Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään

(UPM, Helsinki, 5.11.2020 klo 20.45 EET) – UPM-Kymmene Oyj on perustanut 3 000 000 000 euron  joukkovelkakirjalainaohjelman (Euro Medium Term Note, EMTN-ohjelma). Irlannin keskuspankki on hyväksynyt lainaohjelman esitteen 5.11.2020, ja se on saatavilla Euronext Dublin -verkkosivustolla osoitteessa www.ise.ie sekä UPM:n verkkosivuilla osoitteessa www.upm.com/fi/sijoittajat/upm-sijoituskohteena/velka/.

UPM:n EMTN-ohjelman järjestäjänä toimii Citigroup Global Market Limited.

EMTN-ohjelman perustamisen yhteydessä UPM on myös laatinut vihreän rahoituksen viitekehyksen (Green Finance Framework), joka jatkaa Biofore-strategian integrointia yhtiön rahoitukseen. Maaliskuussa 2020 UPM:stä tuli yksi ensimmäisistä yrityksistä, joka sitoi valmiusluottonsa (revolving credit facility, RCF) hinnoittelumekanismin metsäluonnon monimuotoisuus- ja ilmastotavoitteisiin. Green Finance Framework -viitekehys määrittää rahoitusvaihtoehdot, joilla kohdistetaan varoja kestävän kehityksen mukaisiin hankkeisiin ja investointeihin.

Nordea on toiminut neuvonantajana vihreän rahoituksen viitekehyksen laatimisessa. Vihreän rahoituksen arviointiin erikoistunut palveluntarjoaja CICERO Shades of Green on antanut viitekehykselle riippumattoman arvion. UPM:n viitekehys sai korkeimman tason ”Dark Green” -luokituksen.

EMTN-ohjelman alla liikkeeseen laskettuja joukkovelkakirjoja voidaan käyttää yleisiin tarkoituksiin tai vihreän rahoituksen viitekehyksen mahdollistamien hankkeiden ja investointien rahoittamiseen.

Joukkovelkakirjalainaohjelman esite ja Green Finance Framework -viitekehys ovat saatavilla englanninkielisinä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.upm.com/fi/sijoittajat/upm-sijoituskohteena/velka/.

Lisätietoja antavat:
Rahoitusjohtaja Kenneth Råman, UPM, puh. 0400 477 287 (EMTN-ohjelma)
Vastuullisuusjohtaja Sami Lundgren, UPM, puh. 040 580 0910  (Green Finance Framework)

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
[email protected]

Huomautus

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa UPM-Kymmene Oyj:n arvopapereita missään valtiossa ja tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei saa levittää tai julkaista missään maassa tai missään olosuhteissa, joissa tämä rikkoo voimassa olevaa lainsäädäntöä tai ei muuten ole sallittua. Erityisesti tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tai merkitä arvopapereita Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa. Tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä niitä voi tarjota, käyttää tai myydä Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille ilman rekisteröintiä tai soveltuvaa rekisteröintivaatimuksia koskevaa poikkeusta.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa tämän tiedotteen tietoja saadaan jakaa ja osoittaa vain (a) vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19 (1) artiklan piiriin kuuluville henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoituksista tai (b) Määräyksen 49 (2) (a)-(d) artiklan piiriin kuuluville yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille artiklan 49(1) piiriin kuuluville henkilöille, joille ne voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “relevantit henkilöt”). Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 700 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,2 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils

UPM on vuonna 1996 perustettu suomalainen bio- ja metsäteollisusyhtiö. UPM:n koostuu seuraavista liiketoiminta-alueista: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper ENA) ja UPM Plywood. Yhtiöllä on toimintaa 45 maassa ja tuotantolaitoksia 13 maassa. Yhtiö on allekirjoittanut YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen