Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Tikkurila Oyj, liiketoimintakatsaus
29. lokakuuta 2019 klo 9.00 

Tikkurilan liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta 2019: Liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani Q3:lla

Heinä-syyskuu lyhyesti (Q3) 
  • Liikevaihto kasvoi 3,2 % edellisvuodesta ja oli 157,1 (7-9/2018: 152,2) miljoonaa euroa. Ilman valuuttakurssien vaihteluja ja yritysmyyntejä liikevaihto kasvoi 2,2 %. 
  • Oikaistu liikevoitto kasvoi 17,8 % ja oli 22,6 (19,2) miljoonaa euroa sekä 14,4 % (12,6 %) liikevaihdosta. 
  • Osakekohtainen tulos kasvoi 75,9 % ja oli 0,39 (0,22) euroa. 
Tammi-syyskuu lyhyesti 
  • Liikevaihto oli edellisen vuoden tasolla 455,9 (1-9/2018: 456,0) miljoonaa euroa. Ilman valuuttakurssien vaihteluja ja yritysmyyntejä liikevaihto kasvoi 1,5 %. 
  • Oikaistu liikevoitto kasvoi 21,8 % ja oli 54,0 (44,3) miljoonaa euroa sekä 11,8 % (9,7 %) liikevaihdosta. 
  • Osakekohtainen tulos kasvoi 76,8 % ja oli 0,92 (0,52) euroa. 

Toimitusjohtaja Elisa Markula 

Tikkurilan liikevaihto kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä 3 prosenttia, ja kannattavuus parani 18 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Lisäksi rahavirta kehittyi positiivisesti kannattavuuden paranemisen ja nettokäyttöpääoman alhaisemman tason ansiosta. 

Kasvumarkkinoillamme Puolassa ja erityisesti Venäjällä myyntimme kehittyi hyvin. Kasvu perustui  ennen kaikkea premium-brändien aiempaa suurempaan myyntiin. Liikevaihtomme kasvoi myös Suomessa hyvän sisä- ja teollisuusmaalimyynnin siivittämänä. 

Ruotsissa liikevaihtoomme vaikuttivat kruunun heikkeneminen sekä yleinen kysynnän lasku. Jatkoimme myynnin tehostamista sekä myyntiverkoston kehittämistä.  

Kannattavuutemme paraneminen jatkui edelleen (14,4 % liikevaihdosta, 12,6 % Q3/18). Onnistuimme sekä myyntimiximme parantamisessa että myyntihintojen korottamisessa. Jälkimmäinen on tärkeää, jotta voimme kompensoida koko toimialaan viime vuosina merkittävästi vaikuttanutta raaka-ainekustannusten nousua. Viime vuonna toteutetut kiinteiden kustannusten säästöt alkavat nyt myös näkyä täysimääräisenä. Aiomme jatkaa tiukkaa kustannuskuria, mutta jatkossa uskomme lisäparannusten kannattavuudessamme tulevan ennen kaikkea myynnin johtamisen sekä muun operatiivisen toiminnan tehostamisesta, kuten kesäkuun pääomamarkkinapäivässä kerroimme. 

Avainluvut 

IFRS16 -standardia on sovellettu 1.1.2019 alkaen. Aiempien vuosien lukuja ei ole oikaistu. 

+--------------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
|Milj. euroa  |7-9/2019|7-9/2018|Muutos,|1-9/2019|1-9/2018|Muutos, |1-12/201|
| | | |%  | | |%  | |
| |  |  | |  |  | |8  |
+--------------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
|Konserni  |   |   |   | | | | |
+--------------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
|Liikevaihto  |157,1  |152,2  |3,2 %  |455,9  |456,0  |-0,0 %  |561,5  |
+--------------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
|      ilman valuutta-  | | |2,2 %  | | |1,5 %  | |
|      kurssien ja   | | | | | | | |
|      yritysmyyntien   | | | | | | | |
|      vaikutusta  | | | | | | | |
+--------------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
|Oikaistu liikevoitto  |22,6  |19,2  |17,8 % |54,0  |44,3  |21,8 %  |38,8  |
+--------------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
|Oikaistu liikevoitto-%  |14,4 %  |12,6 %  | |11,8 %  |9,7 %  | |6,9 %  |
+--------------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
|Liikevoitto  |22,5  |14,0  |60,7 % |51,6  |35,2  |46,8 %  |26,5  |
+--------------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
|Liikevoitto-%  |14,3 %  |9,2 %  | |11,3 %  |7,7 %  | |4,7 %  |
+--------------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
|Kauden tulos  |17,1  |9,7  |75,9 % |40,6  |23,0  |76,8 %  |14,6  |
+--------------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
|Osakekohtainen tulos, euroa  |0,39  |0,22  |75,9 % |0,92  |0,52  |76,8 %  |0,33  |
+--------------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
|Korollinen nettovelka (kauden | | | |77,7  |94,6  |-17,9 % |85,5  |
|lopussa)  | | | | | | | |
+--------------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
|Oma pääoma yhteensä (kauden | | | |176,8  |159,6  |10,8 %  |150,1  |
|lopussa)  | | | | | | | |
+--------------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
|Varat yhteensä (kauden lopussa) | | | |472,3  |451,4  |4,6 %  |400,0  |
+--------------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
|Nettovelkaantumisaste (gearing),| | | |43,9 %  |59,3 %  | |57,0 %  |
|%  | | | | | | | |
+--------------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
|Sidotun pääoman tuotto | | | |15,2 %  |3,0 %  | |9,3 %  |
|(ROCE), %, rullaava  | | | | | | | |
+--------------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
|Rahavirta investointien jälkeen |74,0  |62,2  |19,1 % |44,0  |10,1  |335,6 % |36,3  |
+--------------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+

Taloudellinen kehitys liiketoimintayksiköittäin 

+------------------+------+------+--------+-------+---------+----------+----------+
|Milj. euroa  |7-9/20|7-9/20|Muutos, |1-9/201|1-9/2018 |Muutos, % |1-12/2018 |
| |19  |18  |%  |9  | | | |
+------------------+------+------+--------+-------+---------+----------+----------+
|SBU |97,3  |97,7  |-0,4 %  |302,0  |313,3  |-3,6 %  |381,2  |
|West, liikevaihto | | | | | | | |
+------------------+------+------+--------+-------+---------+----------+----------+
|    ilman valuutta| | |0,7 %  | | |-1,3 %  | |
|-  | | | | | | | |
|    kurssien ja   | | | | | | | |
|    | | | | | | | |
|yritysmyyntien   | | | | | | | |
|    vaikutusta  | | | | | | | |
|   | | | | | | | |
+------------------+------+------+--------+-------+---------+----------+----------+
|SBU |12,7  |9,6  |32,2 %  |38,0  |29,0  |31,1 %  |22,7  |
|West, liikevoitto | | | | | | | |
+------------------+------+------+--------+-------+---------+----------+----------+
|SBU West, oikaistu|12,8  |14,2  |-10,2 % |38,2  |37,8  |1,1 %  |34,5  |
|liikevoitto  | | | | | | | |
+------------------+------+------+--------+-------+---------+----------+----------+
|SBU |59,7  |54,4  |9,8 %  |153,9  |142,7  |7,8 %  |180,3  |
|East, liikevaihto | | | | | | | |
+------------------+------+------+--------+-------+---------+----------+----------+
|    ilman valuutta| | |4,9 %  | | |7,8 %  | |
|-  | | | | | | | |
|    kurssien ja   | | | | | | | |
|    | | | | | | | |
|yritysmyyntien   | | | | | | | |
|    vaikutusta  | | | | | | | |
+------------------+------+------+--------+-------+---------+----------+----------+
|SBU |11,1  |5,2  |112,5 % |18,2  |9,5  |91,6 %  |9,4  |
|East, liikevoitto | | | | | | | |
+------------------+------+------+--------+-------+---------+----------+----------+
|SBU East, oikaistu|11,2  |5,7  |95,0 %  |20,3  |9,9  |105,3 %  |9,9  |
|liikevoitto  | | | | | | | |
+------------------+------+------+--------+-------+---------+----------+----------+

Eri tekijöiden vaikutus liikevaihtoon 

+--------------------+---------+-------+-------+---------+---------+---------+
| |Konserni  |SBU |SBU East  |
| | |West  | |
+--------------------+---------+-------+-------+---------+---------+---------+
|Milj. euroa  |7-9/2019 |1-9/201|7-9/201|1-9/2019 |7-9/2019 |1-9/2019 |
| | |9  |9  | | | |
+--------------------+---------+-------+-------+---------+---------+---------+
|Volyymi  |-1,5 %  |-2,6 % |0,3 %  |-3,2 %  |-4,7 %  |-1,5 %  |
| | | | | | | |
+--------------------+---------+-------+-------+---------+---------+---------+
|Myyntihintojen |3,7 %  |4,2 %  |0,4 %  |1,9 %  |9,6 %  |9,3 %  |
|korotukset ja | | | | | | |
|myyntimixin kehitys | | | | | | |
+--------------------+---------+-------+-------+---------+---------+---------+
|Valuutat  |1,0 %  |-1,1 % |-1,1 % |-1,6 %  |4,9 %  |0,1 %  |
| | | | | | | |
+--------------------+---------+-------+-------+---------+---------+---------+
|Divestoinnit  |0,0 %  |-0,5 % |0,0 %  |-0,7 %  |0,0 %  |-0,1 %  |
| | | | | | | |
+--------------------+---------+-------+-------+---------+---------+---------+

  
Muutoksia selittävät tekijät (Q3) 

Volyymi pieneni ennen kaikkea Venäjällä johtuen vähittäiskauppojen omien tuotemerkkien myynnin vähenemisestä. Kaiken kaikkiaan kauppa- ja rakennusmaalien volyymien lasku oli pääosin seurausta yhtiön tietoisesta strategisesta päätöksestä keskittyä premium-brändeihin, ja priorisoida volyymin sijaan kannattavuutta kaikissa maissa. Lisäksi teollisuusmaalien ja etenkin metallituotteiden kysyntä oli yleisesti vertailukautta heikompaa. 

Myyntihintojen korotuksilla ja myyntimixin muutoksilla oli positiivinen vaikutus liikevaihtoon kaikissa maissa. Premium-tuotteiden myynnin osuus kasvoi, erityisesti Venäjällä. Venäjän ruplan vahvistumisella oli selvä positiivinen vaikutus SBU Eastin liikevaihdon kasvuun, ja vastaavasti heikentyneellä Ruotsin kruunulla oli negatiivinen vaikutus SBU Westin liikevaihtoon.   

Liikevaihto keskeisissä maissa 

+-------+------+---------+----------+---------+---------+----------+----------+
|Milj. |7-9/20|7-9/2018 |Muutos, % |1-9/2019 |1-9/2018 |Muutos, % |1-12/2018 |
|euroa  |19  | | | | | | |
+-------+------+---------+----------+---------+---------+----------+----------+
|Venäjä |45,5  |41,2  |10,6 %  |114,6  |107,4  |6,6 %  |134,4  |
+-------+------+---------+----------+---------+---------+----------+----------+
|Ruotsi |29,4  |31,1  |-5,7 %  |95,9  |104,3  |-8,1 %  |127,6  |
+-------+------+---------+----------+---------+---------+----------+----------+
|Suomi  |23,4  |22,7  |2,9 %  |78,4  |80,4  |-2,5 %  |94,4  |
+-------+------+---------+----------+---------+---------+----------+----------+
|Puola  |24,9  |24,2  |2,8 %  |72,2  |69,7  |3,5 %  |84,6  |
+-------+------+---------+----------+---------+---------+----------+----------+

  
Muutoksia selittävät tekjiät (Q3) 

Venäjällä (SBU East) liikevaihdon kasvun taustalla olivat myyntimixin positiivinen kehitys, hinnankorotukset ja Venäjän ruplan vahvistuminen. Erityisesti Tikkurila-brändin osuus myynnistä kasvoi kaikissa kanavissa. Kauppojen omien tuotemerkkien myynti vastaavasti pieneni. 

Ruotsissa (SBU West) liikevaihto laski edelleen, osin myös Ruotsin kruunun heikentymisen takia. Myyntihinnat ja myyntimix kehittyivät positiivisesti, mutta tämä ei täysin kompensoinut pienentyneitä volyymejä ulkomaalien kysynnän pysyessä alhaisella tasolla. Myynnin kasvattaminen suurien vähittäiskauppojen kanssa eteni suunnitellusti. 

Suomessa (SBU West) liikevaihdon kasvu perustui ennen kaikkea sisämaalien hyvään myyntiin, teollisuusmaalien myynnin piristymiseen ja hinnankorotuksiin. Ulkomaalien osalta kysyntä pysyi suhteellisen alhaisella tasolla koko sesongin ajan edelliseen vuoteen verrattuna. 

Puolassa (SBU West) liikevaihdon kasvu johtui etenkin sisämaalien volyymien kasvusta, vaikka samaan aikaan kysynnän kasvu yleisesti markkinoilla hidastuikin. Premium-tuotteiden osuus myynnistä kasvoi edelleen. 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 

Katsauskauden jälkeen yhtiön liiketoiminnassa tai taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.  

Ohjeistus vuodelle 2019 ennallaan 

Tikkurilan liikevaihdon arvioidaan säilyvän edellisvuoden tasolla ja oikaistu liikevoitto paranee.  

Tiedotustilaisuus 

Toimitusjohtaja Elisa Markula ja talousjohtaja Markus Melkko esittelevät Tikkurilan tammi-syyskuun liiketoimintakatsauksen suomeksi tiedotusvälineille ja analyytikoille tänään 29.10.2019 klo 13.00 Tapahtumatalo Bankin kabinettitilassa 24-25, osoitteessa Unioninkatu 20, Helsinki. 

Lisätietoja: 

Elisa Markula, toimitusjohtaja,  
+358 50 596 0978 
elisa.mar[email protected] 

Markus Melkko, talousjohtaja, 
+358 40 531 1135 
[email protected] 

Tapio Pesola, viestintä- ja IR-johtaja,  
+358 44 373 4693 
[email protected] 

JAKELU: 

Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet 
https://www.tikkurilagroup.com/fi

Tikkurila on johtava pohjoismainen maalialan yritys. Kehitämme vuosikymmenten kokemuksella korkealuokkaisia tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat asiakkaillemme ajan ja sään kestävää laatua. Noin kymmenessä maassa toimivat 2 700 työntekijäämme haluavat luoda kestävää tulevaisuutta merkityksellisten pintojen avulla. Liikevaihtomme oli 562 miljoonaa euroa vuonna 2018. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. Pohjoismaista laatua alusta loppuun vuodesta 1862.  www.tikkurilagroup.fi