Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Ålandsbanken ilmoitti perjantaina aikovansa jakaa osinkoa vastoin EKP:n ja Finanssivalvonnan suosituksia. Yhtiö perustelee päätöstään mm. vahvalla vakavaraisuudellaan ja tuloskunnolla sekä huolella yhtiön kiinnostavuudesta sijoituskohteena. Päätöksen tarkemmat perustelut ovat luettavissa kokonaisuudessa täältä.

Ålandsbankenin voitonjakopäätös on hyvin poikkeuksellinen, sillä vaikka Finanssivalvonnan linjaus on nimellisesti suositus, on se laajalti tulkittu kieltona. Finanssivalvonnan edustaja kertoi sunnuntaina uutistoimisto Bloombergille pitävänsä voitonjakosuosituksista poikkeamista hyvin poikkeuksellisena ja valitettavana, mutta totesi myös, ettei suosituksista voida tehdä juridisesti sitovia.

Vaikka kyse onkin vain yhden pienen pankin päätöksestä, on päätöksellä iso symboliarvo ja näkemyksemme mukaan myös muut listatut ei-merkittävät pankit (Aktia, OmaSp ja Evli) voisivat käyttää Ålandsbankenin kanssa lähes identtisiä perusteluita. Onkin erittäin mielenkiintoista nähdä, kannustaako Ålandsbankenin päätös myös muita poikkeamaan Fivan linjasta. Emme lähtökohtaisesti odota seuraamiemme pankkien poikkeavan Fivan linjasta ja pidämmekin osinkoennusteemme toistaiseksi ennallaan.

Keväällä 2021 seuraamiemme pankkien voitonjako tulee jäämään näillä näkymin hyvin niukaksi, sillä osingonjako tulee näkemyksemme mukaan olemaan EKP:n asettamien kriteerien myötä sidoksissa CET1-vakavaraisuussuhteeseen. Näemme pankeille asetetut voitonjakorajoitukset kuitenkin kokonaisuudessaan vain osingonjaon väliaikaisena siirtymänä ja odotamme pankkien pääsevän jakamaan loput osingoistaan voitonjakorajoitusten päättyessä Q4’21:llä. Tarkemmat osinkoennusteet ja niiden taustat ovat luettavissa viimeisimmistä yhtiöpäivityksistämme (Aktia, OmaSp ja Evli).

Huomautamme sijoittajille, että nykyiset voitonjakorajoitukset ovat edelleen tulkittavissa vain osingonjaon siirtymiseksi, eikä niillä siten ole oleellista vaikutusta yhtiöiden käypiin arvoihin. Valvojien linjauksilla voi kuitenkin olla negatiivisia vaikutuksia koko pankkisektorin hyväksyttäviin arvostustasoihin, sillä nykyiset viranomaispäätökset kasvattavat riskiä siitä, että nyt luodut rajoitukset otetaan samassa mittakaavassa käyttöön myös seuraavassa kriisissä.

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot

Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Palvelemme asiakkaitamme digitaalisten kanavien kautta kaikkialla ja kasvokkain toimipisteissämme pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Tampereen, Vaasan ja Oulun seuduilla. Palkitun varainhoitomme rahastoja myydään myös kansainvälisesti.