TRAINERS' HOUSE OYJ, PUOLIVUOSIKATSAUS, 9.8.2018 KLO 8:30

Trainers’ House teki tulosta ja irtautui yrityssaneerausohjelmasta etuajassa.

Tammi-kesäkuu 2018 lyhyesti

 • liikevaihto 5,9 milj. euroa (4,8 milj. euroa), muutos 21,7 % edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna
 • liiketulos 0,7 milj. euroa (0,6 milj. euroa), 12,4 % liikevaihdosta (12,0 %)
 • liiketoiminnan rahavirta -0,3 milj. euroa (-0,4 milj. euroa)
 • osakekohtainen tulos 0,01 euroa (0,00 euroa)


Huhti-kesäkuu 2018 lyhyesti

 • liikevaihto 3,0 milj. euroa (2,4 milj. euroa), muutos 22,0 % edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna
 • liiketulos 0,3 milj. euroa (0,3 milj. euroa), 10,2 % liikevaihdosta (11,9 %)
 • liiketoiminnan rahavirta -0,1 milj. euroa (-0,2 milj. euroa)
 • osakekohtainen tulos 0,00 euroa (0,00 euroa)


Tunnuslukuja vuoden 2018 toisen neljänneksen päättyessä

 • rahavarat 1,1 milj. euroa (2,2 milj. euroa)
 • korollinen velka 0,1 milj. euroa (1,0 milj. euroa) ja korolliset nettovelat -1,0 milj. euroa (-1,2 milj. euroa)
 • omavaraisuusaste 73,1 % (65,0 %)


NÄKYMÄT VUODELLE 2018

Yhtiö ennakoi yleisen taloudellisen tilanteen kohentumisen jatkuvan vuonna 2018. Liiketoiminnan luonteen takia yhtiön tilauskanta on muutamien kuukausien mittainen. Tästä johtuen tulevaisuuden näkymiin sisältyy paljon epävarmuutta.

Yhtiö arvioi vuoden 2018 liikevaihdon ja operatiivisen kannattavuuden nousevan vuoteen 2017 verrattuna.


TOIMITUSJOHTAJA ARTO HEIMONEN

Trainers’ House jatkoi tuloksen tekemistä.

Yhtiön myönteinen kehitys mahdollisti suunniteltua nopeamman saneerausohjelmasta irrottautumisen. Aikaisemmin kerrotulla tavalla yhtiö maksoi katsauskaudella jäljellä olleet saneerausohjelman mukaiset velat kokonaisuudessaan.

Velkojen maksusta johtuen yhtiön kassavarat pienentyivät. Nyt onkin entistä tärkeämpää keskittyä asiakasarvoa tuottavaan laskutettavaan työhön. Samanaikaisesti asiakastyöhön liittymättömien kulujen ei saa antaa kasvaa. Tavoitteena on turvata likviditeetti ja pystyä maksamaan osinkoa jatkossa.

Toisella vuosineljänneksellä työntekijöiden asiakkaiden kanssa viettämä aika lisääntyi. Alkuvuoteen verrattuna tämä johti esiteltyjen tarjousten määrän nousuun. Myynti vahvistui viime vuoteen nähden. Asiakasaktiivisuuden kasvu johtuu pääasiassa nuorten myyjien tason noususta.

Tytäryhtiön Ignis Oy:n vahva kehitys jatkui. Kysynnän siivittämänä yhtiö nosti palvelun hintoja paremmin tuotettua asiakasarvoa vastaavaksi. Lisäksi rekrytointi jatkui. Katsauskauden lopussa työsuhteessa oli 160 markkinoijaa. Markkinoijat ovat pääasiassa osa-aikaisia opiskelijoita tai vastavalmistuneita. Työssäviihtyvyys on huippuluokkaa. Ei siis ihme, että 92 prosenttia asiakkaista on valmis suosittelemaan palvelua. Aikaisempiin vuosiin verrattuna Igniksen osuus konsernin tuloksesta on vahvistunut merkittävästi.

Katsauskauden lopulla yhtiö päätti muuttaa uusiin toimitiloihin Helsingin Ruoholahteen lokakuun alussa. Ratkaisu tukee yhtiön seuraavan kasvuvaiheen toteuttamista. Lisäksi uusi toimitila on aikaisempaa käyttökelpoisempi.

Trainers’ Housen toimintaidea on sähköistää johtamista. Siirrämme vaikuttamista sähköisiin kanaviin. Tavoitteena on luoda uusi, monistettava liiketoimintamalli. Mallissa yhdistyvät muutoksen markkinointi, digitaaliset sisällöt, Ignis-palvelut, valmennus sekä sähköinen muutoksen läpiviennin alusta BEAT. Yhtiöllä on merkittäviä uuden liiketoimintamallin mukaisia asiakasprojekteja. Asiakkaiden ostokäyttäytyminen ja yhtiön toiminta uudistuvat vähitellen, eikä tämä tapahdu ilman kasvukipuja.

Kiitos suurenmoisille työntekijöille, asiakkaille ja muille yhteistyötahoille alkuvuodesta. Rakastamme teitä.

Lisätietoja:
Arto Heimonen, toimitusjohtaja, 0404 123 456
Saku Keskitalo, talousjohtaja, 0404 111 111 


TOIMINTAKATSAUS


Toisella vuosineljänneksellä yhtiö irtaantui yrityssaneerausohjelmasta maksamalla jäljellä olleet saneerausvelat ennenaikaisesti.

Katsauskaudella yhtiö keskittyi myyntityön lisäksi asiakasprojektien toteuttamiseen.

Yhtiön toimintamallina on kasvattaa tulevaisuuden kassavirran tekijät tytäryhtiön Ignis Oy:n ja trainee-ohjelmien avulla. Edellinen trainee-ohjelma päättyi kesäkuun lopussa. Samanaikaisesti yhtiö valitsi seuraavat osallistujat heinäkuussa käynnistyneeseen ohjelmaan.

Katsauskaudella yhtiö jatkoi digitaalisten sisältöjen kaupallistamista. Muutoksen läpiviennin sähköisen Pulssi-alustan nimeksi vaihdettiin BEAT. BEAT-alustan kehitystyö ja kansainvälistäminen jatkuivat. Myös panostukset markkinointiin jatkuivat.

Katsauskauden lopulla yhtiö päätti muuttaa uusiin toimitiloihin Helsingin Ruoholahteen lokakuun alussa. Yhtiöllä on toimistot myös Oulussa, Turussa ja Espanjan Torreviejassa. Yrittäjäkumppanit edustavat yhtiötä Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Etelä- ja Pohjois-Savossa, Kainuussa, Pohjois-Karjalassa, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla.


TULOSKEHITYS

Raportointikauden liikevaihto oli 5,9 milj. euroa (4,8 milj. euroa). Liikevoitto oli 0,7 milj. euroa, 12,4 % liikevaihdosta (0,6 milj. euroa, 12,0 %). Tilikauden tulos oli 0,7 milj. euroa, 11,9 % liikevaihdosta (0,4 milj. euroa, 9,1 %).


Eritellyt konsernin luvut (yksikkö tuhat euroa) on esitetty seuraavassa taulukossa:

  1-6/2018 1-6/2017
Liikevaihto 5 852 4 808
Liiketoiminnan muut tuotot   250
Kulut:    
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -3 209 -2 982
Muut kulut -1 911 -1 484
EBITDA 732 592
Poistot pysyvistä vastaavista -8 -15
EBIT 724 577
% liikevaihdosta 12,4 12,0
Rahoitustuotot ja –kulut -11 -20
Tulos ennen veroja 712 558
Tuloverot *) -16 -122
Tilikauden tulos 696 436
% liikevaihdosta 11,9 9,1


*) Tuloslaskelman verot ovat laskennallisia. Tulokseen kirjatuilla veroilla ei ole vaikutusta rahavirtaan.


Alla olevassa taulukossa on esitetty jatkuvien toimintojen liikevaihdon jakauma ja liiketulos vuosineljänneksittäin vuoden 2017 alusta alkaen (yksikkö tuhat euroa).

  Q117 Q217 Q317 Q417 Q118 Q218
Liikevaihto 2367 2441 1619 2543 2873 2978
Liikevoitto 287 291 -253 133 420 303PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET

Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on kannattava kasvu.


RAHOITUS, INVESTOINNIT JA VAKAVARAISUUS

Espoon käräjäoikeus vahvisti 2.9.2015 Trainers’ House Oyj:n yrityssaneerausohjelman. Maksuohjelman suunniteltu kesto oli noin neljä vuotta ja ohjelman oli tarkoitus päättyä vuonna 2019. Yhtiö kuitenkin päätti maksaa saneerausohjelman mukaiset jäljellä olleet velat kokonaisuudessaan vuoden 2018 toisella vuosineljänneksellä. Saneerausohjelman valvoja on antanut loppuselonteon ohjelman toteuttamisesta. Loppuselonteossa on todettu yhtiön täyttäneen saneerausohjelman ennenaikaista päättämistä koskevat edellytykset. Näin ollen yhtiön saneerausohjelma on päättynyt.

Vakuudelliset velat

Trainers’ House Oy:n ja Satama Interactive Oyj:n sulautumisen yhteydessä solmitusta 40 milj. euron lainasopimuksesta tilikauden 2014 päättyessä jäljellä ollut pääoma 1,7 milj. euroa oli kokonaisuudessaan saneerausvelkaa. Yhtiön alkuperäisenä tarkoituksena oli suorittaa jäljellä oleva velka vahvistetun maksuohjelman mukaisesti siten, että lyhennyksiä tehdään kaksi kertaa vuodessa. Yhtiö kuitenkin päätti maksaa saneerausohjelman mukaiset jäljellä olleet velat kokonaisuudessaan vuoden 2018 toisella vuosineljänneksellä.

Viimesijaiset velat

Yhtiöllä on pääomalainaa 0,1 milj. euroa. Pääomalainan korko oli 31.12.2016 saakka 3,0 %. Korko pääomitetaan aina vuoden lopussa. 1.1.2017 lähtien maksetaan 5,0 % kassakorkoa voitonjakokelpoisten varojen puitteissa. Pääomalaina erääntyy maksettavaksi 31.12.2018.

Rahavirta ja rahoituksen tunnusluvut

Raportointikauden liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä oli -0,2 milj. euroa (-0,4 milj. euroa) ja niiden jälkeen -0,3 milj. euroa (-0,4 milj. euroa).

Raportointikauden investointien rahavirta oli 0,0 milj. euroa (0,0 milj. euroa). Rahoituksen rahavirta oli –0,7 milj. euroa (-0,2 milj. euroa).

Kokonaisrahavirta oli -0,9 milj. euroa (-0,6 milj. euroa).

Konsernin käteisvarat olivat 30.6.2018 1,1 milj. euroa (2,2 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli 73,1 % (65,0 %). Korollista vierasta pääomaa oli kauden päättyessä 0,1 milj. euroa (1,0 milj. euroa).

Rahoitusriskit

Yhtiön rahoitussopimusten tilanne muuttui, kun yhtiö maksoi vuoden 2018 toisella vuosineljänneksellä yrityssaneerausohjelman mukaiset jäljellä olleet velat kokonaisuudessaan. Samalla yrityssaneerausohjelma päättyi ennenaikaisesti. Yhtiön merkittävimpiä rahoitusvastuita ovat tällä hetkellä normaalit liiketoimintaan liittyvät leasing-vastuut sekä vuoteen 2024 asti ulottuva 1.10.2018 alkava Ruoholahden uuden toimitilan vuokrasopimus.

Yrityssaneerausohjelman velkojen ennenaikainen maksaminen vuoden 2018 toisella vuosineljänneksellä pienensi yhtiön kassaa. Tämä kasvatti lyhyen aikavälin rahoitusriskiä. Samanaikaisesti yhtiö arvioi yrityssaneerausohjelman päättämisen osaltaan parantaneen yhtiön markkina-asemaa. Lisäksi yhtiö odottaa normaaliehtoisen rahoituksen hankkimisen helpottuvan saneerausohjelman päätyttyä.

Myyntisaamisten riskit on huomioitu saatavien ikään ja yksittäisiin riskianalyyseihin perustuvalla kulukirjauksella.

Rahoitusriskien hallinnassa keskeinen huomio kiinnittyy edelleen likviditeettiin.

Yhtiön vastuiden täyttäminen edellyttää liiketoiminnan operatiivista kannattavuutta.


LIIKETOIMINNAN LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Yhtiön liiketoiminta on poikkeuksellisen suhdanneherkkää.

Muutokset Euroopan avoimuudessa, maailmankaupan vapaudessa ja maailmanpoliittisessa tilanteessa vaikuttavat suomalaisten yritysten vientiin, mikä näkyy kotimarkkinoiden kysynnässä. Tämä heijastuu viipeellä Trainers’ Housen toimeksiantojen määrään. Samanaikaisesti työvoiman kasvava kysyntä aiheuttaa haasteita avainhenkilöiden pitämiselle ja uusien työntekijöiden houkuttelemiselle. Trainers’ Housen nykyinen liiketoiminta on jälkisyklistä.

Yleinen taloudellinen tilanne Suomessa on parantunut. Tämä on pienentänyt yhtiön liiketoiminnan lähiajan riskiä.

Yhtiön rahoitustilanne on tiukka. Yhtiön vastuiden hoitaminen edellyttää operatiivisen liiketoiminnan kannattavuutta. Toiminta on myös henkilösidonnaista.

Taseeseen kirjatut liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet on testattu uudelleen vuosineljänneksen päättyessä.

Trainers’ Housen konsernitaseessa on jäljellä liikearvoa 1,7 milj. euroa. Tavaramerkkien tasearvo on 6,1 milj. euroa. Mikäli yhtiön kannattavuus ei kehity ennustetulla tavalla tai muut yhtiön toiminnasta riippumattomat ulkoiset tekijät, kuten korkotaso, muuttuvat oleellisesti, on mahdollista, että liikearvoa ja muita aineettomia hyödykkeitä joudutaan kirjaamaan alas. Arvonalennustappion kirjaamisella ei olisi vaikutusta yhtiön rahavirtaan.

Toiminnan projektiluonteen vuoksi tilauskanta on lyhyt ja ennustettavuus siksi haasteellista.

Riskeistä kerrottu myös yhtiön vuosikertomuksessa sekä verkkosivuilla osoitteessa www.trainershouse.fi – Sijoittajille.


HENKILÖSTÖ

Kesäkuun 2018 lopussa konsernin palveluksessa työskenteli 172 (145) henkilöä.


VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Trainers' House Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 28.3.2018 Espoossa.

Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.–31.12.2017.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa tilikaudelta 2017 ei jaeta.

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin neljä (4) jäsentä. Jäseniksi valittiin uudelleen Aarne Aktan, Jarmo Hyökyvaara, Jari Sarasvuo ja Nina Ignatius. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Aarne Aktanin.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenen palkkioksi 1500 euroa kuukaudessa ja puheenjohtajan palkkioksi 3500 euroa kuukaudessa.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.


OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Yhtiön osake on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä nimellä Trainers’ House Oyj (TRH1V).

Raportointikauden päättyessä Trainers’ House Oyj:n osakekanta oli 106.737.062 osaketta ja rekisteröity osakepääoma oli 880.743,59 euroa. Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita. Kauden aikana osakekannassa ja osakepääomassa ei ole tapahtunut muutoksia.

Osakevaihdon ja -kurssin kehitys

Katsauskaudella yhtiön osakkeiden vaihto Helsingin pörssissä oli 4,3 milj. osaketta, 4,0 % osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä (13,1 milj. osaketta, 12,3 %) ja 0,5 milj. euroa (1,7 milj. euroa). Ylin noteeraus oli 0,12 euroa (0,14 euroa), alin 0,09 euroa (0,11 euroa) ja päätöskurssi 0,10 euroa (0,12 euroa). Painotettu keskikurssi oli 0,11 euroa (0,13 euroa). Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla 30.6.2018 oli 10,7 milj. euroa (12,8 milj. euroa).


HENKILÖKUNNAN OPTIO-OHJELMAT

Trainers’ House Oyj:llä on voimassa yksi optio-ohjelma yhtiön henkilöstölle osana henkilöstön sitouttamis- ja kannustusjärjestelmää.

Yhtiön hallitus päätti 18.12.2013 ottaa käyttöön uuden optio-ohjelman yhtiökokouksen 21.3.2012 antaman valtuutuksen perusteella. Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 5.250.000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 5.250.000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeudet merkitään tunnuksella 2013D. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.1.2018 - 31.12.2018 ja kunkin optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta on 0,06 euroa. Kaikki optiot on jaettu henkilöstölle.


TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

Katsaus on laadittu IAS 34 mukaisesti. Katsausta laadittaessa on noudatettu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä, 1.1.2018 voimassaolevia IFRS-standardeja ja tulkintoja.

Trainers’ House on puolivuosikatsauksessa noudattanut samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin 2017 vuositilinpäätöksessä lukuun ottamatta 1.1.2018 voimaantulleita uusia ja muutettuja standardeja. Tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät vuoden 2017 vuosikertomuksen tilinpäätösliitteestä sivulta 92.

Trainers’ House on soveltanut 1.1.2018 alkaen uutta IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista -standardia käyttäen täysin takautuvaa menettelyä. Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2018 on tehty uuden standardin mukaisesti. Uudella standardilla ei ole vaikutusta konsernitilinpäätökseen. Olemassa oleviin tuloutuskäytäntöihin ei ole aiheutunut muutoksia, eikä uudella standardilla ole ollut vaikutusta raportoituun liikevaihtoon, kuluihin ja liikevoittoon.

IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista -standardi korvaa nykyiset IAS 18- ja IAS 11-standardit ja niihin liittyvät tulkinnat. IFRS 15 sisältää viisivaiheisen ohjeistuksen myyntituottojen kirjaamisesta: mihin määrään ja milloin myyntituotot kirjataan. Myynti kirjataan määräysvallan siirtymisen perusteella joko ajan kuluessa tai yhtenä ajankohtana. Standardi lisää myös esitettävien liitetietojen määrää.

IFRS 15 perustuu myyntituottojen kirjaamiseen sillä ajanhetkellä, kun myydyn tuotteen tai palvelun määräysvalta siirtyy asiakkaalle. Konsernin tulovirrat koostuvat palveluiden tuottamisesta. Konsernin sopimukset jakaantuvat viiteen osaan, jotka ovat Training-palvelut, Ignis-palvelut, digitaaliset valmennusohjelmat, Pulssi-palvelut ja edellä mainittuja osia sisältävät yhteisprojektit. IFRS 15:n vaikutus tuloutukseen on selvitetty erikseen kunkin sopimustyypin osalta. Selvityksessä on analysoitu toimintatapaa, sopimuksia sekä näihin liittyviä toimintovelvoitteita. Myyntituotot palveluista tuloutetaan sitä mukaa, kun palveluja tuotetaan. Kaikkien palveluiden tuloutusperiaatteet ovat samanlaiset. Konserni on arvioinut, että palvelua koskeva määräysvalta siirtyy ajan kuluessa, koska asiakas samanaikaisesti saa ja kuluttaa yhtiön suoritteesta saamansa hyödyn sitä mukaa, kun yhtiö tuottaa suoritetta. Näin ollen konserni täyttää suoritevelvoitteen ja kirjaa myyntituoton IFRS 15 standardin mukaisesti ajan kuluessa. Yleensä konserni saa asiakkailtaan lyhytaikaisia ennakkomaksuja myytyihin palveluihin liittyen. Jos ennakkomaksut ovat pitkäaikaisia, rahoitusosuus otetaan näistä huomioon ja korkokulut kirjataan ennakkomaksun kestoajalle. Raportointihetkellä ja vertailukausilla ennakkomaksut ovat lyhytaikaisia.

Puolivuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

TULOSLASKELMA IFRS (Teur)

Konserni
01.04.-
30.06.18
Konserni
01.04.-
30.06.17
Konserni
01.01.-
30.06.18
Konserni
01.01.-
30.06.17
Konserni
01.01.-
31.12.17
LIIKEVAIHTO 2 978 2 441 5 852 4 808 8 970
Liiketoiminnan muut tuotot   250   250 251
Kulut:          
Materiaalit ja palvelut -475 -274 -961 -532 -1 240
Työsuhde-etuuksista
aiheutuvat kulut
-1 725 -1 670 -3 209 -2 982 -5 720
Poistot -3 -7 -8 -15 -30
Liiketoiminnan muut kulut -472 -449 -950 -952 -1 774
Liiketulos 303 291 724 577 457
Rahoitustuotot ja kulut -10 -10 -11 -20 -37
Tulos ennen veroja 294 281 712 558 420
Tuloverot*)   -62 -16 -122 -163
TILIKAUDEN TULOS 294 219 696 436 257
Tilikauden tuloksen jakautuminen:          
Emoyhtiön omistajille 294 219 696 436 257
Osakekohtainen tulos:          
Emoyhtiön omistajille kuuluva
osakekohtainen tulos
0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
Tilikauden tuloksesta laskettu
osakekohtainen tulos
0,00 0,00 0,01 0,00 0,00


Laimennusvaikutuksella oikaistut osakekohtaiset tulokset ovat samat kuin laimentamattomat osakekohtaiset tulokset.

*) Tuloslaskelman verot ovat laskennallisia.

TASE IFRS (Teur)

Konserni
30.06.18
Konserni
30.06.17
Konserni
31.12.17
VARAT      
Pitkäaikaiset varat      
Aineelliset hyödykkeet 83 61 91
Liikearvo 1 653 1 653 1 653
Muut aineettomat hyödykkeet 6 125 6 125 6 125
Laskennalliset verosaamiset   57 16
Pitkäaikaiset varat yhteensä 7 860 7 896 7 885
       
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 5 5 5
Myyntisaamiset ja muut saamiset 2 243 1 710 1 486
Rahavarat 1 088 2 171 2 013
Lyhytaikaiset varat yhteensä 3 336 3 886 3 503
       
VARAT YHTEENSÄ 11 196 11 782 11 388
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma
pääoma
     
Osakepääoma 881 881 881
Kertyneet voittovarat 7 246 6 692 6 550
Oma pääoma yhteensä 8 127 7 573 7 431
       
Pitkäaikaiset velat      
Laskennalliset verovelat 1 225 1 225 1 225
Pitkäaikaiset muut velat   630 390
       
Lyhytaikaiset ostovelat ja muut
velat
1 845 2 354 2 342
       
Velat yhteensä 3 070 4 209 3 957
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 11 196 11 782 11 388
RAHAVIRTALASKELMA IFRS (Teur)

Konserni
01.01.-
30.06.18
Konserni
01.01.-
30.06.17
Konserni
01.01.-
31.12.17
Tilikauden tulos 696 436 257
Oikaisut tilikauden tulokseen 31 -48 74
Käyttöpääoman muutos -972 -767 -839
Rahoituserät -18 -16 -28
Liiketoiminnan rahavirta -263 -395 -535
       
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin
  -9 -54
Luovutustulot sijoituksista   9 259
Osakkuusyhtiöstä palautuneet
tuotot
5    
Investointien rahavirta 5 0 205
       
Pitkäaikaisten lainojen
takaisinmaksut
-667 -222 -444
Rahoituksen rahavirta -667 -222 -444
       
Rahavarojen muutos -924 -617 -775
Rahavarat kauden alussa 2 013 2 788 2 788
Rahavarat kauden lopussa 1 088 2 171 2 013LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (Teur)
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

  Osakepääoma Kertyneet
voittovarat
Yhteensä
Oma pääoma
01.01.2017
881 6 221 7 101
Laaja tulos   436 436
Osakeperus-
teisten
maksujen
kustannus
  36 36
Oma pääoma
30.06.2017
881 6 692 7 573
       
Oma pääoma
01.01.2018
881 6 550 7 431
Laaja tulos   696 696
Oma pääoma
30.06.2018
881 7 246 8 127LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Trainers’ House -konsernin lähipiiriin kuuluvat hallituksen jäsenet sekä johtoryhmän jäsenet toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja.

Konserni harjoittaa liiketoimintaa hallituksen jäsenen Jari Sarasvuon määräysvaltayhtiöiden Stronghold Suksee Oy:n, Causa Prima Oy:n ja Hannoa Oy:n kanssa.

Konsernin liiketoimintaan kuuluvat digitaaliset valmennustuotteet toteutetaan yhteistyössä Stronghold Suksee Oy:n kanssa. Yhteistyöhön kuuluu myös määräysvaltayhtiöiltä ostetut ja niille myydyt sisältömarkkinointi- ja valmennuspalvelut. Liiketoiminta on toteutettu tavanomaisin kaupallisin ehdoin.

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:

(Teur)

Konserni
01.01.-
30.06.18
Konserni
01.01.-
30.06.17
Konserni
01.01.-
31.12.17
Myynnit 53 21 79
Ostot 79 42 113
Saamiset 30.06./31.12. 21 12 3
Velat 30.06./31.12. 12 0 26


UUDELLEENJÄRJESTELYVARAUS (Teur)

Konserni
01.01.-
30.06.18
Konserni
01.01.-
30.06.17
Konserni
01.01.-
31.12.17
Varaukset 1.1. 138 170 170
Varausten käyttö   -10 -32
Varaukset 30.06./31.12. 138 160 138
       
HENKILÖSTÖ      
Henkilöstö keskimäärin 133 110 117
Henkilöstö kauden lopussa 172 145 121
       
VASTUUSITOUMUKSET      
Omista sitoumuksista annetut
vakuudet ja vastuut
2 727 522 392
       
MUITA TUNNUSLUKUJA      
Omavaraisuusaste (%) 73,1 65,0 67,2
Oma pääoma/osake (eur 0,08 0,07 0,07Tunnuslukujen laskentakaavat

Osakekohtainen tulos  = Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden tulos
                                      Katsauskauden keskimääräinen osakeantioikaistu
                                      osakemäärä

Korolliset nettovelat = Korolliset velat – rahavarat

Omavaraisuusaste (%)  = Oma pääoma x 100
                                        Taseen loppusumma – saadut ennakot

Oma pääoma / osake    = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
                                        Katsauskauden päätöspäivän osakeantioikaistu
                                        osakemäärä


Tunnuslukujen laskentaan
vaikuttavat erät
Konserni
01.01.-
30.06.18
Konserni
01.01.-
30.06.17
Konserni
01.01.-
31.12.17
       
Saadut ennakot (Teur 81 131 338
Korolliset velat (Teur) 115 992 774
Osakkeiden osakeantioikaistu
lukumäärä keskimäärin
kauden aikana (Tkpl)
106 737 106 737 106 737
Osakkeiden osakeantioikaistu
lukumäärä kauden lopussa (Tkpl)
106 737 106 737 106 737Espoossa 9.8.2018

TRAINERS’ HOUSE OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:
Arto Heimonen, toimitusjohtaja, 0404 123 456
Saku Keskitalo, talousjohtaja, 0404 111 111

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset mediat
www.trainershouse.fi – Sijoittajille
Liite

Trainers´ House Oyj on yritysvalmennus- ja markkinointiyritys. Yhtiön liiketoiminta-alueet ovat: Valmennus, Markkinointi ja viestintä sekä Johtamisjärjestelmät.