Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Terveystalo Oyj Pörssitiedote 27.7.2021 klo 16.00

TÄMÄ TIEDOTE ON VAIN TIEDOKSI EIKÄ SE OLE TARJOUS OSTAA TAI TARJOUSPYYNTÖ OSTAA ARVOPAPEREITA. FEELGOOD SVENSKA AB (PUBL):N OSAKKEENOMISTAJILLE SUUNNATTUA TARJOUSTA KOSKEVAT TIEDOT, KUTEN ON JULKISTETTU ERILLISISSÄ TIEDOTTEISSA, OVAT SAATAVILLA OSAKKEENOMISTAJILLE VAIN TIETYILLÄ SALLITUILLA ALUEILLA. TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA LEVITTÄÄ AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SVEITSISSÄ TAI YHDYSVALLOISSA TAI NÄIHIN MAIHIN.

Terveystalo Oyj ("Terveystalo") julkisti 8.6.2021, että sen kokonaan omistama tytäryhtiö Terveystalo Healthcare Oy ("Terveystalo Healthcare") on tehnyt hallituksen suositteleman pakollisen käteisostotarjouksen Feelgood Svenska AB (publ):n ("Feelgood"):n osakkeenomistajille kaikkien näiden omistamien Feelgoodin osakkeiden hankkimisesta ostotarjouksessa 5,70 Ruotsin kruunun (noin 0,566 euron) osakekohtaista käteisvastiketta vastaan ("Ostotarjous").

Alkuperäisen tarjousajan loputtua 12.7.2021 Terveystalo Healthcare julkisti omistavansa yhteensä 96,24 prosenttia Feelgoodin osakkeista ja äänistä, toteuttavansa Ostotarjouksen, jatkavansa tarjousaikaa 26.7.2021 saakka sekä käynnistävänsä pakollisen lunastusmenettelyn Feelgoodin jäljellä olevista osakkeista.

Terveystalo Healthcare julkisti tänään, että tarjousajan lopussa 26.7.2021 Terveystalo Healthcare omistaa yhteensä 97,42 prosenttia Feelgoodin osakkeista ja äänistä, mukaan lukien sekä Ostotarjouksessa tarjotut osakkeet että sen ulkopuolella hankitut osakkeet sekä tietyiltä Feelgoodin suurilta osakkeenomistajilta Ostotarjouksen julkistamisen yhteydessä hankitut osakkeet. Terveystalo Healthcare julkisti lisäksi, että Ostotarjouksen mukaista tarjousaikaa ei jatketa enempää, ja että Ostotarjous on näin ollen päättynyt.

Tarkempia tietoja Ostotarjouksesta

Ostotarjoukseen liittyvät tiedot ovat saatavilla Terveystalo Healthcaren Ostotarjousta koskevilta verkkosivuilta: www.terveystalo-erbjudande.se (https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.terveystalo-erbjudande.se%2F&data=04%7C01%7CLiisa-Maija.Seppanen%40terveystalo.com%7Cb4040eb8fdab4bf377bb08d91e909184%7C4077cecbacd7488080229ed9f30e6f8f%7C1%7C0%7C637574428533177511%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=vrKlPT8sAHUHYUlveFJnfulv5sfRHJFsyJi4iLXx6GI%3D&reserved=0). Verkkosivut ovat saatavilla ruotsiksi ja englanniksi.

Lisätietoja:

Viestintäjohtaja Kati Kaksonen
Puh. 010 345 2034
[email protected]

Sijoittajasuhdepäällikkö Liisa-Maija Seppänen
Puh. 050 314 4455
[email protected]

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.terveystalo.com

Tärkeää tietoa/Huomautus

Tämä tiedote on vain tiedoksi eikä se ole tarjous ostaa tai tarjouspyyntö ostaa mitään arvopapereita. Feelgood Svenska AB (publ):n osakkeenomistajille suunnattua tarjousta koskevat tiedot, kuten on julkistettu erillisissä tiedotteissa, ovat saatavilla vain osakkeenomistajille tietyillä sallituilla alueilla. Tätä tiedotetta ei saa levittää Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Sveitsissä tai Yhdysvalloissa tai näihin maihin.

Tämän tiedotteen sisältämät lausumat, jotka liittyvät tulevaisuuden olosuhteisiin tai tapahtumiin, sisältäen lausumat tulevaisuuden menestyksestä, kasvusta ja muista kehityskuluista tai muista Ostotarjouksen hyödyistä, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat voidaan yleensä, mutta ei aina, tunnistaa sellaisista ilmaisuista, kuten "pyrkiä", "aikoa", "odottaa", "uskoa" tai vastaavista ilmaisuista. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tulevaisuuden tapahtumiin ja ovat riippuvaisia olosuhteista, jotka tapahtuvat tulevaisuudessa. Ei voida antaa takeita, että toteutuneet tulokset eivät huomattavasti poikkeaisi ilmaistuista tai piilevistä tulevaisuutta koskevista lausumista johtuen monista seikoista, joista monet ovat Terveystalon vaikutusvallan ulottumattomissa. Kaikki tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan sen päivän asiantilaa, jona ne on annettu, ja Terveystalolla ei ole mitään velvollisuutta (eikä se ota miltään osin vastuulleen) päivittää tai muuttaa mitään niistä uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muiden seikkojen johdosta muutoin kuin soveltuvan lain tai säännösten sitä edellyttäessä.

Terveystalo on vuonna 2001 perustettu suomalainen terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä hyvinvoinnin palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille. Yhtiön terveyspalveluiden palveluvalikoimaan kuuluvat yleislääketieteen ja erikoissairaanhoidon palvelut, diagnostiikkapalvelut, päiväkirurgia, suunterveyden palvelut ja muut liitännäispalvelut.