Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT  28.12.2020 KLO 18.30
Wulff-Yhtiöt Oyj on vastaanottanut 28.12.2020 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Ari Pikkaraiselta, jonka mukaan Ari Pikkaraisen osakeomistus alitti 15 % rajan 28.12.2020 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. Wulff-Yhtiöt Oyj:n saaman tiedon mukaan Ari Pikkaraisen osakeomistus laski 1 035 651 osakkeeseen, mikä vastaa 14,99 % Wulff-Yhtiöt Oyj:n osake- ja äänimäärästä. Wulff-Yhtiöt Oyj:llä on yksi osakesarja, jossa kullakin osakkeella on yksi ääni. Wulff-Yhtiöt Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä on 6 907 628.

Ari Pikkaraisen osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeist % osakkeista ja Kohdeyhtiön osakkeiden
a äänistä ja äänten kokonaismäärä
ja äänistä rahoitusvälineiden
(A) kautta
(B)
Osuus liputusrajan 14,99 % N/A 1 035 651
saavuttamisen
tai rikkoutumisen
jälkeen
Edellisessä 18,00 % N/A 1 191 825
liputusilmoituksessa
ilmoitettu osuus
(jos liputettu)

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

Osakesarja/osake Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
laji ISIN-koodi
Suora Välillinen Suora Välillinen
(AML 9:5) (AML 9:6 ja 9:7) (AML 9:5) (AML 9:6 ja 9:7)
FI0009008452 1 035 651 N/A 14,99 % N/A

Liputusvelvollinen ei ole minkään luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön määräysvallassa eikä ilmoitusvelvollisella ole määräysvaltayhteisöjä, joilla on suora tai välillinen osuus kohdeyhtiössä.
Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Elina Pienimäki
p. 040 647 1444
 sähköposti: [email protected]
JAKELU
 NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.wulff.fi

Parempi maailma

- työpaikka kerrallaan. Wulffin tavoitteena on täydellinen työpäivä! Mahdollistamme paremmat työympäristöt ja teemme työpaikan - sinne, missä se ikinä tänä päivänä onkin. Viihtyisämpi, terveempi, turvallisempi, miellyttävämpi, tehokkaampi, toiminnallisempi, monipuolisempi? Miten sinä haluat parantaa työpäivää ja -ympäristöä? Wulffilta löydät ratkaisun. Meiltä löydät mm. hygienia-, suojaus- ja turvallisuustuotteita, ilmanpuhdistusta, työpaikkatuotteita, kahviotarvikkeita, kiinteistö- ja siivoushuollon tuotteita, toimisto- ja it-tarvikkeita, ergonomiaa, ensiapua, sekä innovatiivisia tuotteita työmaille. Asiakkaat voivat hankkia meiltä myös kansainvälisiä messupalveluja. Suomen lisäksi Wulff-konserni toimii Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Tutustu palveluihimme ja tuotteisiimme osoitteessa wulff.fi.

Parempi maailma - työpaikka kerrallaan. Wulffin tavoitteena on täydellinen työpäivä! Mahdollistamme paremmat työympäristöt ja teemme työpaikan - sinne, missä se ikinä tänä päivänä onkin. Viihtyisämpi, terveempi, turvallisempi, miellyttävämpi, tehokkaampi, toiminnallisempi, monipuolisempi? Miten sinä haluat parantaa työpäivää ja -ympäristöä? Wulffilta löydät ratkaisun. Meiltä löydät mm. työpaikkatuotteita, kahviotarvikkeita, kiinteistö- ja siivoushuollon tuotteita, toimisto- ja it-tarvikkeita, ergonomiaa, ensiapua, ilmanpuhdistusta sekä innovatiivisia tuotteita työmaille.