Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Tikkurila Oyj
Puolivuosikatsaus
23.7.2021 klo 9.30

Tämä on tiivistelmä Tikkurilan puolivuosikatsauksesta. Puolivuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla Tikkurilan internet-sivuilla.

Huhti−kesäkuu 2021 lyhyesti
  • Liikevaihto kasvoi 7,4 prosenttia 184,5 (171,8) miljoonaan euroon. Vertailukelpoinen liikevaihto ilman valuuttakurssien vaikutusta kasvoi 9,1 prosenttia.
  • Liiketulos (EBIT) laski 52,4 prosenttia 15,8 (33,1) miljoonaan euroon ja oli 8,5 (19,3) prosenttia liikevaihdosta. Liiketulosta laskivat PPG:n ostotarjoukseen liittyvät kulut, 11,4 miljoonaa euroa toisella neljänneksellä.
  • Oikaistu liiketulos laski 21,5 prosenttia 27,2 (34,7) miljoonaan euroon ja oli 14,8 (20,2) prosenttia liikevaihdosta.
  • Osakekohtainen tulos laski 55,0 prosenttia ja oli 0,28 (0,61) euroa.
  • PPG Industries, Inc.:in tekemä vapaaehtoinen suositeltu käteisostotarjous kaikista Tikkurilan osakkeista toteutui 10.6.2021. PPG Industries Inc.:n välillisesti kokonaan omistaman tytäryhtiön PPG Finland Oy:n omistusosuus Tikkurila Oyj:n osakkeista oli 97,3 prosenttia 30.6.2021. PPG Finland Oy:n oikeus ja velvollisuus lunastaa Tikkurila Oyj:n vähemmistöosakkeet on 14.6.2021 rekisteröity kaupparekisteriin.
Tammi−kesäkuu 2021 lyhyesti
  • Liikevaihto kasvoi 8,3 prosenttia 329,9 (304,8) miljoonaan euroon. Vertailukelpoinen liikevaihto ilman valuuttakurssien vaikutusta kasvoi 10,7 prosenttia.
  • Liiketulos (EBIT) laski 23,5 prosenttia 31,9 (41,7) miljoonaan euroon ja oli 9,7 (13,7) prosenttia liikevaihdosta. Liiketulosta laskivat PPG:n ostotarjoukseen liittyvät kulut, 12,9 miljoonaa euroa ensimmäisellä vuosipuoliskolla.
  • Oikaistu liiketulos kasvoi 3,7 prosenttia 44,8 (43,2) miljoonaan euroon ja oli 13,6 (14,2) prosenttia liikevaihdosta.
  • Osakekohtainen tulos oli 0,58 (0,70) euroa.
Ohjeistus vuodelle 2021
  • PPG Industries, Inc.:n ostotarjouksen toteuduttua 10.6.2021 Tikkurila ei anna ohjeistusta vuodelle 2021. Tämän seurauksena ensimmäisen neljänneksen liiketoimintakatsauksessa 28.4.2021 annettu ohjeistus ei ole enää voimassa.

Markus Melkko, va. toimitusjohtaja ja talousjohtaja:

Toisella neljänneksellä Tikkurilan tuloskehitys pysyi hyvänä, ja korkealaatuisten tuotebrändien kysyntä jatkui vahvana. Liikevaihto kasvoi 7 prosenttia, ja liikevaihto ilman valuuttakurssien vaikutusta kasvoi 9 prosenttia. Oikaistu liiketulos laski -21 prosenttia vuoden 2020 toisen neljänneksen ennätyksellisen vahvasta vertailukaudesta. Oikaistu liikevoittoprosentti oli lähes 15 prosenttia toisella neljänneksellä.

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla maaliteollisuus maailmanlaajuisesti on kohdannut ennen näkemättömiä rajoitteita raaka-aineiden saatavuudessa, ja tämä kehitys on kiihtynyt toisella neljänneksellä. Raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien kustannusten nousu vaikutti kustannustasoomme, ja samanaikaisesti ilmenneet raaka-aineiden saatavuusongelmat vaikuttivat kykyymme palvella asiakkaitamme.

Vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla liikevaihto kasvoi 8 prosenttia vertailukaudesta (11 prosenttia ilman valuuttakurssien vaikutusta), ja oikaistu liikevoitto kasvoi 4 prosenttia vuoden 2020 ensimmäiseen puoliskoon verrattuna. PPG:n ostotarjouksen toteuttamisen johdosta Tikkurilan liiketulos sisältää 12,9 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka koostuvat neuvonantajapalkkioista ja henkilöstön palkitsemisjärjestelmiin liittyvistä kuluista. 

Tikkurilan kauppa- ja rakennusmaalien liikevaihto kasvoi sekä ulko- että sisämaaleissa. Liikevaihto kasvoi kaikilla päämarkkina-alueilla, paitsi Suomessa, jossa toinen neljännes jäi hieman vertailukaudesta. Teollisuusmaalien liikevaihto kasvoi vertailukaudesta sekä metalli- että puuteollisuusmaaleissa.

Vaihtelevista koronarajoituksista huolimatta Tikkurilan toimintamaissa olemme pysyneet täysin toimintakykyisenä myös toisella neljänneksellä.

Odotamme, että raaka-aineiden hinnannousu ja rajoitteet joidenkin raaka-aineiden saatavuudessa jatkuvat vuoden 2021 toisella puoliskolla. Keskitymme palvelemaan asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla myös raaka-aineiden saatavuusrajoitteiden jatkuessa. Turvaamme kannattavuuttamme tässä inflaatioympäristössä järkevällä katehallinnalla ja harkituilla hinnankorotuksilla.

PPG Industries, Inc. toteutti vapaaehtoisen ostotarjouksen 10.6.2021. Kesäkuun 2021 lopussa PPG Industries, Inc.:n omistusosuus kokonaan omistamiensa tytäryhtiöiden kautta oli 97,3 prosenttia Tikkurilan osakkeista ja äänistä. PPG on aloittanut osakeyhtiölain mukaisen lunastusmenettelyn koskien vähemmistöosakkeita.

Avainluvut

[]
+---------------------+------+------+-------+--------+--------+---------+---------+
|Milj. euroa |4-6/20|4-6/20| Muutos|1-6/2021|1-6/2020| Muutos %|1-12/2020|
| | 21| 20| %| | | | |
+---------------------+------+------+-------+--------+--------+---------+---------+
|Liikevaihto  | 184,5| 171,8| +7,4%| 329,9| 304,8| +8,3%| 582,0|
+---------------------+------+------+-------+--------+--------+---------+---------+
|Vertailukelpoisen | | 15,6| +9,1%| | 32,7| +10,7%| |
|liikevaihdon kasvu[ | | | | | | | |
|1)] | | | | | | | |
+---------------------+------+------+-------+--------+--------+---------+---------+
|Liiketulos (EBIT) | 15,8| 33,1| -52,4%| 31,9| 41,7| -23,5%| 61,1|
+---------------------+------+------+-------+--------+--------+---------+---------+
|Liiketulos-% (EBIT-%)| 8,5%| 19,3%| -10,7%| 9,7%| 13,7%| -4,0%-p*| 10,5%|
| | | | -p*| | | | |
+---------------------+------+------+-------+--------+--------+---------+---------+
|Oikaistu liiketulos | 27,2| 34,7| -21,5%| 44,8| 43,2| +3,7%| 63,8|
+---------------------+------+------+-------+--------+--------+---------+---------+
|Oikaistu | 14,8%| 20,2%| -5,4 %| 13,6%| 14,2%|-0,6 %-p*| 11,0%|
|liiketulos-%  | | | -p*| | | | |
+---------------------+------+------+-------+--------+--------+---------+---------+
|Tulos ennen veroja | 15,5| 34,3| -54,8%| 32,1| 39,1| -18,1%| 54,9|
+---------------------+------+------+-------+--------+--------+---------+---------+
|Katsauskauden tulos | 12,2| 27,0| -55,0%| 25,7| 30,8| -16,6%| 43,1|
+---------------------+------+------+-------+--------+--------+---------+---------+
|Osakekohtainen tulos,| 0,28| 0,61| -55,0%| 0,58| 0,70| -16,6%| 0,98|
|euroa | | | | | | | |
+---------------------+------+------+-------+--------+--------+---------+---------+
|Korollinen | | | | 58,4| 96,9| -39,7%| 12,1|
|nettovelka, kauden | | | | | | | |
|lopussa | | | | | | | |
+---------------------+------+------+-------+--------+--------+---------+---------+
|Oma pääoma yhteensä, | | | | 204,8| 173,8| +17,9%| 181,4|
|kauden lopussa | | | | | | | |
+---------------------+------+------+-------+--------+--------+---------+---------+
|Varat yhteensä, | | | | 523,2| 561,8| -6,9%| 441,6|
|kauden lopussa | | | | | | | |
+---------------------+------+------+-------+--------+--------+---------+---------+
|Omavaraisuusaste, % | | | | 39,2%| 30,9%| | 41,1%|
+---------------------+------+------+-------+--------+--------+---------+---------+
|Nettovelkaantumisaste| | | | 28,5%| 55,8%| | 6,7%|
|(gearing), % | | | | | | | |
+---------------------+------+------+-------+--------+--------+---------+---------+
|Sidotun pääoman | | | | 21,0%| 20,5%| | 24,0%|
|tuotto (ROCE), %, | | | | | | | |
|rullaava | | | | | | | |
+---------------------+------+------+-------+--------+--------+---------+---------+
|Rahavirta | -7,9| 11,4|-169,4%| -40,1| -5,9| -575,0%| 92,0|
|investointien jälkeen| | | | | | | |
+---------------------+------+------+-------+--------+--------+---------+---------+

[1) ]Vertailukelpoinen liikevaihto ilman valuuttakurssivaikutusta.
* prosenttiyksikköä.

Konferenssipuhelu

Tikkurila ei järjestä konferenssipuhelua analyytikoille ja sijoittajille koskien vuoden 2021 puolivuosikatsausta.

Lisätietoja:

Markus Melkko, va. toimitusjohtaja ja talousjohtaja

Kaikki yhteydenotot CEO Officen kautta, puh. 044 314 1381

Tikkurilan Viestintä
[email protected]

 

Liite: Tikkurilan Puolivuosikatsaus 2021

Tikkurila on vuonna 1862 perustettu pohjoismainen maalialan yritys, jonka pääbrändejä ovat Tikkurila, Alcro ja Beckers. Yhtiön päämarkkinoita ovat Suomi, Ruotsi, Venäjä ja Puola. Tikkurilan tuotteet keskittyvät pääosin premium hinta- ja laatukategoriaan ja niitä on saatavilla noin 40 maassa.