Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Etsi
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään

Tokmanni Group Oyj                         Tilinpäätöstiedote                                      7.2.2020 klo 8.30

Tokmannin tilinpäätöstiedote 2019

Vahva Q4/2019: liikevaihto kasvoi 6,1 %, vertailukelpoinen liikevoitto parani selvästi

Tokmanni soveltaa IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardia 1.1.2019 alkaen. Tekstissä suluissa olevat edellisvuoden luvut viittaavat oikaistuihin lukuihin.

KESKEISTÄ NELJÄNNELTÄ VUOSINELJÄNNEKSELTÄ 2019
 • Liikevaihto kasvoi 6,1 % (8,0 %) 284,8 milj. euroon (268,4)
 • Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihto kasvoi 3,1 % (4,7 %)
 • Vertailukelpoinen myyntikate oli 100,1 milj. euroa (92,3) ja vertailukelpoinen myyntikatemarginaali oli 35,2 % (34,4 %)
 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 47,6 milj. euroa (40,2), 16,7 % liikevaihdosta (15,0 %)
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 32,0 milj. euroa (25,3), 11,2 % liikevaihdosta (9,4 %)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 56,5 milj. euroa (57,3)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,39 euroa (0,31)
KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA TAMMI-JOULUKUU 2019
 • Liikevaihto kasvoi 8,5 % (9,3 %) 944,3 milj. euroon (870,4)
 • Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihto kasvoi 4,3 % (5,6 %)
 • Vertailukelpoinen myyntikate oli 325,3 milj. euroa (295,0) ja vertailukelpoinen myyntikatemarginaali oli 34,4 % (33,9 %)
 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 131,6 milj. euroa (109,5), 13,9 % liikevaihdosta (12,6 %)
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 70,4 milj. euroa (51,9), 7,5 % liikevaihdosta (6,0 %)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 84,0 milj. euroa (86,0)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,80 euroa (0,58)

OSINKOEHDOTUS

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,62 euroa osakkeelta.

TOKMANNIN NÄKYMÄT VUODELLE 2020

Tokmanni ennustaa hyvää liikevaihdon kasvua vuodelle 2020 perustuen 2019 hankittujen ja avattujen uusien myymälöiden sekä vuonna 2020 avattavien myymälöiden tuomaan liikevaihtoon sekä vertailukelpoiseen liikevaihdon lievään kasvuun. Konsernin kannattavuuden (vertailukelpoinen liikevoittomarginaali) odotetaan paranevan viime vuodesta.

Toimitusjohtaja Mika Rautiainen:

ENNÄTYKSELLINEN VUOSI

Tokmannin neljännen vuosineljänneksen kokonaisliikevaihto kasvoi 6,1 % ja vertailukelpoinen liikevaihto 3,1 % edellisvuoteen verrattuna. Vahvaa myynnin kehitystä tukivat muun muassa hienosti onnistuneet Tokmannin 30-vuotissynttärit ja Black Friday -kampanja. Veronpalautusten aikataulumuutos, talven viivästyminen valtaosassa Suomea ja Postin lakko hidastivat loppuvuoden myyntivauhtia. Onnistuimme kuitenkin tekemään ennätyksellisen myynnin ja tuloksen sekä viimeisellä neljänneksellä että koko vuonna.

Tokmannin pääfokus vuonna 2019 oli kannattavuuden parantaminen. Käänsimme myyntikatemarginaalin kasvuun ja pienensimme liiketoiminnan kulujen suhteellista osuutta liikevaihdosta. Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali vuonna 2019 parani merkittävästi ja oli 7,5 % (6,0 %).

Tokmannilaiset tekivät erinomaista työtä asiakkaiden palvelemisessa ja yhtiön kasvutarinan edistämisessä vuonna 2019. Vahvan tulosparannuksen lisäksi saavutimme 4,3 % vertailukelpoisen myynnin kasvun edellisen vuoden vahvan kehityksen päälle. Kiitoksena hyvästä työstä yhtiö maksaa tokmannilaisille myynti- ja tulospalkkioita noin 2 miljoonaa euroa vuodelta 2019.

Vuonna 2019 Tokmanni sai vastuullisuustyönsä hyvään vauhtiin. Meille on tärkeää kunnioittaa ihmisoikeuksia Suomessa ja koko hankintaketjussamme, tietää mistä myymämme tuotteet ovat peräisin ja vähentää systemaattisesti Tokmannin ilmastovaikutuksia. Lisäksi haluamme olla työntekijöillemme kaupan alan paras työpaikka. Vastuullisena halpakauppana jatkamme työtä myös vuonna 2020 ja rakennamme osaltamme hyvää tulevaisuutta.

Vuonna 2020 keskitymme edelleen strategian mukaisesti halpakauppatoimintamallin vahvistamiseen. Halvat hinnat, mielenkiintoinen valikoima, palveluhenkiset tokmannilaiset ja tehokas toimitusketju ovat Tokmannin asiakastyytyväisyyden perusta.

Avainluvut            
    Oikaistu     Oikaistu  
*** ***
  10 10-12 Muutos 1-12/ 1-12/ Muutos
-12/ /2018 % 2019 2018 %
2019
Liikevaihto, milj. euroa 284,8 268,4 6,1 % 944,3 870,4 8,5 %
Vertailukelpoisten 3,1 4,7   4,3 5,6  
myymälöiden liikevaihdon
kehitys, %
Asiakasmäärän muutos % 5,6 5,7   6,9 6,9  
Myyntikate, milj. euroa 99,7 92,2 8,2 % 325,2 295,3 10,1 %
Myyntikatemarginaali, % 35,0 34,3   34,4 33,9  
Vertailukelpoinen 100,1 92,3 8,5 % 325,3 295,0 10,2 %
myyntikate, milj. euroa
Vertailukelpoinen 35,2 34,4   34,4 33,9  
myyntikatemarginaali, %
Liiketoiminnan kulut, milj. -54,1 -52,8 2,6 % -198,9 -188,1 5,7 %
euroa
Vertailukelpoiset -53,9 -53,2 1,3 % -197,9 -189,5 4,4 %
liiketoiminnan kulut, milj.
euroa
Käyttökate, milj. euroa 47,0 40,6 15,9 % 130,6 111,2 17,4 %
Käyttökatemarginaali, % 16,5 15,1   13,8 12,8  
Vertailukelpoinen 47,6 40,2 18,5 % 131,6 109,5 20,2 %
käyttökate, milj. euroa
Vertailukelpoinen 16,7 15,0   13,9 12,6  
käyttökatemarginaali, %
Liikevoitto, milj. euroa 31,4 25,6 22,6 % 69,4 53,6 29,5 %
Liikevoittomarginaali, % 11,0 9,5   7,3 6,2  
Vertailukelpoinen 32,0 25,3 26,7 % 70,4 51,9 35,7 %
liikevoitto, milj. euroa
Vertailukelpoinen 11,2 9,4   7,5 6,0  
liikevoittomarginaali, %
Nettorahoituskulut, milj. -2,6 -2,6 -1,8 % -10,5 -10,6 -1,7 %
euroa
Nettoinvestoinnit, milj. 3,5 8,8 -60,7 15,4 19,8 -21,9
euroa * % %
Nettovelat / 2,9 3,5   2,9 3,5  
vertailukelpoinen
käyttökate **
Liiketoiminnan rahavirta, 56,5 57,3   84,0 86,0  
milj. euroa
Sijoitetun pääoman tuotto, 5,3     11,8    
%****
Sijoitetun pääoman tuotto, 11,8 9,5   11,8 9,5  
% liukuva 12 kk****
Oman pääoman tuotto, %**** 13,1     26,8    
Oman pääoman tuotto, % 30,1 23,6   30,1 23,6  
liukuva 12 kk****
Omavaraisuus, % 25,3 23,3   25,3 23,3  
Osakkeiden lukumäärän 58 58 869   58 58 869  
painotettu keskiarvo 869 869
tilikauden aikana (1 000
kpl)
Osakekohtainen tulos 0,39 0,31   0,80 0,58  
(euroa/osake)
Henkilöstö kauden lopussa 3 659 3 558   3 659 3 558  
Henkilöstö keskimäärin 3 624 3 500   3 647 3 415  

* Nettoinvestoinnit ilman pitkäaikaisia saamisia muilta
** Rullaava 12 kk vertailukelpoinen käyttökate
*** Oikaistu sisältää IFRS 16 -mukaiset vertailukelpoiset laskennat
**** Vertailulukua ei saatavilla, IFRS 16 -oikaisua ei ole vuodelta 2017

MARKKINANÄKYMÄT

Valtiovarainministeriön näkemyksen mukaan kotimainen kysyntä ylläpitää talouskasvua tulevina vuosina, sillä ulkomaankaupan näkymät ovat heikohkot. Julkisen kulutuksen ja investointien merkitys BKT:n kasvulle korostuu varsinkin vuonna 2020. Ministeriö ennustaa talven 2019 Taloudellisessa katsauksessaan vuoden 2020 inflaatioksi 1,3 %. Vuoden 2020 BKT:n kasvun ministeriö ennustaa kasvavan 1,0 % (2019: 1,6 %). Lisätietoa löytyy Valtiovaranministeriön sivuilta, osoitteesta https://vm.fi/julkaisut.

Tokmanni odottaa Suomen käyttötavaramarkkinan kasvavan hieman vuonna 2020 ja halpakauppojen, erikoishalpakauppojen ja verkkokauppojen jatkavan asemiensa vahvistamista.

TOKMANNIN VUODEN 2020 TALOUDELLINEN OHJEISTUS

Tokmanni ennustaa hyvää liikevaihdon kasvua vuodelle 2020 perustuen 2019 hankittujen ja avattujen uusien myymälöiden sekä vuonna 2020 avattavien myymälöiden tuomaan liikevaihtoon sekä vertailukelpoiseen liikevaihdon lievään kasvuun. Konsernin kannattavuuden (vertailukelpoinen liikevoittomarginaali) odotetaan paranevan viime vuodesta.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus

Tokmannin toimitusjohtaja Mika Rautiainen ja talousjohtaja Markku Pirskanen esittelevät katsausta julkaisupäivänä analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineille suomeksi kello 10.00 ja englanniksi kello 11.30. Suomenkielinen tilaisuus järjestetään Scandic Simonkentässä, Simonkatu 9, 00100 Helsinki, Bulsa-Freda-kokoustila.

Suoraa webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa ir.tokmanni.fi (https://ir.tokmanni.fi/fi) tai seuraavan linkin kautta: https://tokmanni.videosync.fi/2019-q4-tulokset

Osallistujat voivat myös osallistua puhelinkonferenssiin, joka järjestetään esitysten yhteydessä. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla 5-10 minuuttia ennen kokouksen alkua johonkin alla olevista numeroista ja käyttämällä alla olevaa osallistujatunnusta.

Suomi: (09) 81 710 310
Ruotsi: +46 856 642 651
UK: +44 333 300 0804
Yhdysvallat: +1 855 857 0686
Osallistujatunnus: 66801248#

Tallenne esityksistä esitysmateriaaleineen on saatavilla yhtiön internetsivuilla tilaisuuden jälkeen.

Lisätietoja

Mika Rautiainen, toimitusjohtaja
puh. 020 728 6061, mika.rautiainen(at)tokmanni.fi

Markku Pirskanen, talousjohtaja
puh. 020 728 7390, markku.pirskanen(a)tokmanni.fi

Maarit Mikkonen, sijoittajasuhde- ja viestintäpäällikkö
Puh. 040 562 2282, maarit.mikkonen(at)tokmanni.fi

Tokmanni lyhyesti

Tokmanni on Suomen suurin halpakauppa myymälöiden määrällä ja liikevaihdolla mitattuna. Vuonna 2019 Tokmannin liikevaihto oli 944,3 miljoonaa euroa ja sillä oli noin 3 700 työntekijää. Tokmanni on Suomen ainoa valtakunnallinen halpakauppa, ja sillä on eri puolilla Suomea lähes 200 myymälää.

Jakelu

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Tokmanni on Suomen suurin halpakauppa myymälöiden määrällä ja liikevaihdolla mitattuna. Vuonna 2018 Tokmannin liikevaihto oli 870,4 miljoonaa euroa ja sillä oli noin 3 600 työntekijää. Tokmanni on Suomen ainoa valtakunnallinen halpakauppa, ja sillä on lähes 200 myymälää eri puolilla Suomea.