Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Aallon Group
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 11.00 EUR
Kurssi: 10.70 EURKurssi hetkellä: 13.8.2020 - 4:54

Aallon Group raportoi H1-tuloksensa maanantaina. Odotamme yhtiön liikevaihdon kasvaneen pääosin yritysostojen vetämänä, kun koronakriisi on heikentänyt alkuvuodesta orgaanista kasvunäkymää. Tehtyjen kasvupanostusten ja kasvaneen organisaation vuoksi odotamme käyttökatteen jäävän edellisvuoden tasolle. Huomio raportissa kiinnittyy erityisesti yhtiön näkymiin ja kommentteihin koronan vaikutuksista, ja niistä haetaan tukea ensi vuoden orgaanisen kasvun kiihtymiselle ja tulosparannukselle. Heinäkuussa yhtiöstä julkaisemamme laaja analyysiraportti on luettavissa täältä.  

Ennustamme Aallon Groupin H1-liikevaihdon kasvaneen 10 % 9,8 MEUR:oon. Arvioimme koronatilanteen jarruttaneen orgaanista kasvua (enn. 3 %) ja valtaosan kasvusta tulleen viime vuoden kahden pienemmän yritysoston ja kesäkuun alussa toteutetun hieman suuremman Tili-Koivu-yritysoston ansiosta. Puolivuotistason ennusteisiin epävarmuutta luo heikko näkyvyys ostettujen yhtiöiden liiketoiminnan kausivaihteluun. Tyypillisesti ensimmäinen vuosipuolisko on tilitoimistoille kausiluonteisesti vahvempi (tilinpäätöskausi) ja odotamme myös Aallon Groupin liikevaihdon ja tuloksen painottuvan H1:lle.

Odotamme Aallon Groupin kasvupanostusten, kasvaneen organisaation ja yritysostojen painavan vielä tänä vuonna yhtiön kannattavuutta. Ennustamme siten käyttökatteen pysyneen H1:llä edellisvuoden tasolla 1,4 MEUR:ssa (EBITDA-% 14 %) liikevaihdon kasvusta huolimatta. Arvioimme yhtiön kannattavuuden paranevan asteittain tulevina vuosina kasvun myötä saavutettavilla skaalaeduilla sekä digitaalisten prosessien tehostaessa toimintaa. Myös jo tehtyjen yritysostojen pitäisi auttaa marginaaliparannuksessa, kunhan ostettujen yhtiöiden vahva kannattavuus säilyy myös jatkossa.

Aallon Group ei ole antanut erillistä numeerista ohjeistusta vuodelle 2020 ja H1-raportissa näkymien osalta huomio kiinnittyy kommentteihin koronan vaikutuksista yhtiön liiketoimintaan. Odotamme tällä hetkellä orgaanisen kasvun pysähtyvän H2:lla koronan vaikeuttaessa uusasiakashankintaa, jonka lisäksi taloudellisen aktiviteetin hidastuminen voi heijastua viiveellä liikevaihtoon transaktiomäärien pienentymisen kautta. Koko vuoden ennusteemme odottaa liikevaihdon kasvavan tänä vuonna 13 % 18,9 MEUR:oon ja käyttökatemarginaalin olevan 11 %. Ensi vuoteen katsottuna Aallon Groupin edellytykset orgaanisen kasvun kiihdyttämiselle ovat hyvät jo tehtyjen panostusten ansiosta. Yhtiön keskipitkän aikavälin tavoitteena on keskimäärin 15-20 %:n vuotuinen liikevaihdon kasvu. Kasvutavoite koostuu toimialan keskimääräistä kasvua (arviomme mukaan noin 3-4 %) nopeammasta orgaanisesta kasvusta sekä yritysostojen tuomasta epäorgaanisesta kasvusta.

Käy kauppaa. (Aallon Group)

Analyytikko / Kirjoittaja

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot

Aallon Group on yksi Suomen suurimmista tilitoimistopalveluiden tarjoajista. Yhtiön juuret kantautuvat pitkälle kotimaisen taloushallinnon historiaan. Konserni tuottaa kattavia digitalisoituja tilitoimistopalveluita sekä tarjoaa asiakkaidensa liiketoiminnan ja yritysjohdon tueksi henkilökohtaisella otteella korkealaatuisia neuvonta- ja asiantuntijapalveluita.

Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 16,7 18,9 21,1
- kasvu-% 8,4% 13,0% 11,7%
Liikevoitto (EBIT) 1,5 1,5 2,3
- EBIT-% 8,8% 8,1% 10,8%
EPS (oik.) 0,33 0,38 0,55
Osinko 0,18 0,20 0,28
P/E (oik.) 31,8 27,9 19,3
EV/EBITDA 17,8 16,6 11,2
Osinkotuotto-% 1,7% 1,9% 2,6%
Uusimmat ennusteet