Titanium Oyj
Yhtiötiedote
20.3.2019 kello 13.00

TITANIUM OYJ:N VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ON JULKAISTU

Titanium Oyj on julkaissut tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2018. Tilinpäätös ja toimintakertomus ovat luettavissa osoitteessa www.titanium.fi/sijoittajille.

Pdf-versio Titaniumin vuoden 2018 tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta on tämän tiedotteen liitteenä.

Lisätietoja:

Titanium Oyj
Tommi Santanen
Toimitusjohtaja
09 8866 4084
[email protected]

Hyväksytty neuvonantaja
Alexander Corporate Finance Oy
050 520 4098

Titanium lyhyesti:

Titanium on suomalainen, pörssilistattu ja pankkiryhmistä riippumaton konserni, joka keskittyy rahastoihin, sijoitus- ja omaisuudenhoitopalveluihin sekä vakuutusedustukseen. Titaniumin liikevaihto vuonna 2018 oli 16,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto 8,1 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa työskentelee yli 70 asiantuntijaa, jotka palvelevat noin 11 000 yksityis-, yhteisö- ja instituutioasiakasta kahdeksalla paikkakunnalla. Palveluiden kohteena oleva varallisuus vuoden 2018 lopussa oli 1,1 miljardia euroa.

Titaniumin osakkeet on listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla. www.titanium.fi

Liite

Titaniumin liikevaihto muodostuu käytännössä kokonaan sen 100 %:sti omistaman rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen ja omaisuudenhoitopalveluiden tuottamista palkkioista. Kiinteistö- ja muut sijoitukset tapahtuvat rahastojen toimesta, eikä Titanium omista suoraan kiinteistöjä. Titanium suuntaa rahastonsa ja palvelunsa asiakkaille, jotka tavoittelevat maltillista tuottoa ja kohtuullisen ennustettavia korko- ja vuokrakassavirtatuottoja sekä osinkoja.