Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

RAUTE OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.3.2020 KLO 13.30

TIETOA KORONAVIRUSEPIDEMIAN VAIKUTUKSESTA RAUTEN 31.3.2020 PIDETTÄVÄÄN YHTIÖKOKOUKSEEN

Rauten varsinainen yhtiökokous pidetään suunnitellusti Lahdessa 31.3.2020 klo 18.00.

Osakkeenomistajiemme ja henkilöstömme terveys on meille ensisijaisen tärkeää tämän koronavirusepidemian aikana. Minimoidaksemme epidemian aiheuttamat sosiaalisiin kontakteihin liittyvät terveysriskit yhtiökokouksemme osalta ja noudattaaksemme viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita, teemme yhtiökokouksen suhteen seuraavat poikkeusjärjestelyt.

Vallitsevissa olosuhteissa Raute pyrkii pitämään yhtiökokouksen mahdollisimman lyhyenä kuitenkin siten, että yhtiökokouskutsussa mainitut asiat tulevat riittävällä tavalla käsiteltyä ja yhtiökokous on juridisesti päätösvaltainen.

Tästä johtuen yhtiökokouskutsusta poiketen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen alkaa vasta klo 17.45 ja kokouksen jälkeen ei pidetä kutsussa mainittua kahvitilaisuutta.

Kokoukseen kutsussa esitetyllä tavalla ilmoittautuneen osakkeenomistajan on mahdollista seurata kokousta videoyhteyden välityksellä käyttämällä myöhemmin Rauten internetsivulla www.raute.com ilmoitettavaa linkkiä. Yhtiökokouksesta videoidaan hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan puheenvuorot sekä kokouksen muiden asiakohtien esitysmateriaali. Kokouksen seuraaminen videoyhteydellä edellyttää, että osakas tunnistautuu suomalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Puheenvuorojen pyytäminen tai äänestäminen ei ole mahdollista videoyhteyden kautta eikä videoyhteyden välityksellä osallistuvan osakkaan osakkeiden katsota olevan edustettuina yhtiökokouksessa. Kokouskieli on suomi.

Muistutamme kaikkia osakkeenomistajia mahdollisuudesta osallistua yhtiökokoukseen henkilökohtaisen läsnäolon sijaan valtakirjalla. Monet suurimmista osakkeenomistajista ovat jo ilmoittaneet, että he eivät osallistu kokoukseen henkilökohtaisesti. Ryhmä osakkeenomistajia, joilla on suoraan tai valtakirjojen avulla hallussaan yli 50 % yhtiön osakkeiden mahdollistamista äänistä, on ilmoittanut kannattavansa hallituksen esityksiä yhtiökokouksen päätöksiksi.

Niitä osakkeenomistajia, jotka ovat jo ilmoittautuneet yhtiökokoukseen, mutta eivät tässä tilanteessa aio osallistua, pyydetään ilmoittamaan osallistumisensa peruuttamisesta sähköpostilla [email protected] tai puhelimitse 03 829 3302.

Yhtiö seuraa viranomaisohjeistuksia koronavirustilanteen kehityksestä ja arvioi niiden pohjalta mahdollisia lisätoimia, jotta se voi taata turvallisen kokousympäristön sekä yhtiön työntekijöille että yhtiön osakkaille.

Pyydämme kaikkia niitä, jotka aikovat osallistua yhtiökokoukseen, seuraamaan yhtiön verkkosivuja www.raute.com mahdollisten lisätoimien varalta.

Toivomme osakkeenomistajien ymmärtävän yllä kuvatut muutokset, jotka johtuvat koronavirusepidemian aiheuttamasta poikkeuksellisesta tilanteesta.

RAUTE OYJ
Tapani Kiiski
toimitusjohtaja


LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Tapani Kiiski, matkapuhelin 0400 814 148
Talousjohtaja Tarja Järvinen, matkapuhelin 040 658 3562

RAUTE LYHYESTI:
Raute on maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys. Rauten asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä, joiden valmistamia puutuotteita ovat viilu, vaneri, LVL (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki) ja sahatavara. Teknologiatarjonta kattaa viilun, vanerin ja LVL:n koko tuotantoprosessin sekä erityismittalaitteita sahatavaralle. Tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja niin vaneri- kuin LVL-teollisuudessa. Kokonaispalvelukonseptiin kuuluvat lisäksi teknologiapalvelut varaosatoimituksista säännölliseen kunnossapitoon ja konekannan modernisointeihin. Rauten päätoimipiste sijaitsee Lahden Nastolassa. Muut omat tuotantoyksiköt ovat Kajaanissa, Vancouverin alueella Kanadassa, Shanghain alueella Kiinassa ja Pullmanissa, Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Rauten liikevaihto vuonna 2019 oli 151,3 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä vuoden 2019 lopussa oli 778. Lisätietoja yhtiöstä: www.raute.com.

 

Raute on maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys. Rauten asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä, joiden valmistamia puutuotteita ovat viilu, vaneri, LVL (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki) ja sahatavara. Teknologiatarjonta kattaa viilun, vanerin ja LVL:n koko tuotantoprosessin sekä erityismittalaitteita sahatavaralle. Tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja niin vaneri- kuin LVL-teollisuudessa.