Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

VIAFIN SERVICE OYJ | Yhtiötiedote 18.2.2021 kello 16:00.

Viafin Service Oyj aloittaa omien osakkeiden osto-ohjelman

Viafin Service Oyj:n hallitus on 18.2.2021 tekemällään päätöksellä päättänyt aloittaa omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman varsinaiselta yhtiökokoukselta 21.4.2020 saamansa valtuutuksen perusteella. Hankittavia osakkeita voidaan käyttää muun muassa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä, käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä, yhtiön avainhenkilöstön sitouttamisen edellyttämällä tavalla, hallituksen jäsenten mahdollisten osakepalkkioiden maksamiseen, mitätöitäväksi tai muihin tarkoituksiin.

Takaisinostettavien osakkeiden enimmäismäärä on 50 000 osaketta, mikä vastaa noin 1,38 % osakkeiden kokonaismäärästä. Osakkeiden hankintaan käytetään enintään 800 000 euroa. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeiden hankinta alkaa aikaisintaan 19. helmikuuta 2021 ja päättyy viimeistään 19. huhtikuuta 2021.

Varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 21.4.2020, valtuutti hallituksen päättämään enintään 360 000 yhtiön oman osakkeen, 9,92 % yhtiön kaikista osakkeista, hankkimisesta. Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat alentavat yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Viafin Service Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä on 3 628 795 ja Yhtiö omistaa tällä hetkellä omia osakkeitaan yhteensä 42 100 kappaletta.

Lisätietoja

Mika Riekkola, toimitusjohtaja, sähköposti: [email protected],puh. +358 40 739 6607

Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puh. +358 50 520 4098

Viafin Service Oyj lyhyesti

Viafin Service Oyj on teollisuuden kunnossapitoon sekä putkistojen, laitteistojen ja kaasujärjestelmien huoltoon sekä näiden asentamiseen erikoistunut yhtiö. Viafin Servicen laajaan palveluvalikoimaan kuuluvat myös LNG- ja biokaasujärjestelmien, kaasuverkkojen sekä kaasutankkausasemien kunnossapitopalvelut ja järjestelmätoimitukset. Viafin Service harjoittaa liiketoimintaa pääasiassa Suomessa, ja sen asiakkaisiin kuuluu useita merkittäviä sellu-, energia-, kemian- sekä metalliteollisuuden alalla toimivia suuria yrityksiä. Yhtiöllä on kaksikymmentäkaksi alueellista palveluyksikköä kahdeksallatoista paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Yhtiöllä on palveluksessaan noin 370 henkilöä. Viafin Service Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus on VIAFIN.

www.viafinservice.fi

Viafin Service Oyj on teollisuuden kunnossapitoon sekä putkistojen, laitteistojen ja kaasujärjestelmien huoltoon sekä näiden asentamiseen erikoistunut yhtiö. Viafin Servicen laajaan palveluvalikoimaan kuuluvat myös LNG- ja biokaasujärjestelmien, kaasuverkkojen sekä kaasutankkausasemien kunnossapitopalvelut ja järjestelmätoimitukset. Viafin Service harjoittaa liiketoimintaa pääasiassa Suomessa, ja sen asiakkaisiin kuuluu useita merkittäviä sellu-, energia-, kemian- sekä metalliteollisuuden alalla toimivia suuria yrityksiä.