Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Titanium Oyj
Yhtiötiedote
22.6.2020 kello 11.00

TITANIUM OYJ ON PÄÄTTÄNYT HENKILÖSTÖN OPTIO-OHJELMASTA

Titanium Oyj:n ("Titanium" tai "Yhtiö") hallitus on päättänyt 22.6.2020 uudesta optio-ohjelmasta. Päätös perustuu Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 2.4.2020 hallitukselle antamaan valtuutukseen päättää Yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamisesta. Optioilla pyritään kannustamaan optionsaajia pitkäjänteiseen työntekoon Titanium-konsernin omistaja-arvon ja taloudellisen tilanteen parantamiseksi sekä toimimaan pitkällä aikavälillä Titanium-konsernin etujen mukaisesti.

Optio-oikeuksia voidaan antaa yhteensä enintään 159 000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 159 000 Yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeudet merkitään tunnuksella 2020A. Titaniumin hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta optio-ohjelman ehtojen mukaisesti Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden henkilöstölle sekä konsernin sijoituspalvelua tuottavien sidonnaisasiamiesyhtiöiden edustajille. Optio-oikeuksien antamiselle on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, sillä optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi edellä mainittujen henkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää.

Optio-oikeuksilla 2020A merkittävien osakkeiden merkintähinta on 8,11 euroa osakkeelta. Merkintähinta perustuu osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettuun keskiarvoon (VWAP) 17.4.2020-17.6.2020. Merkintähintaa alennetaan ehtojen mukaisissa tapauksissa, muun muassa ennen osakkeiden merkintää tapahtuvien osingonjakojen ja vapaan oman pääoman palautusten määrällä. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika alkaa 14.4.2022 ja päättyy 13.4.2025. Osakkeiden merkintähinta merkitään Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Optio-oikeuksilla tapahtuvien osakemerkintöjen seurauksena Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään 159 000 osakkeella, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita. Nyt liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävät osakkeet vastaavat tiedotteen päivämäärällä yhteensä enintään 1,6 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä mahdollisen osakemerkinnän jälkeen, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita.

Yhden optio-oikeuden 2020A teoreettinen markkina-arvo on noin 2,57 euroa. Optio-oikeuksien 2020A teoreettinen markkina-arvo on yhteensä noin 408 630 euroa. Yhden optio-oikeuden teoreettinen markkina-arvo on laskettu optio-oikeuksien hinnoittelussa käytettävällä Black & Scholes -mallilla ottaen huomioon optio-oikeuden merkintähinta ja seuraavin oletuksin: osakekurssi 8,48 euroa, riskitön korko 0 %, optio-oikeuksien voimassaoloaika noin 4.8 vuotta ja volatiliteetti noin 33,6 %. 

Optio-oikeuksien 2020A ehdot ovat tämän tiedotteen liitteenä ja nähtävissä Yhtiön verkkosivuilla www.titanium.fi/sijoittajille.

 

Helsingissä 22.6.2020

Titanium Oyj:n hallitus

Lisätietoja:

Tommi Santanen
Toimitusjohtaja
Puhelin: 09 8866 4084
Sähköposti: [email protected]

Hyväksytty neuvonantaja
Alexander Corporate Finance Oy
Puhelin: 050 520 4098

 

Titanium lyhyesti

Titanium on suomalainen, pankkiryhmistä riippumaton konserni, joka keskittyy rahastoihin, sijoitus- ja omaisuudenhoitopalveluihin sekä vakuutusedustukseen. Titaniumin liiketoiminta perustuu asiakaslähtöisyyteen, ammattitaitoon, näkemykseen ja luottamukseen. Konsernin kokenut asiantuntijatiimi palvelee yksityis-, yhteisö- ja instituutioasiakkaita ympäri Suomen. Titaniumin osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.

Titanium on suomalainen, pankkiryhmistä riippumaton konserni, joka keskittyy rahastoihin, sijoitus- ja omaisuudenhoitopalveluihin sekä vakuutusedustukseen. Titaniumin liiketoiminta perustuu asiakaslähtöi-syyteen, ammattitaitoon, näkemykseen ja luottamukseen. Konsernin kokenut asiantuntijatiimi palvelee yksityis-, yhteisö- ja instituutioasiakkaita ympäri Suomen. Titaniumin osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.