Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Aktia
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 10.00 EUR
Kurssi: 9.96 EUR
Kurssi hetkellä: 15.2.2021 - 5:36

Aktia julkaisee Q4-tuloksensa torstaina kello 8.00. Aktia on saanut finanssisektorin muiden yhtiöiden tapaan loppuvuonna tukea pääomamarkkinoiden vahvasta kehityksestä ja odotamme yhtiön yltäneen viimeisellä neljänneksellä vahvan vertailukauden tasoiseen tulokseen. Q4-raportissa huomiomme keskittyy luonnollisesti itse tuloksen ohella kuluvan vuoden ohjeistukseen sekä vuoden 2020 osinkoehdotukseen.

Ennustamme Aktian liiketoiminnan tuottojen kasvaneen vahvasta vertailukaudesta 1 %:lla 55,9 MEUR:oon. Odotamme korkokatteen jatkaneen viimeisellä neljänneksellä alkuvuoden tapaan tervettä kasvuaan (+5 % v/v) myönteisenä jatkuneen volyymikehityksen siivittämänä. Korkokatteen ja luottokannan kasvua tukee osaltaan loppuvuoden vahva asuntolainakysyntä, sillä Suomen Pankin tilastojen mukaan joulukuussa uusia asuntolainoja nostettiin peräti 32 % viime vuotta enemmän (10/20: +6 % v/v ja 11/20: 9 % v/v). Pankkien välinen marginaalikilpailu on käsityksemme mukaan säilynyt kuitenkin verisenä ja uusien asuntolainojen keskikorko on jatkanut Q4:llä jo pitkään nähtyä laskuaan.

Odotamme Aktian palkkiotuottojen kohonneen Q4:llä noin 25,4 MEUR:oon (Q4’19: 25,1 MEUR). Palkkiotuottokehitys saa tukea edellisneljänneksen tasosta 9 %:lla kasvavilla Varainhoitoliitännäisillä palkkioilla. Aktian hallinnoitava varallisuus on elpynyt vahvan markkinakehityksen tukemana Q4:llä vahvasti ja Varainhoidon kansainvälisen kasvun kannalta keskeiset UI-rahastopääomat ylittivät vuoden lopussa 2,0 mrd. euron rajapyykin. Ennustamme hallinnoitavan varallisuuden kohonneen Q4:llä kaikkien aikojen ennätystasolle 10,2 mrd. euroon (Q3’20: 9,6 mrd.).

Kulujen osalta emme odota raportin tarjoavan yllätyksiä ja ennustamme kulutason olleen lähellä vertailukauden tasoa ja vertailukelpoisen kulu/tuotto-suhteen asettuneen 62,7 %:n tasolle (Q4’19: 63,8 %). Ennustamme luottotappiovarausten olleen Q4:llä lievästi vertailukautta korkeammat (Q4’20e: 1,0 MEUR vs. Q4’19: 0,8 MEUR), mutta taso säilyy edelleen hyvin matalana sekä absoluuttisesti että suhteessa luottokantaan. Edellisiä oletuksia heijastellen odotamme Aktian vertailukelpoisen liikevoiton asettuneen 19,9 MEUR:oon (Q4’19: 19,2 MEUR) ja EPS:n vertailukauden tasolle 0,23 euroon.

Tuloksen ohella Q4-raportissa mielenkiinnon kohteena on Aktian osinkopäätös ja kuluvan vuoden ohjeistus. Aktia tiedotti tammikuussa poikkeavansa viranomaissuosituksista ja jakavansa tilikaudelta 2019 osinkoa 0,53 euroa/osake yhtiökokouksen alkuperäisen valtuutuksen oltua 0,63 euroa osakkeelta. Kommenttimme aiheesta on luettavissa täältä.

Odotamme Aktian hallituksen ehdottavan vuoden 2020 osingoksi 0,49 euroa, mikä vastaa noin 79 %:n jakosuhdetta ja on Aktian osinkopolitiikan ylälaidalla (60-80 % tilikauden tuloksesta).

Aktian 2020 tulos tulee jäämään kokonaisuudessaan vaisuksi alkuvuoden markkinaromahduksen tehtyä huomattavan loven yhtiön Q1’20-tulokseen. Vaisun 2020 tuloksen johdosta 2021 tuloskasvu onkin mielestämme selviö ja ennätystasolle kohonneen hallinnoitavan varallisuuden myötä yhtiö lähteekin kuluvaan vuoteen erittäin hyvistä asetelmista. Odotamme Aktian vertailukelpoisen liikevoiton kasvavan kuluvana vuonna noin 31 %:lla ja tähän suhteutettuna yhtiön ohjeistuksen tulisikin indikoida vertailukelpoisen liikevoiton selvää kasvua vuoteen 2020 nähden.

 

Käy kauppaa. (Aktia)

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020e 2021e 2022e
Liiketoiminnan tuotot 200,0 220,4 231,6
- kasvu-% -9,7% 10,2% 5,1%
Liikevoitto (EBIT) 54,9 72,4 80,4
Kulu/tuotto-suhde-% 70,4% 64,9% 63,1%
EPS (oik.) 0,62 0,82 0,92
Osinko 0,49 0,66 0,73
P/E (oik.) 16,0 12,1 10,9
P/B 1,1 1,1 1,1
Osinkotuotto-% 4,9% 6,6% 7,4%
Uusimmat ennusteet

Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Palvelemme asiakkaitamme digitaalisten kanavien kautta kaikkialla ja kasvokkain toimipisteissämme pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Tampereen, Vaasan ja Oulun seuduilla. Palkitun varainhoitomme rahastoja myydään myös kansainvälisesti.