Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Etsi
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään
Yhtiö: Ahlstrom - Munksjö
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 14.50 EUR
Kurssi: 14.54 EURKurssi hetkellä: 31.7.2019 - 7:18

Ahlstrom-Munksjön Q2-numerot olivat lievästi odotuksiamme heikommat. Ennustemuutokset jäivät raportin jälkeen melko vähäisiksi varsinkin operatiivisten odotusten osalta ja strategisesti yhtiö etenee edelleen hyvin kohti 2020-luvun puolella häämöttävää tulospotentiaalia. Lyhyellä tähtäimellä Ahlstrom-Munksjön osakkeen arvostustaso on kuitenkin korkeahko ja mielestämme osakkeen 12 kuukauden tuotto-odotus jää melko neutraaliksi riskeihin nähden. Siten toistamme Ahlstrom-Munksjön 14,50 euron tavoitehintamme ja vähennä-suosituksemme.

Operatiivinen Q2-tulos jäi vertailukauden tasolle alhaisten volyymien takia

Ahlstrom-Munksjö teki Q2:lla 745 MEUR:n liikevaihdolla 84 MEUR:n oikaistun käyttökatteen. Numerot alittivat ennusteemme lievästi. Liikevaihto supistui vajaat 3 % vertailukaudesta, kun lievästi kohonneet myyntihinnat ja hieman positiiviset valuuttakurssimuutokset eivät riittäneet kompensoimaan volyymien 6 %:n laskua. Operatiivinen tulos oli viime vuoden tasolla ja käyttökatemarginaali oli yhtiölle tyydyttävä 11,2 % (vrt. taloudellinen tavoite yli 14 %:n oikaistu EBITDA-% yli syklin). Q2:lla yhtiön tuloksen muodostumista hidastivat Q1:n ja Q4:n tavoin alhaiset volyymit, kun talouskasvun hidastuminen laski teollisuusvetoisten asiakassektoreiden pohjakysyntää ja myös varastotasot laskivat yhä monissa arvoketjuissa. Lisäksi sellun hinnan lasku ei näkynyt odotustemme vastaisesti konsernin luvuissa vielä Q2:llä, mutta bruttokatteet olivat silti ennätyskorkeat hyvin pitäneiden hintojen ansiosta. Divisioonista Filtration&Performancen suoritus oli vahva ja Industrial&Solutionsin numerot olivat melko hyviä. Sen sijaan Specialities, Decor ja North America Speciality Solutions jäivät vaisuille kannattavuustasoille. Alariveillä tulosta rasittivat noin odotuksiemme mukaiset kertakulut sekä ennusteitamme korkeammat rahoituskulut ja verot. Näin ollen yhtiön Q2:n 0,13 euron raportoitu EPS jäi ennusteistamme ja vertailuluvuista lopulta varsin selvästi.

Yhtiö käytännössä toisti näkymänsä emmekä tehneet merkittäviä muutoksia lähiaikojen tulosennusteisiimme

Ahlstrom-Munksjö ei tehnyt suurempia muutoksia kuluvan vuoden näkymiinsä. Kysynnän yhtiö kertoi hidastuneen jonkin verran tietyissä tuotesegmenteissä ja asiakkaat ovat pienentäneet varastojaan (aik. markkinoiden perusteet kohtuullisen vakaat, vaikka talouskasvun hidastuminen on pienentänyt tiettyjen tuotteiden kysynnän kasvuvauhtia). Yleisen markkinaympäristön Ahlstrom-Munksjö kertoi pysyvän epävarmana ja vaihtelevan edelleen. Yhtiö odottaa myös yhä yritysjärjestelyiden synergioiden ja tehostustoimien vahvistavan koko vuoden tulosta (2018: pro-forma oik. EBITDA 330 MEUR). Emme tehneet käytännössä hienosäätöä suurempia muutoksia yhtiön käyttökatetason ennusteisiimme, mutta poisto- ja rahoituskuluennusteiden lievät nostot painoivat alarivejä hieman. Odotamme yhtiön tulostrendin kääntyvän oikaistun käyttökatteen tasolla selvemmälle nousu-uralle Q3:lla, kun volyymienpaine hidastuu varastotasojen alennettua, raaka-aineiden hintojen lasku alkaa näkyä tuloksessa ja tehostustoimet etenevät.

Keskipitkän aikavälin potentiaaliin nojaaminen vaatisi selkeämpää näkyvyyttä markkinatilanteeseen

Ahlstrom-Munksjön vuosien 2019 ja 2020 ennusteidemme mukaiset oikaistut P/E-luvut ovat 20x ja 13x ja vastaavat EV/EBITDA-kertoimet ovat 8x ja 7x. Mielestämme Ahlstrom-Munksjön tulospohjainen arvostus on kuluvan vuoden kertoimilla kohollaan, kun taas ensi vuoden kertoimet ovat kohtuulliset. Osinkotuotto on vajaat 4 %, mutta 12 kk:n tuotto-odotus ei nouse mielestämme riittäväksi riskeihin nähden, sillä kertoimien normalisoitumispaine kumoaa pääosan tuloskasvun luomasta tuesta. Keskipitkän tähtäimen tulospotentiaaliinsa nähden osake ei ole kallis, mutta suuremman painon antaminen potentiaalille vaatisi mielestämme kysyntään liittyvän epävarmuuden hälventymistä.

Käy kauppaa. (Ahlstrom-Munksjö)

Munksjön ja Ahlstromin fuusiossa syntyi maailman johtava kestävän kehitykseen ja innovaatisiin kuitupohjaisiin ratkaisuihin kehittynyt yhtiö. Uudella yhtiöllä on 43 tehdasta neljällä mantereella ja yhteensä 6200 työntekijää. Yhdistetyn yhtiön liikevaihto vuonna 2016 oli noin 2,2 mrd. euroa ja oikaistu käyttökate 269 MEUR.

inderesTV

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 2 996,9 2 965,6 2 967,4
- kasvu-% 29,0% -1,0% 0,1%
Liikevoitto (EBIT) 129,5 144,0 205,3
- EBIT-% 4,3% 4,9% 6,9%
EPS (oik.) 0,80 0,74 1,06
Osinko 0,52 0,52 0,55
P/E (oik.) 15,2 19,6 13,7
EV/EBITDA 8,3 8,5 6,8
Osinkotuotto-% 4,3% 3,6% 3,8%
Uusimmat ennusteet