Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Digitalist Group Oyj              Sisäpiiritieto                      23.12.2020 klo 10:30

Digitalist Group Oyj (“Digitalist Group” tai “Yhtiö”) on solminut yhdessä konserniinsa kuuluvan Ticknovate Limited:in kanssa Ticknovate Saas -palvelusopimuksen (”Sopimus”) ForSea AB:n kanssa. Sopimus on voimassa 31.8.2027 saakka. Yhtiö arvioi Sopimuksen arvoksi noin 1,9 miljoonaa euroa.  

Digitalist Group arvioi, ettei Sopimuksen solmimisella ole vaikutusta sen aiemmin vuodelle 2020 antamaan ohjeistukseen, jonka mukaan vuonna 2020 liikevaihdon odotetaan laskevan verrattuna vuoteen 2019 ja käyttökatteen odotetaan kehittyvän positiivisesti verrattuna vuoteen 2019.       

DIGITALIST GROUP OYJ

Lisätietoja:

Digitalist Group Oyj

Toimitusjohtaja Petteri Poutiainen, CEO,

puh. +358 40 865 4252, [email protected]

Mervi Södö, CFO, puh. +358 40 136 5959, [email protected]

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

https://digitalist.global

 

Liite


Digitalist Group on luova teknologiayhtiö, joka tarjoaa luovia digitaalisia ratkaisuja ja palveluja valikoiduilla liiketoiminta-alueilla toimiville asiakasyrityksille. Autamme asiakasyrityksiämme hyödyntämään digitaalisuuden, internetin ja mobiilin liikkuvuuden tuomaa tuottavuutta sekä ainutlaatuista käyttökokemusta kilpailukyvyn parantamiseksi. Teemme innovatiivisista unelmista totta ylivertaisella suunnittelulla ja moitteettomalla teknisellä toteutuksella.