Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Etsi
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään

Tokmanni soveltaa IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardia 1.1.2019 alkaen. Tekstissä suluissa olevat edellisvuoden luvut viittaavat oikaistuihin lukuihin.

KESKEISTÄ KOLMANNELTA NELJÄNNEKSELTÄ 2019
 •  Liikevaihto kasvoi 9,9 % (7,8 %) 231,5 milj. euroon (210,7)
 •  Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihto kasvoi 4,9 % (4,0 %)
 •  Vertailukelpoinen myyntikate oli 82,0 milj. euroa (72,1) ja vertailukelpoinen myyntikatemarginaali oli 35,4 % liikevaihdosta (34,2 %)
 •  Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) oli 21,9 milj. euroa (15,5), 9,5 % liikevaihdosta (7,4 %)
 •  Liiketoiminnan rahavirta oli 18,0 milj. euroa (11,2)
 •  Osakekohtainen tulos oli 0,27 euroa (0,17)
KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA TAMMI-SYYSKUU 2019
 •  Liikevaihto kasvoi 9,5 % (9,9 %) 659,5 milj. euroon (602,0)
 •  Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihto kasvoi 4,9 % (5,9 %)
 •  Vertailukelpoinen myyntikate oli 225,1 milj. euroa (202,7) ja vertailukelpoinen myyntikatemarginaali oli 34,1 % liikevaihdosta (33,7 %)
 •  Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) oli 38,4 milj. euroa (26,6), 5,8 % liikevaihdosta (4,4 %)
 •  Liiketoiminnan rahavirta oli 27,5 milj. euroa (28,6)
 •  Osakekohtainen tulos oli 0,41 euroa (0,27)

TOKMANNIN VUODEN 2019 OHJEISTUS ON PÄIVITETTY LIIKEVAIHDON OSALTA

Uusi ohjeistus

Tokmanni ennustaa vahvaa liikevaihdon kasvua vuodelle 2019 perustuen vuonna 2018 hankittujen ja avattujen uusien myymälöiden sekä vuonna 2019 avattavien myymälöiden tuomaan liikevaihtoon sekä vertailukelpoisen liikevaihdon hyvään kasvuun. Konsernin kannattavuuden (vertailukelpoinen liikevoittomarginaali) odotetaan paranevan viime vuodesta.

Aiempi ohjeistus

Tokmanni ennustaa hyvää liikevaihdon kasvua vuodelle 2019 perustuen vuonna 2018 hankittujen ja avattujen uusien myymälöiden sekä vuonna 2019 avattavien myymälöiden tuomaan liikevaihtoon sekä vertailukelpoisen liikevaihdon lievään kasvuun. Konsernin kannattavuuden (vertailukelpoinen liikevoittomarginaali) odotetaan paranevan viime vuodesta.

TOKMANNIN TOIMITUSJOHTAJA MIKA RAUTIAINEN: LIIKEVAIHDOSSA JA LIIKEVOITOSSA VAHVA KEHITYS, TOIMENPITEET KANNATTAVUUDEN PARANTAMISEKSI ETENEVÄT

"Olen tyytyväinen liiketoimintamme kehitykseen kolmannella neljänneksellä. Asiakkaidemme luottamus Tokmanniin on vahvistunut edelleen. Kokonaisliikevaihtomme kasvoi vahvasti, 9,9 %, ja vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,9 %. Halvat hintamme ja määrätietoiset toimenpiteemme tuotevalikoiman kehittämiseksi ovat kasvattaneet Tokmannin asiakaskäyntien määrää ja keskiostosta. Vahvaa myynnin kehitystä tuki myös veronpalautusten ajoittuminen aikaisemmista vuosista poiketen elo- ja syyskuulle. Samalla on hyvä muistaa, että veronpalautusten aikataulumuutos saattaa vaikuttaa tänä vuonna joulusesongin myyntiin.

Kolmannella neljänneksellä kaikkien tuoteryhmien myynnit kehittyivät positiivisesti. Erityisesti työkalujen, vapaa-ajan, kodin, sisustuksen ja puutarhan tuotteiden myynti oli vahvaa. Edellä mainituissa tuoteryhmissä omien tuotemerkkien ja suoran tuonnin osuudet ovat korkeat. Tämä vaikutti positiivisesti myyntikatemarginaalin kehitykseen. Tokmannin uuden oman merkin Pisaran lanseeraus ihonhoidon ja henkilökohtaisen hygienian tuoteryhmiin onnistui hyvin ja asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä tuotteiden hinta-laatusuhteeseen. Kaiken kaikkiaan Tokmannin kannattavuuden parantamiseen tähtäävät toimenpiteet ovat edenneet hyvin, mikä näkyy liiketuloksen parantumisena. Haluan kiittää kaikkia tokmannilaisia erittäin hyvästä työpanoksesta.

Jatkamme suunnitelman mukaan kannattavuuden parantamiseen keskittyvien toimenpiteiden toteuttamista. Vuoden neljäs kvartaali on Tokmannille sekä liikevaihdollisesti että tuloksellisesti merkittävin. Tokmannin myymälät ovat valmistautuneet hyvään joulumyyntiin ja ovat valmiina toivottamaan asiakkaat jouluostoksille."

Avainluvut
Oikaistu Oikaistu Oikaistu
*** *** ***
7-9/ 7-9/ Muutos 1-9/ 1-9/ Muutos 1-12/
2019 2018 % 2019 2018 % 2018
Liikevaihto, milj. 231,5 210,7 9,9 % 659,5 602,0 9,5 % 870,4
euroa
Vertailukelpoisten 4,9 4,0 4,9 5,9 5,6
myymälöiden
liikevaihdon kehitys,
%
Asiakasmäärän muutos % 7,4 6,7 7,4 7,3 6,9
Myyntikate, milj. 82,4 71,6 15,1 % 225,4 203,1 11,0 % 295,3
euroa
Myyntikatemarginaali, 35,6 34,0 34,2 33,7 33,9
%
Vertailukelpoinen 82,0 72,1 13,7 % 225,1 202,7 11,0 % 295,0
myyntikate, milj.
euroa
Vertailukelpoinen 35,4 34,2 34,1 33,7 33,9
myyntikatemarginaali,
%
Liiketoiminnan kulut -45,6 -43,4 5,2 % -144,8 -135,3 7,0 % -188,1

Vertailukelpoiset -45,7 -43,3 5,5 % -144,0 -136,3 5,7 % -189,5
liiketoiminnan
kulut

Käyttökate (EBITDA), 37,6 29,2 28,8 % 83,5 70,6 18,3 % 111,2
milj. euroa
Käyttökatemarginaali, 16,3 13,9 12,7 11,7 12,8
%
Vertailukelpoinen 37,2 29,8 24,8 % 84,0 69,3 21,1 % 109,5
käyttökate
(EBITDA), milj. euroa
Vertailukelpoinen 16,1 14,1 12,7 11,5 12,6
käyttökatemarginaali,
%
Liikevoitto (EBIT), 22,3 14,9 49,6 % 38,0 27,9 35,9 % 53,6
milj. euroa
Liikevoittomarginaali, 9,7 7,1 5,8 4,6 6,2
%
Vertailukelpoinen 21,9 15,5 41,1 % 38,4 26,6 44,2 % 51,9
liikevoitto, milj.
euroa
Vertailukelpoinen 9,5 7,4 5,8 4,4 6,0
liikevoittomarginaali,
%
Nettorahoituskulut, -2,6 -2,7 -4,6 % -7,9 -8,0 -1,7 % -10,6
milj. euroa
Nettoinvestoinnit, 3,6 3,4 8,6 % 11,9 10,9 8,6 % 19,8
milj. euroa *
Nettovelat / 3,4 3,4
vertailukelpoinen
käyttökate (EBITDA) **
/ ****
Liiketoiminnan 18,0 11,2 27,5 28,6 85,8
rahavirta, milj.
euroa
Sijoitetun pääoman 3,9 6,6 11,6
tuotto, %****
Sijoitetun pääoman 10,9 10,9 9,5
tuotto, % liukuva
12 kk****
Oman pääoman tuotto, 10,2 15,5 20,8
%****
Oman pääoman tuotto, % 27,9 27,9 23,6
liukuva 12
kk****
Omavaraisuus, % 22,4 21,7 22,4 21,7 23,3
Osakkeiden lukumäärän 58 58 869 58 58 869 58 869
painotettu 869 869
keskiarvo tilikauden
aikana (1 000
kpl)
Osakekohtainen tulos 0,27 0,17 0,41 0,27 0,58
(euroa/osake)
Henkilöstö kauden 3 591 3 353 3 591 3 353 3 558
lopussa
Henkilöstö keskimäärin 3 754 3 487 3 655 3 386 3 415

* Nettoinvestoinnit ilman pitkäaikaisia saamisia muilta
** Rullaava 12 kk vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA)
*** Oikaistu sisältää IFRS 16 -mukaiset vertailukelpoiset laskennat
****Vertailulukua ei saatavilla, IFRS 16 -oikaisua ei ole vuodelta 2017

Vertailtavuuteen vaikuttavat oikaisut

Tokmanni raportoi käyttökatetta yhtenä avainlukunaan ja tekee oikaisuja, jotka parantavat vertailtavuutta sekä antavat paremman kuvan yhtiön toiminnallisesta tuloksesta. Käyttökate ei ole IFRS-tunnusluku ja se kuvaa liikevoittoa ennen poistoja. Vertailukelpoinen käyttökate kuvaa käyttökatetta, josta on poistettu Tokmannin johdon poikkeuksellisiksi ja kertaluontoisiksi katsomat erät sisältäen muutokset sähköjohdannaissopimusten ja valuuttajohdannaisten käyvissä arvoissa, jotka Tokmanni oikaisee, koska ne ovat Tokmannin avoimiin rahavirran suojautumispositioihin liittyviä realisoitumattomia voittoja ja tappioita, eivätkä ne siten liity Tokmannin toiminnalliseen tulokseen katsauskausilla.

Tokmannin johto käyttää vertailukelpoista liikevoittomarginaalia keskeisenä tunnuslukuna Tokmannin liiketoiminnallisen tuloksen kehittymisen arvioimiseksi.

Vertailtavuuteen
vaikuttavat oikaisut
7-9/ Oikaistu 1-9/ Oikaistu *** Oikaistu ***
***
Milj. euroa 2019 7-9/2018 2019 1-9/2018 1-12/2018
Myyntikate 82,4 71,6 225,4 203,1 295,3
Muutokset -0,4 0,5 -0,3 -0,4 -0,3
valuuttajohdannaisten
markkina-arvossa
Vertailukelpoinen 82,0 72,1 225,1 202,7 295,0
myyntikate

Liiketoiminnan kulut -45,6 -43,4 -144,8 -135,3 -188,1

Muutokset 0,0 0,1 0,8 -0,9 -1,4
sähköjohdannaisten
markkina-arvossa
Vertailukelpoiset -45,7 -43,3 -144,0 -136,3 -189,5
liiketoiminnan kulut

Käyttökate (EBITDA) 37,6 29,2 83,5 70,6 111,2
Liikevoitto (EBIT) 22,3 14,9 38,0 27,9 53,6
Muutokset -0,4 0,5 -0,3 -0,4 -0,3
valuuttajohdannaisten
markkina-arvossa
Muutokset 0,0 0,1 0,8 -0,9 -1,4
sähköjohdannaisten
markkina-arvossa
Vertailukelpoinen 37,2 29,8 84,0 69,3 109,5
käyttökate (EBITDA)
Vertailukelpoinen 21,9 15,5 38,4 26,6 51,9
liikevoitto (EBIT)

*** Oikaistu sisältää IFRS 16 -mukaiset vertailukelpoiset laskennat

MARKKINAKEHITYS

Päivittäistavarayhdistyksen PTY:n (www.pty.fi) tilaston mukaan käyttötavaramarkkina kasvoi 7,6 % kolmannella neljänneksellä 2019, ja varsinkin elokuun kehitys oli hyvä. Tavaratalo- ja hypermarketketjujen liikevaihto kasvoi 5,9 %. Tokmanni kasvoi selkeästi markkinoita nopeammin.

PTY:n jäsenyritysten tavaratalo- ja hypermarketketjut ovat K-Citymarket, Prisma, Sokos, Stockmann, Tokmanni ja Minimani. On tärkeä huomioida, että PTY:n tilasto kattaa vain osan Tokmannille olennaisesta markkinasta eikä sisällä esimerkiksi verkkokauppaa.

MYYMÄLÄVERKOSTON KEHITTÄMINEN

Myymäläverkoston laajentaminen on yksi Tokmannin liikevaihdon ja tuloksen kehittämisen tavoitteista. Tokmannin tavoitteena on kasvattaa myymäläverkostonsa yli 200 myymälään ja lisätä vuosittain uuden myyntipinta-alan määrää nettomääräisesti laskettuna noin 12 000 neliömetrillä, mikä tarkoittaa noin viittä uutta tai uudelleensijoitettua myymälää.

Tokmannin uusien myymälöiden perustamis- ja käynnistysprosessi on hioutunut tehokkaaksi. Kolmannen vuosineljänneksen lopussa Tokmannilla oli 189 myymälää (30.9.2018: 177).

Tammi-syyskuussa 2019 Tokmanni uudisti ja avasi kahdeksan Ale-Makasiini-myymälää, kaksi TEX-myymälää ja yhden Säästökuoppa-myymälän Tokmanni-brändinimellä sekä uuden myymälän Tampereen Tesomalla ja Lopella. Lisäksi Tokmanni muutti uusiin liiketiloihin Hangossa ja Juuassa sekä avasi myymälänsä uudistettuna Kajaanin Kehräämöntiellä ja uudistettuna sekä laajennettuna Turengissa. Siilinjärvellä Tokmanni keskitti kaikki myymälätoimintonsa pitkään palvelleeseen Tokmannin myymälään sulkemalla läheisessä liiketilassa toimineen Ale-Makasiini-myymälän. Loppuvuoden aikana Tokmanni tulee laajentamaan myymäläverkostoaan ainakin kahdelle uudelle paikkakunnalle, Vääksyyn ja Virroille. Lisäksi Tokmanni avasi myymälänsä laajennettuina ja uudistettuina Hollolassa ja Turun kauppakeskus Skanssissa lokakuun puolivälissä.

Tokmannin määritelmän mukaan myymälää pidetään uutena tai uudelleensijoitettuna myymälänä avaamisvuotena ja sitä seuraavana kalenterivuotena. Keskimäärin uusi myymälä on kannattava noin 12 kuukauden jälkeen ja saavuttaa myymälän normaalitason noin 24 kuukauden sisällä.

Uusiin ja uudelleensijoitettuihin myymälöihin kuuluvat uudet avatut myymälät, myymälöiden uudelleensijoittamiset, kun myymälän koko muuttuu 30 prosenttia tai enemmän ja kun valikoima laajenee tai supistuu merkittävästi sekä myymälöiden kokoluokan muutokset, kun myymälän koko muuttuu 30 prosenttia tai enemmän.

TALOUDELLINEN KEHITYS

Kausiluonteisuus

Tokmannin liiketoiminta on kausiluonteista, mikä vaikuttaa merkittävästi Tokmannin liikevaihtoon, liiketoiminnan tulokseen ja rahavirtoihin. Tokmannin liikevaihto, kannattavuus ja rahavirta ovat yleensä matalimmat ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja korkeimmat neljännellä vuosineljänneksellä joulumyynnin ansiosta.

Liikevaihto

Heinä-syyskuu 2019

Vuoden 2019 kolmannen neljänneksen liikevaihto kasvoi 9,9 % (7,8 %) ja oli 231,5 milj. euroa (210,7). Kaikkien tuoteryhmien myynnit kehittyivät positiivisesti, mutta erityisesti työkalujen sekä vapaa-ajan, kodin, sisustuksen ja puutarhan tuotteiden myynti oli vahvaa. Tämän seurauksena omien tuotemerkkien ja suoran tuonnin osuudet kokonaismyynnistä kehittyivät suotuisasti. Neljänneksellä suoran tuonnin osuus liikevaihdosta oli 25,8 % (23,6 %) ja omien tuotemerkkien osuus liikevaihdosta oli 31,8 % (30,9 %). Kampanjamyynnin osuus liikevaihdosta oli edellisvuoden tasolla.

Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,9 % (4,0 %). Vertailukelpoisten myymälöiden asiakasmäärä kasvoi 2,7 % ja kokonaisasiakasmäärän kasvu oli 7,4 % edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Vertailukelpoisten myymälöiden keskiostos kasvoi 2,2 %.

Tammi-syyskuu 2019

Tammi-syyskuun 2019 liikevaihto kasvoi 9,5 % (9,9 %) ja oli 659,5 milj. euroa (602,0). Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,9 % (5,9 %). Vertailukelpoisten myymälöiden asiakasmäärä kasvoi 2,9 % ja kokonaisasiakasmäärän kasvu oli 7,4 % edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Vertailukelpoisten myymälöiden keskiostos kasvoi 1,9 %.

Suoran tuonnin osuus liikevaihdosta oli 24,2 % (23,4 %) ja omien tuotemerkkien osuus liikevaihdosta oli 30,9 % (31,1 %). Kampanjamyynnin myynnin osuus liikevaihdosta oli edellisvuoden tasolla.

Kannattavuus

Heinä-syyskuu 2019

Vuoden 2019 kolmannen neljänneksen myyntikate oli 82,4 milj. euroa (71,6) ja myyntikatemarginaali oli 35,6 % (34,0 %). Vertailukelpoinen myyntikate oli 82,0 milj. euroa (72,1), mikä vastaa 35,4 %:n myyntikatemarginaalia (34,2 %). Myyntikatemarginaalin kasvuun vaikutti ensisijaisesti myynnin rakenne, jonka seurauksena omien tuotemerkkien ja suoran tuonnin osuudet kokonaismyynnistä kehittyivät suotuisasti.

Liiketoiminnan kulut olivat 45,6 milj. euroa (43,4), eli 19,7 % liikevaihdosta (20,6 %). Vertailukelpoiset liiketoiminnan kulut olivat 45,7 milj. euroa (43,3), eli 19,7 % liikevaihdosta (20,6 %). Liiketoiminnan euromääräisten kulujen kasvu johtui ensisijaisesti myymälämäärän kasvusta ja tästä seuranneesta toiminnan kulujen kasvusta sekä korkeasta myyntivolyymista. Henkilöstökulut olivat 26,5 milj. euroa (24,6), eli 11,5 % (11,7 %) liikevaihdosta.

Käyttökate (EBITDA) oli 37,6 milj. euroa (29,2) ja käyttökatemarginaali oli 16,3 % (13,9 %). Vertailukelpoinen käyttökate oli 37,2 milj. euroa (29,8) ja vertailukelpoinen käyttökatemarginaali 16,1 % (14,1 %).

Liikevoitto (EBIT) oli 22,3 milj. euroa (14,9), mikä vastaa 9,7 %:n liikevoittomarginaalia (7,1 %). Vertailukelpoinen liikevoitto oli 21,9 milj. euroa (15,5) ja vertailukelpoinen liikevoittomarginaali 9,5 % (7,4 %). Kolmannen neljänneksen vertailukelpoisen myyntikatemarginaalin parantuessa edellisvuodesta ja liiketoiminnan kulujen pysyessä hallinnassa vertailukelpoinen liikevoitto parani.

Nettorahoituskulut olivat -2,6 milj. euroa (-2,7). Tulos ennen veroja oli 19,7 milj. euroa (12,2). Verot olivat -4,0 milj. euroa (-2,4). Tulos oli 15,8 milj. euroa (9,8).

Osakekohtainen tulos oli 0,27 euroa (0,17). Sijoitetun pääoman tuotto oli 3,9 % ja oman pääoman tuotto oli 10,2 % (vertailulukua ei saatavilla, koska IFRS 16 -oikaisua ei ole vuodelta 2017).

Tammi-syyskuu 2019

Vuoden 2019 tammi-syyskuun myyntikate oli 225,4 milj. euroa (203,1) ja myyntikatemarginaali 34,2 % (33,7 %). Vertailukelpoinen myyntikate oli 225,1 milj. euroa (202,7), mikä vastaa 34,1 %:n myyntikatemarginaalia (33,7 %).

Liiketoiminnan kulut olivat 144,8 milj. euroa (135,3), eli 21,9 % liikevaihdosta (22,5 %). Vertailukelpoiset liiketoiminnan kulut olivat 144,0 milj. euroa (136,3), eli 21,8 % liikevaihdosta (22,6 %). Liiketoiminnan euromääräisten kulujen kasvu johtui ensisijaisesti myymälämäärän kasvusta ja korkeasta myyntivolyymista. Henkilöstökulut olivat 84,1 milj. euroa (78,1), eli 12,8 % (13,0 %) liikevaihdosta.

Käyttökate (EBITDA) oli 83,5 milj. euroa (70,6), ja käyttökatemarginaali oli 12,7 % (11,7 %). Vertailukelpoinen käyttökate oli 84,0 milj. euroa (69,3) ja vertailukelpoinen käyttökatemarginaali 12,7 % (11,5 %).

Liikevoitto (EBIT) oli 38,0 milj. euroa (27,9), mikä vastaa 5,8 %:n liikevoittomarginaalia (4,6 %). Vertailukelpoinen liikevoitto oli 38,4 milj. euroa (26,6) ja vertailukelpoinen liikevoittomarginaali 5,8 % (4,4 %). Tokmannin pitkän aikavälin tavoitteena on nostaa vähitellen vertailukelpoinen liikevoittomarginaali noin 9 prosenttiin myyntikatemarginaalia parantamalla ja pienentämällä nykytasosta liiketoiminnan kulujen suhteellista osuutta liikevaihdosta.

Nettorahoituskulut olivat -7,9 milj. euroa (-8,0). Tulos ennen veroja oli 30,1 milj. euroa (19,9). Verot olivat -6,1 milj. euroa (-4,0). Tulos oli 24,0 milj. euroa (15,9).

Osakekohtainen tulos oli 0,41 euroa (0,27). Sijoitetun pääoman tuotto oli 6,6 % ja oman pääoman tuotto oli 15,5 % (vertailulukua ei saatavilla, koska IFRS 16 -oikaisua ei ole vuodelta 2017).

Tase, rahoitus ja rahavirta

Tokmannin vaihto-omaisuus oli 237,4 milj. euroa (202,6) syyskuun lopussa. Vaihto-omaisuuden kasvu johtui aikaisemmista toimituksista joulumyyntiä varten, myymäläverkoston kasvusta ja osaltaan myös laajemmasta tuotenimikemäärästä. Konsernin vuoden 2019 kolmannen neljänneksen liiketoiminnan rahavirta oli 18,0 milj. euroa (11,2). Vaihto-omaisuuden kasvun myötä tammi-syyskuun liiketoiminnan rahavirta heikkeni edellisvuodesta ollen 27,5 milj. euroa (28,6). Rahavarat olivat syyskuun lopussa 6,2 milj. euroa (8,1).

Syyskuun lopussa 2019 Tokmannilla oli korollista velkaa yhteensä 424,6 milj. euroa (414,9), josta rahoituslaitos- ja yrityslainoja oli 118,0 milj. euroa (105,2). IFRS 16 -standardin käyttöönoton seurauksena vuokrasopimukset siirtyivät taseeseen velaksi ja varoiksi, jonka seurauksena velkojen määrä kasvoi merkittävästi aikaisemmin raportoidusta.

Nettovelka/vertailukelpoinen EBITDA (liukuva 12 kk) oli 3,4 syyskuun lopussa (vertailulukua ei saatavilla, koska IFRS 16 -oikaisua ei ole vuodelta 2017). Tokmannin aikomuksena on säilyttää tehokas pitkän aikavälin pääomarakenne. Konsernin pitkän aikavälin tavoitteena on, että nettovelan suhde vertailukelpoiseen käyttökatteeseen on alle 3,2.

Investoinnit

Vuoden kolmannen neljänneksen nettoinvestoinnit olivat 3,6 milj. euroa (3,4). Investoinnit kohdistuivat pääosin myymäläverkoston laajentamiseen ja myymälöiden kunnostamiseen sekä digitaalisten palveluiden kehittämiseen.

Tammi-syyskuun 2019 nettoinvestoinnit olivat 11,9 milj. euroa (10,9). Vuoden 2019 investointien odotetaan olevan noin 15 milj. euron tasolla.

HENKILÖSTÖ

Tokmanni on merkittävä työllistäjä Suomessa ja konsernilla oli 3 591 (3 353) työntekijää syyskuun 2019 lopussa. Keskimäärin Tokmannin palveluksessa oli 3 655 (3 386) henkilöä tammi-syyskuun aikana. Henkilöstökulut olivat kolmannella neljänneksellä 26,5 milj. euroa (24,6), eli 11,5 % (11,7 %) liikevaihdosta. Tammi-syyskuussa 2019 henkilöstökulut olivat 84,1 milj. euroa (78,1), eli 12,8 % (13,0 %) liikevaihdosta.

RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Tokmannin riskejä ja epävarmuustekijöitä on kuvattu yksityiskohtaisesti yhtiön vuoden 2018 tilinpäätöksessä ja hallituksen toimintakertomuksessa. Katsauskauden aikana ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia riskeissä.

TOKMANNIN VUODEN 2019 OHJEISTUS ON PÄIVITETTY LIIKEVAIHDON OSALTA

Uusi ohjeistus

Tokmanni ennustaa vahvaa liikevaihdon kasvua vuodelle 2019 perustuen vuonna 2018 hankittujen ja avattujen uusien myymälöiden sekä vuonna 2019 avattavien myymälöiden tuomaan liikevaihtoon sekä vertailukelpoisen liikevaihdon hyvään kasvuun. Konsernin kannattavuuden (vertailukelpoinen liikevoittomarginaali) odotetaan paranevan viime vuodesta.

Aiempi ohjeistus

Tokmanni ennustaa hyvää liikevaihdon kasvua vuodelle 2019 perustuen vuonna 2018 hankittujen ja avattujen uusien myymälöiden sekä vuonna 2019 avattavien myymälöiden tuomaan liikevaihtoon sekä vertailukelpoisen liikevaihdon lievään kasvuun. Konsernin kannattavuuden (vertailukelpoinen liikevoittomarginaali) odotetaan paranevan viime vuodesta.

Mäntsälässä 30.10.2019

Tokmanni Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja

Mika Rautiainen, toimitusjohtaja
puh. 020 728 6061, mika.rautiainen(at)tokmanni.fi

Markku Pirskanen, talousjohtaja
puh. 020 728 7390, markku.pirskanen(at)tokmanni.fi

Maarit Mikkonen, sijoittajasuhde- ja viestintäpäällikkö
puh. 040 562 2282, maarit.mikkonen(at)tokmanni.fi

IR-KALENTERI

Tokmanni Group Oyj julkaisee vuoden 2020 aikana tilinpäätöstiedotteen, puolivuosikatsauksen ja kaksi liiketoimintakatsausta seuraavan aikataulun mukaisesti:

7.2.2020: tilinpäätöstiedote 2019
29.4.2020: liiketoimintakatsaus, tammi-maaliskuu 2020
29.7.2020: puolivuotiskatsaus, tammi-kesäkuu 2020
29.10.2020: liiketoimintakatsaus, tammi-syyskuu 2020

Vuoden 2019 tilinpäätös julkaistaan viikolla 8.

Tokmannin varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 18.3.2020. Tokmannin hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle myöhemmin.

TULOSPRESENTAATIO

Tokmannin Mika Rautiainen ja talousjohtaja Markku Pirskanen esittelevät katsausta julkaisupäivänä analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineille suomeksi klo 10.00 ja englanniksi klo 11.30 audiocastin välityksellä.

Suoraa audiocast-lähetystä voi seurata osoitteessa https://tokmanni.videosync.fi/2019-q3-tulokset klo 10.00 suomeksi.

Osallistujat voivat myös osallistua puhelinkonferenssiin, joka järjestetään audiocast-lähetyksen yhteydessä. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla 5-10 minuuttia ennen kokouksen alkua alla olevaan numeroon (koodi: 62857733#).

Suomi: +358 9 81 710 310 
Ruotsi: +46 856 642 651
UK: +44 333 300 0804
Yhdysvallat: +1 631 913 1422 

Tallenne esityksistä esitysmateriaaleineen on saatavilla yhtiön internetsivuilla tilaisuuden jälkeen.

Tokmanni lyhyesti

Tokmanni on Suomen suurin halpakauppa myymälöiden määrällä ja liikevaihdolla mitattuna. Vuonna 2018 Tokmannin liikevaihto oli 870,4 miljoonaa euroa ja sillä oli noin 3 600 työntekijää. Tokmanni on Suomen ainoa valtakunnallinen halpakauppa, ja sillä on eri puolilla Suomea lähes 200 myymälää.

Jakelu

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Tokmanni on Suomen suurin halpakauppa myymälöiden määrällä ja liikevaihdolla mitattuna. Vuonna 2018 Tokmannin liikevaihto oli 870,4 miljoonaa euroa ja sillä oli noin 3 600 työntekijää. Tokmanni on Suomen ainoa valtakunnallinen halpakauppa, ja sillä on lähes 200 myymälää eri puolilla Suomea.