Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

10:00 Lontoo, 12:00 Helsinki, 1.4.2021 - Afarak Group Oyj (”Afarak” tai ”Yhtiö”) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR)

TULOSVAROITUS: AFARAK GROUP ON ARVIOINUT UUDELLEEN ARVONALENTUMISTESTAUSTA

Tilipäätöstiedotteen julkaisemisen 26.2.2021 jälkeen hallitus on arvioinut uudelleen arvonalentumistestausta ja päättänyt 8,9 miljoonan euron suuruisesta ylimääräisestä arvonalentumisesta Afarak Group Oyj:n 31.3.2021 tilinpäätöksessä julkaistuun Etelä-Afrikan kaivosliiketoimintaansa. Lisäksi kirjattiin 0,9 miljoonan euron suuruinen varaus riidanalaisesta verosaatavasta.

Helsingissä 31.1.2021

Afarak Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, [email protected]

Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com.

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

www.afarak.com


Afarak on maailmanlaajuinen vertikaalisesti integroitunut erikoismetalliseosten tuottaja. Yhtiöllä on liiketoimintaa Etelä-Afrikassa, Turkissa, Saksassa, Lontoossa, Helsingissä ja Maltalla. Afarak toimittaa tuotteitaan maailman johtaville yrityksille monilla eri teollisuuden aloilla ympäri maailmaa. Afarakin liiketoiminta jakautuu kahteen eri yksikköön, jotka ovat rautametalliliiketoiminta ja erikoismetalliliiketoiminta. Afarakilla on rautametalliliiketoimintaa eteläisessä Afrikassa. Liiketoimintaan kuuluvat Stelliten kaivos, Mecklenburgin kaivos ja Mogalen tuotantolaitos Etelä-Afrikassa.