Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Aallon Group
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 11.00 EUR
Kurssi: 11.20 EUR
Kurssi hetkellä: 23.7.2020 - 7:48

Aallon Groupin vuosi 2019 oli kasvustrategian perustan rakentamisen aikaa ja listautuminen sekä organisaation vahvistaminen heikensivät yhtiön kannattavuutta. Tehtyjen panostusten ansiosta perusta kasvun kiihdyttämiselle on nyt hyvä, vaikka koronavirus vaikeuttaa uusmyyntiä lyhyellä tähtäimellä. Viime vuonna yhtiö avasi pelin myös yritysostojen suhteen kahdella pienemmällä kaupalla ja ensimmäinen isompi askel nähtiin kesäkuussa 2020. Maltillisella arvostuksella tehdyt kaupat luovat näkemyksemme mukaan omistaja-arvoa, kunhan niiden tulosvaikutus alkaa realisoitua tämän ja ensi vuoden aikana. Viime aikojen kurssinousun ja lievien ennustelaskujen jälkeen osakkeen arvostus näyttää kuitenkin ensi vuoteen katsottaessa neutraalilta (oik. P/E 20x), ja puoltaa hengähdystaukoa ostojen suhteen. Toistammekin osakkeen 11,0 euron tavoitehinnan ja laskemme suosituksen vähennä-tasolle (aik. lisää). Yhtiöstä tänään julkaisemamme laaja analyysiraportti on luettavissa täältä.

Defensiivinen kasvuyhtiö

Aallon Groupin sijoitusprofiili on kokonaisuudessaan mielenkiintoinen, sillä yhtiössä yhdistyy nykyisen tilitoimistoliiketoiminnan defensiivinen ja vakaa kasvu (2014-2019: CAGR 7,9 %), jonka päälle sijoittaja saa mielestämme positiivisen yritysjärjestelyoption. Yhtiön liikevaihdosta valtaosa on jatkuvaa, mikä heijastelee vakaata ja ennustettavaa liiketoimintaa pitkien asiakassuhteiden ansiosta. Liiketoiminta ei sido paljoa pääomaa, minkä ansiosta pääoman tuotto on hyvällä tasolla ja liiketoiminta tuottaa hyvin kassavirtaa. Uuden organisaation perustan rakennuksen jälkeen yhtiöllä on selkeää potentiaalia parantaa asteittain kannattavuuttaan (käyttökate 2018-2019: 16,4 % ja 11,1 %) yhtiön kokoluokan kasvaessa skaalaetujen ja digitaalisten prosessien tehostaessa toimintaa. Tämä antaa eväät vakaalle orgaaniselle tuloskasvulle tuleville vuosille, jota kiihdytetään yritysostoin. Yhtiön vahva ja velaton tase antaa selkänojaa kasvustrategian toteuttamiseen.

Tilitoimistoala on murroksessa, jota Aallon Group haluaa hyödyntää kasvamalla yritysostoin

Tilitoimistoala Suomessa on edelleen erittäin fragmentoitunut. Tilitoimistoja on yli 4100 (keskikoko 3 henkilöä) ja kahdeksan suurinta toimijaa pitävät hallussaan vain noin kolmasosaa 1,1 miljardin euron kokonaismarkkinasta. Kilpailu on ollut yleisesti paikallista ja henkilösuhdevetoista, mutta ala on murroksessa ja skaalaetujen merkitys kasvaa koko ajan. Tärkeimpiä muutosajureita ovat taloushallinnon voimakas sähköistyminen, digitalisaation myötä vahvistuva IT-järjestelmien ja ohjelmistojen merkitys, kirjanpitäjien rutiinitehtävien automatisointi, asiantuntija- ja lisäpalveluiden merkityksen kasvaminen sekä taloushallinnon ulkoistusten lisääntyminen yhä suuremmissa yhtiöissä. Aallon Group muodostettiin vastaamaan tähän käynnissä olevaan murrokseen ja se haluaa nyt itse aktiivisesti konsolidoida markkinaa. Kokoluokaltaan (markkinaosuus n. 1,5 %) Aallon Group asemoituu vielä haastajaksi isompia toimijoita vastaan, mutta yhtiön henkilöstölähtöinen ja asiakaskeskeinen tulokulma antavat mielestämme yhtiölle hyvät edellytykset kasvattaa markkinaosuuttaan sekä orgaanisesti että epäorgaanisesti tulevina vuosina.

Lyhyellä tähtäimellä kireä arvostus puoltaa odottamaan parempia ostopaikkoja

Aallon Groupin arvostus on kuluvan vuoden kertoimilla (2020e oik. P/E 29x, EV/EBIT 21x) korkea ja ensi vuoteen katsottaessa melko neutraali (2021e P/E 20x, EV/EBIT 14x). Yhtiön korkeaa arvostusta tukee nykytilanteeseen hyvin sopiva defensiivinen sijoitusprofiili. Lyhyellä tähtäimellä kohollaan olevan arvostustason vuoksi onnistuneiden yritysostojen merkitys kuitenkin korostuu osakkeen arvoajurina ja turvamarginaali epäonnistumisten varalle on kaventunut. Yhtiön ensimmäiset kolme yritysostoa on nyt tehty maltillisin arvostuksin ja niiden tuoman tuloskasvun realisoituessa osakkeen tuotto-odotus on mielestämme edelleen kohtuullinen, mutta ei aivan riittävä riskeihin nähden.

Käy kauppaa. (Aallon Group)

Analyytikko / Kirjoittaja

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 16,7 18,9 21,1
- kasvu-% 8,4% 13,0% 11,7%
Liikevoitto (EBIT) 1,5 1,5 2,3
- EBIT-% 8,8% 8,1% 10,8%
EPS (oik.) 0,33 0,38 0,55
Osinko 0,18 0,20 0,28
P/E (oik.) 31,8 29,2 20,2
EV/EBITDA 17,8 17,4 11,9
Osinkotuotto-% 1,7% 1,8% 2,5%
Uusimmat ennusteet

Yhtiöpäivitykset

inderesTV

Aallon Group on yksi Suomen suurimmista tilitoimistopalveluiden tarjoajista. Yhtiön juuret kantautuvat pitkälle kotimaisen taloushallinnon historiaan. Konserni tuottaa kattavia digitalisoituja tilitoimistopalveluita sekä tarjoaa asiakkaidensa liiketoiminnan ja yritysjohdon tueksi henkilökohtaisella otteella korkealaatuisia neuvonta- ja asiantuntijapalveluita.