Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

SSH Communications Security Oyj, pörssitiedote, 12. marraskuuta 2019 klo 21.00

Tulosvaroitus: SSH Communications Security Oyj alentaa arviotaan vuoden 2019 liikevaihdosta

SSH arvioi yhtiön ohjelmistoliiketoiminnan (lisenssimyynti, palvelumyynti ja jatkuvat tuotot) liikevaihdon vuonna 2019 jäävän jonkin verran alhaisemmaksi kuin vuonna 2018.

Keskeisimmät tekijät liikevaihdon aikaisemmin arvioitua heikompaan kehitykseen ovat:

  • Arvioimme palvelumyynnin liikevaihdon laskevan ennakoitua enemmän (noin 1 miljoona euroa) vuodesta 2018 – saimme useita suuria palvelutoimeksiantoja valmiiksi vuonna 2018 ja uudet toimeksiannot ovat olleet pienempiä vuonna 2019.
  • Euron heikentyminen Yhdysvaltain dollariin verrattuna vaikuttaa negatiivisesti vertailukelpoisin valuuttakurssein raportoitavaan liikevaihtoon.
  • NQX®-myynnin käynnistyminen lykkääntyy edelleen – vaikka olemme saaneet selviä indikaatioita kiinnostuksesta tuotteeseen, pitkät hankintaprosessit siirtävät merkittävän myynnin alkamisen vuodelle 2020.

Liikevaihdon laskusta huolimatta tulevaisuuden näkymät ovat positiiviset: jatkuvat tuottomme ovat kasvaneet ja ohjelmistotilausten määrä on noussut, mikä rakentaa vahvaa pohjaa tulevaisuuden kasvulle. Vuonna 2019 olemme myös saaneet useita uusia Universal SSH Key Manager® (UKM) -asiakkuuksia, joiden arvioimme johtavan lisätilauksiin. Etenemme PrivX®-liiketoiminnassamme kaikilla maantieteellisillä alueilla. Arvioimme NQX-liiketoiminnan alkavan tuottaa liikevaihtoa vuonna 2020.

Uusi ohjeistus:

Arvioimme, että ohjelmistoliiketoimintamme (lisenssimyynti, palvelumyynti ja jatkuvat tuotot) liikevaihto vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskee jonkin verran vuoteen 2018 verrattuna.

Keskipitkällä tähtäimellä tavoittelemme kasvua, joka ylittää tietoturvamarkkinan arvioidun vuotuisen 10 prosentin kasvun ja tutkimme myös epäorgaanisia kasvumahdollisuuksia. Merkittävät liikevaihdon kasvun vaihtelut eri vuosineljänneksillä ovat edelleen mahdollisia suurien kauppojen ajoituksesta johtuen.

Aiempi, 12.2.2019 tilinpäätöstiedotteessa julkaistu ohjeistus:

Tavoittelemme vuonna 2019 yli 10 prosentin liikevaihdon kasvua ohjelmistoliiketoiminnassamme (lisenssimyynti, palvelumyynti ja jatkuvat tuotot) vertailukelpoisilla valuuttakursseilla, mikä ylittää tietoturvamarkkinan arvioidun vuotuisen 10 prosentin kasvun. Keskipitkällä tähtäimellä tavoittelemme vastaavaa tai nopeampaa kasvua ja tutkimme myös epäorgaanisia kasvumahdollisuuksia. Merkittävät liikevaihdon kasvun vaihtelut eri vuosineljänneksillä ovat edelleen mahdollisia suurien kauppojen ajoituksesta johtuen.

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ

Kaisa Olkkonen
Toimitusjohtaja

Lisätiedot:
Kaisa Olkkonen, toimitusjohtaja, puh. +358 40 5795216
Niklas Nordström, talousjohtaja, puh. +358 50 5410543

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ssh.com

SSH Communications Security
SSH.COM auttaa yrityksiä hallitsemaan ja turvaamaan digitaalista ydintään – kriittistä dataa, sovelluksia ja palveluita. Yli 3000 asiakkaamme joukossa on 40% Fortune 500 -yrityksistä, monet maailman johtavista rahoi­tusalojen yrityksistä ja johtavia yrityksiä monilta muilta toimi­aloilta. Autamme asiakkaitamme menes­tymään pilviaikakaudella tarjoamalla kitkattomia pääsynhallintaratkaisuja, jotka minimoivat pääsyoikeuksiin liittyvät riskit. SSH.COM myy sovelluksiaan maailmanlaajuisesti verkossa, toimipisteiden kautta sekä kattavan myynti­partneri­verkoston avulla. Yhtiön osakkeet (SSH1V) on listattu Helsingin pörssissä. Lisätietoja meistä löydät Internet-osoitteestamme www.ssh.com.

SSH.COM auttaa yrityksiä hallitsemaan ja turvaamaan digitaalista ydintään – kriittistä dataa, sovelluksia ja pal­veluita. Yli 3000 asiakkaamme joukossa on 40% Fortune 500 -yrityksistä, monet maailman johtavista rahoitusalojen yrityksistä ja johtavia yrityksiä monilta muilta toimi­aloilta. Autamme asiakkaitamme menes­ty­mään pilviaikakaudella tarjoamalla kitkattomia pääsynhallintaratkaisuja, jotka minimoivat pääsyoikeuksiin liittyvät riskit. SSH.COM myy sovelluksiaan maailmanlaajuisesti verkossa, toimipisteiden kautta sekä kat­tavan myynti­partneri­verkoston avulla.