Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Admicom
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 83.00 EUR
Kurssi: 85.20 EURKurssi hetkellä: 2.7.2020 - 7:49

 

Toistamme Admicomin 83,0 euron tavoitehinnan, mutta laskemme suosituksen vähennä-tasolle (aik. lisää). Admicomin Q2-tulos jäi hieman kovista odotuksistamme ja yhtiön näkymien perusteella koronavirus luo aiempia odotuksiamme enemmän epävarmuutta loppuvuoden myynnin kehitykseen. Laskimme Q2-raportin myötä hieman ennusteitamme, mutta odotamme yhtiöltä edelleen erittäin vahvaa tuloskasvua lähivuosina. Voimakkaan arvonluonnin kautta osakkeen korkea arvostus on mielestämme perusteltavissa, mutta kasvaneen koronaepävarmuuden vuoksi emme ole enää valmiita venyttämään jo ennestään korkeita arvostuskertoimia.

Liikevaihto kasvoi vahvasti, mutta jäi hieman kovista odotuksista

Admicomin Q2-liikevaihto kasvoi 39 % 5,9 MEUR:oon, mikä jäi hieman kovista odotuksistamme (6,3 MEUR). Orgaaninen kasvu oli Q2:lla laskelmiemme perusteella noin 19 % ja Tocoman-yritysoston vaikutus kasvuun 20 %-yksikköä. Orgaaninen kasvu jäi alle ennusteemme pääasiassa asiakkaiden liikevaihtoon perustuvien lisenssimaksujen tasauslaskutuksen jäätyä odotuksistamme ja näistä oikaistuna operatiivinen suoritus oli jälleen erittäin vahvaa Q2:lla.

Tocoman-yritysoston integraatio jarrutti muuten vahvaa tuloskasvua

Tasauslaskutuksen muutos ja Tocomanin integroinnista aiheutuneet kulut näkyivät Q2:n käyttökatteessa, joka kasvoi ”vain” 22 % 2,9 MEUR:oon (Q2’19: 2,6 MEUR), jääden noin 10 % alle ennusteemme. Käyttökatemarginaali oli Q2:lla vahvalla tasolla 44 %:ssa, vaikka Tocomanin vielä tällä hetkellä Admicomia heikompi kannattavuus painoi sitä. Yhtiön mukaan koronaepidemia on hieman vaikeuttanut Tocomanin integraatiota ja yritysoston pitäisi alkaa heijastua tuloskasvuun vahvemmin ensi vuoden aikana. Alemmilla tuloslaskelman riveillä ei nähty yllätyksiä ja Q2:n osakekohtainen tulos oli 0,35 euroa ja jäi noin 11 % alle ennusteemme heijastellen operatiivisen tuloksen alitusta. Tocomanin hankinnasta syntyneen liikearvon poistot (H1’20: -0,34 MEUR) rasittavat raportoituja tuloslukuja ja näistä oikaistu EPS kasvoi H1:llä noin 32 %.

Näkymistä heijastui aiempaa suurempi epävarmuus koronan vaikutuksista loppuvuodelle

Admicom toisti Q2-raportissa odotetusti vahvaa tuloskasvua ennakoivan ohjeistuksensa, joka odottaa liikevaihdon kasvavan tänä vuonna yli 37 % ja käyttökatteen olevan 35-45 %:n haarukassa. Yhtiön kommentit loppuvuoden näkymistä olivat kuitenkin aiempaa varovaisempia, kun koronan vaikutukset alkoivat näkyä yhtiön toiminnassa Q2:lla. Yhtiön mukaan vaikutukset eivät ole olleet vielä dramaattisia, mutta uusmyynnissä haasteet ovat kuitenkin selvästi kasvaneet ja epävarmuustekijöitä nykyasiakkaissa on aiempaa enemmän. Tarkistimme ennusteitamme hieman alaspäin heijastellen kasvanutta koronaepävarmuutta, mutta odotamme yhtiön edelleen jatkavan voimakasta tuloskasvua lähivuosina a) korkeiden skaalaetujen, b) vahvistuvan operatiivisen kannattavuuden, c) vahvojen kilpailuetujen ja asiakaspidon, sekä d) positiivisten pitkän aikavälin markkinatrendien tukemana. Ennustamme nyt vuoden 2020 liikevaihdon kasvavan 40 % (aik. 44 %) ja käyttökatemarginaalin olevan 42 % (aik. 44 %). Vuodelle 2021 ennustamme 26 %:n kasvua ja 43 %:n käyttökatetta.

Kasvaneen epävarmuuden valossa ennestään korkeiden arvostuskertoimien venyttäminen tuntuu pahalta

Admicomin arvostustaso on noussut korkeaksi, mutta yhtiön vahvaan tuloskasvuun (CAGR EPS, 2020e-2023e +31 %) ja liiketoimintamallin defensiivisyyteen suhteutettuna korkea arvostus on perusteltavissa. Osakkeen liikearvon poistoista oikaistu P/E vuodelle 2020 on noin 59x ja EV/EBIT 46x. Vuoteen 2023 katsottuna arvostus (2023e P/E 26x) näyttää jo siedettävämmältä heijastellen yhtiön vahvaa pitkän aikavälin arvonluontikykyä tuloskasvun realisoituessa. Lyhyellä tähtäimellä kasvanut koronaepävarmuus kuitenkin heikentää näkyvyyttä yhtiön tuloskehityksen suhteen ja korostaa korkeaan arvostustasoon liittyvää olematonta turvamarginaalia. Siten emme näe osakkeen arvostustasossa toistaiseksi merkittävää nousuvaraa.

Käy kauppaa. (Admicom)

Analyytikko / Kirjoittaja

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot

Admicom on vuonna 2004 perustettu rakentamisen, talotekniikan ja teollisuuden järjestelmäkehityksen edelläkävijä ja kokonaisvaltainen ohjelmisto- ja tilitoimistokumppani. Yhtiön pilvipalveluna toimiva SaaS-pohjainen Adminet-toiminnanohjausjärjestelmä auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä parantamaan kilpailukykyään automatisoimalla työmaan ja toimiston rutiineja saumattomasti kirjanpitoon asti. Yhtiöllä on yli 170 työntekijää Jyväskylässä, Vantaalla, Tampereella ja Oulussa sijaitsevissa toimipisteissään. 

Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 15,6 22,0 27,8
- kasvu-% 36,5% 40,4% 26,5%
Liikevoitto (EBIT) 6,6 7,9 10,8
- EBIT-% 42,3% 35,8% 38,8%
EPS (oik.) 1,10 1,44 1,95
Osinko 0,72 1,00 1,30
P/E (oik.) 58,4 59,3 43,7
EV/EBITDA 41,7 43,6 33,5
Osinkotuotto-% 1,1% 1,2% 1,5%
Uusimmat ennusteet