Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Tikkurila Oyj
Puolivuosikatsaus
8.8.2019 klo 9.00 (CET+1)  

Tikkurilan puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2019 

Kannattavuuden paraneminen jatkui 
Oikaistu liikevoitto kasvoi 25 prosenttia ensimmäisellä vuosipuoliskolla 

Tämä on tiivistelmä Tikkurilan puolivuosikatsauksesta 2019. Tiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja Tikkurilan verkkosivuilta.  

Huhti-kesäkuu 2019 lyhyesti 
Liikevaihto laski toisella neljänneksellä 2,3 prosenttia 169,7 (173,7) miljoonaan euroon. Liikevaihto laski 1,5 prosenttia ilman valuuttakurssien ja yritysmyyntien vaikutusta.  
Oikaistu liikevoitto kasvoi 7,8 prosenttia 23,2 (21,5) miljoonaan euroon ja oli 13,7 (12,4) prosenttia liikevaihdosta.  
Liikevoitto (EBIT) oli 21,2 (21,2) miljoonaa euroa eli 12,5 (12,2) prosenttia liikevaihdosta.  

Osakekohtainen tulos oli 0,37 (0,35) euroa. 

Tammi-kesäkuu 2019 lyhyesti 
Liikevaihto laski 1,7 prosenttia 298,8 (303,8) miljoonaan euroon. Liikevaihto kasvoi 1,1 prosenttia ilman valuuttakurssien ja yritysmyyntien vaikutusta. 
Oikaistu liikevoitto kasvoi 24,9 prosenttia 31,4 (25,1) miljoonaan euroon ja oli 10,5 (8,3) prosenttia liikevaihdosta.  
Liikevoitto (EBIT) kasvoi 29,1 (21,1) miljoonaan euroon ja oli 9,7 (7,0) prosenttia liikevaihdosta.  

Osakekohtainen tulos oli 0,53 (0,30) euroa. 

Toimitusjohtaja Elisa Markula: 

Tikkurilan kannattavuus parani edelleen toisella neljänneksellä myyntihintojen korotusten, parantuneen myyntimixin ja kustannussäästöjen ansiosta. Oikaistu liikevoitto kasvoi koko ensimmäisen vuosipuoliskon ajan. Liiketoiminnan rahavirta parani myös kannattavuuden suotuisan kehityksen ja alhaisemman nettokäyttöpääoman ansiosta.   

Tikkurila keskittyy premium-brändeihin ja priorisoi myynnissä volyymin sijaan kannattavuutta. Talouskasvun hidastumisen myötä markkina ei tarjoa juuri nyt paljon vetoapua. Volyymien pienenemisestä huolimatta liikevaihtomme kasvoi paikallisissa valuutoissa ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Liikevaihto kasvoi SBU Eastissä, mutta laski SBU Westissä. Erot maiden välillä olivat selviä. 

Venäjällä ja Puolassa kasvuamme tukee premium-tuotteiden aiempaa suurempi kysyntä, minkä ansiosta myyntimix parani. Kypsemmillä markkinoilla, kuten Ruotsissa ja Suomessa, kysyntä heikkenee yleisesti. Olemme edelleen nostaneet myyntihintoja kaikissa maissa, mutta se ei ole vielä täysin kompensoinut viime aikoina merkittävästi kohonneita raaka-ainekustannuksia. Hinnankorotukset ja myyntimixin positiivinen kehitys tasoittavat alhaisempien volyymien vaikutusta. 

Pääomamarkkinapäivässämme 5. kesäkuuta esittelimme konkreettisen toimintasuunnitelman Tikkurilan suorituskyvyn parantamiseksi kaikilla osa-alueilla. Sen lisäksi, että jatkamme tuotevalikoimamme ja tuotantomme kehittämistä, lisäämme myös tehokkuutta myynnissä sekä suorissa ja epäsuorissa hankinnoissa. Jatkamme myös tarkkaa kustannuskuria. 

Olemme menossa oikeaan suuntaan. Tavoitteenamme on saavuttaa oikaistu liikevoitto, joka vastaa yli 12 prosenttia liikevaihdosta. On kuitenkin muistettava, että olemme alkuvaiheessa sekä kannattavuuden parantamisen että kasvun suhteen. 

+-------------------------------------+------+------+------+------+------++-----+------+
|Avainluvut  | | | | | || |
+-------------------------------------+------+------+------+------+------++-----+------+
|(Milj. euroa)  |4-6/  |4-6/  |Muutos|1-6/  |1-6  |Muutos|1-12/ |
| |2019  |2018  |-%  |2019  |2018  |-%  |2018  |
+-------------------------------------+------+------+------+------+------++-----+------+
|Tuloslaskelma  | | | | | | | |
+-------------------------------------+------+------+------+------+------++-----+------+
|Liikevaihto  |169,7 |173,7 |-2,3 |298,8 |303,8 |-1,7 |561,5 |
| | | |%  | | |%  | |
+-------------------------------------+------+------+------+------+------++-----+------+
|Oikaistu liikevoitto   |23,2  |21,5  |7,8 % |31,4  |25,1  |24,9 |38,8  |
| | | | | | |%  | |
+-------------------------------------+------+------+------+------+------++-----+------+
|Oikaistu liikevoitto-%  |13,7 |12,4 | |10,5 |8,3 % | |6,9 % |
| |%  |%  | |%  | | | |
+-------------------------------------+------+------+------+------+------++-----+------+
|Liikevoitto (EBIT)  |21,2  |21,2  |0,2 % |29,1  |21,1  |37,6 |26,5  |
| | | | | | |%  | |
+-------------------------------------+------+------+------+------+------++-----+------+
|Liikevoitto-% (EBIT-%)   |12,5 |12,2 | |9,7 % |7,0 % | |4,7 % |
| |%  |%  | | | | | |
+-------------------------------------+------+------+------+------+------++-----+------+
|Tulos ennen veroja  |20,9  |19,5  |7,1 % |30,6  |18,2  |68,4 |21,0  |
| | | | | | |%  | |
+-------------------------------------+------+------+------+------+------++-----+------+
|Katsauskauden tulos  |16,1  |15,4  |4,9 % |23,5  |13,3  |77,4 |14,6  |
| | | | | | |%  | |
+-------------------------------------+------+------+------+------+------++-----+------+
|Muita keskeisiä tunnuslukuja  | | | | | | | |
+-------------------------------------+------+------+------+------+------++-----+------+
|Tulos per osake, euroa   |0,37  |0,35  |4,9 % |0,53  |0,30  |77,4 |0,33  |
| | | | | | |%  | |
+-------------------------------------+------+------+------+------+------++-----+------+
|Sidotun pääoman tuotto (ROCE), %, |12,2 |5,0 % | |12,2 |5,0 % | |9,3 % |
|rullaava  |%  | | |%  | | | |
+-------------------------------------+------+------+------+------+------++-----+------+
|Rahavirta investointien jälkeen  |-12,0 |-6,5  |-85,8 |-30,1 |-52,1 |42,3 |36,3  |
| | | |%  | | |%  | |
+-------------------------------------+------+------+------+------+------++-----+------+
|Korollinen nettovelka kauden lopussa | | | |151,8 |157,3 |-3,5 |85,5  |
| | | | | | |%  | |
+-------------------------------------+------+------+------+------+------++-----+------+
|Nettovelkaantumisaste (gearing), %  | | | |94,2 |104,6 | |57,0 |
| | | | |%  |%  | |%  |
+-------------------------------------+------+------+------+------+------++-----+------+
|Omavaraisuusaste, %  | | | |30,4 |28,1 | |37,6 |
| | | | |%  |%  | |%  |
+-------------------------------------+------+------+------+------+------++-----+------+
|Henkilöstö kauden lopussa  | | | |2 846 |3 030 |-6,1% |2 717 |
+-------------------------------------+------+------+------+------+------++-----+------+

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 

Katsauskauden jälkeen yhtiön liiketoiminnassa tai taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. 

 Ohjeistus vuodelle 2019 pysyy ennallaan 

Tikkurilan liikevaihdon arvioidaan säilyvän vuoden 2018 tasolla ja oikaistun liikevoiton paranevan. 

Tiedotustilaisuus ja webcast-lähetys  

Toimitusjohtaja Elisa Markula ja talousjohtaja Markus Melkko esittelevät Tikkurilan tammi-kesäkuun 2019 puolivuosikatsauksen suomeksi tiedotusvälineille ja analyytikoille tänään 8.8.2019 klo 12.00 Tapahtumatalo Bankin kabinettitilassa 24-25, osoitteessa Unioninkatu 20, Helsinki. Osallistujille on tarjolla lounas alkaen klo 11.30.   

 Englanninkielinen webcast-lähetys pidetään samana päivänä klo 15.00 ja siihen voi osallistua osoitteessa: 

 https://qsb.webcast.fi/t/tikkurila/tikkurila_2019_0808_q2/  

Webcast-lähetykseen voi osallistua myös soittamalla numeroon:  
+358 (0)9 7479 0360 (Suomi)   
+44 (0)330 336 9104 (UK)  
+1 323-794-2095 (US)  
+46 (0)8 5033 6573 (Ruotsi)  
+43 (0)1 9289 265 (Itävalta)  

+33 (0)1 76 77 22 73 (Ranska)  

Osallistujatunnus: 231415  

Webcast-lähetyksen taltiointi on saatavilla verkkosivuillamme myöhemmin samana päivänä. Puolivuosikatsaus ja esitysmateriaali ovat saatavilla ennen tiedotustilaisuuden alkua osoitteessa www.tikkurilagroup.com/fi/sijoittajat  

Vantaalla, elokuun 8. päivänä 2019 

TIKKURILA OYJ 

HALLITUS 

Lisätietoja:  

Elisa Markula, toimitusjohtaja
+358 50 596 0978, [email protected]  

Markus Melkko, talousjohtaja 
+358 40 531 1135, [email protected]  

Tapio Pesola, johtaja, Viestintä & IR 
+358 44 373 4693, [email protected] 

Tikkurila on johtava pohjoismainen maalialan yritys, jonka tuotteet valmistetaan tarkoin valituista raaka-aineista korkeimpien laatuvaatimusten mukaisesti. Kehitämme vuosikymmenten kokemuksella tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat asiakkaillemme ajan ja sään kestävää laatua. Toimimme seitsemässä maassa ja 2700 työntekijäämme haluavat luoda kestävää tulevaisuutta merkityksellisten pintojen avulla. Liikevaihtomme oli 564 miljoonaa euroa vuonna 2019. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä.