Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Afarak julkistaa Q3-raporttinsa tulevana perjantaina. Odotamme yhtiön liikevaihdon laskeneen selvästi vertailukaudesta volyymien ja hintojen laskun seurauksena. Huolimatta yhtiön pyrkimyksistä laskea kustannuksia ennustamme liiketuloksen olleen yhä tappiolla Q3:lla. Raportissa katseet kohdistuvat etenkin lyhyen tähtäimen markkinanäkymiin, joiden osalta odotukset ovat yhä hyvin matalalla tasolla. Emme anna osakkeelle suositusta tai tavoitehintaa omistajarakenteeseen liittyvien epäselvyyksien ja sen mahdollisten seurausten vuoksi.

Odotamme Afarakin liikevaihdon laskeneen vertailukaudesta merkittävästi 31 MEUR:oon. Liikevaihdon laskun taustalla on etenkin Rautametalliseosliiketoiminnan volyymien lasku tuotannon osittaisen alasajon sekä matalan ferrokromin hinnan seurauksena laskenut keskihinta. Yhtiö on sulkenut kaksi uunia vastatakseen selvästi heikentyneen kysyntänäkymään Etelä-Afrikan toiminnoissa, jossa lisähaasteita on käsityksemme mukaan edelleen aiheuttanut energiayhtiö Eskomin tuotantohaasteet ja ajoittaiset tuotantokatkokset. Erikoismetalliseosliiketoiminnalta odotamme niin ikään laskeneita volyymeja ja keskihintaa kysyntäkuvaa heijastellen, vaikkakin markkinatilanne erikoistuotteissa on säilynyt arviomme mukaan kohtuullisena.

Ennustamme Q3:n liiketuloksen painuneen 0,4 MEUR tappiolle, mikä on kuitenkin parannus suhteessa hyvin heikkoon vertailukauteen. Tappiollisen tulostason taustalla on etenkin Rautametalliseos-liiketoiminnan haasteet, jossa kulurakenteen laskeminen ei ole arviomme mukaan riittänyt kompensoimaan laskenutta liikevaihtokuormaa. Odotamme Erikoismetalliseos-liiketoiminnan tulostason olleen yhä kohtuullinen, vaikkakin se laskee heikentyneen markkinaympäristön seurauksena selvästi alle segmentin pidemmän aikavälin tulostason. Heikkoa operatiivista tulosta heijastellen odotamme osakekohtaisen tuloksen olevan 0,00 euroa.

Raportissa huomiomme tulee kohdistumaan mahdolliseen Q4:n ohjeistukseen, kommentteihin Etelä-Afrikan toimintojen näkymistä ja kokonaismarkkinatilanteesta. Lyhyen tähtäimen näkymä ei ole erityisen rohkaiseva, sillä Q4:n ferrokromin sopimushinta laski edelleen matalalta tasolta Q4:n 1,02 $/naula tasolle ja markkinoiden kysyntänäkymä on heikko. Tätä taustaa vasten emme yllättyisi, mikäli yhtiö ei antaisi selkeää tulosohjeistusta Q4:lle ja kommentit viitoittaisivat tuloshaasteiden jatkumista.

Käy kauppaa. (Afarak)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot

Afarak on maailmanlaajuinen vertikaalisesti integroitunut erikoismetalliseosten tuottaja. Yhtiöllä on liiketoimintaa Etelä-Afrikassa, Turkissa, Saksassa, Lontoossa, Helsingissä ja Maltalla. Afarak toimittaa tuotteitaan maailman johtaville yrityksille monilla eri teollisuuden aloilla ympäri maailmaa. Afarakin liiketoiminta jakautuu kahteen eri yksikköön, jotka ovat rautametalliliiketoiminta ja erikoismetalliliiketoiminta. Afarakilla on rautametalliliiketoimintaa eteläisessä Afrikassa. Liiketoimintaan kuuluvat Stelliten kaivos, Mecklenburgin kaivos ja Mogalen tuotantolaitos Etelä-Afrikassa.

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 194,0 147,6 151,8
- kasvu-% -2,4% -23,9% 2,8%
Liikevoitto (EBIT) -14,1 -38,1 -2,3
- EBIT-% -7,3% -25,8% -1,5%
EPS (oik.) -0,04 -0,12 -0,02
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -16,4 -4,2 -23,7
EV/EBITDA -198,6 -21,1 30,8
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet