Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Admicom
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 83.00 EUR
Kurssi: 85.80 EUR
Kurssi hetkellä: 30.6.2020 - 6:15 Analyysi päivitetty: 19.5.2020

SaaS-ohjelmistoyhtiö Admicom raportoi Q2-tuloksensa perjantaina 3.7. noin klo 10. Odotamme yhtiön liikevaihdon ja tuloksen kasvaneen jälleen vahvasti vertailukaudesta voimakkaan orgaanisen kasvun sekä Tocoman-yrityskaupan siivittämänä. Huomio raportissa kiinnittyy tuloksen ohella yhtiön kommentteihin Tocoman-yritysostosta, markkinanäkymistä sekä koronan vaikutuksista yhtiön liiketoimintaan. Toukokuussa julkaisemamme edelleen ajankohtainen laaja raportti Admicomista on luettavissa täältä.

Odotamme Admicomin Q2-liikevaihdon kasvaneen 48 % 6,3 MEUR:oon (Q2’19: 4,2 MEUR). Liikevaihdon voimakasta kasvua ajaa koronasta huolimatta erityisesti yhtiön suurimpien asiakassegmenttien, rakentamisen ja talotekniikan uusmyynnin kasvu. Lisäksi odotamme maaliskuun alussa toteutuneen Tocoman-yritysoston sekä liikevaihtoon perustuvien lisenssimaksujen tasauslaskutuksen tukeneen kasvua Q2:lla.

Ennustamme Admicomin voimakkaan tuloskasvun jatkuneen Q2:lla ja käyttökatteen kasvaneen 35 % 2,9 MEUR:oon (Q2’19: 2,1 MEUR). Vertailukaudesta nousseiden kasvupanostusten (rekrytoinnit, tuotekehitys, yritysosto) johtuen odotamme yhtiön suhteellisen kannattavuuden laskevan hieman, mutta säilyvän edelleen erinomaisella tasolla (EBITDA-% Q2’20e: 46 % vs. Q2’19: 50 %). Tocoman-yritysoston liikearvon poistot rasittavat raportoitua liikevoittoa ja osakekohtaista tulosta. Ennustamme raportoidun EPS:n olleen 0,39 euroa (Q2’19: 0,32 euroa) ja oikaistun EPS:n 0,46 euroa (kasvu +42 %).

Admicom ohjeistaa liikevaihtonsa kasvavan tänä vuonna yli 37 %, mikä tarkoittaa yli 21,5 MEUR:n liikevaihtoa (2019: 15,6 MEUR). Käyttökate-%:n yhtiö arvioi olevan noin 35-45 % (2019: 46 %). Ennusteemme ennen Q2-tulosta odottaa yhtiön liikevaihdon kasvavan tänä vuonna 44 % ja käyttökatemarginaalin olevan 44 %. Arvioimme Tocoman-yritysoston vaikutuksen kasvuun olevan 17 %-yksikköä. Kannattavuuden osalta Admicomin ohjeistushaarukka on yhtiölle tyypilliseen tapaan alkuvuonna melko leveä, mihin vaikuttaa arviomme mukaan Tocoman-yritysoston kannattavuutta laimentava vaikutus sekä uusmyynnin kasvuvauhdin toteuma. Pidämme mahdollisena, että yhtiö tarkentaa ohjeistushaarukkaa jo Q2-raportin yhteydessä.

Arviomme mukaan Admicomilla on koronakriisistä huolimatta vahvat edellytykset jatkaa lähivuosina voimakasta arvonluontia ja kasvua a) liiketoimintamallin korkeiden skaalaetujen, b) korkean kannattavuuden, c) vahvojen kilpailuetujen ja asiakaspidon, sekä d) positiivisten pitkän aikavälin markkinatrendien tukemana. Lisäksi vuodesta 2021 alkaen odotamme Tocomanin kontribuution Admicomin orgaaniseen kasvuun ja kannattavuuteen asteittain vahvistuvan. Osakkeen lyhyellä tähtäimellä korkea arvostus (2020e P/E 56x, EV/EBIT 49x) saa tukea erittäin vahvasta tuloskasvunäkymästä (CAGR EPS: 2020e-2023e +32 %).

Käy kauppaa. (Admicom)

Analyytikko / Kirjoittaja

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 15,6 22,6 28,4
- kasvu-% 36,5% 44,4% 25,9%
Liikevoitto (EBIT) 6,6 8,3 11,0
- EBIT-% 42,3% 36,9% 38,5%
EPS (oik.) 1,10 1,51 2,04
Osinko 0,72 1,00 1,30
P/E (oik.) 58,4 56,7 42,0
EV/EBITDA 41,7 41,6 31,9
Osinkotuotto-% 1,1% 1,2% 1,5%
Uusimmat ennusteet

Admicom on vuonna 2004 perustettu rakentamisen, talotekniikan ja teollisuuden järjestelmäkehityksen edelläkävijä ja kokonaisvaltainen ohjelmisto- ja tilitoimistokumppani. Yhtiön pilvipalveluna toimiva SaaS-pohjainen Adminet-toiminnanohjausjärjestelmä auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä parantamaan kilpailukykyään automatisoimalla työmaan ja toimiston rutiineja saumattomasti kirjanpitoon asti. Admicomin tytäryhtiö Tocoman Oy:n kehittämillä kustannuslaskennan ja tuotannonhallinnan ohjelmistoilla on rakennusalalla pitkä historia ja vankka markkina-asema.