Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Aktia Q2-aamutulos: Odotusten mukaista kehitystä

Analyytikon kommentti 05.08.2022 9:24 Aktia
Yhtiö: Aktia
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 9.50 EUR
Kurssi: 9.84 EUR
Kurssi hetkellä: 5.8.2022 - 9:09 Analyysi päivitetty: 17.7.2022

Finanssikonserni Aktian Q2-tulos jäi lievästi ennusteistamme odotuksia korkeammista luottotappiovarauksista johtuen, mutta isoilta linjoilta raportti vastasi varsin hyvin odotuksiamme. Uutta raportissa oli tieto Varainhoidon kansainvälisen myynnin vahvistamisesta, mihin suhtaudumme positiivisesti. Alustavasti emme näe lähivuosien tulosennusteisiimme kohdistuvan suuria muutostarpeita. Aktian Q2-tiedotustilaisuutta voi seurata kello 10.30 alkaen inderesTV:stä.

Palkkiotuotot kehittyivät ennusteitamme pirteämmin

Aktian liiketoiminnan tuotot asettuivat Q2:lla 71,6 MEUR:oon (-2 % v/v) ja ne ylittivät 69,7 MEUR:n tasolla olleen odotuksemme. Ennusteita paremman tuottokehityksen taustalla olivat palkkiotuotot, jotka säilyivät vastoin odotuksiamme käytännössä vertailukauden tasolla 31,6 MEUR:ssa (Q2’21: 31,7 MEUR) ja ylittivät ennusteemme noin 3 %:lla. Odotuksia vahvempien palkkiotuottojen taustalla oli etenkin ennusteitamme maltillisemmin laskeneet hallinnoitavat asiakasvarat (Q2’22: 13,9 mrd. vs. Q2’22e: 13,3 mrd. euroa). Aktian henkivakuutusnetto asettui Q2:lla ennusteidemme mukaisesti 12,7 MEUR:oon ja myös pankin korkokatteen kehitys vastasi varsin hyvin odotuksiamme (Q2’22: 25,8 MEUR vs. 25,6 MEUR).

Kulutaso ja luottotappiovaraukset olivat ennusteitamme korkeammat

Aktian kulutaso asettui Q2:lla 44,7 MEUR:oon ja oli noin 5 % ennusteitamme korkeampi. Ennustepoikkeama selittyy odotettua korkeammilla liiketoiminnan muilla kuluilla ja IT-kustannuksilla. Aktian vertailukelpoiset kulut (45,8 MEUR) pitivät Q2’21-katsauskaudella noin 4,4 MEUR kertakuluja ja näistä oikaistuna kustannukset kasvoivat nyt noin 8 % v/v. Kulutason kehitys herättää tiettyjä huolia, sillä se kasvattaa paineita saada ylärivi takaisin kasvu-uralle. Pankin luottotappiovaraukset olivat Q2:lla hieman odotuksiamme korkeammat (Q2’22: -2,4 MEUR vs. Q2’22e: -1,2 MEUR). Aktian liikevoitto asettui Q2:lla lopulta näin ollen 24,7 MEUR:oon ja jäi lievästi 25,9 MEUR:n odotuksestamme.

Näkymät ennallaan, Varainhoidon kansainvälinen myynti laajenee

Aktia toisti Q2-raportissa odotetusti heinäkuussa päivittämänsä ohjeistuksensa, jonka mukaan vuoden 2022 liikevoiton arvioidaan olevan suurin piirtein samalla tasolla kuin vuonna 2021. Korkokatteen pankki arvioi odotetusti jatkavan kasvuaan nousseiden viitekorkojen ja sekä yritysasiakasliiketoiminnan volyymikasvun ja hinnoittelun myötä. Yhtiö odottaa myös palkkiotuottojen kääntyvän kasvuun, mutta tämä on luonnollisesti osaltaan alisteista yleiselle pääomamarkkinakehitykselle. Vertailukelpoisten kustannusten odotetaan nyt olevan inflaation vaikutus huomioiden suunnilleen vuoden 2021 tasolla (aik. ”suunnilleen vuoden 2021 tasolla”).

Aktia kertoi Q2-raportissa vahvistaneensa kansainvälistä rahastomyyntiään jakelusopimuksella kahdeksaan uuteen maahan (UK, Irlanti, Benelux-maat, Tanska, Norja ja ranskankielinen Sveitsi) brittiläisen Harrington-Cooperin kanssa solmitulla jakelusopimuksella. Yhtiö on jo aiemmin antanut indikaatiota kansainvälisen myynnin laajentamiselle ja nyt kerrottu jakeluyhteistyö vaikuttaa alustavasti mielestämme varsin lupaavalta. Odotamme yhtiöltä lisäkommentteja jakeluyhteistyöstä Q2-tulosinfossa.

Käy kauppaa. (Aktia)

Analyytikko / Kirjoittaja

Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot
Sauli Vilén

Sauli Vilén

COO, analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liiketoiminnan tuotot 263,8 258,0 276,2
- kasvu-% 31,2% -2,2% 7,1%
Liikevoitto (EBIT) 84,6 84,0 96,8
Kulu/tuotto-suhde-% 66,1% 66,2% 63,1%
EPS (oik.) 0,99 0,93 1,07
Osinko 0,56 0,56 0,70
P/E (oik.) 12,4 10,6 9,2
P/B 1,3 1,0 0,9
Osinkotuotto-% 4,6% 5,7% 7,1%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Aktia Pankki on vuonna 1825 perustettu suomalainen finanssikonserni, joka tarjoaa asiakkailleen yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-, varainhoito- ja henkivakuutuspalveluiden valikoimastaan. Konsernin maantieteelliseen toiminta-alueeseen kuuluvat Suomen rannikko, pääkaupunkiseutu ja sisämaan kasvukeskukset.