Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Titanium Oyj
Yhtiötiedote
22.10.2020 klo 16:00

 

Titanium Oyj:n omien osakkeiden luovutus optio-oikeuksilla 2018A tehtyjen osakemerkintöjen perusteella

Titanium Oyj:n optio-oikeuksilla 2018A on 1.9.2020-21.10.2020 välisenä aikana merkitty yhteensä 25.000 yhtiön osaketta merkintähintaan 6,15 euroa osakkeelta. Tehtyjen merkintöjen merkintähinta 153 750,00 euroa kirjataan kokonaisuudessaan optio-ohjelman ehtojen mukaisesti sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Hallituksen päätöksellä osakkeiden merkitsijöille luovutetaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Luovutuksen jälkeen yhtiöllä on hallussaan 32.000 omaa osaketta ja Titanium Oyj:n osakkeiden lukumäärä säilyy ennallaan 10.221.028 osakkeessa.

Luovutetut osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet sitten, kun osakkeet on kirjattu merkitsijän arvo-osuustilille.

Merkintäaika optio-oikeudella 2018A alkoi 10.10.2019 ja päättyy 8.10.2021.

Optio-oikeuksien 2018A ehdot ovat nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.titanium.fi.

 

Lisätietoja:

Titanium Oyj
Tommi Santanen, toimitusjohtaja
+358 (0)50 380 3886 
[email protected]

 

Hyväksytty neuvonantaja:

Alexander Corporate Finance Oy
+358 (0)50 520 4098 

 

Titanium lyhyesti:
Titanium on suomalainen, pankkiryhmistä riippumaton konserni, joka keskittyy rahastoihin, sijoitus- ja omaisuudenhoitopalveluihin sekä vakuutusedustukseen. Titaniumin liiketoiminta perustuu asiakaslähtöisyyteen, ammattitaitoon, näkemykseen ja luottamukseen. Konsernin kokenut asiantuntijatiimi palvelee yksityis-, yhteisö- ja instituutioasiakkaita ympäri Suomen. Titaniumin osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. www.titanium.fi

Titanium on suomalainen, pankkiryhmistä riippumaton konserni, joka keskittyy rahastoihin, sijoitus- ja omaisuudenhoitopalveluihin sekä vakuutusedustukseen. Titaniumin liiketoiminta perustuu asiakaslähtöi-syyteen, ammattitaitoon, näkemykseen ja luottamukseen. Konsernin kokenut asiantuntijatiimi palvelee yksityis-, yhteisö- ja instituutioasiakkaita ympäri Suomen. Titaniumin osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.