Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Yhtiö: Aktia
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 11.00 EUR
Kurssi: 9.89 EUR
Kurssi hetkellä: 7.11.2022 - 5:38 Analyysi päivitetty: 6.11.2022

Aktian Q3-raportin päärivit olivat tiedossa jo ennakkoon, mutta tärkeän korkokatteen kehitys jäi Q3:lla yllättävänkin pehmeäksi. Rakennuspalikat selvälle tulosparannukselle ovat edelleen kasassa, mutta mielestämme epävarmuus tuloskasvun kulmakertoimeen on kasvanut Q3-raportin myötä. Toistamme Aktian 11,0 euron tavoitehintamme ja laskemme suosituksemme lisää-tasolle (aik. osta).

Q3:n päärivit olivat tiedossa jo ennakkoon, korkokatteen kehitys jäi pehmeäksi

Aktian Q3-raportin päärivit olivat tiedossa ennakkoon, sillä yhtiö julkaisi lokakuun lopussa annetun tulosvaroituksen yhteydessä ennakkotiedot Q3-kehityksestään. Aktian tuotot olivat ennakkotietojen mukaisesti 56,2 MEUR (-16 % v/v) ja vertailukelpoinen liikevoitto 12,3 MEUR (Q3’21: 23,8 MEUR). Yllätyksen Q3-luvuissa tarjosi korkokate, joka oli 24,0 MEUR ja laski vastoin odotuksiamme (Q3’22e: 26,0 MEUR) 7 % Q2-tasosta. Korkokatteen pehmeään kehitykseen heijastuivat etupainotteisesti nousseet rahoituskustannukset, suojauskustannusten kasvu sekä nollaan laskenut negatiivinen korkokulu TLTRO III-rahoituksessa. Palkkiotuotot laskivat odotettua vähemmän (Q3’22: 29,9 vs. Q3’22e: 28,9 MEUR) ja tähän heijastui Varainhoidon hieman odotettua parempi palkkiokertymä. Henkivakuutusnetto oli hieman odotuksiamme parempi, mutta tuottoja painoivat negatiiviset käyvän arvon muutokset. Kulutaso ja luottotappiovaraukset olivat ennusteidemme mukaiset.

Korkokatteen pitäisi parantua ensi vuonna tuntuvasti

Aktia toisti Q3:n yhteydessä odotetusti lokakuun lopussa lasketun ohjeistuksensa. Korkokatteen kasvun odotetaan jatkuvan Q4:llä samalla tai hieman korkeammalla tasolla kuin Q3:lla (+4 % v/v) ja arviomme mukaan suojauskustannukset tulevat loppuvuonna painamaan edelleen sen kehitystä. Aktia ei antanut Q3:n yhteydessä päivitettyä näkemystä korkojen nousun vaikutuksista, vaan tyytyi toistamaan tulosvaroituksen yhteydessä annetut kommentit, joiden mukaan korkojen nousun nettovaikutus korkokatteeseen on huomattavan positiivinen vuonna 2023. Kommentit korkokatteen suhteen olivat joiltain osin kuitenkin jopa varovaisia ja on mielestämme mahdollista, että osa korkojen nousun hyödyistä hautautuu nousevien rahoitus- ja suojauskustannusten alle. Näemme tämän yhdessä korkokatteen pehmeän H2’22-kehityksen kanssa kasvattavan osaltaan ennusteisiin liittyvää epävarmuutta. Olemme kuitenkin tehneet korkojen nousun jatkumisen myötä positiivisia tarkistuksia lähivuosien korkokate-ennusteisiimme ja odotamme pankin korkokatteeseen ensi vuonna noin 30 % parannusta. Kokonaisuudessaan odotamme tuloskehitykseen lähivuosina edelleen selvää tasokorjausta heikolta 2022 tasolta.

Tuotto/riski-suhde yhä positiivinen

Aktian P/E-luku painuu 2023 ennusteillamme 9x tasolle, mikä on historiallisen arvostustason valossa houkutteleva. Tulosennusteidemme toteutuessa osakkeessa onkin näkemyksemme mukaan selvää nousuvaraa ja näemme tuloskasvun ja osingon varaan rakentuvan tuotto-odotuksen edelleen hyvänä. Mielestämme tulosparannukseen liittyvä epävarmuus on kuitenkin jossain määrin kasvanut Q3-raportin myötä ja näemme tämän vievän parhaan terän osakkeen tuotto/riski-suhteelta. Vastaavasti Aktian tulos- ja taseperusteinen arvostus on karkeasti linjassa pohjoismaisten pankkien kanssa. Näemme Aktian varainhoitovetoisuuden tukevan yhtiön arvostusta pohjoismaisten pankkien kontekstissa, mutta toisaalta preemiota yhtiölle on vaikea perustella niin kauan kun operatiivinen kehitys ei erotu edukseen vertailuryhmästä. DDM-mallimme on selvästi nykykurssin yläpuolella, mikä tukee näkemystämme osakkeen nousuvarasta.

Käy kauppaa. (Aktia)

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

COO, analyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liiketoiminnan tuotot 263,8 250,6 293,0
- kasvu-% 31,2% -5,0% 16,9%
Liikevoitto (EBIT) 84,6 68,7 102,6
Kulu/tuotto-suhde-% 66,1% 71,0% 62,7%
EPS (oik.) 0,99 0,77 1,13
Osinko 0,56 0,46 0,70
P/E (oik.) 12,4 12,9 8,7
P/B 1,3 1,1 1,0
Osinkotuotto-% 4,6% 4,7% 7,1%
Uusimmat ennusteet

Aktia Pankki on vuonna 1825 perustettu suomalainen finanssikonserni, joka tarjoaa asiakkailleen yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-, varainhoito- ja henkivakuutuspalveluiden valikoimastaan. Konsernin maantieteellinen toiminta-alue on Suomi.