Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ ARVOPAPERINMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSESTA                


PÖRSSITIEDOTE 21.8.2019 KLO 18:15


Yleiselektroniikka Oyj on vastaanottanut 21.8.2019 Preato Capital AB:ltä arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Preato Capital AB:n omistusosuus on noussut yli 2/3 rajan Yleiselektroniikka Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä 21.8.2019.

Preato Capital AB:llä on ilmoituksen päivänä 2.020.381osaketta.


Preato Capital AB:n omistusosuus ilmoituksen mukaan:


YEINT Osakkeiden %osakkeista Yleiselektroniikka Oyj:n
ISIN: FI0009900724 lukumäärä ja äänistä osakkeiden ja äänten yhteismäärä
    
Osuus liputusrajan 2.020.381 78,84 2 562 500
saavuttamisen tai    
rikkoutumisen jälkeen    
    
Edellisessä 1.327.224 51,79  
liputusilmoituksessa    
ilmoitettu osuus    


Yleiselektroniikka Oyj:n osakepääoma koostuu 2 562 500 osakkeesta ja äänestä. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella on yksi ääni.


LISÄTIETOJA


Toimitusjohtaja Janne Silvennoinen

puh +358(0)10 2891 292 tai +358(0)400 734 422



Jakelu:         Helsingin pörssi, keskeiset tiedotusvälineet, www.yeint.fi      


Yleiselektroniikka lyhyesti:

Yleiselektroniikka on Pohjois-Euroopan vanhin itsenäinen elektroniikan komponenttien jakelija. Käytämme markkinoinnissa Suomen ulkopuolella YE International nimeä. Vuonna 1969 Yleiselektroniikka aloitti myymälätoiminnan Helsingin keskustassa. Noista ajoista yritys on muuttunut paljon, vaikka edelleenkin myymälät ovat osa liiketoimintaamme. Toimimme 5 maassa ja meitä on 237 henkeä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti tuotannon siirtyessä maasta toiseen. Yleiselektroniikka Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.


Yleiselektroniikka on tekninen tukkukauppa, joka muodostuu kahdesta liiketoimintahaarasta: ammattielektroniikan sähköteknisiin komponentti- ja tuotantolaitetoimituksiin erikoistuneesta Yleiselektroniikasta sekä perus- ja rakennusteollisuuden työkonetoimituksiin kuin myös huolto- ja varaosapalveluihin erikoistuneesta Machinerystä. Konsernin liikevaihdosta noin 70 % tulee Suomesta, 20 % Venäjältä ja 10 % Baltian maista.