Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Viking Line Abp             TOIMINTAKATSAUS              21.10.2020, klo 09.00

Covid-19 -pandemian seuraukset heikentävät Viking Linen tulosta

Tammikuu-syyskuu 2020 (tammikuu-syyskuu 2019)
  • Liikevaihto oli 154,2 miljoonaa euroa (380,8 Meur).
  • Liiketoiminnan muut tuotot olivat 16,7 miljoonaa euroa (0,2 Meur).
  • Liiketulos oli -35,2 miljoonaa euroa (17,5 Meur).
  • Rahoitustuotot ja -kulut olivat -3,1 miljoonaa euroa (-3,6 Meur).
  • Tulos ennen veroja oli -38,3 miljoonaa euroa (13,9 Meur).
  • Tulos verojen jälkeen oli -30,8 miljoonaa euroa (11,1 Meur).
  • Tulosennuste muuttumaton: Koko toimintavuoden 2020 tulos tulee olemaan negatiivinen.
Kolmas kvartaali 2020 (kolmas kvartaali 2019)
  • Liikevaihto oli 56,6 miljoonaa euroa (153,8 Meur).
  • Liiketulos oli -7,8 miljoonaa euroa (26,2 Meur).

Meneillään oleva Covid-19 -pandemia on heikentänyt vakavasti konsernin toimintaedellytyksiä. Kolmannen kvartaalin tulos, joka tavallisesti tuottaa suurimman osan vuoden tuloksesta, oli tappiollinen ja täten huomattavasti paljon huonompi 2020 kuin aikaisempina vuosina Covid-19 -pandemian takia. Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut vähenivät jakson aikana. Suuri osa henkilökunnasta Suomessa on lomautettu. Ruotsissa ja Virossa on käytetty lyhytaikaislomautuksia. Myös kulut tavaroista ja palveluista sekä liiketoiminnan muut kulut vähenivät.

Toimitusjohtaja Jan Hanses kommentoi

Ennalta aavistamaton ulkopuolinen maailmanlaajuinen pandemia on vaikuttanut osavuositulokseen tuntuvasti. Pandemia on edelleen vaikuttanut yksilöihin, yrityksiin ja markkinoihin kolmannen vuosineljänneksen aikana. Vuoden kolmas kvartaali alkoi heinäkuussa pitkälti matkustusrajoitusten vapauttamisella liikennöintialueellamme. Ainoastaan matkustusrajoitukset Ruotsista Suomeen olivat jäljellä, valitettavasti huomattavan negatiivisin vaikutuksin konsernille. Tästä huolimatta konsernin kaikki alukset liikennöivät heinä- ja elokuun aikana. Helsingin ja Tukholman välinen liikenne oli edelleen suljettu ja linjan alukset liikennöivät Helsingin ja Tallinnan välillä sekä uudella risteilyreitillä Helsingin, Maarianhaminan ja Tallinnan välillä.

Liikenne vaikeutui olennaisesti elokuun toisella viikolla, kun Suomen viranomaiset julkistivat suunnitelmansa ankarimmista karanteenisäännöistä ensisijaisesti Ruotsista Suomeen tuleville. Säännöt vaihtelivat elokuun aikana ja syyskuussa maahantuloa vapautettiin niin, että matkustus Ruotsista sallittiin. Tätä jatkui kuitenkin vain kaksi viikkoa, jonka jälkeen rajoitukset palautettiin. Tämä osittain epäselvä ja epäjohdonmukainen viranomaisten viestintä koetteli matkustusta ja myyntiä olennaisesti elokuun puolivälistä alkaen. Syyskuun lopulla oli varaustilanteessa pieni positiivinen poikkeama mutta se poistettiin uudelleen käyttöönotetuilla matkustusrajoituksilla. Toiminnan rajoituksista huolimatta olemme ylläpitäneet matkustaja- ja rahtiliikennettä maidemme välillä katkeamattomasti ja siten turvanneet liikennemallin, joka on jatkunut yli puoli vuosisataa ja jatkuu edelleen.

Kolmannen kvartaalin aikana kustannusten sopeuttamista jatkettiin. Elo- ja syyskuun aikana toteutettiin MBL-neuvottelut Ruotsissa ja yhteistoimintaneuvottelut Suomessa tarkoituksena maissa olevan henkilöstön ja konsernin Ruotsissa rekisteröidyn Viking Cinderellan henkilöstön toiminnan tehostaminen. Henkilöstömme on kantanut painavaa taakkaa lomautuksien ja vähennysten muodossa, joita on ollut kaikissa konsernin toimintamaissa. Lomautukset ovat olleet niin osa-aikaisia kuin suurelta osin kokoaikaisia. Henkilöstön kiinnostus on ollut ihailtavaa, kun työtilaisuuksia on valmisteltu. Arvostan paljon heidän voimakkaita ponnistelujaan tänä vaikeana aikana.

Maksuvalmiutemme on ollut kireä kolmannen kvartaalin lopussa. Neuvottelut rahoittajiemme kanssa jatkuivat kolmannen kvartaalin aikana ja 15. lokakuuta valtioneuvosto myönsi valtion takaukset yhteensä 38,7 miljoonan euron lisälainalle, mikä tullaan osittain nostamaan seuraavan kuukauden aikana ja joka turvaa maksuvalmiutemme.

Taficom on aloittanut hankintamenettelyn, joka koskee julkista liikennevelvoitetta linjoillamme Turku-Maarianhamina-Tukholma, Maarianhamina-Kapellskär ja Helsinki-Tallinna. Viking Line aikoo osallistua hankintamenettelyyn.Varmistaaksemme turvalliset rutiinit poikkeusoloissa ja vahvistaaksemme matkustajiemme luottamusta liikenteeseemme myös Covid-19 -pandemian aikana Viking Line sai ensimmäisenä varustamona maailmassa luokituslaitoksen Det Norske Veritas Germanischer Lloydin verifioinnin, joka koskee laivaston kaikkia seitsemää alusta sekä toimintaa kuudessa terminaalissa. Verifiointi vahvistaa kykyämme käsitellä ja ehkäistä tartunnanvaaraa mukaan lukien Covid-19.

Toimet tartuntojen ehkäisemiseksi ovat toimineet tehokkaasti ja mittauksemme osoittaa, että asiakkaamme käsittävät ne positiivisiksi. On kuitenkin ajan kysymys koska kysyntä markkinoillamme voidaan asteittain rakentaa uudelleen. Viking Line ja henkilökuntamme ovat valmiita kantamaan sen vastuun, joka tarvitaan asiakkaidemme luottamuksen palauttamiseksi. Henkilökuntamme kiinnostus myös tässä suhteessa on ollut tavattoman luottamusta herättävää.

Reagoimme nopeasti kriisiin ja sopeutimme toiminnan muuttuneeseen markkinatilanteeseen. Markkinoiden kehitystä on edelleen vaikeaa arvioida ja kestää kauan ennen kuin näemme toipumista. Aiomme jatkossa keskittyä siihen mihin voimme vaikuttaa tänä haastavana aikana: myydä matkaelämyksiä ja rahtipalveluja, palvella asiakkaitamme, turvata henkilöstömme terveys, harjoittaa toimintaamme niin tehokkaasti kuin mahdollista, turvata taloudellinen kestävyytemme ja ajaa uudisrakennustamme eteenpäin.

Liikevaihto ja tulos

Konsernin liikevaihto supistui 59,5 prosentilla ja oli 154,2 miljoonaa euroa jaksolla 1. tammikuuta-30. syyskuuta 2020 (380,8 Meur 1. tammikuuta-30. syyskuuta 2019). Liiketulos oli -35,2 miljoonaa euroa (17,5 Meur).

Matkustajatoiminnan tuotot vähenivät 64,3 prosentilla ja olivat 123,2 miljoonaa euroa (344,7 Meur), samalla kun rahtitoiminnan tuotot olivat 29,7 miljoonaa euroa (34,3 Meur). Myyntikate oli 114,9 miljoonaa euroa (279,6 Meur). Käyttökulut vähenivät 39,0 prosentilla 148,7 miljoonaan euroon (243,8 Meur).

Kolmannella kvartaalilla 1. heinäkuuta-30. syyskuuta 2020 konsernin liikevaihto oli 56,6 miljoonaa euroa (153,8 Meur 1. heinäkuuta-30. syyskuuta 2019). Liiketulos oli -7,8 miljoonaa euroa (26,2 Meur).

Matkustajatoiminnan tuotot vähenivät kolmannella kvartaalilla 67,0 prosentilla ja olivat 47,2 miljoonaa euroa (142,9 Meur), samalla kun rahtitoiminnan tuotot olivat 9,0 miljoonaa euroa (10,3 Meur). Myyntikate oli 41,3 miljoonaa euroa (113,8 Meur). Käyttökulut vähenivät 46,3 prosentilla 43,8 miljoonaan euroon (81,6 Meur).

Liikenne ja markkinat

Konserni harjoittaa matkustaja- ja rahtiliikennettä seitsemällä aluksella pohjoisella Itämerellä. Alukset liikennöivät samoilla linjoilla kuin 2019, kuitenkin niin, että alukset, jotka tavallisesti liikennöivät Helsingin ja Tukholman välillä, olivat osittain uusilla reiteillä rajoitetuin aikatauluin. Jakson aikana useat alukset ovat kokonaan tai osittain seisoneet satamissa Covid-19 -pandemian takia. Jakson 19. maaliskuuta - 18. kesäkuuta aikana on harjoitettu pääasiassa ainoastaan rahtiliikennettä viranomaispäätösten takia. Matkustajaliikenteen kapasiteettia on rajoitettu sen jälkeen, kun se aloitettiin uudelleen. Amorella ajoi karille 20. syyskuuta Ahvenanmaan saaristossa. Karilleajo ei aiheuttanut henkilövahinkoja. Gabriella korvasi aluksen linjalla Turku-Maarianhamina/Långnäs-Tukholma.

Matkustajamäärä Viking Linen aluksilla oli raportointikauden aikana 1 642 179 matkustajaa (4 897 632). Konsernin kokonaismarkkinaosuus liikennöintialueella oli arviolta 26,5 % (32,6 %).

Viking Linen rahtimäärät olivat 93 040 yksikkökuormaa (100 026). Konsernin rahtimarkkinaosuus oli arviolta 17,0 % (18,3 %). Kuljetettujen henkilöautojen markkinaosuus oli arviolta 26,4 % (32,6 %)

Investoinnit ja rahoitus

Konsernin investoinnit olivat 11,7 miljoonaa euroa (26,8 Meur), mistä 5,3 miljoonaa euroa (22,1 Meur) koskee investointeja rakenteilla olevaan alukseen. Konsernin investoinnit yhteensä olivat 7,6 prosenttia liikevaihdosta (7,0 %).

30. syyskuuta 2020 konsernin pitkäaikaiset korolliset velat olivat 75,7 miljoonaa euroa (104,3 Meur). Omavaraisuusaste oli 48,9 %, kun se oli 50,6 % edellisenä vuonna.

Konsernin rahavarat olivat syyskuun lopussa 28,6 miljoonaa euroa (57,6 Meur). Myönnetyt käyttämättömät luottolimiitit konsernissa olivat 0,8 miljoonaa euroa 30. syyskuuta 2020 (15,1 Meur). Liiketoiminnan nettorahavirta oli -24,1 miljoonaa euroa (25,0 Meur).

Investointien nettorahavirta oli -11,2 miljoonaa euroa (-26,3 Meur) ja rahoituksen nettorahavirta oli -1,1 miljoonaa euroa (-2,8 Meur).

Valtioneuvosto on 15. lokakuuta 2020 hyväksynyt valtion takaukset Viking Linen likviditeettilainoille enintään 38,7 miljoonaan euroon. Likviditeettilainoilla Viking Line aikoo turvata yhtiön maksuvalmiuden ja jatkaa siten taloudellisesti vakaata toimintaa koronakriisin seurauksena syntyneessä tilanteessa. Valtion takausten lisäksi liikepankit takaavat 4,3 miljoonaa euroa.

Viking Line sitoutuu olemaan jakamatta osinkoja tai suorittamatta muita varojenjakoa, kunnes takauksiin ja lainoihin liittyvät velvoitteet ovat kokonaan päättyneet.

Likviditeettiä voidaan vahvistaa myös pääomaa lisäämällä omistajilta tai varoja myymällä.

Viking Line Abp on sopinut 14. heinäkuuta 2020 Finnvera Oyj:n ja Suomen Vientiluotto Oy:n kanssa kauden 1.7.2020-1.2.2021 aikana erääntyvien 14,9 miljoonan euron lainalyhennysten lykkäyksestä. Lyhennykset erääntyvät viimeistään 10. tammikuuta 2025 samanaikaisesti lainan viimeisen lyhennyksen kanssa. Lykätyt lyhennykset voidaan maksaa etukäteen ja lainan korko ja maturiteetti säilytetään muuttumattomana. Osingonjako lainan maturiteetin aikana edellyttää, että lykätyt lyhennykset maksetaan.

Osa konsernin lainasopimuksista sisältää markkinaehtoisia lainakovenantteja. Konsernille on myönnetty ajallisesti rajoitettu poikkeus niistä ehdoista, jotka rikottiin kolmannen kvartaalin aikana, niiden lainojen osalta, jotka on jo nostettu.

Viking Linella on sitova lupaus 152,0 miljoonan euron lainasta laivatilauksen rahoittamiseksi. Lainan nostoajankohtaa on pidennetty. Kovenanttiehtojen soveltamisesta käydään neuvotteluja.Yhtiöllä on pankkitakaus maksettujen 38,8 miljoonan euron ennakkomaksujen sekä korkojen palautuksen vakuudeksi siinä tapauksessa, että laivanrakennussopimus irtisanottaisiin.

Organisaatio ja henkilöstö

Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 1 767 henkilöä (2 674), joista emoyhtiössä 1 228 (2 025). Maissa työskenteli 418 henkilöä (603) ja merellä 1 349 henkilöä (2 071).

Konsernin oman henkilökunnan lisäksi Viking XPRS miehitettiin keskimäärin 161 (244) vuokratyönantajan palveluksessa olevalla henkilöllä.

Henkilöstön määrä 2020 on huomattavasti alhaisempi kuin 2019 koska suuri osa henkilökunnasta on ollut lomautettuna jakson aikana. Yhteistoimintaneuvottelut aloitettiin syyskuussa koskien konsernin maissa olevaa henkilöstöä sekä Viking Cinderellan merihenkilöstöä. Suunnitellut toimenpiteet voivat johtaa henkilöstön osa-aikaistamiseen, lomauttamiseen tai irtisanomiseen ja ne koskevat noin 120 maissa työskentelevää henkilöä ja noin 80 merillä työskentelevää henkilöä.

Riskitekijöitä

Covid-19 -pandemia on vaikuttanut Viking Linen tulokseen ja maksuvalmiuteen huomattavasti jakson aikana ja negatiivinen vaikutus jatkuu merkittävän aikaa.

Epävarmuus viranomaisten vaatimuksista ja matkustajaliikenteen rajoituksista sekä markkinoiden kysynnästä tulee vaikuttamaan Viking Linen toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan.

Konsernin lainat on sidottu lainaehtoihin, jotka sisältävät vaatimuksia kannattavuudesta, maksuvalmiudesta ja omavaraisuusasteesta. Rahoittajat voivat vaatia ennenaikaisia lainanmaksuja tai irtisanoa lainat, jos ehtoja ei täytetä.

Konserni on aiemmin tehnyt kiinteähintaisia sopimuksia koskien osaa konsernin polttoainekulutusta vuonna 2020. Tästä seuraa, että Viking Line on sitoutunut ostamaan tietyn määrän polttoainetta, vaikka sovittua määrä ei käytetä.

Näkymät koko toimintavuodelle 2020

Covid-19 -pandemian seuraukset ovat heikentäneet konsernin tulosta ja taloudellista asemaa myös korkeasesongin aikana. Koko toimintavuoden 2020 tulos tulee olemaan negatiivinen.

Konsernin
tuloslaskelma

2020 2019 2020 2019 2019
MEUR Liite 1.7.-30.9. 1.7.-30.9. 1.1.-30.9. 1.1.-30.9. 1.1.-31.12.

LIIKEVAIHTO 4 56,6 153,8 154,2 380,8 496,4

Liiketoiminnan muut 5 0,7 0,0 16,7 0,2 0,4
tuotot

Kulut
Tavarat ja palvelut 15,3 40,0 39,3 101,2 133,1
Palkat ja työsuhde 6 15,5 29,5 56,6 88,4 117,1
-etuuksista
aiheutuneet
kulut
Poistot ja 6,0 6,0 18,1 18,4 24,6
arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut 28,3 52,1 92,1 155,5 204,6
kulut
65,1 127,6 206,1 363,5 479,4

LIIKETULOS -7,8 26,2 -35,2 17,5 17,4

Rahoitustuotot 0,0 0,0 0,0 0,4 0,5
Rahoituskulut -1,0 -1,3 -3,1 -4,0 -4,3

TULOS ENNEN VEROJA -8,8 24,9 -38,3 13,9 13,6

Tuloverot 7 1,7 -5,0 7,6 -2,8 -2,7

TILIKAUDEN TULOS -7,1 19,9 -30,8 11,1 10,8

Tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille -7,1 19,9 -30,8 11,1 10,8

Osakekohtainen tulos,
laimentamaton ja
laimennusvaikutuksella -0,66 1,84 -2,85 1,03 1,00
oikaistu, euroa

Konsernin laaja
tuloslaskelma

2020 2019 2020 2019 2019
MEUR 1.7.-30.9. 1.7.-30.9. 1.1.-30.9. 1.1.-30.9. 1.1.-31.12.

TILIKAUDEN TULOS -7,1 19,9 -30,8 11,1 10,8

Erät, jotka saatetaan
myöhemmin siirtää
tulosvaikutteiseksi
Muuntoerot -0,1 -0,3 -0,2 -0,8 -0,3

Erät, joita ei
siirretä
tulosvaikutteisiksi
Käypään arvoon laajan
tuloksen kautta
kirjattavien
rahoitusvarojen käyvän 0,0 - 0,0 - -3,9
arvon muutos

Muut laajan tuloksen -0,1 -0,3 -0,2 -0,8 -4,2
erät
yhteensä

TILIKAUDEN LAAJA TULOS -7,2 19,6 -31,0 10,3 6,6

Laajan tuloksen
jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille -7,2 19,6 -31,0 10,3 6,6

Konsernitase

MEUR Liite 30.09.2020 30.09.2019 31.12.2019

VARAT

Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 3,1 3,3 3,3
Maa-alueet 0,6 0,6 0,6
Rakennukset ja 6,9 7,4 7,3
rakennelmat
Vuokrakiinteistöjen 1,9 2,2 2,2
perusparannusmenot
Alukset 256,5 268,7 266,0
Koneet ja kalusto 3,5 4,2 3,9
Käyttöoikeusomaisuus 5,1 5,6 5,2
Ennakkomaksut, 54,4 48,0 49,5
rakenteilla oleva alus
Käypään arvoon laajan
tuloksen kautta 
kirjattavat 28,0 32,0 28,1
rahoitusvarat 
Pitkäaikaiset varat 359,9 371,9 366,0
yhteensä

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 15,7 16,9 16,9
Tuloverosaamiset - - 0,4
Myyntisaamiset ja muut 9 21,9 39,8 28,0
saamiset
Rahavarat 28,6 57,6 62,8
Lyhytaikaiset varat 66,1 114,4 108,1
yhteensä

VARAT YHTEENSÄ 426,0 486,3 474,0

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Oma pääoma
Osakepääoma 1,8 1,8 1,8
Rahastot 1,9 5,8 1,9
Muuntoerot -2,6 -2,9 -2,5
Kertyneet voittovarat 203,1 234,1 233,9
Emoyhtiön omistajille 204,2 238,8 235,1
kuuluva oma pääoma

Oma pääoma yhteensä 204,2 238,8 235,1

Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset 7 29,4 37,4 37,7
verovelat
Korolliset velat 75,7 104,3 100,0
Vuokrasopimusvelat 3,3 3,9 3,6
Pitkäaikaiset velat 108,4 145,6 141,3
yhteensä

Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 50,4 23,5 23,5
Vuokrasopimusvelat 1,8 1,7 1,7
Tuloverovelat 0,0 2,2 2,1
Ostovelat ja muut 61,2 74,3 70,3
velat
Lyhytaikaiset velat 113,5 101,8 97,6
yhteensä

Velat yhteensä 221,8 247,4 238,9

OMA PÄÄOMA JA VELAT 426,0 486,3 474,0
YHTEENSÄ

Konsernin
rahavirtalaskelma

2020 2019 2019
MEUR 1.1-30.9. 1.1-30.9. 1.1-31.12.

LIIKETOIMINNAN
RAHAVIRTA

Tilikauden tulos -30,8 11,1 10,8
Oikaisut
  Poistot ja 18,1 18,4 24,6
arvonalentumiset
  Pitkäaikaisten 0,0 0,0 0,0
varojen
myyntivoitot/-tappiot
  Muut erät, joihin ei 0,1 0,6 0,4
liity rahavirtaa
  Korkokulut ja muut 2,6 2,8 3,8
rahoituskulut
  Korkotuotot ja muut 0,0 0,0 -0,1
rahoitustuotot
  Osinkotuotot - -0,4 -0,4
  Tuloverot -7,6 2,8 2,7

Käyttöpääoman
muutokset
  Myyntisaamisten ja 6,1 -9,1 2,7
muiden saamisten
muutos
  Vaihto-omaisuuden 1,3 -0,6 -0,6
muutos
  Ostovelkojen ja -8,4 3,6 -1,2
muiden
velkojen muutos

Maksetut korot -3,1 -3,4 -3,4
Maksetut muut -0,4 -0,4 -0,5
rahoituskulut
Saadut korot - 0,0 0,0
Saadut muut 0,0 0,0 0,1
rahoitustuotot
Maksetut verot -2,3 -0,5 -0,8

LIIKETOIMINNAN -24,1 25,0 38,0
NETTORAHAVIRTA

INVESTOINNIT
Alusinvestoinnit -5,9 -3,9 -5,4
Investoinnit muihin -0,5 -0,7 -1,0
aineettomiin ja
aineellisiin
hyödykkeisiin
Ennakkomaksut -5,3 -22,1 -23,6
EU-tuki 0,4 - -
Investoinnit käypään
arvoon laajan tuloksen
kautta 
kirjattaviin - 0,0 0,0
rahoitusvaroihin
Muiden aineettomien ja 0,0 0,0 0,1
aineellisten
hyödykkeiden
myynti
Käypään arvoon laajan
tuloksen kautta 
kirjattavien 0,0 - -
rahoitusvarojen
myynti 
Käypään arvoon laajan
tuloksen kautta 
kirjattavien 0,1 - -
rahoitusvarojen
takaisinmaksut
Saadut osingot - 0,4 0,4

INVESTOINTIEN -11,2 -26,3 -29,5
NETTORAHAVIRTA

RAHOITUS
Pitkäaikaisten - 20,0 20,0
velkojen
nostot
Pitkäaikaisten -11,8 -19,2 -23,5
velkojen
lyhennykset
Lyhytaikaisten 14,4 - -
korollisten velkojen
muutos
Vuokrasopimusvelkojen -1,5 -1,5 -1,9
lyhennykset
Maksetut osingot - -2,2 -2,2

RAHOITUKSEN 1,1 -2,8 -7,6
NETTORAHAVIRTA

RAHAVAROJEN MUUTOS -34,2 -4,2 0,9
Rahavarat tilikauden 62,8 61,8 61,8
alussa

RAHAVARAT TILIKAUDEN 28,6 57,6 62,8
LOPUSSA
 
Laskelma konsernin
oman pääoman
muutoksia

             
Emoyhtiön
omistajille
kuuluva oma
pääoma

Osake- Muunto Kertyneet Oma
- pääoma
MEUR pääoma Rahastot erot voittovarat yhteensä

OMA PÄÄOMA 1.1.2020 1,8 1,9 -2,5 233,9 235,1

Tilikauden tulos -30,8 -30,8
Muuntoerot 0,0 -0,2 -0,1 -0,2
Käypään arvoon
laajan tuloksen
kautta 
kirjattavien 0,0 0,0
rahoitusvarojen
myynti 
Tilikauden laaja - 0,0 -0,2 -30,8 -31,0
tulos

Osingonjako - -
Liiketoimet - - - - -
emoyhtiön
omistajien kanssa

OMA PÄÄOMA 1,8 1,9 -2,6 203,1 204,2
30.9.2020

             
Emoyhtiön
omistajille
kuuluva oma
pääoma

Osake- Muunto Kertyneet Oma
- pääoma
MEUR pääoma Rahastot erot voittovarat yhteensä

OMA PÄÄOMA 1.1.2019 1,8 5,8 -2,3 225,3 230,7

Tilikauden tulos 11,1 11,1
Muuntoerot 0,0 -0,6 -0,2 -0,8
Tilikauden laaja - 0,0 -0,6 10,9 10,3
tulos

Osingonjako -2,2 -2,2
Liiketoimet - - - -2,2 -2,2
emoyhtiön
omistajien kanssa

OMA PÄÄOMA 1,8 5,8 -2,9 234,1 238,8
30.9.2019
 
Konsernin tuloslaskelma
vuosineljänneksittäin

2020 2020 2020 2019
MEUR Q3 Q2 Q1 Q4

LIIKEVAIHTO 56,6 22,6 75,0 115,6

Liiketoiminnan muut tuotot 0,7 14,9 1,2 0,2

Kulut
Tavarat ja palvelut 15,3 4,0 20,0 31,9
Palkat ja työsuhde-etuuksista 15,5 13,8 27,3 28,7
aiheutuneet kulut
Poistot ja arvonalentumiset 6,0 6,0 6,1 6,1
Liiketoiminnan muut kulut 28,3 19,6 44,2 49,2
65,1 43,4 97,7 115,9

LIIKETULOS -7,8 -5,9 -21,5 -0,1

Rahoitustuotot 0,0 0,0 0,0 0,1
Rahoituskulut -1,0 -0,2 -1,9 -0,3

TULOS ENNEN VEROJA -8,8 -6,1 -23,4 -0,3

Tuloverot 1,7 1,2 4,7 0,0

TILIKAUDEN TULOS -7,1 -4,9 -18,7 -0,3

Tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille -7,1 -4,9 -18,7 -0,3

Osakekohtainen tulos,
laimentamaton ja
laimennusvaikutuksella -0,66 -0,46 -1,74 -0,03
oikaistu, euroa

Konsernin laaja
tuloslaskelma 
vuosineljänneksittäin

2020 2020 2020 2019
MEUR Q3 Q2 Q1 Q4

TILIKAUDEN TULOS -7,1 -4,9 -18,7 -0,3

Erät, jotka saatetaan
myöhemmin siirtää
tulosvaikutteiseksi
Muuntoerot -0,1 0,9 -1,1 0,5

Erät, joita ei siirretä
tulosvaikutteisiksi
Käypään arvoon laajan
tuloksen kautta 
kirjattavat rahoitusvarat  0,0 - - -3,9

Muut laajan tuloksen erät -0,1 0,9 -1,1 -3,4
yhteensä

TILIKAUDEN LAAJA TULOS -7,2 -4,0 -19,8 -3,7

Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille -7,2 -4,0 -19,8 -3,7
 
Annetut vakuudet ja
vastuusitoumukset

MEUR 30.09.2020 31.12.2019

Vastuusitoumukset 126,9 138,7
Omasta puolesta annetut vakuudet 255,4 255,5
Investointisitoumukset, joita ei 159,1 158,1
kirjattu kirjanpitoon
 - kokonaisarvo 200,0 198,2

Viking Linella on sitova lupaus
152,0 miljoonan euron lainasta
laivatilauksen rahoittamiseksi.
Lainan nostoajankohtaa 
on pidennetty. Kovenanttiehtojen
soveltamisesta käydään
neuvotteluja. Yhtiöllä on
pankkitakaus maksettujen
38,8 miljoonan euron
ennakkomaksujen sekä korkojen
palautuksen vakuudeksi siinä
tapauksessa,
että laivanrakennussopimus
irtisanottaisiin.

Tunnusluvut ja tilastot

2020 2019 2019
1.1.-30.9. 1.1.-30.9. 1.1.-31.12.

Oma pääoma per osake, euroa 18,90 22,12 21,77
Omavaraisuusaste 48,9 % 50,6 % 50,7 %

Investoinnit, Meur 11,7 26,8 29,9
 - % liikevaihdosta 7,6 % 7,0 % 6,0 %

Matkustajat 1 642 179 4 897 632 6 300 480
Yksikkökuormat 93 040 100 026 133 940

Henkilöstö, keskimäärin 1 767 2 674 2 632

Tulos per osake = (Tulos ennen
veroja - tuloverot +/-
vähemmistöosuus) / Osakkeiden
lukumäärä keskimäärin
Oma pääoma per osake = Emoyhtiön
omistajille kuuluva oma pääoma /
Osakkeiden lukumäärä
tilinpäätöspäivänä
Omavaraisuusaste, % = (Oma
pääoma mukaan luettuna
vähemmistöosuus) / (Taseen
loppusumma - saadut ennakot)

Pyöristyksistä voi syntyä +/-
0,1 miljoonan euron
pyöristyseroja.
 

Konsernin tilinpäätöstiedote toimintavuodelta 2020 julkaistaan 18. helmikuuta 2021.
 

Maarianhamina 20. elokuuta 2020

 

VIKING LINE ABP

Jan Hanses
Toimitusjohtaja

Toimintakatsauksen tammikuu-syyskuu 2020 liitetiedot

1. Laadintaperiaatteet

Tämä toimintakatsaus ei ole IAS 34 -standardin mukaisesti laadittu osavuosikatsaus.

Lyhyen maksuajan omaavien rahavarojen kirjanpitoarvojen katsotaan vastaavan niiden käypiä arvoja. Myyntisaamisten ja muiden saamisten sekä ostovelkojen ja muiden velkojen kirjanpitoarvojen katsotaan vastaavan niiden käypiä arvoja erien lyhytaikaisen luonteen vuoksi. Korollisten velkojen kirjanpitoarvot vastaavat niiden käypiä arvoja.

Toimintakatsaus on muuten laadittu samojen tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden, arviointien ja arvostusten mukaan kuin viimeisessä tilinpäätöksessä, ellei muuta ilmene alla olevista liitetiedoista. Toimintakatsausta ei ole tilintarkastettu.

Pyöristyksistä voi syntyä +/- 0,1 miljoonan euron pyöristyseroja.

2.
Arvioinnit ja oletukset

Laadittaessa konsernitilinpäätöstä IFRS -standardien mukaisesti yritysjohto joutuu arvioinneissaan ja oletuksissaan turvautumaan tulevaisuuden arviointeihin, joilla on vaikutusta tilinpäätöksessä esitettyjen varojen ja velkojen, tuottojen ja kulujen sekä muun informaation lukuihin. Tilinpäätöksen sisältämät arviot ja oletukset perustuvat johdon parhaaseen näkemykseen tilinpäätöksen julkistamisen hetkellä.

Covid-19 -pandemia on heikentänyt vakavasti konsernin toimintaedellytyksiä ja se vaikuttaa sekä tuloslaskelmaan että taseeseen. Suurimmat muutokset esitetään alla olevissa liitetiedoissa. Tällä hetkellä on vaikea arvioida, miten pitkäaikainen pandemiasta tulee ja sen vaikutuksista Viking Linen tulevaisuuden tulokseen, taloudelliseen asemaan ja kassavirtoihin. Toteutumat voivat poiketa tehdyistä arvioinneista ja oletuksista.

3.
Going concern, riskit ja maksuvalmius

Covid-19 -pandemia on olennainen epävarmuustekijä, joka voi johtaa siihen, että yrityksen kyky jatkaa toimintaansa on epävarmaa, jos pandemiaan liittyvät riskit toteutuvat kokonaan.

Tämä toimintakatsaus on laadittu going concern -periaatteita noudattaen. Viking Linen hallitus arvioi, että yritys voi jatkaa toimintaansa ja täyttää velvoitteensa ainakin 12 kuukautta tämän raportin laatimisesta. Arvio perustuu toimintasuunnitelmaan, jonka hallitus on hyväksynyt ja mikä ottaa huomioon Covid-19 -pandemian vaikutukset sekä lisärahoituksen.

Valtioneuvosto on 15. lokakuuta 2020 hyväksynyt valtion takaukset Viking Linen likviditeettilainoille enintään 38,7 miljoonaan euroon. Likviditeettilainoilla Viking Line aikoo turvata yhtiön maksuvalmiuden ja jatkaa siten taloudellisesti vakaata toimintaa koronakriisin seurauksena syntyneessä tilanteessa. Valtion takausten lisäksi liikepankit takaavat 4,3 miljoonaa euroa.

Viking Line sitoutuu olemaan jakamatta osinkoja tai suorittamatta muita varojenjakoa, kunnes takauksiin ja lainoihin liittyvät velvoitteet ovat kokonaan päättyneet.

Likviditeettiä voidaan vahvistaa myös pääomaa lisäämällä omistajilta tai varoja myymällä.

Viking Line Abp on sopinut 14. heinäkuuta 2020 Finnvera Oyj:n ja Suomen Vientiluotto Oy:n kanssa kauden 1.7.2020-1.2.2021 aikana erääntyvien 14,9 miljoonan euron lainalyhennysten lykkäyksestä. Lyhennykset erääntyvät viimeistään 10. tammikuuta 2025 samanaikaisesti lainan viimeisen lyhennyksen kanssa. Lykätyt lyhennykset voidaan maksaa etukäteen ja lainan korko ja maturiteetti säilytetään muuttumattomana. Osingonjako lainan maturiteetin aikana edellyttää, että lykätyt lyhennykset maksetaan.

Osa konsernin lainasopimuksista sisältää markkinaehtoisia lainakovenantteja. Konsernille on myönnetty ajallisesti rajoitettu poikkeus niistä ehdoista, jotka rikottiin kolmannen kvartaalin aikana niiden lainojen osalta, jotka on jo nostettu.

Viking Linella on sitova lupaus 152,0 miljoonan euron lainasta laivatilauksen rahoittamiseksi. Lainan nostoajankohtaa on pidennetty. Kovenanttiehtojen soveltamisesta käydään neuvotteluja. Yhtiöllä on pankkitakaus maksettujen 38,8 miljoonan euron ennakkomaksujen sekä korkojen palautuksen vakuudeksi siinä tapauksessa, että laivanrakennussopimus irtisanottaisiin.

4.
Segmentti-informaatio

Konsernin liikevaihto supistui 59,5 prosentilla ja matkustajatoiminnan tuotot vähenivät 64,3 prosentilla viranomaisten matkustusrajoitusten sekä markkinoiden kysynnän takia Covid-19 -pandemian yhteydessä.

Segmenttitiedot konserni

2020 2019 2019
TOIMINTASEGMENTIT, MEUR 1.1.-30.9. 1.1.-30.9. 1.1.-31.12.

Liikevaihto
Alukset 151,6 374,3 487,9
Jakamaton 2,7 6,6 8,6
Toimintasegmentit yhteensä 154,3 380,9 496,5
Eliminoinnit -0,1 -0,1 -0,1
Konsernin liikevaihto yhteensä 154,2 380,8 496,4

Liiketulos
Alukset -32,0 49,4 60,8
Jakamaton -3,2 -31,9 -43,4
Konsernin liiketulos yhteensä -35,2 17,5 17,4

LIIKEVAIHTO
Matkustajatoiminnan tuotot 123,2 344,7 448,4
Rahtitoiminnan tuotot 29,7 34,3 45,6
Muut tuotot 1,3 1,8 2,4
Yhteensä 154,2 380,8 496,4

5.
Liiketoiminnan muut tuotot

Konserni on saanut tukea rahtiliikenteelle huoltovarmuustarkoituksessa Huoltovarmuuskeskukselta 19. maaliskuuta - 18 kesäkuuta neljälle konsernin alukselle linjoilla Turku-Långnäs-Tukholma, Maarianhamina-Kapellskär ja Helsinki-Tallinna. Tuki on kattanut liikenteen muuttuvat kulut ja osan kiinteistä kuluista ottaen huomioon rahtiliikenteen tuotot ja matkustajaliikenteen katteen. Konserni on myös saanut likviditeettitukea Ahvenanmaan maakuntahallitukselta jakson aikana. Ruotsalaiset tytäryhtiöt ovat saaneet muutostukea. Tuet esitetään valtion tukina liiketoiminnan muissa tuotoissa.

2020 2019
MEUR 1.1.-30.9. 1.1.-30.9.

Julkiset tuet 16,2 -
Vuokratuotot kiinteistöistä 0,1 0,1
Myyntivoitot 0,0 0,0
Muut tuotot 0,5 0,1
Yhteensä 16,7 0,2

6.
Työsuhde-etuudet

Suuri osa henkilökunnasta Suomessa on lomautettu. Ruotsissa ja Virossa on käytetty hyväksi valtion subventoimia lyhytaikaislomautuksia. Lomautukset ovat olleet osa-aikaisia ja aluksilla suurelta osin kokoaikaisia lomautuksia.

Konserni saa EU:n suuntaviivojen mukaista valtiollista tukea Suomesta ja Ruotsista koskien merihenkilöstön veroja ja sosiaalimenoja. Konserni on saanut lyhytaikaistukea Ruotsissa ja Virossa lyhytaikaisiin lomautuksiin. Valtion palautus ja lyhytaikaistuki esitetään tuloslaskelman palkka- ja työsuhde-etuuksista aiheutuneiden kulujen yhteydessä sillä kaudella, jolloin palautusten peruste on syntynyt.

2020 2019
MEUR 1.1.-30.9. 1.1.-30.9.

Palkat 62,0 92,1
Eläkekulut, maksupohjaiset järjestelyt     6,7 11,4
Muut henkilöstökulut     7,6 9,9
76,3 113,4
Valtion palautus -14,7 -25,0
Lyhytaikaistuki -4,9 -
Yhteensä 56,6 88,4

7.
Tuloverot

Konsernilla on per 30.9.2020 laskennallisia verovelkoja yhteensä 29,4 miljoonaa euroa. Näistä 37,9 miljoonaa euroa koskee laskennallisia verovelkoja ja 8,5 miljoonaa euroa laskennallisia verosaamisia. Konsernilla ei ollut verotuksessa vahvistettuja tappioita vuoden 2019 lopussa. Verotuksessa vahvistetut tappiot toimintavuodelta 2020 voidaan vähentää 10 vuoden ajan. Johdon arviointeihin ja oletuksiin perustuen Viking Line olettaa, että tappiot voidaan hyödyntää sen tulevia verotettavia tuloksia vastaan.

8.
Arvonalentumistestaus

Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden kirjanpitoarvot ovat säännönmukaisen tarkastelun kohteena sen havaitsemiseksi, onko ulkoisia tai sisäisiä viitteitä siitä, että jonkin omaisuuserän arvo on alentunut. Mikäli jonkun omaisuuserän osalta havaitaan tällaisia viitteitä, silloin määritellään kyseisen erän kerrytettävissä oleva rahamäärä. Konsernin alusten arvostus kuuluu tärkeimpään arviointeja vaativaan alueeseen.

Covid-19 -pandemia on heikentänyt vakavasti konsernin toimintaedellytyksiä ja taloudellista asemaa. Johto arvioi, että tällä hetkellä ei ole tarvetta arvonalennuskirjauksiin, koska alusten käypä arvo on huomattavasti korkeampi kuin niiden kirjanpitoarvo.

Johto on myös arvioinut, ettei konsernin muiden pitkäaikaisten varojen arvonalentumiskirjaukseen ole tarvetta.

9.
Myyntisaamiset ja muut saamiset

Covid-19 -pandemia ei ole antanut aihetta muuttaa myyntisaamisten odotettuja luottotappioita.

10.
Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat

Yhteistoimintaneuvottelut aloitettiin syyskuussa koskien konsernin maissa olevaa henkilöstöä sekä Viking Cinderellan merihenkilöstöä. Suunnitellut toimenpiteet voivat johtaa henkilöstön osa-aikaistamiseen, lomauttamiseen tai irtisanomiseen ja ne koskevat noin 120 maissa työskentelevää henkilöä ja noin 80 merillä työskentelevää henkilöä. Neuvottelut saatiin päätökseen lokakuussa.

Valtioneuvosto on 15. lokakuuta 2020 hyväksynyt valtion takaukset Viking Linen likviditeettilainoille enintään 38,7 miljoonaan euroon. Likviditeettilainoilla Viking Line aikoo turvata yhtiön maksuvalmiuden ja jatkaa siten taloudellisesti vakaata toimintaa koronakriisin seurauksena syntyneessä tilanteessa. Valtion takausten lisäksi liikepankit takaavat 4,3 miljoonaa euroa.

Viking Line sitoutuu olemaan jakamatta osinkoja tai suorittamatta muita varojenjakoa, kunnes takauksiin ja lainoihin liittyvät velvoitteet ovat kokonaan päättyneet.

Viking Line harjoittaa laivaliikennettä aluksillaan Amorella, Gabriella, Mariella, Rosella, Viking Cinderella, Viking Grace ja Viking XPRS. Aluksemme liikennöivät Ahvenanmaalta, Tukholmasta, Kapellskäristä, Turusta, Tallinnasta ja Helsingistä. Emoyhtiö Viking Line Abp:n osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin pääkonttori sijaitsee Maarianhaminassa.