Afarakin Q1-tulos jäi raskaasti tappiolle

Analyytikon kommentti 15.05.2019 5:44 Afarak

Afarak antoi eilen tulosvaroituksen koskien Q1’19:n tulosta, joka on ennakkotietojen mukaan ollut raskaasti tappiollinen. Tämän taustalla ovat yhtiön mukaan jo vuonna 2018 alkaneet haasteet, joista osa on jatkunut myös Q1’19:llä. Lisäksi haasteita on aiheuttanut ferrokromin sopimushinnan lasku 1,12 $/lb tasolle. Näiden seurauksena yhtiö odottaa sen Q1:n käyttökatteen olevan noin 5 MEUR negatiivinen. Yhtiön mukaan sen toimet käyttöpääoman hallinnassa ovat kuitenkin pitäneet kassatilanteen ja nettovelkaantumisasteen tyydyttävinä.

Vuonna 2018 yhtiöllä oli huomattavia operatiivisia haasteita Rautametalliseos-liiketoiminnassa, joiden taustalla olivat muun muassa laiterikko ja heikkolaatuinen malmi. Yhtiö myös päätti muokata tuotantoa Rautametalliseos-segmentissä kohti korkeahiilisen ferrokromin tuotantoa alkuvuoden 2019 aikana. Arviomme mukaan Q1:n haasteet koskevat edelleen Rautametalliseos-liiketoimintaa. Edellä mainittujen operatiivisten haasteiden ja tuotannon muokkaamisen lisäksi arvioimme paikallisen energiayhtiö Eskomin tuotanto-ongelmien aiheuttaneen sähkökatkoksia, mikä haittaa operatiivista toimintaa ja laskee tuotantomääriä entisestään.

Odotimme yhtiön Rautametalliseos-liiketoiminnalta heikkoa kvartaalia ja segmentin ennusteemme olivat selvästi negatiivisia käyttökatetasolla vetäen koko konsernin tuloksen tappiolle käyttökatetasolla (aik. Q1’19e käyttökate -0,1 MEUR). Ennakkotietojen perusteella segmentin tappiot ovat kuitenkin olleet selvästi odotuksiamme suuremmat ja laskimme Q1:n käyttökatteen ennusteemme ennakkotietojen mukaiselle -5 MEUR:n tasolle. Tarkastelemme lähivuosien ennusteitamme yhtiön perjantaina (17.5.) julkistettavan Q1:n yhteydessä, mutta alustavan arviomme mukaan Rautametalliseos-segmentin ennusteissamme on laskupainetta yhä jatkuvien ja odotuksiamme suurempien haasteiden seurauksena.

Yhtiön omistajarakenteeseen liittyvän epäselvyyden ja sen mahdollisten seurauksien takia emme anna osakkeelle tavoitehintaa tai suositusta. 

Käy kauppaa. (Afarak)

Afarak on maailmanlaajuinen vertikaalisesti integroitunut erikoismetalliseosten tuottaja. Yhtiöllä on liiketoimintaa Etelä-Afrikassa, Turkissa, Saksassa, Lontoossa, Helsingissä ja Maltalla. Afarak toimittaa tuotteitaan maailman johtaville yrityksille monilla eri teollisuuden aloilla ympäri maailmaa. Afarakin liiketoiminta jakautuu kahteen eri yksikköön, jotka ovat rautametalliliiketoiminta ja erikoismetalliliiketoiminta. Afarakilla on rautametalliliiketoimintaa eteläisessä Afrikassa. Liiketoimintaan kuuluvat Stelliten kaivos, Mecklenburgin kaivos ja Mogalen tuotantolaitos Etelä-Afrikassa.

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 194,0 191,7 169,7
- kasvu-% -2,4% -1,2% -11,5%
Liikevoitto (EBIT) -14,1 -2,9 4,9
- EBIT-% -7,3% -1,5% 2,9%
EPS (oik.) -0,04 -0,02 0,00
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -16,4 -34,9 677,7
EV/EBITDA -198,2 73,9 19,7
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet