Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Titanium Oyj
Lehdistötiedote
4.8.2021 klo 13:00

 

Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistön tuottotavoitetta päivitetty

Titanium Oyj:n tytäryhtiö Titanium Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on päivittänyt yhtiön hallinnoiman Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistön kulujen jälkeisen pitkän aikavälin tuottotavoitteen 6-7 %:iin vuodessa. Tuottotavoitteen päivityksen taustalla on muun muassa hoivakiinteistöjen yleisen vuokratuottovaatimuksen lasku, hoivatoimijoiden varovaisuus uusille investoinneille sote-uudistuksen tuomasta epävarmuudesta johtuen sekä rahaston kahden edellisen vuoden aikana saavuttama kulujen jälkeinen tuotto. Aiempi pitkän aikavälin tuottotavoite oli 8 % vuodessa.

Rahastolla on edelleen erinomainen hoivakiinteistöportfolio, joka koostuu 148 kohteesta ympäri Suomea. Salkun keskimääräinen vuokramaturiteetti on yli 13 vuotta ja vuokrausaste on korkea. Rahasto jatkaa strategian mukaista sijoitustoimintaansa normaalisti.

 

Lisätietoja:

Titanium Oyj
Tommi Santanen
Toimitusjohtaja
09 8866 4084
[email protected]

 

Titanium lyhyesti:

Titanium on suomalainen, pankkiryhmistä riippumaton konserni, joka keskittyy rahastoihin, sijoitus- ja omaisuudenhoitopalveluihin sekä vakuutusedustukseen. Titaniumin liiketoiminta perustuu asiakaslähtöisyyteen, ammattitaitoon, näkemykseen ja luottamukseen. Konsernin kokenut asiantuntijatiimi palvelee yksityis-, yhteisö- ja instituutioasiakkaita ympäri Suomen. Titaniumin osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. www.titanium.fi

Titanium on vuonna 2009 perustettu suomalainen, pankkiryhmistä riippumaton konserni, joka keskittyy rahastoihin, sijoitus- ja omaisuudenhoitopalveluihin sekä vakuutusedustukseen. Yhtiön päätuotteena on Titanium Hoivakiinteistörahasto ja pääkohderyhmänä ovat varakkaat yksityishenkilöt. Yhtiöllä on maanlaajuinen myyntiverkosto ja toimipisteitä 8 paikkakunnalla.