Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Inderesin TOP3 –lista on tuottanut hyvin sijoittajille, jotka ovat seuranneet listan suosituksia. Lista on kuuden vuoden olemassaolonsa aikana tuottanut vuosittain noin 15 % kumulatiivisesti, verojen jälkeen. 

Vuoden 2010 lopulta alkaen tähän päivään asti listalla on ollut yhteensä 94 eri yhtiöpoimintaa. Näiden poimintojen mediaanituotto on ollut koko ajanjaksolla noin 5,6 % ylittäen vertailuindeksinä käytetyn OMXH Cap GI –indeksin 3,1 % mediaanituoton vastaavasti. Tässä kirjoituksessa TOP3 -listan poiminnoista rakennetaan kuviteltu portfolio, jota verrataan vastaavaan OMXH Cap GI-indeksiin sijoitettuun rahaan. Ennen kuin tutkimme tarkemmin portfolion tuottoja, virkistetään muistia mikä TOP3 –lista itseasiassa on.

Mikä TOP3?

TOP3 –listan tarkoituksena on löytää sijoittajille lyhyen tähtäimen tuottotilaisuuksia, joissa näemme osakekurssin poikkeavan yrityksen arvosta. TOP3-lista löytyy Aamukatsauksen lopusta joka päivä. Listalle nostetuissa osakkeissa pitäisi olla selkeää nousuvaraa lyhyellä aikavälillä. Suositukset ovat listalla keskimäärin alle kolme kuukautta, joten kyseessä ei ole kannanotto pitkäjänteisen sijoituksen kannalta. Lista keskittyy siis lyhyen tähtäimen ajureihin, kuten tulosjulkistus tai strategiamuutokset (normaali suositushorisontti analyyseissa on 12 kuukautta).

On tärkeää tiedostaa, että tuottoja laskiessa osakkeiden ostohinta ja myyntihinta kuvitteellisessa portfoliossa on otettu pörssin päivän avauskurssiin. Täten tuotoissa ei ole mukana mahdollista nousua itse listalle oton takia. Sen lisäksi yhtiöistä 56 % on ollut markkina-arvoltaan yli 500 miljoonan euron yhtiöitä, joten ylituotot eivät selity pelkästään pienen markkina-arvon yrityksillä, joiden kursseihin lista voisi vaikuttaa enemmän lyhyellä välillä. 

TOP3 –portfolio

Seuraava harjoite vaatii hieman mielikuvitusta. Kuvitelkaamme sijoittaja, jolla on hypoteettiset 3000 euroa käytössään. Hän ostaa TOP3 –listan osakkeita piirun tarkasti samana päivänä, kun suositukset muuttuvat, myyden listalta poistuvaa ja ostaen listalle poimittua yritystä. 3000 euroa sijoitetaan aluksi 1000 euron tasasummin kolmeen listan ensimmäiseen yhtiöön: Nokiaan, Ponsseen ja Oriolaan vuonna 2010. Sitä mukaa kun yhtiö poistuu listalta, sijoittaja ostaa uutta yhtiötä vastaavalla summalla joka myynnistä jäi käteen. Mikäli myynti on ollut voitollinen, lähtee sekä voitoista että mahdollisista osingoista 30 % vero saman tien verokarhulle (ankarampi kuin todellisuudessa). Täten tuotot on laskettu verojen jälkeen.

Suoritusta verrataan OMX Helsinki Cap GI –indeksiin joka on painorajoitettu, osingot uudelleensijoittava indeksi johon sijoitetaan periodin alussa myös 3000 euroa. 

3000 euroa TOP3 –listaan ja 3000 euroa painorajoitettuun, osingot uudelleensijoittavaan Helsingin pörssin indeksiin paisuivat ensiksi mainitun hyväksi 6840 ja 4527 euroon verojen jälkeen. CAGR = compounded annual growth rate eli vuotuinen kumuloituva tuotto.

Kuten kuviosta näkee, TOP3 –listan tuotto kuuden vuoden aikana on ollut hyvä. Eurokriisi rokotti listalla olevia osakkeita aluksi ja tuottoero suhteessa indeksiin on hienoisesti positiivinen. Osumatarkkuus on vuosien varrella kuitenkin noussut ja pedantisti listaa seuraava sijoittaja olisi verojen jälkeenkin tehnyt merkittävää ylituottoa suhteessa indeksiin, sillä peräti 65 % poiminnoista on tuottanut paremmin kuin indeksi. On myös muistettava, että kolmannes poiminnoista on ollut tappiollisia. Näistä huolimatta 15 % vuotuinen kumuloituva tuotto kuuden vuoden ajalta verrattuna indeksin 7 % tuottoon on erinomainen. Kaupankäyntikuluja ei ole otettu laskelmissa huomioon, mutta esimerkiksi yhden prosentinkaan kulut eivät etumatkaa kuroisi. Näitä kompensoi myös liian korkea veroaste osingoissa. Periodin lopussa 18.11.2016 sijoittaja myy kuvitellut yhtiöpoiminnat sekä indeksisijoituksen. Verot lankeavat maksuun lopuksi siis indeksisijoituksesta joka on tähän asti tehokkaasti vältellyt veroja. 9.11.2010 TOP3 –listan suositusten mukaan sijoitetut 3000 euroa kasvoivat verojen jälkeen 6840 euroon ja OMXH Cap GI –indeksiin sijoittaen 4527 euroon. Kuuden vuoden tuottohistorian perusteella voisi väittää, että lista on tuottanut selkeää lisäarvoa sijoittajille. 

 

Verneri Pulkkinen