Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Aktia: Astetta varovaisemman näkemyksen aika

Analyytikon kommentti 19.02.2021 5:38 Aktia
Yhtiö: Aktia
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 10.00 EUR
Kurssi: 9.69 EUR
Kurssi hetkellä: 19.2.2021 - 5:23

Toistamme Aktian 10,0 euron tavoitehinnan ja laskemme suosituksemme vähennä-tasolle (aik. lisää). Q4-tulos oli linjassa odotuksiin ja olemme tehneet ennusteisiin vain pieniä tarkistuksia. Odotamme Aktialta lähivuosina yhä selvää tuloskasvua, mutta viimeaikaisen uutisoinnin perusteella Varainhoidon lähiajan kasvunäkymiin vaikuttaa liittyvän aiempaa enemmän epävarmuutta, mikä painaa osakkeen lyhyen aikavälin tuotto/riski-suhteen heikoksi.

Odotusten mukainen Q4-raportti

Aktian liiketoiminnan tuotot kasvoivat Q4:llä 3 %:lla 57,0 MEUR:oon ylittäen 55,9 MEUR:n ennusteemme odotuksia vahvemman korkokatteen kasvun ja ennusteita korkeamman henkivakutuusneton myötä. Aktian kulutaso oli odotuksiamme korkeampi ja vertailukelpoiset liiketoiminnan kulut olivat 36,3 MEUR ylittäen 35 MEUR:n ennusteemme. Luottotappiotaso oli Q4:llä hieman ennusteita matalampi ja vertailukelpoinen liikevoitto oli lopulta 19,8 MEUR ja täysin linjassa 19,9 MEUR:n ennusteemme kanssa. Osinkoa Aktian hallitus ehdottaa maksettavaksi 0,43 euroa, mikä jäi hieman odotuksistamme (0,49e). Kuluvalle vuodelle Aktia ohjeistaa odotetusti vertailukelpoisen liikevoiton selvää kasvua, olettaen, että markkinakehitys ja yhteiskunnan olosuhteet pysyvät edelleen vakaina.

Varainhoidon henkilöstölähdökset herättävät huolia

KL uutisoi tiistaina, että Aktian Varainhoidon EMD-tiimistä on lähtenyt viisi henkilöä. Aktia vahvisti uutisen oikeaksi ja kertoi, että EMD-tiimistä on irtisanoutunut kolme salkunhoitajaa ja kaksi analyytikkoa. EMD-tiimi on vastannut Aktiassa menestyksekkäiden kehittyvien maiden korkorahastojen hoitamisesta ja rahastot ovat näytelleet merkittävää roolia Varainhoidon viime vuosien uusmyynnissä. Aktia kommentoi irtisanoutumisia tarkemmin tulosinfossa ja yhtiön johto korosti, ettei sen strategia Varainhoidon tai EMD-tuotteiden suhteen ole muuttunut. Suhtaudumme uutiseen lievästi huolestuneena ja pidämme mahdollisena, että irtisanoutumiset voivat vaikeuttaa Varainhoidon kasvun kannalta keskeisten EMD-tuotteiden uusmyyntiä.

Ennusteita tarkistettu lievästi alaspäin

Olemme tarkistaneet lähivuosien ennusteitamme korkkokatteen osalta ylöspäin, mutta tämä on hautautunut ennusteissamme Varainhoidon laskeneiden uusmyyntiennusteiden alle, joita tarkistimme viimeaikaisia uutisia heijastellen alaspäin. Olemme tehneet pieniä tarkistuksia myös kuluennusteisiimme ja 2021 luottotappiotasoihin ja kokonaisuudessaan lähivuosien EPS-ennusteemme ovat laskeneet noin 2 %. Tarkistimme myös osinkoennusteitamme alaspäin ja ennustamme Aktian voitonjakosuhteen asettuvan lähivuosina 75 %:n tasolle (aik. 80 %).

Lyhyen aikavälin epävarmuustekijät painavat tuotto/riski-suhteen heikoksi

Aktian tulospohjainen arvostus on toteutuneella 2020 tuloksella korkea (P/E 16x). Vahvalla tulosparannuksella 2021 P/E laskee noin 12x tasolle, mikä on neutraali taso ja myös hyvin linjassa Aktian viimeisen viiden vuoden keskimääräisen arvostustason kanssa. Myös tasepohjainen arvostus (P/B 21e: 1,0x) on täysin linjassa sekä Aktian historiallisen tason että verrokkiryhmän kanssa. Arvostuksessa ei näkemyksemme mukaan ole oleellista nousuvaraa ja kurssinousu nojaakin ennen kaikkea tuloskasvun realisoitumiseen sekä vahvaan 6 %:n osinkoon. Lyhyellä aikavälillä arvonluonnin kannalta keskeisen Varainhoidon kasvuun liittyy näkemyksemme mukaan viimeaikaisen uutsioinnin perusteella kuitenkin selvää epävarmuutta ja tämä painaa lyhyen aikavälin tuotto/riski-suhteen heikoksi.

Käy kauppaa. (Aktia)

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liiketoiminnan tuotot 201,1 219,3 227,4
- kasvu-% -9,2% 9,1% 3,7%
Liikevoitto (EBIT) 54,7 70,3 78,9
Kulu/tuotto-suhde-% 70,7% 65,9% 63,1%
EPS (oik.) 0,62 0,82 0,90
Osinko 0,43 0,61 0,67
P/E (oik.) 15,9 11,8 10,8
P/B 1,0 1,0 1,0
Osinkotuotto-% 4,4% 6,3% 7,0%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Palvelemme asiakkaitamme digitaalisten kanavien kautta kaikkialla ja kasvokkain toimipisteissämme pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Tampereen, Vaasan ja Oulun seuduilla. Palkitun varainhoitomme rahastoja myydään myös kansainvälisesti.