Afarak julkaisee Q1-raporttinsa tulevana perjantaina. Odotamme yhtiön liikevaihdon laskeneen vertailukaudesta Rautametalliseos-liiketoiminnan laskeneiden hintojen ja matalampien volyymien seurauksena. Tämä heijastuu segmentin kannattavuuteen ja odotamme konsernin tulosrivien olevan tappiolla. Emme anna osakkeelle suositusta tai tavoitehintaa omistajarakenteeseen liittyvien epäselvyyksien ja sen mahdollisten seurausten vuoksi.

Odotamme Afarakilta 43 MEUR:n liikevaihdolla 1,6 MEUR:n liiketappiota. Liikevaihdon laskun taustalla on etenkin Rautametalliseosliiketoiminnan volyymien lasku tuotannon uudelleen järjestelyn ollessa osittain vielä kesken. Lisäksi ferrokromin hinta laski Q1’19:lle hieman vertailukauden tasolta, mikä on lyönyt lisää painetta liikevaihtoon. Vastaavasti yhtiö on hyötynyt huomattavasti vertailukautta vahvemmasta dollarista. Arviomme mukaan konsernitasolla Rautametalliseos-liiketoiminnan heikkoutta helpottavat Erikoismetalliseosliiketoiminnan hyvällä ja lähes vertailukauden tasolla olleet volyymit.

Liikevaihdon laskun odotamme painaneen myös kannattavuutta, sillä alhaisempien volyymien takia tehokkuus on kärsinyt Rautametalliseos-liiketoiminnassa. Odotamme tämän painaneen segmentin selvälle liiketappiolle suotuisasta EUR/ZAR-valuuttaparin kehityksestä huolimatta. Konsernitason kehitystä tukee kuitenkin Erikoismetalliseos-liiketoiminta, jonka tuloskunnon odotamme pysyneen hyvänä. Segmentin liikevoiton ennusteemme on hieman vertailukauden yläpuolella, mikä heijastelee vertailukaudesta vahvistunutta tehokkuutta. Osakekohtaisen tuloksen ennusteemme on kuitenkin tappiolla -0,01 eurossa operatiivisen tuloksen absoluuttisesti heikkoa tasoa heijastellen.

Raportissa huomiomme tulee kohdistumaan yhtiön ohjeistukseen ja markkinakommentteihin. Nykyisessä talouden epävarmuuden sävyttämässä tilassa mahdolliset kommentit Kiinan osalta ovat etenkin hyvin mielenkiintoisia. Lisäksi mielenkiintoisia ovat yhtiön mahdolliset kommentit yhtiökokouksen valtuutuksesta omien osakkeiden ostosta. Hallituksen aikaisempien arvioiden mukaan omien osakkeiden ostotarjous voisi alkaa toukokuussa.

Yhtiön omistajarakenteeseen liittyvän epäselvyyden ja sen mahdollisten seurauksien sekä mahdollisen omien osakkeiden ostotarjouksen takia operatiivinen tuloskehitys ei arviomme mukaan toimi osakkeen pääasiallisena ajurina tällä hetkellä. Näistä tekijöistä johtuen emme myöskään anna osakkeelle tavoitehintaa tai suositusta, mutta tulemme kommentoimaan omien osakkeiden ostotarjousta sen toteutuessa.

Käy kauppaa. (Afarak)

Afarak on maailmanlaajuinen vertikaalisesti integroitunut erikoismetalliseosten tuottaja. Yhtiöllä on liiketoimintaa Etelä-Afrikassa, Turkissa, Saksassa, Lontoossa, Helsingissä ja Maltalla. Afarak toimittaa tuotteitaan maailman johtaville yrityksille monilla eri teollisuuden aloilla ympäri maailmaa. Afarakin liiketoiminta jakautuu kahteen eri yksikköön, jotka ovat rautametalliliiketoiminta ja erikoismetalliliiketoiminta. Afarakilla on rautametalliliiketoimintaa eteläisessä Afrikassa. Liiketoimintaan kuuluvat Stelliten kaivos, Mecklenburgin kaivos ja Mogalen tuotantolaitos Etelä-Afrikassa.

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 194,0 168,4 169,7
- kasvu-% -2,4% -13,2% 0,8%
Liikevoitto (EBIT) -14,1 2,0 4,9
- EBIT-% -7,3% 1,2% 2,9%
EPS (oik.) -0,04 0,00 0,00
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -16,4 -203,7 694,6
EV/EBITDA -198,2 27,1 19,7
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet