Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Etsi
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään
Yhtiö: Admicom
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 68.00 EUR
Kurssi: 67.60 EURKurssi hetkellä: 13.1.2020 - 6:26

Toistamme Admicomin vähennä-suosituksen ja tarkistamme osakkeen tavoitehinnan 68,0 euroon (aik. 63,0 euroa). Admicom jatkaa voimakasta arvonluontia korkeiden skaalaetujen, erittäin kannattavan liiketoimintamallin sekä vahvojen kilpailuetujen ja markkinatrendien myötä voimakkaana jatkuvan kasvun tukemana. Ennustamme lähivuosille edelleen yli 30 %:n tuloskasvua, mihin aiemmat näytöt kasvusta ja SaaS-liiketoimintamalli antavat näkyvyyttä. Voimakkaan tuloskasvun kautta yhtiölle voidaan hyväksyä korkeat arvostuskertoimet, mutta arvostuskertoimien voimakas venyminen ei anna varaa pettymyksille. 

Odotetusti vahva Q4-raportti

Admicomin liikevaihto kasvoi Q4:llä 32 % 4,1 MEUR:oon vastaten ennusteitamme. Yhtiö kertoi uusmyynnin kasvun olleen vahvaa kaikilla asiakastoimialoilla rakennusmarkkinoiden kasvun hiipumisesta huolimatta. Q4:n käyttökate nousi 47 % 1,7 MEUR:oon ollen 41 % liikevaihdosta ja ylittäen ennusteemme noin 10 %:lla. Erinomaisen tuloskasvun taustalla on yhtiön kilpailukykyisen, pitkälle automatisoidun ja standardoidun tuotteen korkea kannattavuus sekä tehokas ja skaalautuva operatiivinen malli.

Voimakas tuloskasvu jatkuu lähivuosina

Admicom toisti odotetusti jo Q3:n yhteydessä annetut vahvat tuloskasvunäkymät vuodelle 2020. Yhtiö ennakoi vuoden 2020 liikevaihtoon yli 30 %:n kasvua ja käyttökatemarginaaliksi 35-45 %. Ennusteisiimme ei kohdistunut Q4:n jälkeen merkittävää muutostarvetta ja olemme tarkistaneet 2020-2021 ennusteita parilla prosentilla (2020e: liikevaihdon kasvu 33 % ja käyttökate-% 46 %). Ennusteemme lähivuosille heijastelevat odotuksia skaalautuvan liiketoimintamallin myötä erittäin kannattavan uusasiakashankinnan kasvun jatkumisesta ja uusiin tuotteisiin tehtyjen panostusten realisoitumista entistä vahvemmaksi kasvuksi (teollisuus ja Adminet Lite). Lisäksi odotamme viime vuosina vahvan tulosnosteen antaneen tasauslaskutuksen olevan lievästi positiivinen myös kuluvana vuonna, sillä odotamme rakennusalan hidastumisen heijastuvan toimialan liikevaihtoihin ja asiakaspoistumaan lievästi negatiivisesti vasta vuonna 2021 . 

Yhtiö kartoittaa edelleen aktiivisesti uusia kasvulähteitä

Yhtiö kertoi jatkaneensa strategista suunnittelua uusien kasvulähteiden löytämiseksi Suomesta sekä ulkomailta, ja kasvattaneensa fokusta markkina-asemansa vahvistamiseksi suurehkojen ja pienten yhtiöiden kohderyhmässä. Tulorahoituksen lisäksi yhtiöllä on kasvun rahoittamiseen 16 MEUR:n nettokassa ja antivaltuutus, joka antaa noin 60 MEUR:n lisäkapasiteetin yritysostoihin. Admicomin voi kuitenkin olla haastavaa löytää nykyisen liiketoimintamallin kanssa erinomaisesti yhteensopivia kohteita, ja Adminetin räätälöiminen uusiin maihin vaatisi lisäinvestointeja. Odotammekin uusien kasvuaihioiden löytyvän rinnakkaisille toimialoille laajentumisesta Suomessa ja pienehköistä, pääasiassa teknologiaa ja markkinatuntemusta täydentävistä yritysostoista ulkomailla.

Vahva arvonluonti on houkuttelut sijoittajia venyttämään osakkeen arvostuskertoimet hyvin vaativiksi

Admicomin sijoitusprofiilissa yhdistyvät poikkeuksellisella tavalla vahva kasvu ja kannattavuus, korkea skaalautuvuus, kasvava osinkovirta sekä liiketoimintamallin hyvä jatkuvuus. Ennustamme yhtiön tuloskasvun yltävän lähivuosinakin yli 30 %:iin vuodessa, mikä yhdistettynä muihin positiivisiin arvoajureihin (mm. kasvanut likviditeetti) ja pitkän aikavälin kannattavuuden skaalautuvuuteen riittää perustelemaan nykyisen hyvin vaativan arvostustason (P/E 2020e 46x ja PEG n. 1,6x), mutta taso ei anna mielestämme liikkumavaraa riskien suhteen. 

Käy kauppaa. (Admicom)

Admicom on suomalainen pk-yritysten toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) toimittaja. Alusta pitäen selainpohjaisena SaaS-ratkaisuna kehitetyn tuotteen ydinajatus perustuu rutiinitöiden pitkälle vietyyn automaatioon sekä Suomen markkinan toimialakohtaiset erityispiirteet huomioivaan kokonaisratkaisuun. Talotekniikka-, rakennus- tai teollisuusalan pk-yritys saa joustavasti kaikki liiketoiminnan tarvitsemat sovellukset yhdestä ohjelmistosta.

inderesTV

Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 15,6 20,9 26,7
- kasvu-% 36,5% 33,4% 27,9%
Liikevoitto (EBIT) 6,6 9,0 11,8
- EBIT-% 42,3% 43,2% 44,1%
EPS (oik.) 1,09 1,48 1,93
Osinko 0,73 1,00 1,30
P/E (oik.) 59,0 45,7 35,1
EV/EBITDA 41,7 32,5 24,5
Osinkotuotto-% 1,1% 1,5% 1,9%
Uusimmat ennusteet