykyinen osakkeenomistaja, Oy Hammarén & Co Ab on sitoutunut tietyin tavanomaisin edellytyksin merkitsemään loput Yhtiön suunnatussa osakeannissa tarjoamista osakkeista. Suunnatun osakeannin jälkeen Joensuun Kauppa ja Kone Oy omistaisi noin 8,9 prosenttia ja Oy Hammarén & Co Ab:n omistus kasvaisi noin 3,7 prosenttiin Yhtiön kaikista osakkeista.

Yhtiön hallitus ehdottaa, että 30.7.2021 järjestettävä ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään edellä mainitusta suunnatusta osakeannista. Yhtiö julkistaa yhtiökokouskutsun erillisellä pörssitiedotteella myöhemmin tänään. Jos yhtiökokous myöntää vaadittavan valtuutuksen, Yhtiön tavoitteena on toteuttaa osakeanti niin pian kuin mahdollista, mutta joka tapauksessa viimeistään elokuun loppuun mennessä.

Merkintähinta olisi 0,72 euroa, mikä on noin 21 prosenttia matalampi kuin osakkeen osakekurssi 8.7.2021 ja noin 4 prosenttia matalampi kuin Yhtiön osakkeiden kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi 180 päivän jakson aikana, joka päättyi 8.7.2021. Merkintähinta perustuu Yhtiön ja sijoittajien välillä käytyihin neuvotteluihin.

Hallitus toteaa, että suunnattu osakeanti on tällä hetkellä paras mahdollinen vaihtoehto Yhtiölle kerätä tehokkaasti uutta pääomaa ja, että suunniteltu osakeanti on kaikkien osakkeenomistajien intressien mukainen.

Osakkeenomistajat, joilla on yhteensä noin 60 prosenttia (30.6.2021) Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, ovat sitoutuneet äänestämään suunnatun osakeannin valtuutuksen puolesta.

Tecnotree Oyj:n toimitusjohtaja Padma Ravichander totesi, "Kyöstin ja Johanin kaltaisten arvostettujen sijoittajien osoittama kiinnostus on osoitus siitä, että Tecnotree Oyj on oikealla tiellä. Pidän tätä Yhtiön mahdollisuutena hyötyä paitsi heidän pääomastaan myös heidän strategisista suhteistaan. Yhtiö on asettanut tavoitteensa kunnianhimoiselle kasvupolulle, ja uskon, että tällainen sijoittajien kiinnostus motivoi meitä edelleen saavuttamaan tavoitteet."

Joensuun Kauppa ja Kone Oy:n toimitusjohtaja Kyösti Kakkonen totesi, "Olen innoissani mahdollisuudesta tulla osaksi Tecnotreen jännittävää matkaa sen lähtiessä seuraavaan kasvuvaiheeseensa. Tecnotreellä on harvinainen yhdistelmä suomalaista huipputeknologiaa, syvää televiestintää ja maailmanlaajuista jalanjälkeä, mikä tekee siitä suomalaisen innovaatioteknologian suurlähettilään. Minulla ei ole epäilystäkään siitä, että yhteiset ponnistelumme auttavat Tecnotreetä skaalaamaan uusia korkeuksia."

Oy Hammarén & Co Ab:n toimitusjohtaja Johan Hammarén totesi, "Tecnotree on osoittanut ennennäkemätöntä sinnikkyyttä ja sen tekemä käänne on ollut merkittävä. Olen iloinen voidessani tehdä syvempää yhteistyötä Tecnotreen kanssa, jonka kanssa minulla on jo vahva ja pitkäaikainen suhde. Olen erittäin varma, että Tecnotree jatkaa vankalla kasvupolullaan. "

TECNOTREE OYJ

Tecnotree on vuonna 1978 perustettu kansainvälisesti operoiva ja teleoperaattoreiden palvelemiseen keskittynyt IT-ratkaisutoimittaja. Asiakkailleen Tecnotree tarjoaa pilvipohjaisia järjestelmiä nykyisten tuotteiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan, näiden taustalla olevien prosessien digitalisoimisiin sekä asiakkaan kokeman arvon kasvattamiseen. Yhtiön tuoteportfolio kattaa teleoperaattoreiden liiketoimintatukijärjestelmien lähes koko kentän (order-to-cash).