Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Admicom
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 87.00 EUR
Kurssi: 74.00 EUR
Kurssi hetkellä: 21.1.2022 - 9:43 Analyysi päivitetty: 1.12.2021

Admicom raportoi aamulla odotustemme mukaisen Q4-tuloksen ja myös näkymät ennakoivat odotetusti tänä vuonna paluuta strategiassa tavoiteltuun yli 20 %:n kasvuun. Yhtiön hallitus ehdottaa myös vuolasta voitonjakoa, mikä tuli odotuksiimme nähden yllätyksenä. Kaiken kaikkiaan näyttäisi nyt siltä, että Admicomin haastavan vuoden jälkeen pahin on nyt takanapäin ja suunta jatkossa asteittain ylöspäin. 

Admicomin Q4-liikevaihto kasvoi 13 % 6,3 MEUR:oon, mikä oli linjassa ennusteemme kanssa. Kasvu oli pääosin orgaanista ja Lakeus Tilitoimiston osto tuki kasvua odotetusti noin 3 %-yksikköä. Koronatilanne vaikeutti koko viime vuoden Admicomin uusmyynnin kehitystä, mutta vuoden jälkipuoliskolla yhtiö on jo nähnyt orastavia merkkejä tilanteen paranemisesta ja koronaepävarmuuden poistumisesta. Tämä heijastuu kuitenkin vasta viiveellä uusmyynnin ja sitä kautta liikevaihdon kasvuun. Nyt näyttäisi kuitenkin siltä, että Admicomin orgaaninen kasvu teki odotustemme mukaisesti pohjalukemat Q3:lla (8 %) ja on lähdössä asteittain elpymään ylöspäin.

Admicomin käyttökate oli Q4:llä odotustemme mukaisesti 2,7 MEUR (Q4’20: 2,4 MEUR). Käyttökatemarginaali oli 42 % ja se pysytteli odotetusti suunnilleen vertailukauden tasolla. Koko vuoden käyttökate oli erittäin vahvalla 48 %:n tasolla (2020: 45 %) ja parani edellisvuodesta kasvun tuomien skaalaetujen ja alkuvuoden maltillisen kustannuskehityksen ansiosta. 

Admicomin koko vuoden 2021 raportoitu osakekohtainen tulos oli 1,63 euroa, missä kasvua edellisvuoteen on 20 %. Yhtiön hallitus ehdottaa jaettavaksi 1,5 euron osakekohtaista osinkoa, jonka lisäksi ehdotetaan jaettavaksi pääoman palautusta 0,50 euroa osakkeelta. Voitonjakoehdotus on selvästi yli 1,1 euron osinkoennusteemme ja tarjoaa nykykurssille kohtuullista 2,7 %:n osinkotuottoa. Admicomin liiketoiminta luo vuolasta kassavirtaa ja vuoden lopun tuhti kassa (18,1 MEUR) mahdollistaa hyvin noin 10 MEUR:n varojen jaon.

Näkymissään Admicom ohjeistaa tälle vuodelle strategiakauden 2021-2023 tavoitteiden mukaista kehitystä eli liikevaihdon kasvun olevan yli 20 % ja käyttökatteen 40-50 %.  Ennusteemme, joka ei vielä sisältänyt Aitio Finland -yritysostoa, odotti ennen Q4-raporttia tälle vuodelle vajaan 14 %:n liikevaihdon kasvua ja 47 %:n käyttökatetta. Yritysosto huomioiden Admicomin näkymät olivat täsmälleen odotustemme mukaiset, joten silläkään saralla raportissa ei nähty yllätyksiä. Kuluvan vuoden epäorgaaniseen kasvuun vaikuttaa erityisesti H2:lla se, miten nopeasti Admicom päättää allokoida Aitio Finlandin myötä tulleita kehitysresursseja ulkoisesta kehityksestä Admicomin omaan sisäiseen kehitykseen. 

Käy kauppaa. (Admicom)

Analyytikko / Kirjoittaja

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021e 2022e 2023e
Liikevaihto 24,8 28,2 32,8
- kasvu-% 13,3% 13,6% 16,4%
Liikevoitto (EBIT) 10,4 11,8 14,2
- EBIT-% 42,0% 41,9% 43,3%
EPS (oik.) 1,86 2,12 2,51
Osinko 1,10 1,30 1,60
P/E (oik.) 39,7 34,9 29,5
EV/EBITDA 29,1 25,9 21,6
Osinkotuotto-% 1,5% 1,8% 2,2%
Uusimmat ennusteet

Admicom on vuonna 2004 perustettu rakentamisen, talotekniikan ja teollisuuden järjestelmäkehityksen edelläkävijä ja kokonaisvaltainen ohjelmisto- ja tilitoimistokumppani. Yhtiön pilvipalveluna toimiva SaaS-pohjainen Adminet-toiminnanohjausjärjestelmä auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä parantamaan kilpailukykyään automatisoimalla työmaan ja toimiston rutiineja saumattomasti kirjanpitoon asti. Admicomin tytäryhtiö Tocoman Oy:n kehittämillä kustannuslaskennan ja tuotannonhallinnan ohjelmistoilla on rakennusalalla pitkä historia ja vankka markkina-asema.