Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Titanium Oyj
Yhtiötiedote
27.8.2020 klo 8:00

Titanium Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2020 (tilintarkastamaton)

Tämä tiedote on tiivistelmä Titaniumin puolivuosikatsauksesta tammi-kesäkuu 2020. Puolivuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän yhtiötiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Puolivuosikatsaus on saatavilla myös Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.titanium.fi/sijoittajille.

Tammi-kesäkuu 2020 lyhyesti
  • Liikevaihto oli 9,9 miljoonaa euroa (1-6/2019: 8,1), kasvua 22,6 %
  • Liikevoitto ilman konserniliikearvon poistoja (EBITA) oli 5,8 miljoonaa euroa (3,8) eli 58,5 % liikevaihdosta (47,1 %)
  • Kauden konserniliikearvon poistot olivat 0,9 miljoonaa euroa (1,5)
  • Liikevoitto (EBIT) oli 4,9 miljoonaa euroa (2,3), muutos 113,1 %. Liikevoittomarginaali oli 49,8 % (28,6 %)
  • Katsauskauden tulos oli 3,8 miljoonaa euroa (1,6), muutos 137,7 %
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 4,3 miljoonaa euroa (3,1)
  • Koronan vaikutukset Titaniumin liiketoimintaan jäivät maltillisiksi

Avainlukutaulukko

1000 € 1-6/2020 1-6/2019 4) Muutos, % 1-12/2019
Liikevaihto 9 904 8 078 22,60 18 428
Liikevoitto ilman 5 794 3 807 52,18 9 837
konserniliikearvon poistoja
EBITA 1) 3)
Liikevoitto EBIT 4 929 2 313 113,13 6 954
Kauden tulos 3 798 1 598 137,66 5 194
Kulu/tuotto -suhde ilman 42,04 % 53,89 % 47,58 %
konserniliikearvon poistoa 1)
3)
Omavaraisuusaste 88,00 % 88,45 % 87,23 %
Nettovelkaantumisaste -47,14 % -30,42 % -54,28 %
ROE 18,60 % 7,51 % 22,50 %
Osakekohtainen tulos 2) 0,37 0,16 137,66 0,51
Osakekohtainen tulos ilman 0,46 0,30 50,76 0,79
konserniliikearvon poistoja 1)
2) 3)
Henkilöstön lukumäärä 65 63 64
keskimäärin

1) Tunnusluvun laskennassa on oikaistu konsernirakenteen muodostumisesta ja tilikaudella 2018 yrityskaupasta syntyneen konserniliikearvon poistot. Konserniliikearvon määrä oli 5 502 tuhatta euroa 30.6.2020 (30.6.2019: 7 755 tuhatta euroa).
2) Lokakuuussa 2019 toteutetun osakeannin myötä Yhtiön osakemäärä muuttui. Yhtiö ei pidä vertailukauden 1-6/2019 tai tilikauden 2019 alun ja lopun osakemäärien keskimääräistä määrää relevanttina. Vertailulukuja ajalta 1-6/2019 ja 1-12/2019 on oikaistu vastaamaan 30.6.2020 ulkona olleiden osakkeiden lukumäärää.
3) Vaihtoehtoinen tunnusluku.
4) 1-6/2019 vertailukuja on oikaistu IFRS 16 -standardin mukaisiksi. Oikaisujen vaikutus kokonaisuudessaan on 10 tuhatta euroa katsauskauden tulokseen sekä omaan pääomaan.

 

Toimitusjohtaja Tommi Santanen:

"Koronaviruksen aiheuttamasta haastavasta markkinatilanteesta huolimatta olen tyytyväinen Titanium-konsernin suoritukseen alkuvuonna 2020. Liikevaihto kasvoi edelliseen vertailuajankohtaan nähden noin 22,6 % ja EBITA-marginaali oli erinomaisella tasolla. Koronaviruksen vaikutukset konsernin liiketoimintaan jäivät suhteellisen vähäisiksi ja lyhytaikaisiksi alkuvuoden tavanomaista suuremmista lunastusmääristä huolimatta.

Titaniumin kiinteistörahastojen, Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistön ja Erikoissijoitusrahasto Titanium Asunnon, uusien kohteiden rakennustyömaat etenivät suunnitellussa aikataulussa. Titanium Hoivakiinteistön kohdehankinta sujui myönteisesti koko alkuvuoden ja uusia hankkeita onnistuttiin kehittämään yhteistyössä myös sellaisten kumppaneiden kanssa, joiden kanssa aiempi yhteistyö on ollut vähäisempää.

Maaliskuussa päätimme siirtyä pääosin etätyöskentelyyn varmistaaksemme liiketoiminnan mahdollisimman sujuvan jatkuvuuden ja henkilökunnan turvallisuuden. Yhdenmukaistunut IT-infrastruktuuri mahdollisti poikkeuksellisena aikana ketterän siirtymisen etätyöskentelyyn. Vahvasti myyntipainotteisessa konsernissa etätyö toi mukanaan myös haasteita, sillä asiakastapaamisia ei ollut mahdollista järjestää kasvotusten. Ammattitaitoinen asiantuntijaorganisaatiomme mukautui haastavaan tilanteeseen hienosti ja saimme pidettyä suorituskyvyn olosuhteisiin nähden varsin hyvänä.

Sijoitusrahasto Titanium Kasvuosingon perustamisesta tuli helmikuun alussa kuluneeksi vuosi. Rahasto on ollut alkuvuonna globaalisti oman rahastoluokkansa kärjessä ja haastavaan markkinatilanteeseen rahaston sijoitusstrategia on ollut hyvin ajankohtainen, sillä Titanium Kasvuosinko käyttää osakevalinnan perusteena yhtiöiden pitkän aikavälin näyttöjä menestyksekkäästä liiketoiminnan ja osingon kasvattamisesta. Tällaiset yhtiöt toimivat tyypillisesti vakailla toimialoilla, kuten terveydenhuolto ja päivittäistavarat, eivätkä siten ole kovin herkkiä talouden suhdannevaihtelulle, jota koronavirus on aiheuttanut.

Ensisijaisena vastuunamme on toimia asiakkaidemme parhaan edun mukaisesti. Olemme määrätietoisesti pyrkineet edistämään ja vahvistamaan vastuullisen sijoittamisen toteutumista sijoitustoiminnassamme voidaksemme vastata asiakkaidemme ja sijoittajien kasvavaan kiinnostukseen vastuullista sijoittamista kohtaan. Titanium Rahastoyhtiö Oy julkaisi maaliskuussa vastuullisen sijoittamisen periaatteet.

Kiitän kaikkia Titanium-konsernin palveluksessa olevia hyvästä työpanoksesta alkuvuonna ja etenkin sopeutumisesta poikkeuksellisiin työolosuhteisiin. Lämmin kiitos myös yhteistyökumppaneillemme ja erityisesti kaikille asiakkaillemme luottamuksesta tässä poikkeuksellisessa toimintaympäristössä."

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus

Suomenkielinen lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään tänään 27.8.2020 klo 13.00 Yhtiön tiloissa osoitteessa Aleksanterinkatu 48 B, Helsinki. Katsauksen esittelee toimitusjohtaja Tommi Santanen. Esitysmateriaali julkaistaan myöhemmin osoitteessa www.titanium.fi/sijoittajille.

Taloudellinen tiedottaminen

Yhtiö julkaisee vuoden 2020 tilinpäätöstiedotteen 4.3.2021 ja tilinpäätöksen viikolla 10.

Lisätietoja:

Tommi Santanen
toimitusjohtaja
09 8866 4084
[email protected]

Hyväksytty neuvonantaja
Alexander Corporate Finance Oy
050 520 4098

 

Titanium lyhyesti:

Titanium on suomalainen, pankkiryhmistä riippumaton konserni, joka keskittyy rahastoihin, sijoitus- ja omaisuudenhoitopalveluihin sekä vakuutusedustukseen. Titaniumin liiketoiminta perustuu asiakaslähtöisyyteen, ammattitaitoon, näkemykseen ja luottamukseen. Konsernin kokenut asiantuntijatiimi palvelee yksityis-, yhteisö- ja instituutioasiakkaita ympäri Suomen. Titaniumin osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. www.titanium.fi

Titanium on suomalainen, pankkiryhmistä riippumaton konserni, joka keskittyy rahastoihin, sijoitus- ja omaisuudenhoitopalveluihin sekä vakuutusedustukseen. Titaniumin liiketoiminta perustuu asiakaslähtöi-syyteen, ammattitaitoon, näkemykseen ja luottamukseen. Konsernin kokenut asiantuntijatiimi palvelee yksityis-, yhteisö- ja instituutioasiakkaita ympäri Suomen. Titaniumin osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.