Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Etsi
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään
Yhtiö: Admicom
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 63.00 EUR
Kurssi: 67.00 EURKurssi hetkellä: 9.1.2020 - 6:14

Toistamme Admicomin vähennä-suosituksen ja tarkistamme osakkeen tavoitehinnan 63,0 euroon (aik. 48,0 euroa). Yhtiö raportoi 2019 tilinpäätöksen perjantaiaamuna (10.1.). Odotamme Admicomin raportoivan ohjeistuksen mukaisesti voimakasta tuloskasvua Q4:ltä ja toistavan jo Q3-raportin yhteydessä annetut vahvaa kasvua ja korkeaa kannattavuutta indikoivat tavoitteet vuodelle 2020. Teimme ennakon yhteydessä pieniä positiivisia ennustemuutoksia lähivuosille ja nostimme arvioitamme yhtiön pitkän aikavälin tuloskasvulle. Vaikka yhtiö jatkaa todennäköisesti lähivuodet voimakasta arvonluontia, hinnoittelee osakkeen nykyinen arvostustaso mielestämme näkymät lyhyellä aikavälillä jo täysimääräisesti.

Arvostustaso noussut erittäin korkealle yhtiön jatkaessa voimakasta tuloskasvua

Kuluneen 12 kuukauden aikana Admicomin vuoden 2020 tulosennusteemme on noussut noin 10 % ja vastaavasti osakekurssi noin 170 %, joten yhtiön arvostuskertoimet ovat nousseet voimakkaasti. Osakkeen 2020e P/E on nyt noin 47x ja EV/EBITDA 33x, mitkä ovat ennätyskorkeita. Korkeaa arvostustasoa voi perustella yhtiön voimakkaalla ja kannattavalla kasvulla, ennustettavuudella (noin 90 % toistuvia tuottoja), skaalautuvuudella, vahvoilla kilpailueduilla ja kasvupotentiaalilla. Lisäksi voimakkaan markkina-arvon nousun myötä osakkeen likviditeetti on parantunut huomattavasti ja ulkomaisten sijoittajien kiinnostus yhtiöitä kohtaan on kasvanut huomattavasti. Mielestämme yhtiön arvostustasoa on venytetty lyhyellä aikavälillä liikaa positiivisen pitkän aikavälin tuotto-odotuksen kustannuksella.

Odotamme jatkoa erinomaiselle tuloskehitykselle Q4:llä

Ennakoimme Q3-raportin jälkeen Admicomilta lievää ohjeistusylitystä vuodelle 2019, mutta tällaista ei kuitenkaan saatu ja laskimme siksi noin 2 %:lla vuoden 2019 tulosennusteitamme (Enn. lv:n kasvu 36 % ja EBITDA-% 45 % vs. ohjeistus kasvulle 34-37 % ja EBITDA-%:lle 43-46 %). Q4:llä ennustamme liikevaihdon kasvaneen 31 % 4,2 MEUR:oon ja käyttökatteen 32 % 1,6 MEUR:oon, käyttökatemarginaalin ollessa noin 37 %. Koko vuodelta 2019 ennustamme nyt Admicomin yltäneen 15,6 MEUR:n liikevaihtoon (kasvu +36 %) ja 7,0 MEUR:n käyttökatteeseen. Osingon ennakoimme olevan 0,75 euroa osakkeelta, mikä vastaa nykykurssille noin 1 %:n osinkotuottoa.

Vahva tuloskasvu jatkuu lähivuodet, mutta kasvun kulmakerroin laskee

Admicom antoi jo Q3-raportin yhteydessä tavoitteet vuodelle 2020 ja ennakoimme yhtiön toistavan nämä tavoitteet Q4-raportin yhteydessä. Yhtiö odottaa liikevaihdon kasvun olevan vuonna 2020 yli 30 % ja kannattavuuden 35-45 % käyttökatemarginaalilla mitattuna. Nostimme ennakkopäivityksen yhteydessä vuoden 2020-2021 ennusteita 3-5 % ja odotamme nyt Admicomilta vuodelle 2020 34 %:n liikevaihdon kasvua ja 44 %:n käyttökatemarginaalia. Vuonna 2021 odotamme kasvun hieman hidastuvan vajaaseen 30 %:iin, mutta kannattavuuden skaalautuvan 46 %:iin. Yhtiö on kertonut kartoittavansa aktiivisesti uusia kasvujalkoja vahvan kasvun jatkamiseksi (yritysostot, rinnakkaiset toimialat) ja odotamme näistä lisätietoja vuoden 2020 aikana.

Osakkeen arvostus vaatii pysymistä vahvalla tuloskasvu-uralla pitkälle tulevaisuuteen

Admicomin arvostuskertoimet ovat nykyisellään erittäin korkeat (2020e EV/S 15x, P/E 47x ja 3v PEG 1,5x), mikä on toki perusteltavissa korkealla kannattavuudella, vahvalla lähivuosien tuloskasvunäkymällä, pieneksi yhtiöksi maltillisella riskitasolla ja kohtuullisella likviditeetillä. Arvostuksen haasteena on se, että sen tarjoama liikkumavara tuloskasvuodotuksien pettämisen tai muiden riskien suhteen on olematon.

Käy kauppaa. (Admicom)

Admicom on suomalainen pk-yritysten toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) toimittaja. Alusta pitäen selainpohjaisena SaaS-ratkaisuna kehitetyn tuotteen ydinajatus perustuu rutiinitöiden pitkälle vietyyn automaatioon sekä Suomen markkinan toimialakohtaiset erityispiirteet huomioivaan kokonaisratkaisuun. Talotekniikka-, rakennus- tai teollisuusalan pk-yritys saa joustavasti kaikki liiketoiminnan tarvitsemat sovellukset yhdestä ohjelmistosta.

Tunnusluvut 2019e 2020e 2021e
Liikevaihto 15,6 20,9 26,9
- kasvu-% 341,8% 33,8% 28,6%
Liikevoitto (EBIT) 6,4 8,7 11,8
- EBIT-% 41,1% 41,5% 44,1%
EPS (oik.) 1,06 1,42 1,94
Osinko 0,75 0,95 1,20
P/E (oik.) 63,1 47,1 34,5
EV/EBITDA 44,5 33,1 24,2
Osinkotuotto-% 1,1% 1,4% 1,8%
Uusimmat ennusteet