Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Viking Line Abp          TILINPÄÄTÖSTIEDOTE          17.02.2023, klo. 09.00
Tilinpäätöstiedote 2022 - Tyydyttävä vuosi

TAMMIKUU-JOULUKUU2022

(tammikuu-joulukuu2021)
 • Liikevaihto oli 494,7miljoonaa euroa (258,2milj.euroa).
 • Liiketoiminnan muut tuotot olivat 24,1miljoonaa euroa (46,8milj.euroa).
 • Liiketulos oli 38,3miljoonaa euroa (32,1milj.euroa).
 • Rahoitustuotot ja -kulut olivat -10,0miljoonaa euroa (-3,8milj.euroa).
 • Tulos ennen veroja oli 28,3miljoonaa euroa (28,3milj.euroa).
 • Tulos verojen jälkeen oli 23,0miljoonaa euroa (24,4milj.euroa).
 • Hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan 0,40 euroa osaketta kohden.

Näkymät koko toimintavuodelle 2023

Geopoliittinen tilanne ja sen vaikutus energian hintoihin, inflaatioon, korkoihin ja valuuttoihin sekä näiden epävarmuustekijöiden vaikutus matkustushalukkuuteen, kysyntään, kulutusmalleihin ja kustannuksiin aiheuttavat edelleen epävarmuutta. Vuoden 2022 aikana myytiin M/S Amorella, ja vuoden lopussa sovittiin M/S Rosellan myynnistä sekä sen toimituksesta tammikuussa 2023. Muita myyntejä ei ole nähtävissä vuonna 2023. Olettaen että energiahinnat pysyvät nykyisellä tasolla sekä huomioiden että realisaatiotulot odotetaan olevan alhaisemmat kuin 2022, hallitus arvioi, että tulos ennen veroja jää hieman alle vertailukauden.

NELJÄS KVARTAALI 2022

(neljäs kvartaali 2021)
 • Liikevaihto oli 124,5miljoonaa euroa (89,3milj.euroa).
 • Liiketoiminnan muut tuotot olivat 15,2miljoonaa euroa (2,2milj.euroa).
 • Liiketulos oli 19,4miljoonaa euroa (1,6milj.euroa).
 • Rahoitustuotot ja -kulut olivat -2,5miljoonaa euroa (-0,4milj.euroa).
 • Tulos ennen veroja oli 16,9miljoonaa euroa (1,2milj.euroa).
 • Tulos verojen jälkeen oli 13,6miljoonaa euroa (1,7milj.euroa).

TOIMITUSJOHTAJA JAN HANSES KOMMENTOI

Edeltävän vuoden tapaan myös vuosi 2022 oli poikkeuksellinen sekä Viking Linelle että koko maailmalle. Vuosi 2022 jää muistoihimme vuotena, jolloin toivotimme ilmastoystävällisen Viking Gloryn tervetulleeksi laivastoomme ja jätimme jäähyväiset uskolliselle palvelijalle Amorellalle sekä sovittiin Rosellan myynnistä. Viking Glory, joka aloitti maaliskuussa 2022 liikennöinnin reitillä Turku-Ahvenanmaa-Tukholma, on asettanut uuden vaatimustason matkustajaliikenteelle sekä kansainvälisesti että omalla liikennöintialueellamme. Suosittu laiva on suoriutunut hyvin, ja se on myös vaikuttanut merkittävästi yhtiön tulokseen. Toimintamme kehittyi suotuisasti vuoden 2022 aikana.  Matkustajamarkkinoiden kysyntä on ollut hyvää, ja matkustajamäärät ylittivät odotuksemme.  Varustamon aluksilla matkustaneiden matkustajien määrä oli lähes 5 miljoonaa, mikä vastaa 114 prosentin kasvua edeltävään vuoteen verrattuna. Matkustajamäärät kasvoivat eniten reitillä Turku-Ahvenanmaa-Tukholma, jolla liikennöivät Viking Grace- ja Viking Glory -alukset. Kasvaneen myynnin ansiosta olemme lähes täysin onnistuneet kompensoimaan Ukrainan sodasta johtuvien korkeiden polttoainekustannusten tulosvaikutuksen. Vuoden 2022 tulostamme on kuvailtava hyväksi. Uusi toimintavuosi 2023 on haastava mutta innostava. Seuraamme tiiviisti suhdanteiden kehitystä ja sopeudumme kohtaamiimme haasteisiin, erityisesti uusiin ympäristönormeihin. Samalla olemme optimistisia tulevaisuuden suhteen, sanoo Viking Linen toimitusjohtaja Jan Hanses.

YHTEENVETO TUNNUSLUVUSTA

2022 2021 2022 2021
MEUR 1.10.-31.12. 1.10.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12.

Liikevaihto 124,5 89,3 494,7 258,2
Liiketoiminnan 15,2 2,2 24,1 46,8
muut tuotot
Liiketulos 19,4 1,6 38,3 32,1
Tulos ennen 16,9 1,2 28,3 28,3
veroja
Tilikauden 13,6 1,7 23,0 24,4
tulos

LIIKENNE JA MARKKINAT

Konserni harjoitti vuoden aikana matkustaja- ja rahtiliikennettä seitsemällä aluksella pohjoisella Itämerellä ja Suomenlahdella.

Viking Glory aloitti liikennöinnin Turku-Maarianhamina/Långnäs-Tukholma-reitillä 1. maaliskuuta Viking Gracen parina. Amorellan liikennöinti samalla reitillä päättyi 28. helmikuuta, ja se siirtyi lyhyen katkon jälkeen Helsinki-Maarianhamina-Tukholma-reitille 1. huhtikuuta. Amorella liikennöi reitillä Gabriellan parina 18. syyskuuta saakka, minkä jälkeen se poistettiin liikenteestä.

Viking Cinderella liikennöi Turku-Maarianhamina/Långnäs-Tukholma-reitillä 17. tammikuuta-23. helmikuuta ja palasi tekemään vuorokausiristeilyjä Tukholman ja Maarianhaminan välillä 24. helmikuuta alkaen.

Sekä Gabriella että Viking Cinderella tekivät kesäkaudella useita erikoisristeilyjä, muun muassa Visbyhyn, Korkearannikolle, Bornholmille, Tallinnaan ja Ahvenanmaalle.

Helsingin-laivat liikennöivät 18. kesäkuuta-13. elokuuta myös Tallinnaan.

Rosella liikennöi normaalilla Kapellskärin ja Maarianhaminan välisellä reitillään, mutta oli poissa liikenteestä 7. maaliskuuta-21. huhtikuuta.   

Viime vuonna Helsinki-Maarianhamina-Tukholma-reitillä normaalisti liikennöivät alukset seisoivat osan aikaa satamissa ja Gabriella oli osittain muussa liikenteessä.

Matkustajamäärä konsernin aluksilla oli raportointikauden aikana 4945564 matkustajaa (2315137). Konsernin kokonaismarkkinaosuus liikennöintialueella oli arviolta 37,2prosenttia (34,1%).

Matkojen markkinakysyntä oli vuoden alussa koronapandemiaan liittyvien rajoitusten vuoksi erittäin vähäistä. Helmi- ja maaliskuussa Suomen ja Ruotsin hallitukset ilmoittivat, että suurin osa rajoituksista poistettaisiin asteittain. Tällä oli myönteinen vaikutus maaliskuun ja sitä seuraavan kauden kysyntään. Loppuvuoden aikana kysyntä oli hyvää päämarkkinoillamme, mutta ei täysin saavuttanut samaa tasoa kuin ennen pandemiaa, sillä kansainvälisten matkailijoiden määrä oli huomattavasti edellisvuosia pienempi.

Konsernin rahtimäärät olivat yhteensä 117777 yksikkökuormaa (129278). Konsernin rahtimarkkinaosuus oli arviolta 14,7prosenttia (16,3%). Tavaraliikenteen kysyntä liikennöintialueellamme on vaihdellut vuoden aikana, ja Euroopan nykyinen tilanne tekee siitä erityisen herkän.

Kuljetettujen henkilöautojen markkinaosuus oli arviolta 32,8prosenttia (33,3%).

TAMMI-JOULUKUUN 2022 LIIKEVAIHTO JA TULOS

Konsernin liikevaihto kasvoi 91,6 prosenttia ja oli 494,7miljoonaa euroa 1. tammikuuta-

31. joulukuuta 2022 (258,2milj.euroa 1. tammikuuta-31. joulukuuta 2021). Liiketulos oli 38,3miljoonaa euroa (32,1milj.euroa). Tällä kaudella myytiin Amorella, ja kaupalla oli 15,0miljoonan euron positiivinen vaikutus tulokseen. Mariella myytiin ja Turun terminaali lunastettiin vertailukauden aikana, millä oli 23,8 miljoonan euron positiivinen vaikutus tulokseen.

Matkustajatoiminnan tuotot kasvoivat 106,6 prosenttia 444,4miljoonaan euroon (215,1milj.euroa), kun taas rahtitoiminnan tuotot olivat 47,4miljoonaa euroa (41,1milj.euroa) ja muut tuotot 2,9miljoonaa euroa (2,0milj.euroa). Myyntikate oli 377,3miljoonaa euroa (195,6milj.euroa). Käyttökulut kasvoivat 76,4 prosenttia 336,5miljoonaan euroon (190,8milj.euroa).

Palkoista ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut kasvoivat 52,3prosenttia eli 36,0miljoonaa euroa. Polttoainekulut kasvoivat 132,4prosenttia eli 55,0miljoonaa euroa erittäin korkeiksi kohonneiden energian hintojen vuoksi. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 90,0prosenttia eli 109,8miljoonaa euroa.

Konserni sai tammi- ja helmikuussa Traficomilta julkisen palvelun velvoitteeseen liittyvää tukea konsernin aluksille linjoilla Turku-Maarianhamina/Långnäs-Tukholma ja Maarianhamina-Kapellskär. Viime vuonna vastaavana aikana tukea saatiin myös Helsinki-Tallinna-linjalla. Konserni sai kesäkuussa valtiolta 2,1 miljoonaa euroa tukea kattamattomiin kiinteisiin kustannuksiin joulukuun 2021 ja helmikuun 2022 väliseltä ajalta. Tuet esitetään julkisina tukina liiketoiminnan muissa tuotoissa.

VUODEN 2022 NELJÄNNEN KVARTAALIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Konsernin liikevaihto kasvoi 39,5 prosenttia ja oli 124,5miljoonaa euroa jaksolla 1. lokakuuta-

31. joulukuuta 2022 (89,3milj.euroa 1. lokakuuta-31. joulukuuta 2021). Liiketulos oli 19,4miljoonaa euroa (1,6milj.euroa). Tällä kaudella myytiin Amorella, ja kaupalla oli 15,0miljoonan euron positiivinen vaikutus tulokseen.

Matkustajatoiminnan tuotot kasvoivat 43,3 prosenttia 111,1miljoonaan euroon (77,5milj.euroa), kun taas rahtitoiminnan tuotot olivat 12,6miljoonaa euroa (11,2milj.euroa) ja muut tuotot 0,8 miljoonaa euroa (0,6milj.euroa). Myyntikate oli 95,1miljoonaa euroa (67,0milj.euroa). Käyttökulut kasvoivat 33,3 prosenttia 83,8miljoonaan euroon (62,9milj.euroa).

Palkka- ja työsuhde-etuuksien kustannukset kasvoivat 15,1prosenttia eli 3,3miljoonaa euroa ja polttoainekustannukset kasvoivat 74,3prosenttia eli 10,2miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 43,1prosenttia eli 17,6miljoonaa euroa.
 

INVESTOINNIT JA RAHOITUS

Kaudella 1.1.-31.12.2022 konsernin investoinnit olivat 25,5 miljoonaa euroa (168,7milj.euroa). Konsernin investoinnit yhteensä olivat 5,2prosenttia liikevaihdosta (65,3%). Suurin osa niistä liittyy Viking Gloryn viimeistelyyn ja Cinderellan, Gabriellan, Viking XPRS:n ja Rosellan telakointeihin sekä investointiin Rederiaktiebolaget Eckeröön.

Konsernin pitkäaikaiset korolliset velat olivat 186,3miljoonaa euroa 31. joulukuuta 2022 (235,1milj.euroa). Kauden aikana on tehty uusi 40 miljoonan euron luottojärjestely, ja samaan aikaan on maksettu takaisin neljä yhteensä 33 miljoonan euron lainajärjestelyä. Vuonna 2020 otettujen maksuvalmiuslainojen valtiontakaukset ovat päättyneet. Lisäksi on maksettu takaisin yhteensä 28,3miljoonaa euroa pandemian aikana lykättyjä lainanlyhennyksiä, minkä johdosta Viking Line Abp on vapautettu Suomen Vientiluoton / Finnveran asettamista ehdoista, jotka koskevat Viking Gracen voimassa olevan luoton takaisinmaksua.

Omavaraisuusaste oli 47,0prosenttia, kun se oli 42,0prosenttia edellisenä vuonna.

Konsernin rahavarat olivat joulukuun lopussa 89,0miljoonaa euroa (114,6milj.euroa). Kauden aikana päättyi kolme yhteensä 15,0 miljoonan euron sekkiluottoa. Myönnetyt käyttämättömät luottolimiitit konsernissa olivat 0,1 miljoonaa euroa (15,1 Meur).

Liiketoiminnan nettorahavirta oli 28,4miljoonaa euroa (34,3 milj.euroa). Investointien nettorahavirta oli 0,2miljoonaa euroa (-130,4milj.euroa), ja rahoituksen nettorahavirta oli -54,1miljoonaa euroa (181,0milj.euroa).

Suurin osa konsernin lainasopimuksista sisältää markkinaehtoisia lainakovenantteja. Lainasopimusten taloudelliset kovenantit koostuvat rahavarojen ja omavaraisuusasteen vähimmäisvaatimuksista sekä konsernin kokonaisnettorahavelkojen enimmäistasosta suhteessa käyttökatteeseen. Yhtiö on sopinut rahoittajiensa kanssa kovenanttiehdon kokonaisnettorahavelat suhteessa käyttökatteeseen soveltamista koskevasta poikkeuksesta koko vuodeksi 2022.

Viking Line Abp on vuonna 2022 sitoutunut Viking Gloryn rahoitusta varten nostetun lainan ehtoihin, joiden mukaan yhtiö ei saa jakaa osinkoja tai suorittaa muuta varojenjakoa. Viking Gloryn rahoitusta koskeva osinkorajoitus koskee vain vuonna 2022 tehtyjä suorituksia, mutta myöhemminkin, jos konsernin velkojen suhde käyttökatteeseen on yli 5,0.
 

RISKIT JA RISKIENHALLINTA

Viking Linen toimintaan kohdistuu erilaisia ja erisuuruisia riskejä, jotka vaikuttavat toimintaan, taloudellisiin tuloksiin sekä yrityksen kykyyn täyttää tietyt sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät tavoitteet. Nämä riskit on jaettu neljään luokkaan: strategiset riskit, operatiiviset riskit, vahinkoriskit ja taloudelliset riskit.

Strategiset riskit

Geopoliittisen tilanteella sekä sen vaikutuksilla energian hintoihin ja inflaatioon, merenkulkupolitiikan, säännöstön ja lainsäädännön muutoksilla, ilmastonmuutoksella sekä kilpailutilanteella ja markkinakehityksellä voi olla kielteinen ja olennainen vaikutus konsernin tuotteiden ja palvelujen kysyntään, konsernin tulokseen, kassavirtaan ja taloudelliseen asemaan. Koronaviruksen (COVID-19) leviäminen sekä maailmanlaajuisesti että yhtiön maantieteellisellä toiminta-alueella toimintavuoden aikana sai viranomaiset ja yksityiset toimijat jatkamaan rajoitusten ja turvallisuustoimien soveltamista, jotta tartuntojen lisääntymistä voitiin estää. Koronaviruksen (COVID-19) leviäminen voi aiheuttaa riskin yrityksen toiminnalle tulevaisuudessa. 

Myös megatrendeillä on vaikutusta yhtiön palvelujen ja tuotteiden kysyntään. Esimerkiksi ilmastonmuutosta ja ympäristönsuojelua koskevan tietoisuuden lisääntyminen voi vaikuttaa yleisön kuvaan laivaliikenteestä.

Vuoden aikana tapahtuvat kausivaihtelut vaikuttavat Viking Linen liiketoimintaan. Kolmannen kvartaalin tulos tuottaa yleensä suurimman osan vuoden tuloksesta.

Poliittiset päätökset voivat muuttaa Viking Linen toimintaedellytyksiä, millä on mahdollisia negatiivisia seurauksia liiketoiminnalle. Ahvenanmaan veropoikkeus, joka mahdollistaa verottoman myynnin Ahvenanmaan liikenteessä, on kuitenkin pysyvä. Merenkulun edistämistä koskevat EU-komission suuntaviivat, jotka mahdollistavat merimiesten nettopalkkajärjestelmän, ovat voimassa toistaiseksi.

Suomalaista merenkulkua ohjaavat Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n ympäristömääräykset, EU-direktiivit, HELCOM-suositukset ja kansallinen lainsäädäntö. Seuraamme aktiivisesti ympäristömääräysten valmistelua, ympäristöteknologian kehitystä ja ratkaisuja, joita tutkimus tarjoaa yhä tiukempiin ympäristömääräyksiin.

EU:n rikkidirektiivi tuli voimaan 1. tammikuuta 2015 Itämeren osalta, mikä merkitsi vaihtamista polttoaineeseen, jonka rikkipitoisuus on enintään 0,1 prosenttia. Lisäksi IMO on päättänyt, että Itämerestä tulee nk. typpikontrollialue (Nitrogen Oxide Emission Control Area, NECA), jossa uusilla aluksilla on tiukemmat päästövaatimukset 1. tammikuuta 2021 alkaen. EU on puolestaan asettanut vaatimuksia, jotka koskevat EU:n satamissa liikennöivien suurten alusten (yli 5000 bruttotonnia) hiilidioksidipäästöjen tarkkailua, raportointia ja todentamista (MRV).

Euroopan komissio, Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto päättivät vuonna 2022 sisällyttää merenkulun EU:n kasvihuonekaasujen päästökauppajärjestelmään. Päästökauppajärjestelmä on yksi EU:n keinoista omien ilmastotavoitteidensa saavuttamiseen ja Pariisin sopimuksen mukaisten kansainvälisten sitoumusten noudattamiseen. Alusten kasvihuonekaasupäästöt sisällytetään päästökauppajärjestelmään asteittain vuodesta 2024 alkaen vuoteen 2026 saakka, jolloin kaikki päästöt otetaan huomioon. Vuodesta 2024 alkaen Viking Line luovuttaa 40prosenttia (vuonna 2025 70% ja 2026 100%) vastaavan osuuden päästöoikeuksista asianmukaiselle sääntelyviranomaiselle, joka on Suomessa Energiavirasto. Päästöoikeuksien hintaan vaikuttavat useat tekijät, kuten päästökauppajärjestelmään sisäänrakennettu päästöoikeuksien kokonaismäärän asteittainen vähentäminen vapailla markkinoilla. Lisäksi hintoihin voivat vaikuttaa useat ulkoiset tekijät, kuten geopoliittiset ja energiapoliittiset päätökset.

Operatiiviset riskit

Konsernin liiketoiminta on riippuvainen toimivasta logistiikasta ja toimivista tietojärjestelmistä sekä sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä että päivittäisessä toiminnanhallinnassa. Järjestelmiin tunkeutuminen ja järjestelmien vioittuminen tai toimintahäiriöt voivat johtaa toiminnan keskeytymiseen ja mahdollisiin seuraamuksiin. Kyberhyökkäykset ovat kasvava ja muuttuva maailmanlaajuinen ongelma. Liikenteen tai tietoliikenteen häiriöillä voi olla negatiivinen vaikutus konsernin tulokseen. Viking Line pyrkii minimoimaan pitkien suunnittelemattomien liikennekatkosten riskiä alusten jatkuvalla kunnossapidolla, hyvin kehitetyllä turvajärjestelmällä, asianmukaisella koulutuksella ja säännöllisillä harjoituksilla. Tietojenkäsittelyn riskit minimoidaan kehittämällä tarkoituksenmukaisia turvajärjestelmiä ja vaihtoehtoisia työtapoja sekä panostamalla tietojärjestelmien luotettavuuteen.

Osaavan henkilöstön rekrytointi, säilyttäminen ja kehittäminen on ratkaisevan tärkeää yhtiön menestykselle. Covid-19-pandemian aikana Viking Line on lomauttanut ja irtisanonut työntekijöitä, ja avainhenkilöiden menettämisen riski on kasvanut. Kyvyttömyys houkutella uusia työntekijöitä voi haitata konsernin toimintaa.

Vahinkoriskit

Meriturvallisuutta ohjaa turvallisuuspolitiikkamme, jolla on korkein prioriteetti Viking Linen toiminnassa. Johtamisjärjestelmiemme ISMC:n (International Safety Management Code) ja ISPS:n (International Ship & Port Facility Security Code) avulla pyrimme systemaattisesti tunnistamaan potentiaaliset riskitilanteet ja siten ehkäisemään onnettomuuksia. Tavoitteenamme on parantaa turvallisuutta jatkuvasti.

Viking Linella on nollavisio erilaisten laivalla tapahtuvien rikosten, ahdistelun ja järjestyshäiriöiden osalta. Teemme jatkuvasti töitä sen toteuttamiseksi. Näitä kysymyksiä käsittelevä ryhmä kokoontuu säännöllisesti, ja myös ulkopuolista osaamista on käytetty.

Viking Line ylläpitää kriisivalmiussuunnitelmaa, jonka tarkoituksena on ehkäistä ja lieventää matkustajiin, henkilökuntaan, liikenteeseen, omaisuuteen, ympäristöön, toimintaan ja yhtiön luotettavuuteen vakavasti vaikuttavien poikkeustapausten ja kriisien seurauksia. Kriisivalmiussuunnitelmaan kuuluu tehokas hälytysjärjestelmä, joka kokoaa nopeasti konsernin sisäisen kriisiorganisaation. Kriisitilanteissa kriisiorganisaatio tekee tiivistä yhteistyötä asianomaisten viranomaisten kanssa.

Kun kriisityössä tarvitaan tukea ja apua, käytetään eri organisaatioita, yrityksiä ja asiantuntijoita. Viestintä, tiedotus ja kriisituki ovat kriisiorganisaation työn olennaisia osia. Organisaatiota koulutetaan jatkuvasti, jotta se olisi tehokas ja kestävä huolimatta fyysisestä ja psyykkisestä paineesta. Kriisiorganisaation työn tavoitteena on pelastaa ihmishenkiä, ehkäistä ihmisille, ympäristölle ja omaisuudelle aiheutuvia vahinkoja sekä hoitaa pelastustoimet niin tehokkaasti, että toiminta voi palata normaaliksi mahdollisimman pian vahingoittamatta yhtiön mainetta.

Konsernin alusten kirjanpitoarvo on 429,6miljoonaa euroa (445,2milj.euroa). Alukset on vakuutettu kasko- ja kaskoetuusvakuutuksilla 686,0miljoonan euron arvosta (716,0milj.euroa). Kaikille aluksille on lisäksi otettu strike/delay-, P&I (Protection and Indemnity)- ja PLR (Passenger Liability Regulation) -vakuutus.

Taloudelliset riskit

Konserni on alttiina myös erilaisille taloudellisille riskeille, muun muassa valuuttakurssien vaihteluille. COVID-19-pandemialla oli edelleen merkittävä vaikutus Viking Linen tulokseen ja maksuvalmiuteen vuoden alussa ja ennen kaikkea vertailuvuonna.

Tuotot muodostuvat euroina ja Ruotsin kruunuina. Suurin osa operatiivisista tuloista ja menoista on euromääräisiä. Myyntitavaroiden ja polttoaineen ostohintoihin vaikuttavat muut valuutat, pääasiassa Yhdysvaltain dollari.

Polttoainehintojen vaihtelulla on suora vaikutus konsernin tulokseen.

Yhtiön kyky täyttää olemassa olevien rahoitussopimusten vaatimukset riippuu sen kyvystä tuottaa positiivista kassavirtaa ja tulosta toiminnastaan, mikä puolestaan riippuu osittain tekijöistä, joihin yhtiö ei voi itse vaikuttaa.

Yhtiön korolliset velat olivat 223,1miljoonaa euroa 31. joulukuuta 2022, ja niistä 76,1prosenttia on vaihtuvakorkoisia. Vaihtuvakorkoisten velkojen kokonaiskorko muodostuu markkinakorosta ja yrityskohtaisesta marginaalista. Korkotason vaihtelulla voi olla kielteinen vaikutus yhtiön rahoituskuluihin, ja se voi lisätä rahoituskuluja tulevaisuudessa.
 

EU:N TAKSONOMIA-ASETUKSEN MUKAISET TIEDOT

Viking Line luovuttaa tiedot kestävää sijoittamista helpottavasta kehyksestä ja asetuksen (EU) 2019/2088 muuttamisesta 18 päivänä kesäkuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja Eurooppa-neuvoston asetuksen (EU) 2020/852 (taksonomia-asetus) mukaisesti. Viking Line raportoi edelliseltä tilikaudelta EU:n taksonomian piiriin kuuluvan toiminnan ("Taxonomy eligibility") osakkeista, ja kuluvana tilikautena Viking Line raportoi myös toiminnan yhdenmukaisuudesta taksonomian vaatimusten ("Taxonomy alignment") kanssa. Taksonomia-asetuksessa määritellään luokittelujärjestelmä (taksonomia), johon sisältyy luettelo taloudellisista toiminnoista, jotka kuuluvat kuuteen ympäristötavoitteeseen: 1) ilmastonmuutoksen hillitseminen, 2) ilmastonmuutokseen sopeutuminen, 3) veden ja merten luonnonvarojen kestävä käyttö ja suojelu, 4) siirtyminen kiertotalouteen, 5) ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen ja 6) biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen. Tällä hetkellä vain kaksi ensimmäistä tavoitetta on virallisesti hyväksytty ja julkaistu.

Taksonomia-asetuksen 8 artiklassa edellytetään, että yritykset, jotka kuuluvat nykyisen muun kuin taloudellista raportointia koskevan direktiivin soveltamisalaan, raportoivat tietyistä indikaattoreista, joiden avulla voidaan selvittää, missä määrin niiden toiminta on yhdenmukaista EU:n taksonomian kanssa. Näiden yritysten on raportoitava osuus sellaisiin taloudellisiin toimintoihin liittyvistä liikevaihdosta (myynti), pääomamenoista (CapEx) ja toimintamenoista (OpEx), jotka katsotaan aiheellisiksi ja yhdenmukaisiksi taksonomia-asetuksen 8 artiklan ja tiedonantovelvoitetta koskevan delegoidun säädöksen 10 artiklan 2 alakohdan suhteen. Jotta Viking Line voi noudattaa taksonomia-asetuksen vaatimuksia, sen on täytettävä teknisissä arviointikriteereissä asetetut vaatimukset, DNSH-kriteerit (ei merkittävää haittaa -periaate) ja noudatettava vähimmäissuojelutoimenpiteitä.

Taksonomia-asetusta ja raportointikäytäntöjä kehitetään seuraavien vuosien aikana. Viking Line seuraa tiiviisti tätä kehitysprosessia, antaa tietoja vaatimusten mukaisesti ja täyttää kriteerit myös tulevaisuudessa siltä osin kuin on mahdollista.

Taksonomia-asetuksen keskeiset tulosindikaattorit

Viking Line raportoi kahdesta toiminnasta: 6.10 Meri- ja rannikkovesiliikenteen rahtialukset sekä satama- ja aputoimintoihin tarkoitetut alukset ja 6.11 Meri- ja rannikkovesiliikenteen henkilökuljetus. Yhtiö on tulkinnut, että näiden toimintojen kuvaukset sulkevat pois konsernille merkittäviä taloudellisia toimintoja, kuten hotellitoiminnan ja muun myynnin aluksilla. Yhtiö on näin ollen omaksunut melko maltillisen näkemyksen konsernin toiminnoista taksonomiakelpoisuuden osalta. Yhtiö tulkitsee, että toiminnot, jotka eivät suoraan liity matkustajien tai tavaroiden kuljetukseen tai mahdollista sitä, katsotaan toiminnoiksi, jotka eivät kuulu taksonomian piiriin. Yhtiö ei ole sisällyttänyt arviointiin toimintoja, jotka liittyvät matkustajien bussikuljetuksiin.

Viking Line on rajannut kohtien 6.10 ja 6.11 mukaisista eli taksonomian piiriin kuuluvista toiminnoista saadun liikevaihdon (myynti) pääasiassa matkalipuista sekä rahti- ja ajoneuvotuotoista saataviin tuloihin. Yhtiö on näin ollen sulkenut pois myymälöiden myynnin ja hotellien tulot, paitsi jos hytit ovat olennainen osa myytyjä palveluita. Pääomamenot (CapEx) perustuvat kassavirtaperiaatteen mukaisiin investointeihin, joihin kuuluvat myös Viking Linen uudet alukset. Pääomamenoihin sisältyvät ainoastaan suoraan aluksiin ja niiden kunnossapitoon liittyvät menot. Toimintamenot (OpEx) ovat pääasiassa alusten huolto- ja korjauskustannuksia. Toimintamenoihin sisältyvät ainoastaan suoraan matkustajien tai tavaroiden kuljetukseen liittyvät menot, joten esimerkiksi palveluammattien palkkakustannukset eivät sisälly toimintamenoihin.

Tulosindikaattoreita laskettaessa tulo- ja kuluerät on huomioitu vain kerran kaksinkertaisen laskennan välttämiseksi. Alusten teknologiaan liittyvä tutkimus- ja kehitystoiminta tapahtuu pääasiassa valmistajien toimesta. Konsernilla ei ole varsinaisia tutkimus- ja kehittämismenoja. Siihen, miten Viking Line muodostaa koosteen tärkeimmistä tulosindikaattoreista, ei ole tullut muutoksia edellisen tilikauden jälkeen.

Taksonomian piiriin kuuluviin taloudellisiin toimintoihin liittyvien tuotteiden ja palvelujen liikevaihto, pääomamenot (CapEx) ja toimintamenot (OpEx)

Kuuluu taksonomian piiriin/
ei kuulu taksonomian piiriin
Liikevaihto
6.10. Taksonomian piiriin kuuluvat toiminnot, % 10,9 %
6.11. Taksonomian piiriin kuuluvat toiminnot, % 9,5 %
Taksonomian piiriin kuulumattomat toiminnot, % 79,7 %
Liikevaihto yhteensä, milj. Euroa 494,7

CapEx
6.10. Taksonomian piiriin kuuluvat toiminnot, % 49,5 %
6.11. Taksonomian piiriin kuuluvat toiminnot, % 43,0 %
Taksonomian piiriin kuulumattomat toiminnot, % 7,5 %
CapEx yhteensä, milj. Euroa 14,4

OpEx
6.10. Taksonomian piiriin kuuluvat toiminnot, % 19,1 %
6.11. Taksonomian piiriin kuuluvat toiminnot, % 16,6 %
Taksonomian piiriin kuulumattomat toiminnot, % 64,3 %
OpEx yhteensä, milj. Euroa 172,5

OrganisaATIO JA HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 2203 henkilöä (1536), joista emoyhtiössä 1679 (1068). Maissa työskenteli 458 henkilöä (371) ja merellä 1745 henkilöä (1165). Konsernin oman henkilökunnan lisäksi Viking XPRS:llä työskenteli pääasiassa keskimäärin 185 (152) vuokratyönantajan palveluksessa olevaa henkilöä.

Vuoden 2022 lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 2428 henkilöä (2333), joista 1927 henkilöä (1869) asui Suomessa. Ruotsissa asuvien työntekijöiden määrä oli 424 henkilöä (391). Virossa asui 70 (67) ja muissa maissa 7 henkilöä (6).

Miesten osuus oli 56,4prosenttia (58,7%) ja naisten osuus 43,6prosenttia (41,3%). Johtotehtävissä olevien naisten osuus oli 23,1prosenttia (27,8%). Henkilöstön keski-ikä oli 45,7vuotta (46,1).

Sekä meri- että maahenkilöstön lomautukset vähenivät viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna ja päättyivät kokonaan toukokuussa 2022. Viime vuonna käytetyt Ruotsin valtion tukemat lyhytaikaiset lomautukset päättyivät 30. syyskuuta 2021.

KONSERNIN TULOSLAKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

2022 2022 2022 2022 2021
MEUR Q4 Q3 Q2 Q1 Q4

LIIKEVAIHTO 124,5 170,4 141,0 58,8 89,3

Liiketoiminnan muut 15,2 0,5 2,4 6,0 2,2
tuotot

Kulut
Tavarat ja palvelut 29,4 39,9 34,6 13,5 22,2
Palkat ja työsuhde 25,4 28,9 29,6 20,7 22,1
-etuuksista aiheutuneet
kulut
Poistot ja 7,2 6,7 6,9 5,8 4,9
arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut 58,4 68,5 62,1 42,9 40,8
kulut
120,3 144,0 133,3 82,9 89,9

LIIKETULOS 19,4 26,9 10,1 -18,1 1,6

Rahoitustuotot 0,3 -0,2 0,0 0,2 0,0
Rahoituskulut -4,0 -2,6 -3,2 -2,6 -1,6
Osuus 1,2 -0,1 0,7 0,2 1,2
pääomaosuusmenetelmällä
käsiteltyjen
osakkuusyritysten
voitosta

TULOS ENNEN VEROJA 16,9 24,1 7,6 -20,3 1,2

Tuloverot -3,3 -4,9 -1,3 4,1 0,5

TILIKAUDEN TULOS 13,6 19,3 6,3 -16,2 1,7

Tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 13,6 19,3 6,3 -16,2 1,7

Osakekohtainen tulos,
laimentamaton ja
laimennusvaikutuksella 0,79 1,12 0,37 -0,93 0,14
oikaistu, euroa

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

2022 2022 2022 2022 2021
MEUR Q4 Q3 Q2 Q1 Q4

TILIKAUDEN TULOS 13,6 19,3 6,3 -16,2 1,7

Erät, jotka saatetaan myöhemmin
siirtää tulosvaikutteiseksi
Muuntoerot -0,5 -0,4 -0,9 -0,2 -0,2

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta
kirjattavat rahoitusvarat 0,0 - - - 0,0

Muut laajan tuloksen erät yhteensä -0,5 -0,4 -0,9 -0,2 -0,2

TILIKAUDEN LAAJA TULOS 13,1 18,9 5,5 -16,4 1,5

Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 13,1 18,9 5,5 -16,4 1,5

TUNNUSLUVUT

2022 2021
1.1.-31.12. 1.1.-31.12.

Oma pääoma / osake, euroa 16,81 21,67
Omavaraisuusaste 47,0 % 42,0 %

Investoinnit, Meur 25,5 168,7
- % liikevaihdosta 5,2 % 65,3 %

Matkustajat 4 945 564 2 315 137
Yksikkökuormat 117 777 129 278

Henkilöstö, keskimäärin 2 203 1 536

Oma pääoma / osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo

Osakkeiden lukumäärä vuonna 2021 on IFRS-standardien mukaisesti korjattu takautuvasti ottaen huomioon, että osakeantikurssi vuonna 2021 oli alhaisempi kuin osakkeiden käypä arvo.

Omavaraisuusaste, % = (Oma pääoma mukaan luettuna vähemmistöosuus) / (Taseen loppusumma - saadut ennakot)

Pyöristyksistä voi syntyä +/- 0,1 miljoonan euron pyöristyseroja

VASTUULLISUUSRAPORTTI

Vastuullisuusraportti vuodelta 2022 julkaistaan erikseen. Tietoa Viking Linen vastuullisuustyöstä löytyy myös osoitteesta Vikingline.com.

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Viking Line Abp noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen hyväksymää Hallinnointikoodia, joka on saatavilla osoitteessa Cgfinland.fi. Viking Line noudattaa koodia kokonaisuudessaan ja poikkeamat selitetään (noudata tai selitä -periaatteella). Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2022 julkaistaan erikseen. Tietoa Viking Linen hallinnoinnista löytyy osoitteesta Vikingline.com.

TILINPÄÄTÖSPÄIVÄN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Viking Line Abp on 8. joulukuuta 2022 sopinut M/S Rosellan myynnistä kreikkalaiselle Aegean Sea Lines Maritime Company -varustamolle 11,2 miljoonalla eurolla. Aluksen kirjanpitoarvo on 2,4miljoonaa euroa. Alus toimitettiin 17. tammikuuta 2023.

Helmikuussa 2023 yhtiö aloitti myös muutosneuvottelut, jotka koskevat osaa maahenkilöstöstä. Neuvotteluiden syynä on hallinnon mukauttaminen pienentyneen laivaston johdosta.

Muutoin hallitus ei ole tietoinen muista tilinpäätöspäivän jälkeisistä tapahtumista, joilla voisi olla vaikutuksia tilinpäätökseen.
 

HALLITUKSEN VOITTOJAKOEHDOTUS

Viking Line Abp:n tase 31. joulukuuta 2022 osoittaa, että jakokelpoisia varoja on 134317360,83 euroa.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle:

Osinkona jaetaan 40senttiä/osake6912000,00 euroa

Jakokelpoisia varoja jää jäljelle 127405360,83 euroa

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia tilikauden päättymisen jälkeen. Hallitus arvioi voitonjaon olevan perusteltu niitä vaatimuksia vasten, joita toiminnan luonne, laajuus, rahoitus ja riskit asettavat oman pääoman suuruudelle.

YHTIÖKOKOUS

Viking Line Abp:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 27. huhtikuuta 2023 klo 12.00 Alandica Kultur och Kongressissa Maarianhaminassa osoitteessa Strandgatan 33.

Sähköinen versio vuoden 2022 virallisesta tilinpäätöksestä sekä hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevasta selvityksestä ja palkitsemisraportista julkaistaan viikolla 11 yhtiön verkkosivuilla osoitteessa Vikingline.com.
 

TALOUDELLINEN TIEDOTUS VUONNA 2023

Viking Line Abp julkaisee toimintavuonna 2023 taloudelliset raportit ajalta 1. tammikuuta-31. maaliskuuta, 1. tammikuuta-30. kesäkuuta ja 1. tammikuuta-30. syyskuuta. Toimintakatsaus ajalta tammikuu-maaliskuu julkaistaan 28. huhtikuuta, puolivuotiskatsaus ajalta tammikuu-kesäkuu julkaistaan 25. elokuuta ja toimintakatsaus ajalta tammikuu-syyskuu julkaistaan 27. lokakuuta. Konsernin tilinpäätöstiedote tilikaudelta 2023 julkaistaan 16. helmikuuta 2024.

Maarianhaminassa 16. helmikuuta 2023

VIKING LINE ABP
Hallitus
Jan Hanses
Toimitusjohtaja
 

Konsernin tuloslaskelma

2022 2021 2022 2021
MEUR Liite 1.10. 1.10. 1.1. 1.1.-31.12.
-31.12. -31.12. -31.12.

LIIKEVAIHTO 4 124,5 89,3 494,7 258,2

Liiketoiminnan muut 5 15,2 2,2 24,1 46,8
tuotot

Kulut
Tavarat ja palvelut 29,4 22,2 117,4 62,6
Palkat ja työsuhde 6 25,4 22,1 104,7 68,7
-etuuksista aiheutuneet
kulut
Poistot ja 7 7,2 4,9 26,5 19,6
arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut 8 58,4 40,8 231,8 122,0
120,3 89,9 480,5 273,0

LIIKETULOS 19,4 1,6 38,3 32,1

Rahoitustuotot 0,3 0,0 0,3 0,0
Rahoituskulut 9 -4,0 -1,6 -12,3 -5,5
Osuus 1,2 1,2 2,0 1,7
pääomaosuusmenetelmällä
käsiteltyjen
osakkuusyritysten
voitosta

TULOS ENNEN VEROJA 16,9 1,2 28,3 28,3

Tuloverot -3,3 0,5 -5,3 -3,8

TILIKAUDEN TULOS 13,6 1,7 23,0 24,4

Tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 13,6 1,7 23,0 24,4

Osakekohtainen tulos,
laimentamaton ja
laimennusvaikutuksella 0,79 0,14 1,33 1,97
oikaistu, euroa

Konsernin laaja
tuloslaskelma

2022 2021 2022 2021
MEUR 1.10. 1.10. 1.1. 1.1.-31.12.
-31.12. -31.12. -31.12.

TILIKAUDEN TULOS 13,6 1,7 23,0 24,4

Erät, jotka saatetaan
myöhemmin siirtää
tulosvaikutteiseksi
Muuntoerot -0,5 -0,2 -1,9 -0,5

Erät, joita ei siirretä
tulosvaikutteisiksi
Käypään arvoon laajan
tuloksen kautta
kirjattavien
rahoitusvarojen käyvän 0,0 0,0 0,0 1,6
arvon muutos

Muut laajan tuloksen erät -0,5 -0,2 -1,9 1,1
yhteensä

TILIKAUDEN LAAJA TULOS 13,1 1,5 21,1 25,5

Laajan tuloksen
jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 13,1 1,5 21,1 25,5

Konsernitase

MEUR Liite 31.12.2022 31.12.2021

VARAT

Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 2,8 3,1
Maa-alueet 0,5 0,5
Rakennukset ja 1,6 1,7
rakennelmat
Vuokrakiinteistöjen 1,1 1,5
perusparannusmenot
Alukset 429,6 445,2
Koneet ja kalusto 2,3 2,6
Käyttöoikeusomaisuus 4,4 5,7
Käypään arvoon laajan
tuloksen kautta 
kirjattavat 10,6 0,0
rahoitusvarat 
Pääomasuusmenetelmällä 12 34,6 33,9
käsiteltävät sijoitukset
Saamiset - 4,7
Pitkäaikaiset varat 487,3 498,8
yhteensä

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 14,0 10,0
Tuloverosaamiset 0,1 0,1
Myyntisaamiset ja muut 13 36,7 26,6
saamiset
Rahavarat 89,0 114,6
Lyhytaikaiset varat 139,8 151,3
yhteensä

Myytävänä olevat 14 2,4 -
pitkäaikaiset
omaisuuserät

VARAT YHTEENSÄ 629,5 650,1

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Oma pääoma
Osakepääoma 1,8 1,8
Rahastot 49,7 49,7
Muuntoerot -3,4 -2,2
Kertyneet voittovarat 242,4 220,1
Emoyhtiön omistajille 290,5 269,4
kuuluva oma pääoma

Oma pääoma yhteensä 290,5 269,4

Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 10 36,1 30,9
Korolliset velat 186,3 235,1
Vuokrasopimusvelat 4,5 6,2
Pitkäaikaiset velat 226,8 272,2
yhteensä

Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 36,7 38,3
Vuokrasopimusvelat 2,4 2,6
Tuloverovelat 0,0 0,0
Ostovelat ja muut velat 73,0 67,5
Lyhytaikaiset velat 112,2 108,5
yhteensä

Velat yhteensä 339,0 380,7

OMA PÄÄOMA JA VELAT 629,5 650,1
YHTEENSÄ

Konsernin
rahavirtalaskelma

2022 2021
MEUR 1.1. 1.1.
-31.12. -31.12.

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

Tilikauden tulos 23,0 24,4
Oikaisut
  Poistot ja 26,5 19,6
arvonalentumiset
  Pitkäaikaisten varojen -13,1 -25,6
myyntivoitot/-tappiot
  Osuus osakkuusyrityksen -2,0 -1,7
tuloksesta
  Muut erät, joihin ei -2,8 0,3
liity rahavirtaa
  Korkokulut ja muut 10,8 5,1
rahoituskulut
  Korkotuotot ja muut -0,3 0,0
rahoitustuotot
  Osinkotuotot 0,0 -4,9
  Tuloverot 5,3 3,8

Käyttöpääoman muutokset
  Myyntisaamisten ja -11,0 2,5
muiden saamisten muutos
  Vaihto-omaisuuden -4,0 0,9
muutos
  Ostovelkojen ja muiden 5,8 14,7
velkojen muutos

Maksetut korot -7,0 -3,4
Maksetut muut -3,1 -1,5
rahoituskulut
Saadut muut 0,3 0,0
rahoitustuotot
Maksetut verot 0,0 -0,1

LIIKETOIMINNAN 28,4 34,3
NETTORAHAVIRTA

INVESTOINNIT
Alusinvestoinnit -14,1 -165,5
Investoinnit muihin -0,8 -1,2
aineettomiin ja
aineellisiin
hyödykkeisiin
Investoinnit käypään
arvoon laajan tuloksen
kautta 
kirjattaviin -10,6 -
rahoitusvaroihin
Pääomasuusmenetelmällä - -2,0
käsiteltävät sijoitukset
Alusten myynti 18,0 13,2
Muiden aineettomien ja 0,4 20,2
aineellisten hyödykkeiden
myynti
Pitkäaikaisten saamisten 5,9 -
takasinmaksut
Osakkuusyritykseltä 1,4 -
saadut osingot
Muista yhtiöistä saadut 0,0 4,9
osingot

INVESTOINTIEN 0,2 -130,4
NETTORAHAVIRTA

RAHOITUS
Maksullinen oman pääoman - 49,6
lisäys
Pitkäaikaisten velkojen 40,0 172,2
nostot
Pitkäaikaisten velkojen -91,4 -30,6
lyhennykset
Lyhytaikaisten - -8,0
korollisten velkojen
muutos
Vuokrasopimusvelkojen -2,7 -2,2
lyhennykset
Maksetut osingot - -

RAHOITUKSEN -54,1 181,0
NETTORAHAVIRTA

RAHAVAROJEN MUUTOS -25,5 84,9
Rahavarat tilikauden 114,6 29,7
alussa

RAHAVARAT TILIKAUDEN 89,0 114,6
LOPUSSA

 

Laskelma konsernin oman
pääoman muutoksista

             
Emoyhtiön
omistajille
kuuluva oma
pääoma

Osake- Muunto Kertyneet Oma
- pääoma
MEUR pääoma Rahastot erot voittovarat yhteensä

OMA PÄÄOMA 1.1.2022 1,8 49,7 -2,2 220,1 269,4

Tilikauden tulos 23,0 23,0
Muuntoerot 0,0 -1,1 -0,8 -1,9
Käypään arvoon laajan
tuloksen kautta 
kirjattavien 0,0 0,0 0,0
rahoitusvarojen
uudelleenarvostus
Tilikauden laaja tulos - 0,0 -1,1 22,3 21,1

OMA PÄÄOMA 31.12.2022 1,8 49,7 -3,4 242,4 290,5

             
Emoyhtiön
omistajille
kuuluva oma
pääoma

Osake- Muunto Kertyneet Oma
- pääoma
MEUR pääoma Rahastot erot voittovarat yhteensä

OMA PÄÄOMA 1.1.2021 1,8 2,5 -1,8 191,8 194,2

Tilikauden tulos 24,4 24,4
Muuntoerot 0,0 -0,4 -0,1 -0,5
Käypään arvoon laajan
tuloksen kautta 
kirjattavien -2,5 4,1 1,6
rahoitusvarojen
uudelleenarvostus
Tilikauden laaja tulos - -2,5 -0,4 28,4 25,5

Pääoman sijoitukset
transaktiomenoilla
vähennettynä 49,6 49,6
Osingonjako - -
Liiketoimet emoyhtiön - 49,6 - - 49,6
omistajien kanssa

OMA PÄÄOMA 31.12.2021 1,8 49,7 -2,2 220,1 269,4

TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN TAMMIKUU-JOULUKUU 2022 LIITETIEDOT

1.     Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS-standardien mukaisesti tilinpäätöslyhennelmänä raportointikaudelta noudattaen IAS 34 -standardia.

Tilinpäätöstiedote on laadittu samojen laadintaperiaatteiden, arviointien ja arvostusten mukaan kuin viimeisin tilinpäätös, ellei jäljempänä olevista liitetiedoista muuta ilmene.

Saadut julkiset tuet esitetään tuen luonteen mukaan liiketoiminnan muissa tuotoissa, työsuhde-etuuksissa tai ennakkomaksujen vähennyksinä.

Vuonna 2021 Turun terminaali lunastettiin ja toimistorakennus osoitteessa Storagatan 3 myytiin. Molemmat liiketoimet luokiteltiin myynti- ja takaisinvuokraustapahtumiksi. Siirto kirjataan IFRS15 -standardin mukaisesti omaisuuserän myyntinä.

Konsernin pitkäaikaiset saamiset vuoden 2021 lopussa koostuivat Mariellan myynnistä Corsica Ferries -yhtiölle. Myynti suoritettiin bareboat hire/purchase -sopimuksena. Osa maksueristä oli tarkoitus saada kuukausittain neljän vuoden ajan alkaen 1. kesäkuuta 2022. Vuonna 2022 sopimusta muutettiin siten, että maksuerät maksettiin kokonaisuudessaan ja Mariellan omistus siirrettiin lopullisesti ostajalle.

Lyhyen juoksuajan omaavien rahavarojen kirjanpitoarvojen katsotaan vastaavan niiden käypiä arvoja. Myyntisaamisten ja muiden saamisten sekä ostovelkojen ja muiden velkojen kirjanpitoarvojen katsotaan vastaavan niiden käypiä arvoja erien lyhytaikaisen luonteen vuoksi. Korollisten velkojen kirjanpitoarvot vastaavat niiden käypiä arvoja.

Osakkuusyhtiö on yhtiö, jossa omistajayhtiöllä on huomattava määräysvalta. Sijoitukset osakkuusyhtiöön on kirjattava taseeseen pääomaosuusmenetelmää käyttäen pääomasijoituksena. Vertailuvuonna 2021 konserni luokitteli aiemman 19,5prosentin omistusosuutensa Alandia Försäkring Abp:ssä osakkuusyhtiöksi, koska konserni on vuodesta 2021 lähtien omistanut lisäksi 18,3prosenttia Alandia Holding Ab:n osakkeista. Vuoden 2021 toisella neljänneksellä perustetun Alandia Holding Ab:n tarkoituksena on hankkia omistukseensa Alandia Försäkring Abp:n osakkeita. Viking Linen suora ja epäsuora omistus Alandia Försäkring Abp:stä on tilinpäätöspäivänä 24,1prosenttia, ja omistusosuus merkitään kirjanpitoon osakkuusyhtiönä. Katso liitetieto 12.

Tilinpäätöstiedotetta ei ole tarkistettu.

Pyöristyksistä voi syntyä +/- 0,1 miljoonan euron pyöristyseroja.

2.     Arvioinnit ja oletukset

Laadittaessa konsernitilinpäätöstä IFRS-standardien mukaisesti yritysjohto joutuu arvioinneissaan ja laskelmissaan turvautumaan tulevaisuuden arviointeihin, joilla on vaikutusta tilinpäätöksessä esitettyjen varojen ja velkojen, tuottojen ja kulujen sekä muun informaation lukuihin. Tilinpäätöksen sisältämät arviot ja oletukset perustuvat johdon parhaaseen näkemykseen tilinpäätöstiedotteen julkistamisajankohtana.

COVID-19-pandemia on vuoden alussa heikentänyt konsernin toimintaedellytyksiä, ja se vaikuttaa negatiivisesti sekä tuloslaskelmaan että taseeseen. Pandemian vaikutukset ovat kauden lopulla vähentyneet. Geopoliittinen tilanne ja siitä johtuva energian hintojen merkittävä nousu vaikuttavat kuitenkin sekä tuloslaskelmaan että taseeseen. Tällä hetkellä on vaikea arvioida, vaikuttaako pandemia konserniin tulevaisuudessa, ja yhtä vaikeaa on arvioida, kuinka kauan energian hinnat pysyvät poikkeuksellisen korkeina ja miten tämä vaikuttaa Viking Linen tulevaan tulokseen, taloudelliseen asemaan ja kassavirtaan. Toteutumat voivat poiketa tehdyistä arvioinneista ja oletuksista.

Konsernin alusten arvostus kuuluu tärkeimpään arviointeja vaativaan alueeseen. Alusten jäännösarvoa ja arvioitua taloudellista vaikutusaikaa tarkastellaan vuosittain ja niitä korjataan, mikäli niissä tapahtuu oleellisia muutoksia.

Konsernin osakeomistus kirjataan käypään arvoon laajan tuloksen kautta kirjattaviin rahoitusvaroihin, ja se koostuu nyt 17,2prosentin sijoituksesta Rederiaktiebolaget Eckeröön.

30. kesäkuuta 2021 asti siihen kuului myös omistus Alandia Försäkring Abp:stä. Kun omistusrakennetta muutettiin, Viking Linen vaikutus yhtiöön kasvoi ja sijoitus raportoidaan osakkuusyhtiönä pääomaosuusmenetelmää käyttäen.

Konsernin vuokrasopimuksia arvostettaessa tehdään oletuksia siitä, tuleeko konserni käyttämään mahdollisuutta pidentää sopimusjaksoa tai irtisanoa sopimus. Oletuksia tehdään myös konsernin vuokrasopimusvelan nykyarvolaskelmissa käytettävästä diskonttokorosta. Edellä olevat arvioinnit vaikuttavat konsernin vuokrasopimusvelkojen ja käyttöoikeusomaisuuden suuruuteen sekä myös vuokrasopimusvelkojen lyhennysten ja käyttöoikeusomaisuuden poistojen määrään.

Johdon vuonna 2022 tekemien arvioiden perusteella tuloslaskelmaan ei tarvitse kirjata merkittäviä arvonalentumisia.

3.     Riskit ja maksuvalmius

Konsernin rahavarat olivat joulukuun lopussa 89,0miljoonaa euroa (114,6milj.euroa). Myönnetyt käyttämättömät luottolimiitit konsernissa olivat 0,1miljoonaa euroa 31. joulukuuta 2022 (15,1milj.euroa). Liiketoiminnan nettorahavirta oli 28,4miljoonaa euroa (34,3 milj.euroa). Investointien nettorahavirta oli 0,2miljoonaa euroa (-130,4milj.euroa), ja rahoituksen nettorahavirta oli -54,1miljoonaa euroa (181,0milj.euroa).

Kauden aikana on tehty uusi 40 miljoonan euron luottojärjestely, ja samaan aikaan on maksettu takaisin neljä yhteensä 33 miljoonan euron lainajärjestelyä. Vuonna 2020 otettujen maksuvalmiuslainojen valtiontakaukset ovat päättyneet, minkä johdosta Viking Line on vapautettu valtiontakausten ehtojen mukaisista rajoituksista.

Viking Line Abp sopi vuosina 2020-2021 Finnvera Oyj:n ja Suomen Vientiluotto Oy:n kanssa ajalla 1.7.2020-31.1.2022 erääntyvien 29,8miljoonan euron lainanlyhennysten lykkäyksestä. Ne on maksettu takaisin syksyllä 2022, minkä johdosta Viking Line Abp on vapautettu Suomen Vientiluoton / Finnveran asettamista ehdoista, jotka koskevat Viking Gracen voimassa olevan luoton takaisinmaksua.

Yhtiö nosti vuoden 2021 viimeisellä kvartaalilla lainan Nordea Bank Oyj:n, KfW IPEX-Bank GmbH:n ja Export-Import Bank of Chinan muodostamalta yhteenliittymältä. Lainan määrä oli 150,7 miljoonaa euroa. Lainasopimuksen erääntymisaika on 11,5 vuotta lainan nostopäivästä, ja laina on maksettava takaisin yhtä suurina puolivuosittaisina erinä, joista kukin on suuruudeltaan 1/23 lainan määrästä. Kaksi lyhennystä maksettiin vuonna 2022. China Export & Credit Insurance Corporation takaa 90prosenttia lainasopimuksen mukaisesta jäljellä olevasta yhteenlasketusta pääomamäärästä ja korosta. Viking Line Abp on sitoutunut Viking Gloryn rahoitusta varten nostetun lainan ehtoihin, joiden mukaan yhtiö ei saa jakaa osinkoja tai suorittaa muuta varojenjakoa.  Viking Gloryn rahoitusta koskeva osinkorajoitus koskee vain vuonna 2022 tehtyjä suorituksia, mutta myöhemminkin, jos konsernin velkojen suhde käyttökatteeseen on yli 5,0.

Suurin osa konsernin lainasopimuksista sisältää markkinaehtoisia lainakovenantteja. Lainasopimusten taloudelliset kovenantit koostuvat rahavarojen ja omavaraisuusasteen vähimmäisvaatimuksista sekä konsernin kokonaisnettorahavelkojen enimmäistasosta suhteessa käyttökatteeseen. Yhtiö on sopinut rahoittajiensa kanssa kovenanttiehdon kokonaisnettorahavelat suhteessa käyttökatteeseen soveltamista koskevasta poikkeuksesta koko vuodeksi 2022.

Yrityksen kyky täyttää olemassa olevien rahoitussopimusten vaatimukset riippuu sen kyvystä tuottaa kassavirtaa toiminnastaan, mikä puolestaan riippuu osittain tekijöistä, jotka eivät ole yhtiön hallinnassa. Etenkin jos pandemia alkaa taas vaikuttaa toimintaan tai jos energian hinnat jatkavat vielä nousuaan, vaarana on, ettei yhtiö pysty tuottamaan riittävästi kassavirtaa tai saamaan lisärahoitusta rahoitussopimusten mukaisten velvoitteidensa täyttämiseksi.

Viking Linen toimintaan kohdistuu erilaisia ja erisuuruisia riskejä, jotka vaikuttavat toimintaan, taloudellisiin tuloksiin sekä yrityksen kykyyn täyttää tietyt sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät tavoitteet. Nämä riskit on jaettu neljään luokkaan: strategiset riskit, operatiiviset riskit, vahinkoriskit ja taloudelliset riskit. Polttoainehinnat ovat nousseet merkittävästi Venäjän Ukrainaa vastaan aloittaman sodan vuoksi, mikä vaikuttaa suoraan konsernin tulokseen. Konsernilla ei ollut 31. joulukuuta 2022 polttoaineostoja koskevia kiinteähintaisia sopimuksia tai vastaavia johdannaissopimuksia.

Yhtiön korolliset velat olivat 223,1miljoonaa euroa 31. joulukuuta 2022, ja niistä 76,1prosenttia on vaihtuvakorkoisia. Vaihtuvakorkoisten velkojen kokonaiskorko muodostuu markkinakorosta ja yrityskohtaisesta marginaalista. Korkotason vaihtelulla voi olla kielteinen vaikutus konsernin rahoituskuluihin, ja se voi lisätä rahoituskuluja tulevaisuudessa.

Rahoitusvelkojen tulevat kassavirrat 31.12.2022:

MEUR
Rahoitusvelkojen Vuokrasopimus- Korolliset
tulevat
rahavirrat
(rahoituskulut velat Ostovelat velat Yhteensä
mukaan luettuna)
1.1. 2023 - 30.6. 1,3 25,2 22,7 49,1
2023
1.7. 2023 - 1,3 22,4 23,7
31.12. 2023
1.1. 2024 - 2,2 43,8 46,0
31.12. 2024
1.1. 2025 - 2,0 34,9 36,9
31.12. 2025
1.1. 2026 - 0,3 34,4 34,7
31.12. 2026
1.1. 2027 - 0,1 23,5 23,5
31.12. 2027
1.1. 2028 - 0,2 79,7 79,9
Yhteensä 7,3 25,2 261,4 293,8

4. Segmentti-informaatio

Konsernin liikevaihto kasvoi 91,6prosenttia, ja matkustajatoiminnan tuotot kasvoivat 106,6prosenttia.

2022 2021
MEUR 1.1.-31.12. 1.1.-31.12.

Liikevaihto
Alukset 486,7 253,5
Jakamaton 8,1 4,9
Toimintasegmentit yhteensä 494,8 258,4
Eliminoinnit -0,1 -0,1
Konsernin liikevaihto yhteensä 494,7 258,2

Liiketulos
Alukset 93,1 43,0
Jakamaton -54,8 -10,9
Konsernin liiketulos yhteensä 38,3 32,1

LIIKEVAIHTO
Matkustajatoiminnan tuotot 444,4 215,1
Rahtitoiminnan tuotot 47,4 41,1
Muut tuotot 2,9 2,0
Yhteensä 494,7 258,2

5. Liiketoiminnan muut tuotot

Konserni sai tammi-helmikuussa Traficomilta julkisen palvelun velvoitteeseen liittyvää tukea konsernin aluksille linjoilla Turku-Maarianhamina/Långnäs-Tukholma ja Maarianhamina-Kapellskär. Vuoden aikana yhtiö on lisäksi saanut 2,1miljoonaa euroa tukea kattamattomille kiinteille kustannuksille. Tuet esitetään julkisina tukina liiketoiminnan muissa tuotoissa.

Viking Line Abp myi ja toimitti M/S Amorellan lokakuussa Corsica Ferries -yhtiölle. Myyntihinta oli yhteensä 19,1miljoonan euroa ja aluksen kirjanpitoarvo 3,2miljoonaa euroa. Myynnin vaikutus tulokseen oli 15,0miljoonaa euroa.

Vertailukauden aikana Turun kaupunki lunasti Viking Linen omistaman Turun terminaalin, mistä seurasi IFRS-standardien mukainen 10,7miljoonan euron kirjanpidollinen voitto. Lisäksi yhtiö allekirjoitti Mariellaa koskevan bareboat hire/purchase -sopimuksen. Kokonaismyyntihinta oli 19,6miljoonaa euroa ja myynnin vaikutus tulokseen oli 13,1miljoonaa euroa.

Viking Line Abp sai vuonna 2021 osinkoa Alandia Försäkring Abp:stä ennen uudelleenluokittelua osakkuusyhtiöksi. Osinko kirjataan liiketoiminnan muihin tuottoihin.

2022 2021
MEUR 1.1.-31.12. 1.1.-31.12.

Julkiset tuet 7,8 16,1
Vuokratuotot kiinteistöistä 0,1 0,1
Myyntivoitot 15,2 25,6
Vakuutuskorvaukset, haverit 0,8 0,1
Osinkotulot 0,0 4,9
Muut tuotot 0,1 0,1
Yhteensä 24,1 46,8

6.     Työsuhde-etuudet

Sekä meri- että maahenkilöstön lomautukset vähenivät viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Viime vuonna käytetyt Ruotsin valtion tukemat lyhytaikaiset lomautukset päättyivät 30. syyskuuta 2021.

2022 2021
MEUR 1.1.-31.12. 1.1.-31.12.

Palkat 110,5 75,9
Eläkekulut, maksupohjaiset järjestelyt    12,8 8,5
Muut henkilöstökulut    11,3 8,6
134,6 93,0
Valtion palautus -30,1 -20,4
Lyhytaikaistuki 0,2 -3,9
Yhteensä 104,7 68,7

7.     Poistot

2022 2021
MEUR 1.1.-31.12. 1.1.-31.12.

Poistot
Aineettomat hyödykkeet 0,4 0,3
Rakennukset ja rakennelmat 0,1 0,3
Vuokrakiinteistöjen perusparannusmenot 0,4 0,4
Alukset 21,9 15,6
Koneet ja kalusto 0,7 0,8
Käyttöoikeusomaisuus 3,0 2,3
Yhteensä 26,5 19,6

8. Liiketoiminnan muut kulut

2022 2021
MEUR 1.1.-31.12. 1.1.-31.12.

Myynti- ja markkinointikulut   18,4 8,9
Pesula- ja siivouskulut   21,2 9,3
Korjaus- ja kunnossapitokulut   10,9 7,6
Julkiset satama- ja alusmaksut   37,0 24,3
Polttoainekulut   96,6 41,6
Muut kulut   47,7 30,3
Yhteensä 231,8 122,0

9.     Rahoituskulut

2022 2021
MEUR 1.1.-31.12. 1.1.-31.12.

Korkokulut jaksotettuun hankintahintaan
arvostetuisa rahoitusveloista 4,8 3,4
Korkokulut vuokrasopimusveloista 0,3 0,2
Valuuttakurssitappiot 1,5 0,4
Takuuprovisiot ja muut rahoituskulut 5,6 1,5
Rahoituskulut yhteensä 12,3 5,5

10. Tuloverot

Konsernilla oli 31.12.2022 laskennallisia verovelkoja yhteensä 36,1miljoonaa euroa. Näistä 37,1miljoonaa euroa koskee laskennallisia verovelkoja ja 1,1miljoonaa euroa laskennallisia verosaamisia. Verotuksessa vahvistetut tappiot toimintavuodelta 2020 voidaan vähentää 10 vuoden aikana. Johdon arviointien ja oletusten perusteella Viking Line olettaa, että tappiot voidaan hyödyntää sen tulevia verotettavia tuloksia vastaan.

MEUR
Laskennalliset Kirjanpidon ja Tappiot Muut Yhteensä
verovelat verotuksen arvojen verotuksessa väliaikaiset
erot erot
koskien aineellisia
käyttö
-omaisuuhyödykkeitä
1.1.2022 36,7 -5,7 -0,1 30,9
Muuntoerot -0,2 - - -0,2
Kirjattu 0,5 4,6 0,2 5,3
tuloslaskelmaan
Kirjattu - - 0,0 0,0
suoraan omaan
pääomaan
31.12.2022 37,0 -1,1 0,1 36,1

11. Arvonalentumistestaus

Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden kirjanpitoarvot ovat säännönmukaisen tarkastelun kohteena sen havaitsemiseksi, onko ulkoisia tai sisäisiä viitteitä jonkin omaisuuserän arvon alentumisesta. Jos jonkin omaisuuserän osalta havaitaan tällaisia viitteitä, silloin määritellään kyseisen erän kerrytettävissä oleva rahamäärä. Konsernin alusten arvostus on yksi tärkeimmistä arviointia vaativista osa-alueista.

Johto on myös arvioinut, ettei konsernin muiden pitkäaikaisten varojen arvonalentumiskirjaukseen ole tarvetta.

12. Pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävät sijoitukset

Viking Line Abp:n omistukset Alandia Försäkring Abp:ssä ja Alandia Holding Abp:ssä tuottivat toimintavuoden aikana 2,0miljoonaa euroa. Alandia Försäkring Abp:stä tilikaudella saatu 1,4miljoonan euron osinko johtaa konsernin osalta vain positiiviseen kassavirtaan IAS28.10 -standardin mukaisesti.

13. Myyntisaamiset ja muut saamiset

Myyntisaamiset arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon IFRS 9:n mukaisesti. Myyntisaamisten ja muiden saamisten kirjanpitoarvojen katsotaan vastaavan niiden käypiä arvoja erien lyhytaikaisen luonteen perusteella.

14. Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät

Viking Line on sopinut M/S Rosellan myynnistä kreikkalaiselle Aegean Sea Lines Maritime Company -varustamolle 11,2miljoonalla eurolla. Aluksen kirjanpitoarvo on 2,4miljoonaa euroa. Alus toimitettiin 17. tammikuuta 2023.

15. Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset

MEUR 31.12.2022 31.12.2021

Vastuusitoumukset 1) 223,4 289,4
Omasta puolesta annetut 413,4 526,3
vakuudet 2)
Muut sitoumukset, joita ei 3,2 3,3
ole kirjattu kirjanpitoon
3)

1) Koskee lainoja ja limiittejä, joiden vakuudeksi on annettu alus-, kiinteistö- ja yrityskiinnityksiä, sekä muita vastuita, joita ei ole merkitty taseeseen ja jotka on katettu laitos- ja yrityskiinnityksillä.

2) Koskee alus-, yritys- ja laitoskiinnityksiä.

3) Alandia Holding Ab on sijoitetun pääoman lisäksi ottanut lainan Alandia Försäkring Abp:n osakkeiden ostamisen rahoittamiseksi. Viking Line Abp on osakassopimuksella sitoutunut sijoittamaan omistussuhteen mukaisesti rahavaroja Alandia Holding Ab:lle, jos Alandia Holding Ab tarvitsee varoja lainan lyhennyksiin.

16. Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat

Viking Line Abp on 8. joulukuuta 2022 sopinut M/S Rosellan myynnistä kreikkalaiselle Aegean Sea Lines Maritime Company -varustamolle 11,2 miljoonalla eurolla. Aluksen kirjanpitoarvo on 2,4miljoonaa euroa. Alus toimitettiin 17. tammikuuta 2023.

Helmikuussa 2023 yhtiö aloitti myös muutosneuvottelut, jotka koskevat osaa maahenkilöstöstä. Neuvotteluiden syynä on hallinnon mukauttaminen pienentyneen laivaston johdosta.

Hallitus ei ole tietoinen muista tilinpäätöspäivän jälkeisistä tapahtumista, joilla voisi olla vaikutuksia tilinpäätökseen.

Viking Line on vuonna 1959 perustettu varustamokonserni, joka liikennöi Itämerellä. Yhtiö harjoittaa laivaliikennettä aluksillaan Amorella, Gabriella, Mariella, Rosella, Viking Cinderella, Viking Grace ja Viking XPRS. Yhtiön alukset liikennöivät Ahvenanmaalta, Tukholmasta, Kapellskäristä, Turusta, Tallinnasta ja Helsingistä. Konsernin pääkonttori sijaitsee Maarianhaminassa.