Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Wärtsilä Oyj Abp, pörssitiedote, 8.9.2020 klo 14.15

Wärtsilän tilikautta 2019 koskevan toisen osinkoerän täsmäytys- ja maksupäivät
Wärtsilä Oyj Abp:n 5.3.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti osingonmaksusta 0,48 euroa osakkeelta kahdessa erässä 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta. Ensimmäinen osinkoerä 0,24 euroa osakkeelta maksettiin maaliskuussa 2020. Toinen erä 0,24 euroa osakkeelta päätettiin maksaa syyskuussa 2020.
Wärtsilä Oyj Abp:n hallitus on 8.9.2020 pidetyssä kokouksessaan päättänyt osingon toisen erän täsmäytyspäivän ja maksupäivän varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 10.9.2020 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 17.9.2020.
Wärtsilä Oyj Abp
Hallitus
Lisätietoja:
Atte Palomäki
Johtaja, viestintä, brändi ja markkinointi
Puh. 010 709 5599
[email protected]
Natalia Valtasaari
Sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 010 709 5637
[email protected] 

 

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2019 Wärtsilän liikevaihto oli 5,2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 19.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 80 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.wartsila.com

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2019 Wärtsilän liikevaihto oli 5,2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 19.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 80 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.